Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы легализации компьютерных программ, используемых в органах исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.04.2013 № 257
редакция действует с 25.04.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2013 р. N 257

Київ

Деякі питання легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 квітня 2014 року N 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2013 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 586; 2008 р., N 37, ст. 1231; 2011 р., N 71, ст. 2673) і від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752, N 51, ст. 3406; 2007 р., N 53, ст. 2157; 2008 р., N 69, ст. 2322, N 70, ст. 2355; 2010 р., N 39, ст. 1307, N 70, ст. 2529, N 91, ст. 3222; 2011 р., N 47, ст. 1908, N 98, ст. 3574, N 101, ст. 3713; 2012 р., N 24, ст. 906) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 49

 

ПОРЯДОК
використання у 2013 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті у 2013 році за програмою "Заходи з легалізації комп'ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти і науки, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Державна служба інтелектуальної власності.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю ліцензійних примірників комп'ютерних програм для подальшої заміни неліцензійних примірників таких програм, що використовуються в органах виконавчої влади, на ліцензійні з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

4. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням заходів з легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади;

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, для проведення яких передбачено видатки за іншими бюджетними програмами;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

5. З метою визначення потреби у ліцензійних примірниках комп'ютерних програм міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 1 травня 2013 р. за результатами інвентаризації, проведеної у поточному році, Державній службі інтелектуальної власності заявки, до яких додаються:

1) перелік примірників комп'ютерних програм, які перебувають на балансі, та тих, які не підлягають легалізації у зв'язку із моральною застарілістю, невідповідністю функціональним завданням органів виконавчої влади, вимогам щодо захисту інформації тощо і будуть виведені з експлуатації до кінця поточного року, із зазначенням кількості примірників;

2) перелік примірників комп'ютерних програм, які необхідно легалізувати, із зазначенням кількості примірників;

3) відомості про обсяг коштів, передбачених органами виконавчої влади за відповідними бюджетними програмами для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм, та перелік примірників комп'ютерних програм, які будуть придбані за рахунок таких коштів, із зазначенням кількості примірників;

4) інша інформація, пов'язана із здійсненням заходів з легалізації комп'ютерних програм, за формою, встановленою Міністерством освіти і науки.

6. Державна служба інтелектуальної власності за пропозиціями міжвідомчої робочої групи з питань легалізації комп'ютерних програм, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 586), на підставі інформації, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, визначає:

1) загальну кількість примірників комп'ютерних програм, які підлягають легалізації в органах виконавчої влади;

2) кількість примірників комп'ютерних програм, які підлягають легалізації у поточному році, у розрізі органів виконавчої влади.

7. Заміна неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні здійснюється органами виконавчої влади пропорційно поданим ними заявкам.

8. Перелік ліцензійних примірників комп'ютерних програм та органів виконавчої влади, для яких будуть придбані такі примірники, затверджується Міністерством освіти і науки та розміщується на його офіційному веб-сайті.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться в розмірі 10 відсотків їх вартості.

10. Державна служба інтелектуальної власності за результатами проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг укладає з переможцем процедури закупівлі (далі - виконавець) договір про закупівлю (далі - договір), до якого обов'язково включаються умови щодо:

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

можливості коригування визначеної в договорі суми у разі зменшення обсягу бюджетних призначень;

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг у обсязі, передбаченому договором;

відповідальності виконавця за порушення строків виконання умов договору;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань;

приймання-передачі ліцензійних примірників комп'ютерних програм (приймання-передача здійснюється за адресами, визначеними у договорі; під час приймання-передачі обов'язкова присутність представників виконавця та органів виконавчої влади);

надання виконавцем безкоштовної технічної, консультаційної підтримки органам виконавчої влади, які використовують ліцензійні примірники комп'ютерних програм.

Договір не може включати вимоги щодо внесення плати за послуги з установки комп'ютерних програм та інші подібні послуги, а також щодо надання органами виконавчої влади інформації про технічне обладнання і комп'ютерні програми особі, яка має виключне право дозволяти використання комп'ютерних програм, її партнерам та іншим суб'єктам.

До договору додається кошторис витрат на підготовку та здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виконавцем.

11. Постачання ліцензійних примірників комп'ютерних програм органам виконавчої влади здійснює виконавець.

Виконавець зобов'язаний передати, а органи виконавчої влади за актами приймання-передачі прийняти та поставити на облік ліцензійні примірники комп'ютерних програм, які постачаються за рахунок бюджетних коштів за договорами.

12. Розрахунки за поставлені ліцензійні примірники комп'ютерних програм проводяться Державною службою інтелектуальної власності на підставі актів приймання-передачі, що складаються у трьох екземплярах, а також іншої інформації у натуральних показниках за формою, встановленою Державною службою інтелектуальної власності.

Органи виконавчої влади після надходження зазначених примірників подають Державній службі інтелектуальної власності один екземпляр акта приймання-передачі, а виконавці, які здійснили постачання таких примірників, - щомісяця до 5 числа інформацію про органи виконавчої влади, яким було поставлено ліцензійні примірники комп'ютерних програм, їх перелік, кількість та копії актів приймання-передачі.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Державна служба інтелектуальної власності надсилає щомісяця до 15 числа Міністерству освіти і науки в установленому ним порядку інформацію про використання бюджетних коштів, перелік придбаних ліцензійних примірників комп'ютерних програм із зазначенням кількості примірників у розрізі органів виконавчої влади для її узагальнення та подання Мінфіну до 25 числа.

15. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. З метою забезпечення прозорості витрачання бюджетних коштів інформація про результати їх використання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 253 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 253:

1) абзац другий пункту 2 постанови викласти в такій редакції:

"Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджується її головою.";

2) у Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

абзац третій пункту 2 виключити;

пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

"Рішення зазначеної робочої групи:

приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів у разі присутності не менше ніж двох третин її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи;

оформляється протоколом, який протягом 10 робочих днів підписується всіма членами робочої групи, які були присутні на засіданні. Копії протоколу засідання Державна служба інтелектуальної власності надсилає всім членам робочої групи та відповідним органам виконавчої влади протягом п'яти робочих днів з дати оформлення протоколу.";

пункти 8 - 10 викласти у такій редакції:

"8. Заходи з легалізації комп'ютерних програм здійснюються:

органами виконавчої влади за рахунок бюджетних призначень, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік;

Державною службою інтелектуальної власності за рахунок бюджетних призначень, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою.

9. Органи виконавчої влади на підставі укладених з особами, які мають виключне право дозволяти використання комп'ютерних програм (далі - правовласники), договорів у встановленому порядку передбачають у бюджетних запитах необхідні для виконання зазначених договорів обсяги фінансування.

Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм є напрямом використання бюджетних коштів, що відображається в паспортах відповідних бюджетних програм.

Органи виконавчої влади подають щокварталу Державній службі інтелектуальної власності перелік примірників легалізованих програм із зазначенням кількості примірників та обсягів коштів, спрямованих на здійснення заходів з легалізації у звітному періоді.

10. Державна служба інтелектуальної власності за пропозиціями міжвідомчої робочої групи, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, на підставі поданої органами виконавчої влади інформації визначає:

1) загальну кількість примірників комп'ютерних програм, які підлягають легалізації в органах виконавчої влади;

2) кількість примірників комп'ютерних програм, які підлягають легалізації у поточному році, у розрізі органів виконавчої влади.";

3) додаток до постанови викласти в такій редакції:

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань
легалізації комп'ютерних програм

Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра освіти і науки, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Голова Державної служби інтелектуальної власності, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Голова Держінформнауки

Начальник Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України

Начальник департаменту МВС

Начальник департаменту Адміністрації Держспецзв'язку

Директор департаменту Мінекономрозвитку

Директор департаменту Мінфіну

Директор департаменту Міндоходів

Начальник відділу ДСНС

Начальник управління Міноборони".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.04.2014 р. N 117)

____________

Опрос