Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Правительственного уполномоченного по правам инвалидов

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 17.04.2013 № 273
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2013 р. N 273

Київ

Питання Урядового уповноваженого з прав інвалідів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 квітня 2013 року N 311

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 64)

З метою забезпечення здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень щодо додержання прав і законних інтересів людей з обмеженими можливостями Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ввести в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України посаду Урядового уповноваженого з прав інвалідів.

2. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з прав інвалідів, що додається.

3. Прирівняти Урядового уповноваженого з прав інвалідів за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення до посади заступника Міністра.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 р. N 311)

4. Віднести посаду Урядового уповноваженого з прав інвалідів до першої категорії посад державних службовців.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого з прав інвалідів

1. Урядовий уповноважений з прав інвалідів (далі - Урядовий уповноважений) є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладається виконання завдань із забезпечення здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень з питань забезпечення додержання прав і законних інтересів інвалідів, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері.

Урядовий уповноважений підпорядковується Кабінетові Міністрів України.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Урядового уповноваженого є:

1) підготовка пропозицій щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів інвалідів;

2) вжиття у межах своїх повноважень заходів до усунення порушень прав і законних інтересів інвалідів та запобігання їх повторному вчиненню;

3) сприяння виконанню Україною міжнародних зобов'язань щодо додержання в Україні прав і законних інтересів інвалідів;

4) забезпечення інформування громадськості про права інвалідів.

5. Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів інвалідів, удосконалення механізму реалізації державної політики у цій сфері;

2) бере участь у підготовці та опрацюванні проектів актів законодавства з питань, що належать до його компетенції;

3) вивчає стан роботи закладів системи реабілітації інвалідів щодо забезпечення соціального захисту інвалідів, які перебувають (утримуються) у таких закладах;

4) взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, консультативно-дорадчими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

5) звертається в установленому порядку до державних органів, у тому числі правоохоронних, з питань усунення порушень прав і законних інтересів інвалідів, запобігання їх повторному вчиненню;

6) подає Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про факти порушення прав і законних інтересів інвалідів разом з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

7) сприяє виконанню центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування міжнародних договорів щодо додержання прав і законних інтересів інвалідів;

8) взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, вживає заходів до підвищення іміджу України як держави, що забезпечує додержання прав і законних інтересів інвалідів;

9) забезпечує інформування громадськості через засоби масової інформації про права інвалідів, а також про прийняття Кабінетом Міністрів України рішень щодо забезпечення додержання конституційних прав і законних інтересів інвалідів, усунення їх порушень та виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері.

6. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування щодо сприяння вирішенню питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) відвідувати заклади системи реабілітації інвалідів з метою вивчення стану їх роботи, зокрема щодо забезпечення соціального захисту інвалідів, які перебувають (утримуються) у таких закладах;

4) залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, вчених та фахівців до опрацювання питань, що належать до його компетенції;

5) ініціювати утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

6) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

7) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

8. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

9. Урядовий уповноважений має бланк із найменуванням своєї посади.

____________

Опрос