Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия решения о включении индустриального (промышленного) парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 16.01.2013 № 216
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2013 р. N 216

Київ

Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2015 року N 430
,
від 24 червня 2016 року N 381
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

(У тексті Порядку слово "Держінвестпроект" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року N 430)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку (далі - індустріальний парк) до Реєстру індустріальних (промислових) парків (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про індустріальні парки".

3. Для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру, що ведеться за формою, затвердженою Мінекономіки, ініціатор створення індустріального парку (далі - ініціатор) подає Мінекономіки документи, передбачені статтею 15 Закону України "Про індустріальні парки" (далі - документи).

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

Ініціатор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих ним документах.

4. Мінекономіки реєструє документи в журналі за затвердженою ним формою, про що письмово повідомляє ініціатору.

5. Мінекономіки проводить перевірку відповідності документів вимогам статті 15 Закону України "Про індустріальні парки", перевірку відповідності концепції індустріального парку вимогам статті 17 зазначеного Закону, подає такі документи протягом п'яти робочих днів з моменту їх реєстрації на розгляд заінтересованим центральним та місцевим органам виконавчої влади, у тому числі для перевірки відповідності документів вимогам статей 8 і 9 Закону України "Про індустріальні парки".

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 381)

У разі невідповідності документів вимогам статей 15 і 17 зазначеного Закону Мінекономіки повертає їх ініціатору протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації.

6. Розгляд документів центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється з урахуванням критеріїв, визначених частиною третьою статті 16 Закону України "Про індустріальні парки".

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.06.2016 р. N 381)

7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади не пізніше ніж через десять календарних днів з дати надходження документів подають Мінекономіки інформацію про результати розгляду документів, у тому числі їх відповідність вимогам статей 8 і 9 Закону України "Про індустріальні парки".

(пункт 7 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430
,
від 24.06.2016 р. N 381)

8. Отримана від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформація розглядається утвореною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією (далі - комісія) з метою підготовки рекомендацій щодо включення індустріального парку до Реєстру.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 381)

9. Засідання комісії проводиться протягом семи календарних днів після закінчення визначеного пунктом 7 цього Порядку строку подання інформації центральними та місцевими органами виконавчої влади.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

10. За результатами розгляду матеріалів, а також інформації центральних та місцевих органів виконавчої влади, комісія готує рекомендації щодо включення індустріального парку до Реєстру, відмови в такому включенні.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 381)

11. Мінекономіки протягом двох робочих днів після підготовки комісією рекомендацій щодо включення індустріального парку до Реєстру приймає відповідне рішення та видає ініціаторові витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 1 або повідомляє про відмову у включенні з обґрунтуванням її причин.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

12. У разі відмови у включенні індустріального парку до Реєстру ініціатор може повторно звернутися до Мінекономіки щодо включення індустріального парку до Реєстру.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

13. Пункт 13 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

14. Пункт 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

15. Витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 2 розміщується у триденний строк з дня включення індустріального парку до Реєстру на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ВИТЯГ
з Реєстру індустріальних (промислових) парків

N __________

Індустріальний (промисловий) парк ______________________________________________________
                                                                                                                                                      (найменування)
включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків __________________________________
                                                                                                                                                                       (номер і дата)

Ініціатор створення ____________________________________________________________________
                                                                                                                             (найменування)

Строк, на який створено індустріальний (промисловий) парк, - __________________________ років
                                                                                                                                                                    (цифрами і словами)

Місцезнаходження ____________________________________________________________________
                                                                                                            (область, район, назва населеного пункту)

Площа ___________________ гектарів
                       (цифрами і словами)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430,
від 06.11.2019 р. N 916)

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ВИТЯГ
з Реєстру індустріальних (промислових) парків

Найменування індустріального (промислового) парку

Ініціатор створення

Строк, на який створено індустріальний (промисловий) парк, років

Дата включення до Реєстру

Місцезнаходження індустріального (промислового) парку (область, район, назва населеного пункту)

Площа індустріального (промислового) парку, гектарів

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430,
від 06.11.2019 р. N 916)

____________

Опрос