Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и направлений использования средств, полученных в результате трансфера технологий, созданных за счет средств государственного бюджета

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 22.04.2013 № 300
редакция действует с 24.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. N 300

Київ

Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2015 року N 781
,
від 22 липня 2020 року N 625

Відповідно до статті 23 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету

1. Кошти, одержані у вигляді періодичних та/або разових виплат (роялті) у результаті трансферу технологій та/або їх складових, створених за рахунок коштів державного бюджету, майнові права на які належать організації-розробнику згідно із статтею 11 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (далі - кошти, одержані від трансферу технологій), зараховуються:

до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження організації-розробника на її відповідний рахунок, відкритий в органі Казначейства, - якщо організація-розробник є бюджетною установою;

на небюджетний рахунок організації-розробника, відкритий в органі Казначейства, - якщо організація-розробник є небюджетною установою.

2. Кошти, одержані від трансферу технологій, використовуються організацією-розробником за такими напрямами:

1) розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій такої організації-розробника, а саме:

проведення патентних, патентно-кон'юнктурних, маркетингових досліджень;

проведення технологічного та економічного аудиту, проведення оцінки науково-технічного рівня технологій та/або їх складових як об'єкта комерціалізації;

забезпечення доступу до пошукових баз даних з патентною, ліцензійною та економічною інформацією;

здійснення заходів щодо патентування, зокрема закордонного патентування, а також забезпечення правової охорони технологій та/або їх складових в Україні та за кордоном;

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій, а також забезпечення участі співробітників, до функціональних обов'язків яких належить трансфер технологій та/або їх складових, у тренінгах та семінарах з цих питань;

організація просування технологій та/або їх складових на ринок шляхом їх демонстрації на виставкових заходах, здійснення їх рекламування за допомогою Інтернету, соціальних мереж, радіо, телебачення;

закупівля інструментів, обладнання та устаткування, необхідних для проведення тестування, прототипування, проведення експериментальних досліджень, створення та випробування дослідних зразків, виготовлення моделей;

проведення тестування, прототипування, експериментальних досліджень, виготовлення моделі або дослідного зразка та здійснення їх випробування, сертифікації;

набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

створення та забезпечення функціонування інноваційних структур, створених організацією-розробником (інноваційні бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, стартап-школи, центри трансферу технологій, коворкінги, хаби);

забезпечення створення та функціонування стартапів, створених шляхом ліцензування організацією-розробником (навчання, менторство, інкубаційні програми, надання у користування інноваційного простору (приміщень інноваційних структур), пошук інвесторів, розроблення бізнес-плану та фінансової моделі);

(підпункт 1 пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 625)

2) виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових;

3) виплата винагороди особам, що здійснюють трансфер технологій та/або їх складових.

(пункт 2 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 625)

3. У разі укладення договорів про трансфер технологій організація-розробник подає щороку до 1 березня наступного року головному розпорядникові коштів державного бюджету, за рахунок яких створено такі технології, майнові права на які належать такій організації-розробнику згідно із статтею 11 Закону "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", звітну інформацію про укладені договори про трансфер технологій, обсяг коштів, одержаних від трансферу технологій, та їх використання у розрізі напрямів, передбачених пунктом 2 цього Порядку.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 625)

Головні розпорядники коштів державного бюджету узагальнюють отриману звітну інформацію і подають її щороку до 15 квітня МОН для узагальнення та інформування до 15 травня Кабінету Міністрів України.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781,
від 22.07.2020 р. N 625)

Звітна інформація, зазначена в цьому пункті, подається за формами, затвердженими МОН.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

4. Відповідальність за нецільове використання коштів, одержаних від трансферу технологій, несе організація-розробник згідно із законодавством.

5. Операції, пов'язані з використанням коштів державного бюджету, проводяться в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос