Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и реализации инвестиционного проекта развития государственного предприятия "Євпаторійський морський торговельний порт"

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 29.04.2013 № 327
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2013 р. N 327

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки та реалізації інвестиційного проекту розвитку державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2015 року N 77)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань підготовки та реалізації інвестиційного проекту розвитку державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки та реалізації інвестиційного проекту розвитку державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань підготовки та реалізації інвестиційного проекту розвитку державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт"

Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова міжвідомчої робочої групи

Радник Першого віце-прем'єр-міністра України, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Директор департаменту забезпечення роботи Міністра економічного розвитку і торгівлі, секретар міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Заступник Голови Держземагентства

Директор департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту Мінінфраструктури

Директор департаменту економічного співробітництва МЗС

Начальник департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС

Заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства - начальник управління інноваційних та інвестиційних проектів Мінекономрозвитку

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування (за згодою)

Президент Українського союзу промисловців та підприємців (за згодою)

Радник президента Українського союзу промисловців та підприємців (за згодою)

Начальник державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт" (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки та реалізації інвестиційного проекту розвитку державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт"

1. Міжвідомча робоча група з питань підготовки та реалізації інвестиційного проекту розвитку державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт" (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою сприяння в підготовці та реалізації інвестиційного проекту розвитку державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт" (далі - проект).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню взаємодії, координації та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів з метою підготовки та реалізації проекту;

2) підготовка рекомендацій стосовно визначення доцільності реалізації проекту з урахуванням перспектив розвитку транспортної інфраструктури і експортних складових національної економіки, визначення місця розташування, основних етапів підготовки проекту з відповідальними виконавцями, фінансової моделі реалізації проекту, механізму залучення інвестицій для підготовки та реалізації проекту, зокрема на умовах державно-приватного партнерства;

3) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізму і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час підготовки та реалізації проекту, в тому числі під час проектування і будівництва;

4) сприяння розвитку міжнародного співробітництва, у тому числі у сфері залучення інвестицій та сучасних технологій, між органами державної влади України та інших держав, міжнародними організаціями та підприємствами у сфері портового будівництва, інших відповідних сферах та обміну досвідом щодо реалізації подібних проектів.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає отриману від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію про перспективи розвитку транспортної інфраструктури та експортні можливості України;

2) сприяє проведенню інвентаризації земель оборони, промисловості, сільськогосподарського та іншого призначення в місці будівництва глибоководного морського термінала державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт" та вивчає умови вилучення земельних ділянок, необхідних для будівництва глибоководного морського термінала, з постійного користування, припинення строку дії договорів оренди та відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб; бере участь в опрацюванні питання визначення розміру витрат, пов'язаних з вилученням та відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з метою їх передачі державному підприємству "Євпаторійський морський торговельний порт" для реалізації проекту;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації, пропозиції та відповідні проекти рішень;

4) готує за результатами своєї роботи рекомендації стосовно залучення коштів для підготовки та реалізації проекту, зокрема на умовах державно-приватного партнерства; бере участь в опрацюванні питань щодо передачі земельних ділянок, рухомого і нерухомого майна, фінансових ресурсів державному підприємству "Євпаторійський морський торговельний порт" для реалізації проекту;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, необхідних для підготовки та реалізації проекту;

6) подає на розгляд центральних органів виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

7) подає пропозиції стосовно доцільності проведення реорганізації державних підприємств - морських портів.

5. Робоча група має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів (за згодою);

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, у тому числі міжнародного рівня, щодо реалізації проекту;

4) утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань, у тому числі із залученням закордонних експертів, консультантів, консалтингових компаній.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів.

Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою робочої групи є Міністр економічного розвитку і торгівлі.

Голова робочої групи:

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

здійснює керівництво її діяльністю;

затверджує план роботи робочої групи на відповідний період та порядок денний засідань.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням її голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи, ведення протоколу засідання, узагальнення інформації, що надходить від членів робочої групи, забезпечує її секретар.

Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний надсилаються членам робочої групи не пізніше ніж за два робочих дні до дати його проведення.

Засідання робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях робоча група готує рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

11. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Мінекономрозвитку.

____________

Опрос