Идет загрузка документа (152 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2016 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа, Паспорт от 25.03.2013 № 294
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2013 р. N 294

Київ

Про затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 червня 2013 року N 627

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і науки, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державній службі надзвичайних ситуацій, Державному агентству автомобільних доріг, Державній інспекції з безпеки на наземному транспорті, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, які визначені виконавцями Програми, подавати щороку до 10 лютого Міністерству внутрішніх справ інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року

Мета Програми

Метою Програми є зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, а також удосконалення системи державного управління безпекою дорожнього руху.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему підвищення рівня безпеки дорожнього руху передбачається розв'язати шляхом:

удосконалення порядку ведення обліку дорожньо-транспортних пригод та проведення аналізу причин їх виникнення для вжиття заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод;

поліпшення стану профілактичної роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху;

поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності, а також удосконалення системи контролю їх експлуатаційного стану за параметрами безпеки руху;

запровадження автоматизованих засобів контролю дорожнього руху, насамперед швидкості руху;

удосконалення системи організації руху транспортних засобів та пішоходів, зокрема, шляхом використання новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками їх сприйняття, а також системи контролю за безпечністю транспортних засобів з урахуванням європейських норм;

підвищення рівня безпеки:

- пішоходів, у тому числі шляхом урахування потреб інвалідів;

- пасажирських та вантажних перевезень;

підвищення ефективності підготовки учасників дорожнього руху шляхом запровадження новітніх методів навчання;

проведення наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього руху та впровадження їх результатів у практику;

підвищення ефективності системи надання допомоги потерпілим унаслідок дорожньо-транспортних пригод;

розширення міжнародної співпраці та обміну досвідом щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми зазначені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

зменшення кількості осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод;

підвищення ефективності державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

поліпшення умов руху на вулицях і дорогах;

скорочення кількості місць концентрації дорожньо-транспортних пригод;

підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху;

належний рівень надання допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах;

підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками.

Виконання передбачених Програмою заходів у повному обсязі дасть змогу підвищити рівень безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, зокрема, шляхом зниження показників аварійності щодо соціального ризику (зменшення кількості загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод з 11,1 до 7,5 на 100 тис. населення) і транспортного ризику (зменшення кількості загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод з 35 до 18 на 100 тис. транспортних засобів).

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на відповідний рік для центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідальних за її виконання, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 6007,1154 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 3597,3954 млн., інших джерел - 2409,72 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх можливостей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року

1. Концепція Програми схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. N 771 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 63, ст. 2577).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 294.

3. Державний замовник-координатор - МВС.

4. Державний замовник - Мінінфраструктури.

5. Керівник Програми - Міністр внутрішніх справ.

6. Виконавці заходів Програми - МВС, Мінінфраструктури, МОЗ, Міністерство освіти і науки, Мінрегіон, ДСНС, Укравтодор, Укртрансінспекція, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

7. Строк виконання Програми - 2013 - 2016 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
млн. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

3597,3954

240

1178,7798

1109,3298

1069,2858

Інші джерела

2409,72

90,571

718,246

764,254

836,649

Усього

6007,1154

330,571

1897,0258

1873,5838

1905,9348

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів,
млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення порядку ведення обліку дорожньо-транспортних пригод та проведення аналізу причин їх виникнення для розроблення заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод

кількість систем ведення обліку та проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод з використанням географічних координат місць їх скоєння

1

 

1

 

 

створення системи ведення обліку та проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод з використанням географічних координат місць їх скоєння шляхом:

МВС

державний бюджет

1,55

 

1,55

 

 

кількість програмно-апаратних комплексів

1

 

1

 

 

створення програмно-апаратного комплексу для забезпечення функціонування електронної карти місць дорожньо-транспортних пригод на вулично-дорожній мережі для обробки даних, проведення аналізу стану аварійності, визначення аварійно-небезпечних ділянок доріг та розміщення інформації в Інтернеті з метою інформування учасників дорожнього руху

- " -

- " -

0,35

 

0,35

 

 

кількість портативних GPS-приймачів

1200

 

1200

 

 

забезпечення підрозділів Державтоінспекції портативними
GPS-приймачами для фіксації географічних координат місць дорожньо-транспортних пригод

- " -

- " -

1,2

 

1,2

 

 

2. Забезпечення дотримання Правил дорожнього руху його учасниками шляхом здійснення дієвого контролю з використанням технічних засобів, у тому числі тих, що працюють в автоматичному режимі

кількість технічних засобів

450

 

150

150

150

1) виконання під час перевезення пасажирів і вантажів функцій із здійснення контролю цифрових тахографів шляхом закупівлі карток та спеціального обладнання для роботи інспекторського складу Укртрансінспекції з цифровими тахографами

Укртрансінспекція

державний бюджет

1,5

 

0, 5

0, 5

0,5

кількість мобільних станцій із спеціальним обладнанням

44

 

22

22

 

2) придбання та запровадження в діяльність Укртрансінспекції мобільних станцій із спеціальним обладнанням для здійснення державного контролю, зокрема, за режимом праці і відпочинку, ваговими параметрами транспортних засобів, виїздом на місце дорожньо-транспортних пригод

- " -

- " -

20,356

 

10,178

10,178

 

кількість технічних засобів

100

 

40

30

30

3) придбання та запровадження в діяльність автомобільно-технічної інспекції Державтоінспекції технічних засобів для обробки даних цифрових тахографів

МВС

- " -

1,2

 

0,48

0,36

0,36

кількість програмно-апаратних комплексів "Відеоконтроль-рубіж"

500

 

170

170

160

4) придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів "Відеоконтроль-рубіж" для вдосконалення дорожньо-патрульною службою Державтоінспекції контролю дорожнього руху

- " -

- " -

70

 

23,8

23,8

22,4

кількість спеціальних технічних засобів лазерного типу

250

 

90

80

80

5) придбання спеціальних технічних засобів лазерного типу для вимірювання швидкості руху транспортних засобів з метою їх використання дорожньо-патрульною службою Державтоінспекції під час здійснення контролю за дотриманням водіями встановленої Правилами дорожнього руху швидкості руху

МВС

державний
бюджет

25

 

9

8

8

кількість спеціальних технічних приладів

3300

 

1100

1100

1100

6) придбання спеціальних технічних приладів для встановлення стану алкогольного сп'яніння з метою їх використання дорожньо-патрульною службою Державтоінспекції

- " -

- " -

49,5

 

16,5

16,5

16,5

кількість лазерних систем вимірювання швидкості руху транспортних засобів

300

 

100

100

100

7) придбання лазерних систем вимірювання швидкості руху транспортних засобів з функцією розпізнавання номерних знаків та можливістю передачі даних для автоматичної фіксації фактів порушень Правил дорожнього руху

- " -

- " -

75

 

25

25

25

кількість спеціальних технічних приладів

150

 

50

50

50

8) придбання спеціальних технічних приладів для встановлення дорожньо-патрульною службою Державтоінспекції стану наркотичного сп'яніння

МВС

державний бюджет

6,462

 

2,154

2,154

2,154

кількість комплексів відеофіксації порушень Правил дорожнього руху

4200

 

1400

1400

1400

9) придбання та встановлення на транспортні засоби Державтоінспекції комплексів відеофіксації порушень Правил дорожнього руху

- " -

- " -

210

 

70

70

70

кількість мобільних програмно-апаратних комплексів

4490

 

1400

1400

1690

10) придбання і запровадження в діяльність Державтоінспекції мобільних програмно-апаратних комплексів з доступом до інформаційних баз даних та можливістю оформлення адміністративних матеріалів

- " -

- " -

359,2

 

112

112

135,2

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

818,218

 

269,612

268,492

280,11

3. Підвищення рівня безпеки автомобільних доріг

загальна довжина дорожнього огородження на розділювальній смузі автомобільних доріг, кілометрів

365

 

124

121

120

1) встановлення нового огородження парапетного типу та заміна наявного тросового і огородження дорожнього металевого двобічного бар'єрного типу на ділянках автомобільних доріг першої категорії з розділювальною смугою завширшки менше ніж 4 метри, а саме:

Укравтодор

- " -

517,5

 

175,84

171,08

170,58

довжина огородження дорожнього парапетного типу, кілометрів

270

 

90

90

90

заміна огородження дорожнього двобічного металевого бар'єрного типу, що встановлене на автомобільних дорогах з розділювальною смугою завширшки менше ніж 4 метри, на огородження дорожнє парапетного типу

Укравтодор

державний бюджет

405

 

135

135

135

- " -

60

 

22

19

19

встановлення нового огородження дорожнього парапетного типу на аварійно-небезпечних ділянках автомобільних доріг та у місцях із розділювальною смугою завширшки 0,5 - 4 метри;

- " -

- " -

95

 

34,84

30,08

30,08

- " -

5

 

2

2

1

заміна тросового огородження, що встановлене на розділювальній смузі завширшки менше ніж 4 метри, на огородження дорожнє парапетного типу

- " -

- " -

2,5

 

1

1

0,5

довжина огородження дорожнього металевого бар'єрного типу, кілометрів

30

 

10

10

10

встановлення огородження дорожнього металевого бар'єрного типу в місцях віднесеного лівого повороту та для недопущення розвороту в місцях з розділювальною смугою завширшки менше ніж 4 метри

- " -

- " -

15

 

5

5

5

довжина огородження дорожнього металевого однобічного бар'єрного типу, кілометрів

1500

 

508

496

496

2) встановлення на автомобільних дорогах нового та заміна огородження дорожнього металевого однобічного бар'єрного типу, гарантійний строк експлуатації якого закінчився, а також заміна тросового огородження на дорожнє металеве однобічне бар'єрного типу, а саме:

Укравтодор

державний бюджет

600

 

203,2

198,4

198,4

- " -

365

 

125

120

120

заміна на автомобільних дорогах державного значення тросового огородження на огородження дорожнє металеве однобічне бар'єрного типу згідно із ДСТУ Б В.2.3-25:2009 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови"

- " -

- " -

145

 

49,6

47,7

47,7

- " -

1115

 

375

370

370

заміна огородження дорожнього металевого однобічного бар'єрного типу у зв'язку із закінченням строку його гарантійної експлуатації

- " -

- " -

445

 

149,6

147,7

147,7

- " -

20

 

8

6

6

встановлення нового огородження дорожнього металевого однобічного бар'єрного типу

- " -

- " -

10

 

4

3

3

довжина ліній стаціонарного штучного освітлення, кілометрів

605

 

205

200

200

3) встановлення нових чи відновлення наявних ліній стаціонарного штучного освітлення ділянок автомобільних доріг, що проходять через населені пункти, а саме:

- " -

- " -

240

 

81,78

79,11

79,11

довжина ліній стаціонарного штучного освітлення, кілометрів

520

 

180

170

170

встановлення нових ліній стаціонарного штучного освітлення на ділянках автомобільних доріг, що проходять через населені пункти

Укравтодор

державний бюджет

215

 

74,42

70,29

70,29

- " -

85

 

25

30

30

відновлення ліній стаціонарного штучного освітлення на ділянках доріг, що проходять через населені пункти

- " -

- " -

25

 

7,36

8,82

8,82

кількість наукових досліджень

1

 

1

 

 

4) проведення наукового дослідження щодо доцільності влаштування на перехрестях автомобільних доріг розв'язок на одному рівні кільцевого типу

- " -

- " -

0,05

 

0,05

 

 

кількість транспортних розв'язок

25

 

8

8

9

5) влаштування транспортних розв'язок на двох рівнях на перетині автомобільних доріг із залізничними лініями

Мінінфраструктури

інші джерела

1839

 

588,48

588,48

662,04

кількість проектних робіт

24

 

12

12

 

виконання проектних робіт з улаштування транспортних розв'язок на двох рівнях на перетині автомобільних доріг із залізничними лініями

- " -

- " -

46

 

23

23

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3196,55

 

1049,35

1037,07

1110,13

4. Удосконалення системи здійснення контролю експлуатаційного стану автомобільних доріг та вулиць шляхом забезпечення підрозділів Державтоінспекції пересувними дорожніми лабораторіями та портативним оснащенням для здійснення контролю за експлуатаційним станом автомобільних доріг та вулиць

кількість пересувних дорожніх лабораторій

27

 

9

9

9

1) придбання пересувних дорожніх лабораторій для визначення експлуатаційного стану автомобільних доріг та вулиць з метою використання таких лабораторій службою організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг Державтоінспекції

МВС

державний бюджет

8,64

 

2,88

2,88

2,88

кількість пристроїв "ДУМ - 1"

81

 

27

27

27

2) придбання пристроїв "ДУМ - 1" для вимірювання ухилів проїзної частини з метою їх використання службою організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг Державтоінспекції

- " -

- " -

0,1458

 

0,0486

0,0486

0,0486

кількість пристроїв для вимірювання світлоповертальних властивостей дорожніх знаків

27

 

9

9

9

3) придбання пристроїв для вимірювання світлоповертальних властивостей дорожніх знаків з метою їх використання службою організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг Державтоінспекції

- " -

- " -

1,512

 

0,504

0,504

0,504

кількість люксметрів

81

 

27

27

27

4) придбання люксметрів для вимірювання рівня освітленості проїзної частини автомобільних доріг та вулиць з метою їх використання службою організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг Державтоінспекції

- " -

- " -

0,1458

 

0,0486

0,0486

0,0486

кількість лазерних рулеток

81

 

27

27

27

5) придбання лазерних рулеток для вимірювання відстаней між елементами дорожньої обстановки з метою їх використання службою організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг Державтоінспекції

МВС

державний бюджет

0,11016

 

0,03672

0,03672

0,03672

кількість цифрових фотоапаратів

81

 

27

27

27

6) придбання цифрових фотоапаратів для фіксації дорожньої обстановки з метою їх використання службою організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг Державтоінспекції

- " -

- " -

0,0972

 

0,0324

0,0324

0,0324

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,65096

 

3,55032

3,55032

3,55032

5. Підвищення рівня безпеки під час переходу пішоходами проїзної частини дороги

кількість змін до національного стандарту

1

1

 

 

 

1) внесення до ДСТУ 4092 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки" змін стосовно доповнення вимогами до обладнання для дублювання сигналів пішохідних світлофорів з метою створення безпечних умов переходу проїзної частини дороги незрячими пішоходами

- " -

- " -

у межах видатків, передбачених МВС

 

 

 

 

кількість комплектів типових схем облаштування пішохідних переходів

1

 

1

 

 

2) розроблення типових схем облаштування пішохідних переходів технічними засобами організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками сприйняття учасниками дорожнього руху (дорожніми знаками, дорожньою розміткою, світлофорами, огородженням, острівцями безпеки, тактильними орієнтирами) та системою освітлення

МВС
Укравтодор
Мінрегіон

- " -

у межах видатків, передбачених центральним органам виконавчої влади

 

 

 

 

кількість нерегульованих пішохідних переходів, що обладнані вітчизняною комплексною системою освітлення та позначення дорожніми знаками і розміткою

8000

2000

2000

2000

2000

3) облаштування визначених Державтоінспекцією на підставі результатів аналізу стану аварійності та інтенсивності руху нерегульованих пішохідних переходів вітчизняними комплексними системами освітлення та позначення дорожніми знаками і розміткою з поліпшеними характеристиками для сприйняття учасниками дорожнього руху та з використанням енергозберігаючих технологій (світлодіодного освітлення і сонячних батарей як джерела живлення)

Укравтодор, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет (субвенція місцевим бюджетам), місцеві бюджети, інші джерела

960

240

240

240

240

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

240

240

240

240

6. Удосконалення нормативно-правової бази щодо експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху

кількість нормативних документів

1

 

1

 

 

розроблення правил утримання технічних засобів організації дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів

Мінрегіон

державний бюджет

0,1

 

0,1

 

 

7. Розроблення та видання навчально-методичних і наочних посібників, навчальних кінофільмів з питань безпеки дорожнього руху для різних вікових категорій

кількість навчально-методичних та наочних посібників

10

2

2

3

3

1) розроблення та видання навчально-методичних та наочних посібників з питань безпеки дорожнього руху

Міністерство освіти і науки

інші джерела

0,08

0,016

0,016

0,024

0,024

кількість навчальних кінофільмів

4

1

1

1

1

2) розроблення та створення навчальних кінофільмів з питань безпеки дорожнього руху

- " -

- " -

0,02

0,005

0,005

0,005

0,005

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,021

0,021

0,029

0,029

8. Підвищення рівня технічного забезпечення для складення іспитів з практичного керування транспортними засобами

кількість транспортних засобів для складення практичних іспитів, а саме:

 

 

 

 

 

забезпечення центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, Державтоінспекції транспортними засобами для складення іспитів з практичного керування транспортними засобами

МВС

державний бюджет

 

 

 

 

 

скутерів (транспортних засобів категорії A1)

140

 

50

50

40

0,784

 

0,28

0,28

0,224

мотоциклів (транспортних засобів категорії A)

140

 

50

50

40

2,1

 

0,75

0,75

0,6

легкових автомобілів (транспортних засобів категорії B)

140

 

50

50

40

13,44

 

4,8

4,8

3,84

вантажних автомобілів (транспортних засобів категорії C)

33

 

11

11

11

14,52

 

4,84

4,84

4,84

автобусів (транспортних засобів категорії Д)

33

 

11

11

11

15,84

 

5,28

5,28

5,28

Разом за завданням 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,684

 

15,95

15,95

14,784

9. Запровадження нових методів складення іспитів з практичного керування транспортними засобами

кількість електронних автодромів

120

 

40

40

40

забезпечення центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, Державтоінспекції електронними автодромами для складення іспитів з практичного керування транспортними засобами, що дають можливість мінімізувати людський фактор під час прийняття рішення про складення іспиту з практичного керування транспортними засобами та підвищити об'єктивність здійснення контролю за навичками керування такими засобами

- " -

- " -

48

 

16

16

16

10. Удосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів та інструкторів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

кількість навчальних закладів

200

70

65

65

 

формування переліку навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування, які мають право на проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів та інструкторів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Міністерство освіти і науки

інші джерела

0,2

0,07

0,065

0,065

 

11. Підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

кількість розроблених проектів актів

1

 

1

 

 

утворення робочої групи у складі представників органів виконавчої влади та громадських організацій для розроблення проекту акта щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативних актів з питань удосконалення порядку проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, зокрема, стосовно запровадження використання автомобільних тренажерів та надання першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах

МВС, Міністерство освіти і науки, Мінінфраструктури, МОЗ, громадські організації
(за згодою)

державний бюджет, інші джерела
(кошти громадських організацій)

у межах видатків, передбачених центральним органам виконавчої влади

у межах коштів, виділених громадськими організаціями

 

 

 

 

12. Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів

кількість державних реєстрів

1

 

1

 

 

1) створення державного реєстру суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів та/або вантажів за плату

Укртрансінспекція

державний бюджет

0,5

 

0,5

 

 

кількість національних стандартів щодо вимог до розміщення та кріплення вантажів

7

 

 

 

7

2) забезпечення ідентичного перекладу стандартів EN 12195-1:2010, EN 12195-2:2001, EN 12195-3:2001, 12195-4:2003, EN 12640:2001, EN 12641-1:2005, EN 12642:2006, узгодження та затвердження відповідних національних стандартів

Мінінфраструктури

- " -

0,3

 

0,1

0,1

0,1

кількість медичних пунктів

13640

3000

3000

3000

4640

3) оснащення відповідно до нормативних вимог медичних пунктів підприємств обладнанням для проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів

МОЗ

інші джерела (кошти підприємств, що експлуатують транспортні засоби)

136,4

30

30

30

46,4

кількість програмно-апаратних комплексів

1

 

1

 

 

4) виготовлення промислового зразка програмно-апаратного комплексу для психофізіологічного обстеження водіїв транспортних засобів

МОЗ

державний бюджет

1,6

 

1,6

 

 

кількість кабінетів психофізіологічного обстеження водіїв

260

60

70

70

60

5) створення мережі кабінетів психофізіологічного обстеження водіїв, які здійснюють комерційні перевезення пасажирів і вантажів, для проведення перевірки рівня розвитку професійно важливих якостей і психофізіологічної експертизи таких водіїв з метою профілактики дорожньо-транспортних пригод, зумовлених людським фактором

- " -

інші джерела

62,4

14,4

16,8

16,8

14,4

Разом за завданням 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201,2

44,4

49

46,9

60,9

13. Забезпечення ефективності системи здійснення контролю за безпечністю транспортних засобів під час їх експлуатації

кількість мобільних діагностичних станцій

90

 

30

30

30

придбання та використання службою автомобільно-технічної інспекції Державтоінспекції мобільних діагностичних станцій для перевірки технічного стану транспортних засобів

МВС

державний бюджет

28,8

 

9,6

9,6

9,6

14. Забезпечення досліджень у сфері активної, пасивної безпеки та енергоефективності транспортних засобів

кількість випробувальних полігонів

1

 

 

 

1

створення випробувального полігона для проведення досліджень у сфері активної, пасивної безпеки та енергоефективності транспортних засобів

Мінінфраструктури

інші джерела

134,1

 

 

70

64,1

15. Зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС для забезпечення аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах

кількість спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу

14

 

5

5

4

1) закупівля спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу

ДСНС

інші джерела

16,8

 

6

6

4,8

кількість автокранів

14

 

5

5

4

2) закупівля спеціальних автокранів різної вантажопідйомності

- " -

- " -

56

 

20

20

16

кількість спеціальних екскаваторів

14

 

5

5

4

3) закупівля спеціальних екскаваторів

- " -

- " -

56

 

20

20

16

Разом за завданням 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128,8

 

46

46

36,8

16. Забезпечення технічного оснащення пунктів базування бригад швидкої медичної допомоги для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах

кількість технічно оснащених пунктів тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги

460

120

120

110

110

придбання радіостанцій, комп'ютерної техніки з підключенням до Інтернету для оснащення пунктів тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах

МОЗ

- " -

58,4

24,8

16,8

8,4

8,4

17. Забезпечення матеріально-технічної бази для підготовки та перепідготовки рятувальників і працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з експлуатацією автомобільного транспорту, щодо надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах

кількість укомплектованих навчально-тренувальних підрозділів обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

27

14

13

 

 

комплектування навчально-тренувальних підрозділів обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф згідно з переліком, затвердженим наказом МОЗ від 2 березня 2009 р. N 132 "Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги", зареєстрованим у Мін'юсті 21 травня 2009 р. N 445/16461

- " -

- " -

32,4

16,8

15,6

 

 

18. Забезпечення технічного оснащення підрозділів Державтоінспекції для проведення профілактичної роботи, спрямованої на дотримання Правил дорожнього руху його учасниками

кількість спеціальних автомобілів

27

 

9

9

9

1) забезпечення служби профілактичної роботи Державтоінспекції спеціальними автомобілями, зокрема з функцією "Виїзний клас ДАІ", для проведення профілактичної роботи з дотримання Правил дорожнього руху його учасниками

МВС

державний бюджет

12,96

 

4,32

4,32

4,32

кількість комплектів технічного обладнання

27

 

9

9

9

2) забезпечення технічним обладнанням служби профілактичної роботи Державтоінспекції

- " -

- " -

1,2825

 

0,4275

0,4275

0,4275

Разом за завданням 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,2425

 

4,7475

4,7475

4,7475

19. Проведення соціальних кампаній з питань безпеки дорожнього руху

кількість соціальних кампаній

4

1

1

1

1

проведення соціальних кампаній з питань безпеки дорожнього руху

- " -

інші джерела

17,92

4,48

4,48

4,48

4,48

20. Проведення профілактичної роботи з дітьми, спрямованої на дотримання ними вимог безпеки дорожнього руху

кількість профілактичних кампаній

4

 

2

1

1

проведення профілактичної роботи з дітьми, спрямованої на дотримання ними вимог безпеки дорожнього руху (конкурсів, вікторин, змагань, рейдів "Увага! Діти на дорозі!")

- " -

державний бюджет

9,2

 

4,6

2,3

2,3

21. Проведення наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього руху

кількість наукових досліджень

4

 

2

1

1

створення науково-дослідного інституту економічних та управлінських проблем безпеки дорожнього руху та проведення наукових досліджень з відповідних питань

Міністерство освіти і науки

державний бюджет

300

 

150

100

50

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6007,1154

330,571

1897,0258

1873,5838

1905,9348

державний бюджет

3597,3954

240

1178,7798

1109,3298

1069,2858

інші джерела

2409,72

90,571

718,246

764,254

836,649

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

МВС

державний бюджет

955,4894

 

314,9318

309,9618

330,5958

інші джерела

17,92

4,48

4,48

4,48

4,48

Мінінфраструктури

державний бюджет

0,3

 

0,1

0,1

0,1

інші джерела

1973,1

 

588,58

658,48

726,14

Укравтодор

державний бюджет

2317,55

240

700,87

688,59

688,09

Укртрансінспекція

- " -

22,356

 

11,178

10,678

0,5

ДСНС

інші джерела

128,8

 

46

46

36,8

МОЗ

державний бюджет

1,6

 

1,6

 

 

інші джерела

289,6

86

79,2

55,2

69,2

Міністерство освіти і науки

державний бюджет

300

 

150

100

50

інші джерела

0,3

0,091

0,086

0,094

0,029

Мінрегіон

державний бюджет

0,1

 

0,1

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 627)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

1. Зниження рівня соціального ризику

кількість загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення

 

10,8

9,9

8,7

7,5

2. Зниження рівня транспортного ризику

кількість загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. транспортних засобів

 

33

29

24

18

3. Зменшення тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод

кількість загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 постраждалих

 

16,2

15,3

14,4

13,4

4. Удосконалення порядку ведення обліку дорожньо-транспортних пригод та проведення аналізу причин їх виникнення для розроблення заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод

кількість систем ведення обліку та проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод з використанням географічних координат місць їх скоєння

1

 

1

 

 

кількість програмно-апаратних комплексів

1

 

1

 

 

кількість портативних GPS-приймачів

1200

 

1200

 

 

5. Забезпечення дотримання Правил дорожнього руху його учасниками шляхом здійснення дієвого контролю з використанням технічних засобів, у тому числі тих, що працюють в автоматичному режимі

кількість технічних засобів для роботи з цифровими тахографами

450

 

150

150

150

кількість мобільних станцій із спеціальним обладнанням

44

 

22

22

 

кількість технічних засобів для обробки даних з цифрових тахографів

100

 

40

30

30

кількість програмно-апаратних комплексів "Відеоконтроль-рубіж"

500

 

170

170

160

кількість спеціальних технічних засобів лазерного типу

250

 

90

80

80

кількість спеціальних технічних приладів для встановлення стану алкогольного сп'яніння

3300

 

1100

1100

1100

кількість лазерних систем вимірювання швидкості руху транспортних засобів

300

 

100

100

100

кількість спеціальних технічних приладів для встановлення стану наркотичного сп'яніння

150

 

50

50

50

кількість комплексів відеофіксації порушень Правил дорожнього руху

4200

 

1400

1400

1400

кількість мобільних програмно-апаратних комплексів

4490

 

1400

1400

1690

6. Підвищення рівня безпеки автомобільних доріг

загальна довжина дорожнього огородження на розділювальній смузі автомобільних доріг, кілометрів

365

 

124

121

120

довжина огородження дорожнього парапетного типу, кілометрів

270

 

90

90

90

- " -

60

 

22

19

19

- " -

5

 

2

2

1

довжина огородження дорожнього металевого бар'єрного типу, кілометрів

30

 

10

10

10

довжина огородження дорожнього металевого однобічного бар'єрного типу, кілометрів

1500

 

508

496

496

довжина огородження дорожнього металевого однобічного бар'єрного типу, кілометрів

365

 

125

120

120

- " -

1115

 

375

370

370

- " -

20

 

8

6

6

довжина ліній стаціонарного штучного освітлення, кілометрів

605

 

205

200

200

- " -

520

 

180

170

170

- " -

85

 

25

30

30

кількість наукових досліджень

1

 

1

 

 

кількість транспортних розв'язок

25

 

8

8

9

кількість проектних робіт

24

 

12

12

 

7. Удосконалення системи здійснення контролю експлуатаційного стану автомобільних доріг та вулиць шляхом забезпечення підрозділів Державтоінспекції пересувними дорожніми лабораторіями та портативним оснащенням для здійснення контролю за експлуатаційним станом автомобільних доріг та вулиць

кількість пересувних дорожніх лабораторій

27

 

9

9

9

кількість пристроїв "ДУМ - 1"

81

 

27

27

27

кількість пристроїв для вимірювання світлоповертальних властивостей дорожніх знаків

27

 

9

9

9

кількість люксметрів

81

 

27

27

27

кількість лазерних рулеток

81

 

27

27

27

кількість цифрових фотоапаратів

81

 

27

27

27

8. Підвищення рівня безпеки під час переходу пішоходами проїзної частини дороги

кількість змін до національного стандарту

1

1

 

 

 

кількість комплектів типових схем облаштування пішохідних переходів

1

 

1

 

 

кількість нерегульованих пішохідних переходів, що обладнані вітчизняною комплексною системою освітлення та позначення дорожніми знаками і розміткою

8000

2000

2000

2000

2000

9. Удосконалення нормативно-правової бази щодо експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху

кількість нормативних документів

1

 

1

 

 

10. Розроблення та видання навчально-методичних і наочних посібників, навчальних кінофільмів з питань безпеки дорожнього руху для різних вікових категорій

кількість навчально-методичних та наочних посібників

10

2

2

3

3

кількість навчальних кінофільмів

4

1

1

1

1

11. Підвищення рівня технічного забезпечення для складення іспитів з практичного керування транспортними засобами

кількість транспортних засобів для складення практичних іспитів, а саме:

 

 

 

 

 

скутерів (транспортних засобів категорії A1)

140

 

50

50

40

мотоциклів (транспортних засобів категорії A)

140

 

50

50

40

легкових автомобілів (транспортних засобів категорії B)

140

 

50

50

40

вантажних автомобілів (транспортних засобів категорії C)

33

 

11

11

11

автобусів (транспортних засобів категорії Д)

33

 

11

11

11

12. Запровадження нових методів складення іспитів з практичного керування транспортними засобами

кількість електронних автодромів

120

 

40

40

40

13. Удосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів та інструкторів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

кількість навчальних закладів

200

70

65

65

 

14. Підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

кількість розроблених проектів актів

1

 

1

 

 

15. Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів

кількість державних реєстрів

1

 

1

 

 

кількість національних стандартів щодо вимог до розміщення та кріплення вантажів

7

 

 

 

7

кількість медичних пунктів

13640

3000

3000

3000

4640

кількість програмно-апаратних комплексів

1

 

1

 

 

кількість кабінетів психофізіологічного обстеження водіїв

260

60

70

70

60

16. Забезпечення ефективності системи здійснення контролю за безпечністю транспортних засобів під час їх експлуатації

кількість мобільних діагностичних станцій

90

 

30

30

30

17. Забезпечення досліджень у сфері активної, пасивної безпеки та енергоефективності транспортних засобів

кількість випробувальних полігонів

1

 

 

 

1

18. Зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС для забезпечення аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах

кількість спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу

14

 

5

5

4

кількість автокранів

14

 

5

5

4

кількість спеціальних екскаваторів

14

 

5

5

4

19. Забезпечення технічного оснащення пунктів базування бригад швидкої медичної допомоги для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах

кількість технічно оснащених пунктів тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги

460

120

120

110

110

20. Забезпечення матеріально-технічної бази для підготовки та перепідготовки рятувальників і працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з експлуатацією автомобільного транспорту, щодо надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах

кількість укомплектованих навчально-тренувальних підрозділів обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

27

14

13

 

 

21. Забезпечення технічного оснащення підрозділів Державтоінспекції для проведення профілактичної роботи, спрямованої на дотримання Правил дорожнього руху його учасниками

кількість спеціальних автомобілів

27

 

9

9

9

кількість комплектів технічного обладнання

27

 

9

9

9

22. Проведення соціальних кампаній з питань безпеки дорожнього руху

кількість соціальних кампаній

4

1

1

1

1

23. Проведення профілактичної роботи з дітьми, спрямованої на дотримання ними вимог безпеки дорожнього руху

кількість профілактичних кампаній

4

 

2

1

1

24. Проведення наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього руху

кількість наукових досліджень

4

 

2

1

1

____________

Опрос