Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи ваучеров для поддержания конкурентоспособности лиц на рынке труда

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 20.03.2013 № 207
редакция действует с 07.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. N 207

Київ

Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 серпня 2014 року N 342
,
від 30 вересня 2015 року N 779

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, що додається.

абзац третій пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

2. Забезпечити:

1) Міністерству освіти і науки - формування, розміщення на власному веб-сайті та постійне оновлення переліку навчальних закладів, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, відповідно до затвердженого Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, та інформування про це щокварталу до 10 числа наступного місяця Державного центру зайнятості;

(підпункт 1 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

2) Міністерству економічного розвитку і торгівлі - подання щороку до 1 листопада Міністерству соціальної політики середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці для перегляду затвердженого Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, з метою підготовки у разі необхідності відповідних змін до нього;

(підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

3) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - подання щороку до 1 листопада в разі потреби Міністерству соціальної політики пропозицій щодо внесення змін до затвердженого Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

(пункт 2 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342
,
підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

(У тексті Порядку слова "територіальний орган" у всіх відмінках замінено словами "центр зайнятості" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 342)

1. Цей Порядок визначає механізм видачі Київським та Севастопольським міськими, районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) особам ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери).

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

Ваучери видаються одноразово:

особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку;

особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

(абзац другий пункту 1 замінено абзацами другим - шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

Дія цього Порядку не поширюється на:

осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

(абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

(абзац десятий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

2. Терміни "ваучер", "перепідготовка", "підвищення кваліфікації" і "спеціалізація" використовуються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України "Про зайнятість населення", "Про професійно-технічну освіту" та "Про вищу освіту".

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

3. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні (далі - навчання).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

4. Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - навчальні заклади).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

5. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

6. Особа здійснює вибір професії (спеціальності) за переліком, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, а також форми та місця навчання.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

7. Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку, подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

(пункт 7 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

Особи, зазначені в абзаці п'ятому пункту 1 цього Порядку, подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності - індивідуальну програму реабілітації.

(пункт 7 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

Особи, зазначені в абзаці шостому пункту 1 цього Порядку, подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

(пункт 7 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим)

Особа має право безоплатно отримати від центру зайнятості повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

8. Центр зайнятості проводить звірення відомостей про страховий стаж особи з 1 січня 2011 р. з даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Дані про страховий стаж особи за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 р. звіряються з даними реєстру застрахованих осіб зазначеного Державного реєстру, поданими Пенсійним фондом України.

Обчислення страхового стажу за період до 1 липня 2000 р. проводиться на підставі документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

9. Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та оформляється наказом.

Центр зайнятості інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Підставами для відмови у видачі ваучера є недотримання умов, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

(пункт 9 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779,
у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

Для отримання ваучера особа звертається протягом п'яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до центру зайнятості, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Ваучер оформляється за формою згідно з додатком.

10. Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється навчальними закладами відповідно до законодавства.

11. Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

12. Навчальний заклад протягом п'яти робочих днів після укладення договору про навчання подає центру зайнятості, який видав ваучер, завірену належним чином копію такого договору, розрахунок вартості витрат на навчання, відомості про рахунок навчального закладу для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, копію ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу, відривну частину ваучера з відміткою про прийняття на навчання.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

13. Відповідальність за обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається центру зайнятості, покладається на навчальний заклад.

Навчальний заклад інформує центр зайнятості, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми щомісяця (у разі навчання за денною та вечірньою формою) і після закінчення екзаменаційної сесії (у разі навчання за заочною, дистанційною, екстернатною формою).

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

14. Центр зайнятості здійснює протягом 10 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, оплату навчання та проводить протягом 30 календарних днів після отримання навчальним закладом коштів звірення взаєморозрахунків з ним.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

15. У разі порушення особою умов договору про навчання навчальний заклад повідомляє протягом п'яти робочих днів про таке порушення центру зайнятості, який видав ваучер.

16. У разі дострокового припинення дії договору про навчання навчальний заклад подає протягом п'яти робочих днів центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про дострокове припинення навчання, розрахунок невикористаної частини коштів, передбачених для оплати вартості навчання, повертає протягом трьох робочих днів таку частину на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

У разі дострокового припинення навчання без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання. Навчальний заклад протягом п'яти робочих днів повертає на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, кошти, що надійшли від особи, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

Поважними причинами дострокового припинення особою навчання вважаються:

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;

смерть особи або оголошення її за рішенням суду померлою або визнання її безвісно відсутньою, недієздатною чи обмежено дієздатною;

стан здоров'я особи, яка має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю);

відпустка у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу";

призов на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

інші причини, що не залежать від особи, підтверджені документально.

(пункт 16 доповнено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

17. Навчальний заклад подає протягом 10 робочих днів після закінчення строку дії договору про навчання центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про відрахування особи з навчального закладу у зв'язку із закінченням навчання.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342)

18. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік.

Примітка. Обчислення страхового стажу за період з 1 липня 2000 р. здійснюється з дня запровадження обміну даними між Пенсійним фондом України та державною службою зайнятості про страховий стаж осіб за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 року.

(Порядок доповнено приміткою згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342
,
примітка із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

 

________________________________________________________
(найменування центру зайнятості)

Ваучер N _____________________ на суму ________________________________________ гривень,
                                                                                                                                           (прописом)
виданий ______________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
                                                 реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття)
для проходження перепідготовки або спеціалізації, підвищення кваліфікації, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні за професією, спеціальністю ________________________________________________________________

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Період використання ваучера для укладення з навчальним закладом договору про навчання становить 90 днів.

Керівник центру зайнятості

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

___ ____________ 20__ року

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(лінія відрізу)

Відмітка про прийняття на навчання
(повертається у п'ятиденний строк центру зайнятості)

Наказом від ___ ____________ ____ р. N ___ навчальним закладом
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (найменування)
зараховано ___________________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
до складу навчальної групи N ___ за професією (спеціальністю), напрямом підвищення кваліфікації
___________________________________

Строк навчання становить з ___ ____________ ____ р. до ___ ____________ ____ року.

Оплата за навчання (окремий період навчання) здійснюється згідно з ваучером N ___, виданим
____________________________________________________________
                                          (найменування центру зайнятості)

Копія договору про навчання, відомості про рахунок навчального закладу для оплати його вартості додаються.

Керівник
навчального закладу
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

___ ____________ 20__ року

 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342,
від 30.09.2015 р. N 779)

 

ПЕРЕЛІК
професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Перелік втратив чинність 

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 342
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 779)

____________

Опрос