Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 22.04.2013 № 297
редакция действует с 03.06.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. N 297

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 квітня 2014 року N 117
,
від 11 лютого 2016 року N 71
,
від 27 травня 2020 року N 416

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739; 2004 р., N 21, ст. 1438; 2006 р., N 11, ст. 716, N 14, ст. 995, N 50, ст. 3324; 2011 р., N 84, ст. 3078):

1) у нормах харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених зазначеною постановою:

у підпункті "ї" пункту 3 приміток до норми N 1 слова "у міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

у пункті 8 приміток до норми N 10:

у першому реченні абзацу першого слова "миротворчого контингенту" замінити словами "національного контингенту", а слова "в міжнародних миротворчих операціях" - словами "в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

в абзаці другому слова "миротворчого контингенту" замінити словами "національного контингенту";

2) у пункті 1 приміток до розділу "Спеціальна заміна" норм заміни продуктів харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених зазначеною постановою, слова "у міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 963 "Про затвердження Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 28, ст. 1328; 2006 р., N 13, ст. 899; 2007 р., N 80, ст. 2976):

1) у постанові:

у назві та постановляючій частині постанови слова "миротворчого контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "національного контингенту та національного персоналу України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

доповнити постанову абзацом такого змісту:

"Установити, що дія зазначеного Порядку поширюється також на миротворчий контингент та миротворчий персонал України, направлений для участі України в міжнародних миротворчих операціях до набрання чинності Законом України від 18 вересня 2012 р. N 5286-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.";

2) у Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчих контингентів і персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "миротворчих контингентів і персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "національного контингенту та національного персоналу України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з підготовкою, направленням (поверненням) та забезпеченням діяльності національного контингенту та національного персоналу України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, здійснюється в межах видатків державного бюджету, передбачених для відповідних органів державної влади, їх спеціальних підрозділів, що направляють представників до їх складу, за відповідними програмами з подальшим повним або частковим відшкодуванням таких витрат за рахунок коштів, які виділяються ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншою міжнародною організацією для фінансування міжнародної операції з підтримання миру і безпеки або в рамках укладених міжнародних договорів України, або за рахунок коштів державного бюджету, або за рахунок коштів, які виділяються зазначеними організаціями для фінансування міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

2. За особами, що входять до складу національного контингенту та національного персоналу України, у період виконання службових обов'язків за межами України зберігаються виплати в національній валюті в розмірі 100 відсотків посадового окладу або середньої заробітної плати за останнім місцем служби чи роботи, окладу за військовим (спеціальним) званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру.";

у пункті 4 слова "миротворчого персоналу" замінити словами "національного персоналу".

3. В абзаці першому пункту 11 Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 63 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 122; 2012 р., N 40, ст. 1548), слова "міжнародних миротворчих операцій" замінити словами "міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки".

4. У підпункті 2 пункту 34 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 "Питання стипендіального забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871; 2006 р., N 7, ст. 363; 2008 р., N 21, ст. 588; 2011 р., N 73, ст. 2739; 2012 р., N 91, ст. 3677), слова "виконання миротворчих операцій" замінити словами "участі в операціях з підтримання миру і безпеки".

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.02.2016 р. N 71)

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 2006 р. N 401 "Деякі питання забезпечення діяльності миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 899; 2007 р., N 18, ст. 707; 2008 р., N 65, ст. 2192; 2011 р., N 14, ст. 587; 2012 р., N 39, ст. 1465):

1) у постанові:

у назві та тексті постанови слова "миротворчий контингент" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "національний контингент" у відповідному відмінку і числі, а слова "миротворчого персоналу" - словами "національного персоналу";

в абзаці другому пункту 1 слова "українських миротворчих контингентів та миротворчого персоналу" замінити словами "національних контингентів та національного персоналу України";

у пункті 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) винагорода, передбачена абзацом другим пункту 1 цієї постанови, нараховується:

під час участі в сухопутних операціях - з дня перетинання державного кордону України, включаючи день вибуття і день прибуття (крім днів перебування у відпустці);

під час участі в морських операціях - з дня оперативного підпорядкування командуванню, що проводить операцію, включаючи день зарахування та день виключення з такого підпорядкування;";

доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:

"11) винагорода, передбачена абзацом третім пункту 1 цієї постанови, нараховується з дня перетинання державного кордону Республіки Ірак та Ісламської Республіки Афганістан (включаючи день прибуття) до дня перетинання державного кордону України включно (крім днів перебування у відпустці);

12) особам із складу національного персоналу за період підготовки на території третіх держав перед безпосереднім направленням до держав базування відшкодовуються витрати (за винятком добових витрат за дні перетинання державного кордону держав базування та за дні перебування на території третіх держав під час повернення в Україну) у сумах та в порядку, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488) та іншими нормативно-правовими актами з питань забезпечення осіб, направлених у відрядження;";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) фінансування витрат на виплату винагороди, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, здійснюється в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених Міністерству оборони у Державному бюджеті України на відповідний рік;";

абзац третій підпункту 4 виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) дія постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 р. N 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, а також в інших окремих випадках" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 214; Офіційний вісник України, 2012 р., N 67, ст. 2737) поширюється на військовослужбовців національного персоналу України в Республіці Ірак та Ісламській Республіці Афганістан;";

доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

"7) особливості нарахування та виплати щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті та надбавок до цієї винагороди визначаються Міністерством оборони за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством соціальної політики.";

2) розміри щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за виконання службових обов'язків за межами України військовослужбовцям Збройних Сил із складу українських миротворчих контингентів та миротворчого персоналу (крім миротворчого персоналу України в Республіці Ірак та в Ісламській Республіці Афганістан), що утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

РОЗМІРИ
щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за виконання службових обов'язків за межами України військовослужбовцям Збройних Сил із складу національних контингентів та національного персоналу України (крім національного персоналу України в Республіці Ірак та в Ісламській Республіці Афганістан), що утримуються за рахунок державного бюджету

Найменування посади

Розмір щомісячної грошової винагороди, доларів США

Офіцери:

 

командир дивізії

3600

командир бригади, тактичної групи

3500

командир полку; командир корабля 1 рангу

3400

начальник штабу бригади, тактичної групи, полку; заступник командира бригади, тактичної групи, полку; командир батальйону, загону, контингенту, дивізіону; командир корабля 2 або 3 рангу

3300

заступник командира загону, штурман загону

3250

начальник групи - заступник командира загону

3200

заступник командира батальйону, контингенту, дивізіону; заступник командира загону - начальник служби, начальник штабу - перший заступник командира батальйону, загону, контингенту, дивізіону; начальник служби безпеки польотів; льотчик-інспектор; командир ланки; начальник національного елементу забезпечення; заступник командира корабля; старший помічник командира корабля

3150

старший льотчик; льотчик-штурман ланки; штурман-оператор ланки

3100

помічник командира бригади, тактичної групи, полку; заступник начальника штабу бригади, тактичної групи, полку; старший помічник начальника штабу бригади, тактичної групи, полку; юрисконсульт бригади, тактичної групи, полку; начальник військової поліції бригади, тактичної групи, полку; командир роти, батареї, вертольота

3000

начальник командного пункту

2980

помічник командира батальйону, загону, контингенту, дивізіону; начальник відділу, служби, зв'язку; заступник командира роти, батареї; льотчик-штурман; льотчик-оператор; начальник військової поліції батальйону, загону, контингенту, дивізіону; помічник командира корабля, командир бойової частини корабля

2970

начальник відділення, центру, кабінету, групи, частини, пункту, вузла; старший ординатор; заступник начальника відділу; юрисконсульт батальйону, загону, контингенту, дивізіону

2940

заступник начальника відділення, національного елементу забезпечення; старший офіцер; заступник начальника штабу батальйону, загону, контингенту, дивізіону; старший помічник начальника штабу батальйону, загону, контингенту, дивізіону

2910

офіцер; старший інженер, перекладач, помічник керівника польотами, авіаційний технік, технік; бортовий авіаційний технік; заступник командира бойової частини корабля, командир батареї, групи, команди

2880

помічник начальника відділу, служби, штабу, групи; військовий поліцейський; начальник станції, клубу, лабораторії, складу, директорії; енергетик; метеоролог; помічник керівника польотами; перекладач; технік; командир взводу; бортовий перекладач; лікар; комендант; інженер; ординатор

2850

Рядовий, сержантський та старшинський склад відповідно до розрядів:

 

X

2710

IX

2700

VIII

2690

VII

2680

VI

2670

V

2660

IV

2000

III

1940

II

1900

I

1860

Примітки:

1. За посадами керівників структурних підрозділів, які одночасно є помічниками командира дивізії, бригади, тактичної групи, контингенту, полку, батальйону, дивізіону, загону, розміри винагороди встановлюються відповідно до розмірів винагороди за посадами керівників аналогічних структурних підрозділів.

2. Військовослужбовцям, направленим для участі в морських операціях без включення до штатного складу кораблів (суден), розміри винагороди встановлюються:

старшому офіцерському складу - у розмірі винагороди, передбаченому за посадою "старший офіцер";

молодшому офіцерському складу - у розмірі винагороди, передбаченому за посадою "офіцер";

рядовому, сержантському та старшинському складу - у розмірах винагороди, передбачених рядовому, сержантському та старшинському складу відповідно до розрядів за основними займаними посадами.";

3) у назві розмірів щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті особам із складу миротворчого персоналу України в Республіці Ірак та в Ісламській Республіці Афганістан, затверджених зазначеною постановою, слова "миротворчого персоналу" замінити словами "національного персоналу".

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2020 р. N 416)

8. У пунктах 18 і 28 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2238), слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

9. Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.04.2014 р. N 117)

10. У пункті 30 Порядку речового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у мирний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1702 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3326), слова "виконання миротворчих операцій" замінити словами "участі в операціях з підтримання миру і безпеки".

11. В абзаці третьому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 707 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1461; 2009 р., N 31, ст. 1044) слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

12. В абзаці третьому підпункту 5 пункту 3 Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1333 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3257; 2011 р., N 63, ст. 2503), слова "миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу" і "міжнародній миротворчій операції" замінити відповідно словами "національного контингенту чи національного персоналу" і "міжнародній операції з підтримання миру і безпеки".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 598 "Про затвердження Порядку забезпечення підтримки з боку України міжнародних миротворчих операцій та навчань" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 45, ст. 1510):

1) у постанові:

у назві та тексті постанови слова "міжнародних миротворчих операцій" замінити словами "міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки";

у пункті 3 слова "Міністерством транспорту та зв'язку" та "Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством економіки" замінити відповідно словами "Міністерством інфраструктури" та "Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі", а слова "Державною митною службою, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Державною податковою адміністрацією" - словами "Міністерством доходів і зборів, Адміністрацією Державної прикордонної служби";

2) у назві та тексті Порядку забезпечення підтримки з боку України міжнародних миротворчих операцій та навчань, затвердженого зазначеною постановою, слова "міжнародна миротворча операція" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "міжнародна операція з підтримання миру і безпеки" у відповідному відмінку і числі.

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 150 "Деякі питання забезпечення миротворчого контингенту" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 587):

1) у назві постанови слова "миротворчого контингенту" замінити словами "національного контингенту";

2) в абзаці третьому пункту 3 слова "українських миротворчих контингентів та миротворчого персоналу" замінити словами "українського національного контингенту та національного персоналу".

____________

Опрос