Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка зачисления в 2013 году стоимости работ по утилизации боеприпасов, проведенных за счет собственных средств субъектов хозяйствования - исполнителей таких работ, в специальный фонд государственного бюджета и направлении такой стоимости на утилизацию обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.04.2013 № 283
действует с 25.04.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2013 р. N 283

Київ

Про затвердження Порядку зарахування у 2013 році вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців таких робіт, до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання

На виконання статті 20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок зарахування у 2013 році вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців таких робіт, до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
зарахування у 2013 році вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців таких робіт, до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування у 2013 році вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців таких робіт (далі - виконавці), до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання.

2. Договори про утилізацію боєприпасів із залученням власних коштів виконавців (далі - договори) укладаються між Міноборони та виконавцями у межах бюджетних призначень зазначеного Міністерства за спеціальним фондом державного бюджету.

3. Зарахування вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів виконавців (далі - роботи з утилізації боєприпасів), до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, здійснюється Казначейством на підставі отриманих від Міноборони:

договору, укладеного між Міноборони та виконавцем;

документів, що підтверджують виконання таких робіт та надання послуг (у тому числі актів виконаних робіт з утилізації боєприпасів, звітів виконавця як комісіонера про реалізацію продуктів утилізації боєприпасів);

довідки про надходження у натуральній формі за затвердженою Мінфіном формою;

протоколу визначення вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів виконавців робіт, що підлягає зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету, за формою згідно з додатком.

4. Зарахування вартості робіт з утилізації боєприпасів до спеціального фонду державного бюджету здійснюється в обсязі, що не перевищує суми коштів, отриманих від реалізації продуктів утилізації (крім витрат виконавця, пов'язаних з організацією реалізації продуктів утилізації боєприпасів, зокрема сплатою встановлених законодавством податків, здійсненням інших обов'язкових платежів і внесенням комісійної плати).

5. Вартість робіт з утилізації боєприпасів відображається за спеціальним фондом державного бюджету як власні надходження бюджетних установ Міноборони за кодом класифікації доходів бюджету 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)".

Видатки на утилізацію боєприпасів відображаються за бюджетною програмою Міноборони "Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України" за спеціальним фондом.

6. Відображення в бухгалтерському обліку активів, отриманих від утилізації боєприпасів, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. У разі коли вартість продуктів утилізації боєприпасів перевищує вартість робіт з утилізації боєприпасів за результатами виконання робіт за договором, виконавець перераховує суму перевищення (за винятком витрат виконавця, пов'язаних з організацією реалізації продуктів утилізації боєприпасів, зокрема сплатою встановлених законодавством податків, здійсненням інших обов'язкових платежів і внесенням комісійної плати) у п'ятиденний строк до спеціального фонду державного бюджету на аналітичний рахунок Міноборони, відкритий за балансовим рахунком 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" і кодом класифікації доходів бюджету 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)".

8. У разі коли вартість робіт з утилізації боєприпасів перевищує вартість продуктів їх утилізації, відшкодування витрат виконавцю за рахунок коштів державного бюджету не здійснюється.

9. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПРОТОКОЛ N ___
визначення вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів виконавців робіт, що підлягає зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету

Дата і номер договору про утилізацію боєприпасів із залученням власних коштів виконавців робіт

Вартість робіт з утилізації боєприпасів з урахуванням податку на додану вартість, гривень

Сума коштів, отриманих від реалізації продуктів утилізації згідно із звітом комісіонера, що підлягає зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету, гривень

Сума, що відображається у надходженнях та видатках спеціального фонду державного бюджету

надходження

видатки

код класифікації доходів

усього,
гривень

код економічної класифікації видатків

усього,
гривень

Представник Міноборони

Представник підприємства

_____________________
(найменування посади)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________
(найменування посади)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник фінансового органу

Головний бухгалтер

_____________________
(найменування посади)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________
(найменування посади)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ року

___ ____________ 20__ року

____________

Опрос