Идет загрузка документа (828 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 27.02.2013 № 187
редакция действует с 24.12.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2013 р. N 187

Київ

Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 3 липня 2013 року N 459
,
 від 14 серпня 2013 року N 572,
 від 14 серпня 2013 року N 574,
 від 2 жовтня 2013 року N 793
,
 від 13 листопада 2013 року N 833
,
 від 4 грудня 2013 року N 876

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" та складання проекту Державного бюджету України на 2014 рік передбачити кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати у місцевих бюджетах видатки, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання завдань і заходів Програми та подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі щомісяця до 20 числа наступного місяця інформацію про стан виконання Програми за формою, встановленою Міністерством, для її узагальнення та подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки

Загальна частина

Ця Програма розроблена з метою запровадження нових підходів до модернізації пріоритетних галузей національної економіки на найближчі два роки для активізації її розвитку.

Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", запропонованою Президентом України Януковичем В. Ф., передбачено проведення структурних змін в економічному та соціальному житті країни шляхом підвищення ефективності державного управління, модернізації базових галузей економіки, формування сприятливого економічного середовища для розвитку бізнесу та приватної ініціативи.

Виконання цієї Програми повинно забезпечити прискорення розвитку пріоритетних галузей національної економіки, сприяти позитивним структурним зрушенням в економіці, диверсифікації та зниженню енергоємності виробництва.

Активізація розвитку національної економіки сприятиме підвищенню соціальних стандартів та рівня добробуту громадян, збільшенню кількості робочих місць.

Поточний стан національної економіки

Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина.

У нашій державі нерозв'язані проблеми накопичувалися десятиріччями. Не підкріплена економічним розвитком "соціалізація" бюджету тільки тимчасово вирішувала завдання покращення добробуту громадян, оскільки вона не базувалася на адекватному збільшенні обсягів виробництва і підвищенні рівня продуктивності праці. При цьому довгий час не проводилися реформи, спрямовані на усунення структурних диспропорцій.

Внаслідок цього в Україні істотно загальмувалися процеси подолання структурних дисбалансів перехідного періоду, технологічної модернізації, поліпшення основних фондів, формування ефективної економічної бази для соціальних перетворень і, як наслідок, Україна залишилася вразливою до кризи 2008 - 2009 років, яка негативно вплинула майже на всі галузі економіки, тисячі компаній і мільйони громадян.

З обранням у 2010 році нового Глави держави, який сформував дієздатну команду, оперативно запроваджено здійснення комплексу невідкладних заходів щодо стабілізації економічної ситуації, а також розпочато виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", основні положення якої спрямовані на запобігання впливу на національну економіку негативних зовнішніх чинників, побудову стійкої, відкритої та конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки.

Зокрема, послідовно проводяться реформи:

державних фінансів, що передбачають стабілізацію дефіциту державного бюджету, оптимізацію державного боргу, підвищення ефективності державних видатків, удосконалення системи управління державними фінансами, посилення фінансової та фіскальної дисципліни, реформування міжбюджетних відносин;

фінансового сектору, що спрямовані на утримання низького рівня інфляції, забезпечення стабільності та підвищення рівня капіталізації фінансової системи, збільшення обсягу надання фінансових послуг, відновлення кредитування економіки з одночасним зниженням рівня ризиків фінансової системи, розвиток фондового ринку та ринку фінансових послуг;

у напрямі дерегуляції, розвитку підприємництва та реформування системи надання адміністративних послуг, що передбачають спрощення процедури започаткування та виходу з бізнесу, дозвільної системи та сфери ліцензування, посилення захисту прав інвесторів, реформування системи реєстрації прав власності, митних процедур, державного нагляду (контролю), системи надання адміністративних послуг та системи технічного регулювання, підвищення ефективності адміністрування податків, зниження податкового навантаження на бізнес і скорочення витрат часу платників податків на їх нарахування та сплату;

енергетики, що передбачають вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці, лібералізацію ринку електричної енергії, приватизацію енергетичних підприємств та підвищення ефективності управління державними енергетичними компаніями, удосконалення державного регулювання в енергетиці, лібералізацію ринку вугільної продукції та механізму збуту і ціноутворення, удосконалення механізму державної підтримки вугільної галузі, закриття неперспективних вугледобувних підприємств, модернізацію газотранспортної системи, нафтопереробних потужностей та стимулювання конкуренції на ринку нафтопродуктів;

житлово-комунального господарства, що спрямовані на забезпечення рентабельного функціонування та інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, технічне переобладнання, підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства та якості комунальних послуг;

у напрямі розвитку транспортної інфраструктури, що передбачають оптимізацію управління залізничним транспортом, децентралізацію управління дорожньою інфраструктурою місцевого значення, підвищення інвестиційної привабливості галузі та якості послуг, а також безпеки руху на автомобільних дорогах;

у напрямі розвитку сільського господарства та земельної реформи, що спрямовані на створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення, розвиток базових галузей сільського господарства;

у напрямі міжнародної економічної інтеграції, що передбачають реалізацію зовнішньоекономічної політики, політичну асоціацію та економічну інтеграцію України до Європейського Союзу, розширення торгівлі України з державами - учасницями СНД і поглиблення співробітництва з перспективними торговельними партнерами та регіональними інтеграційними об'єднаннями, поліпшення для вітчизняних виробників умов торгівлі на зовнішньому ринку.

Проведення таких реформ сприяє створенню умов для подальшого стабільного економічного розвитку.

За 2010 - 2011 роки реальний валовий внутрішній продукт України зріс на 9,5 відсотка, подолавши більше половини рівня кризового спаду, за підсумками 2011 року дефіцит сектору загальнодержавного управління становив прогнозні 2,7 відсотка валового внутрішнього продукту (порівняно з 4,1 відсотка валового внутрішнього продукту у Єврозоні, 9,8 відсотка у Японії та 10,1 відсотка у США), а інфляція знижена до 4,6 відсотка.

У цілому 2012 рік не виправдав оптимістичних сподівань щодо поліпшення глобальної фінансово-економічної ситуації. Відчутно погіршився стан глобальної (світової) економіки внаслідок посилення проявів економічної кризи, а саме:

збереження значних фінансових проблем у ряді країн Єврозони (Греція, Італія, Іспанія, Португалія);

зниження показників розвитку таких провідних економік Євросоюзу, як Німеччини (валовий внутрішній продукт у IV кварталі 2012 р. порівняно з III кварталом знизився на 0,6 відсотка), Великобританії (на 0,3 відсотка), Франції (на 0,3 відсотка), Іспанії (на 0,7 відсотка), Італії (на 0,9 відсотка);

погіршення кон'юнктури на світових товарних ринках на товари вітчизняного виробництва.

За підсумками 2012 року в Україні не допущено зниження валового внутрішнього продукту. Так, за оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту становило 0,2 відсотка за рахунок розширення внутрішнього попиту. Разом з тим темпи розвитку секторів національної економіки все ще є нерівномірними, що посилює вразливість економіки в цілому.

Отже, в умовах зниження попиту на традиційних для вітчизняних товарів зовнішніх ринках, посилення конкуренції за доступ до інвестиційних ресурсів і здійснення протекціоністських заходів окремими державами насамперед необхідно створити системні довгострокові стимули для активізації розвитку стратегічних галузей вітчизняної промисловості.

Пріоритетні напрями реалізації економічної політики

Продовжуючи розпочаті реформи з метою активізації позитивних перетворень в країні, пріоритетними напрямами реалізації в 2013 - 2014 роках економічної політики є підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату, підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення, забезпечення розвитку високотехнологічних секторів економіки, стимулювання перетворень у стратегічних галузях та збільшення обсягу експорту товарів вітчизняного виробництва.

Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату

Національна економіка повинна зайняти достойне місце у конкурентному глобальному ринку. Це єдиний шлях для підвищення рівня добробуту громадян до рівня економічно розвинутих держав світу. Тому, ключовими завданнями Уряду є якнайширше залучення інвестицій для створення сучасного виробництва, впровадження нових знань, технологій і принципів управління, підвищення рівня зайнятості.

Урядом вже здійснено заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату та бізнес-середовища, в тому числі дерегуляції підприємницької діяльності.

Підтвердженням ефективності і високих темпів проведення реформ є позитивна оцінка іноземних експертів.

Так, Україна у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності за 2012 - 2013 роки поліпшила свої позиції на дев'ять пунктів і зайняла 73 місце серед 144 країн світу, які досліджувалися. Позиція України підвищується другий рік поспіль (після падіння на 17 пунктів у 2009 - 2010 роках) і досягла докризового рівня.

Проте Україна все ще залишається у групі країн, які не досягли середнього показника конкурентоспроможності, і значно відстає від розвинутих держав.

 

Позиція України у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності у 2001 - 2012 роках

Необхідність модернізації виробництва та структурної перебудови економіки потребує створення умов для акумулювання інвестиційних ресурсів і посилення інвестиційного потенціалу економіки.

Тому, проведення реформ необхідно продовжувати.

Для створення сприятливого інвестиційного клімату завдання державної політики на 2013 - 2014 роки повинні передбачати як заходи з дерегуляції, так і заходи із забезпечення макроекономічної стабільності.

Завданнями державної політики на 2013 - 2014 роки є:

забезпечення оптимального рівня інфляції, який не перешкоджатиме економічному розвитку країни;

стимулювання здійснення інвестиційних операцій в національній валюті;

забезпечення збалансованості державних фінансів з реальними можливостями національної економіки;

забезпечення фінансової стабільності;

детінізація економіки;

зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва;

зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність;

стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, у тому числі шляхом спрямування коштів на здійснення видатків капітального характеру;

(абзац сімнадцятий підрозділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 459)

утворення державного банку розвитку з метою стимулювання та підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізація інвестиційних та інноваційних проектів, залучення довгострокових зовнішніх інвестицій в національну економіку;

стимулювання інвестиційної активності суб'єктів малого підприємництва.

Підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення

Україна належить до держав з розвинутою індустріальною базою і достатньо високим ресурсним потенціалом. Проте у структурі національної економіки переважають галузі, які добувають сировину або випускають продукцію з низьким ступенем обробки для експорту, завантаження потужностей яких залежить від попиту на зовнішньому ринку.

Протягом 2012 року на розвиток промисловості негативно впливала несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура, яка характеризувалася зниженням попиту та низхідною ціновою динамікою на товари вітчизняного виробництва на зовнішньому ринку. З огляду на високий рівень експортоорієнтованості вітчизняного виробництва та підвищення вартості енергоносіїв погіршилося фінансово-економічне становище промислових підприємств і, як наслідок, знизилися темпи промислового виробництва в цілому по Україні.

Разом з тим вітчизняний гірничо-металургійний комплекс характеризується високим рівнем зносу основних фондів (металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - 59 відсотків, добування вугілля, лігніту і торфу - 49,6 відсотка, металевих руд - 41,6 відсотка), а також використанням застарілих ресурсо- та енерговитратних технологій. В структурі виробництва вітчизняних металургійних підприємств основну частку становить ординарний металопрокат рядових марок сталі. Близько 80 відсотків продукції гірничо-металургійного комплексу експортується, що забезпечує 40 відсотків валютних надходжень в країну.

Металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів є однією з основних складових частин гірничо-металургійного комплексу країни. На підприємствах цієї галузі у 2012 році зайнято близько 11,7 відсотка загальної кількості працюючих у промисловості. Обсяг реалізованої продукції у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів становив 18,8 відсотка загального обсягу промислової продукції, а енергоємність галузі на 30 відсотків перевищує світові аналоги.

Недостатня розвинутість внутрішнього ринку металопрокату та висока частка експорту продукції гірничо-металургійного комплексу призводить до виникнення ризиків залежності вітчизняної металургії від зовнішньої кон'юнктури.

Хімічна та нафтохімічна промисловість охоплює близько 200 взаємопов'язаних виробництв із значною номенклатурою продукції, виробляє сировину та конструкційні матеріали.

У хімічній та нафтохімічній промисловості частка прибуткових підприємств за 2011 рік становила 64,2 відсотка, за дев'ять місяців 2012 року (крім малих підприємств) - 68,6 відсотка. Ступінь залежності від імпорту сировини становить 75 відсотків, при цьому експортується 70 відсотків виробленої продукції. Підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості реалізують близько 7,4 відсотка загального обсягу продукції промисловості.

Легка промисловість найбільше постраждала від експансії імпорту, зокрема дешевого одягу та взуття. Частка вітчизняної продукції на внутрішньому ринку становить близько 20 відсотків.

Отже, існує значний потенціал для імпортозаміщення.

Порівняно із зазначеними галузями агропромислове виробництво в цілому можна оцінити позитивно. Протягом останніх років у агропромисловому секторі України відбулося ряд позитивних зрушень, зокрема:

за 2010 - 2012 роки збільшився обсяг виробництва валової продукції сільського господарства на 12,7 відсотка, харчової промисловості - на 4,2 відсотка;

забезпечено суттєве зростання валового збору зерна насамперед за рахунок збільшення врожайності культур, середньорічне виробництво зерна становило протягом 2010 - 2012 років понад 47 млн. тонн, що на 4,5 млн. тонн більше порівняно з 2007 - 2009 роками;

подолано негативну тенденцію у галузі тваринництва, обсяг валової продукції тваринництва збільшився протягом 2010 - 2012 років на 8,7 відсотка, забезпечено у 2012 році збільшення обсягу виробництва молока, зростання поголів'я свиней і птиці, а також зупинено скорочення поголів'я великої рогатої худоби;

розпочато активну розбудову виробничої інфраструктури в аграрному секторі насамперед тваринницьких ферм та комплексів, оптових ринків сільськогосподарської продукції;

зберігається позитивне сальдо зовнішньої торгівлі агропромислового комплексу.

У 2010 - 2012 роках збільшення реальних наявних доходів населення та підвищення платоспроможності за рахунок зростання заробітної плати в умовах збереження стабільності на грошово-кредитному та валютному ринку дало змогу активізувати внутрішній споживчий ринок і закріпити тенденцію позитивної динаміки роздрібного товарообороту, що сприятиме розвитку внутрішнього ринку.

Оборот роздрібної торгівлі становив у 2012 році 804,3 млрд. гривень, що у порівнянних цінах на 15,9 відсотка більше, ніж у 2011 році. У структурі обороту роздрібної торгівлі частка організованих та неформальних ринків становить 31,1 відсотка.

В умовах збільшення обсягу споживання та насичення ринку продукцією проблемою залишається надходження в торговельну мережу значної кількості неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров'я людей товарів. Протягом останніх років проводилася робота із створення адаптованої до вимог СОТ і ЄС сучасної системи ринкового нагляду, що є одним з пріоритетних завдань у сфері торгівлі.

Разом з тим зростаючий споживчий попит на товари нехарчової групи задовольняється переважно за рахунок імпорту.

Тому, намагання переломити таку ситуацію на користь вітчизняного виробництва не тільки буде стимулювати виробників збільшувати кількість робочих місць, забезпечувати підвищення рівня добробуту громадян, але і сприятиме тому, щоб капітал і кошти залишалися в країні.

Завданнями державної політики на 2013 - 2014 роки є:

створення умов для проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств;

створення умов для збільшення обсягу виробництва підприємств легкої промисловості;

удосконалення нормативно-правової бази, що регулює торговельну діяльність;

розширення мережі стаціонарних торговельних об'єктів, які відповідатимуть європейським та світовим стандартам;

недопущення надходження на ринок України медичної продукції, що не відповідає встановленим вимогам щодо безпечності;

здійснення ринкового нагляду та заходів щодо інформування органів державного ринкового нагляду та споживачів про виявлену небезпечну продукцію;

стимулювання впровадження інноваційних технологій у рослинництві з метою імпортозаміщення;

забезпечення державної фінансової підтримки та запровадження механізму заохочення придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва для формування сучасної техніко-технологічної бази агропромислових підприємств;

стимулювання вітчизняних товаровиробників до впровадження інноваційних технологій, модернізації та будівництва об'єктів агропромислового комплексу з метою збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її якості та поступового імпортозаміщення, підвищення якості та конкурентоспроможності продуктів переробки продукції вітчизняного виробництва;

стимулювання розвитку виробництва продуктів дитячого харчування, в тому числі молочних, м'ясних, рибних та плодово-ягідних продуктів дитячого харчування, з метою задоволення попиту внутрішнього ринку;

формування позитивних довгострокових очікувань товаровиробників шляхом забезпечення цінової стабільності ключових аграрних ринків;

організація виробництва біоетанолу на потужностях спиртових та цукрових заводів;

збільшення обсягу експорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів;

врегулювання питання оренди внутрішніх водойм, відтворення водних біоресурсів, утримання біоресурсів для підвищення якості об'єктів аквакультури;

стимулювання розвитку обслуговуючої, виробничої сільськогосподарської кооперації та розвиток виробництва у господарствах населення;

забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами, захист від шкідливої дії вод.

Розвиток високотехнологічних перспективних секторів

В Україні в основному вичерпані можливості інерційного зростання, що підтверджено зниженням зовнішнього попиту та збільшенням обсягу імпорту товарів. Це спричинено глибокими структурними диспропорціями - значна частка виробництва є технічно та технологічно відсталою з високим ступенем зношеності основних фондів, низьким рівнем використання виробничих потужностей, високою енерго- та ресурсоємністю, відсутністю або низьким рівнем впровадження інновацій. При цьому не використовується значна частина науково-технічного потенціалу.

Машинобудівний комплекс України є однією з найбільш важливих, потужних і перспективних галузей промисловості, яка забезпечує технічне оснащення, комплексну механізацію та автоматизацію процесів виробництва.

У машинобудуванні зосереджено майже 15 відсотків вартості основних засобів та понад 21 відсоток загальної кількості найманих працівників промисловості (без малих підприємств) (понад 585 тис. осіб у 2012 році).

Машинобудівні підприємства виготовляють на сьогодні близько 3,5 тис. найменувань машин та обладнання, у тому числі близько 2 тис. модернізованих та понад 500 нових моделей машин та обладнання для агропромислового комплексу. Технічні засоби, що виготовляються або можуть виготовлятися, дають змогу механізувати до 85 відсотків робіт у сільському господарстві.

Експорт продукції машинобудування становить 53 відсотки обсягу реалізованої продукції галузі. Продукція експортується до 74 країн світу. При цьому експорт до країн СНД становить 90,8 відсотка загального обсягу експорту, в тому числі до Російської Федерації - 68,2 відсотка загального обсягу експорту (75,1 відсотка експорту до країн СНД).

Авіабудівна галузь є стратегічно важливою для України і однією з базових галузей національної економіки.

За результатами роботи у 2011 році підприємства на 20 відсотків, або 3,41 млрд. гривень, збільшили обсяг виробництва основних видів продукції.

За останні три роки підприємствами авіабудування виготовлено та передано замовникам 19 літаків. Державним підприємством "Антонов" укладено контракт на виготовлення 47 літаків Ан-148 та їх модифікацій для іноземних замовників.

Продовжується виконання контракту державним підприємством "Завод 410 цивільної авіації" щодо ремонту літаків Ан-32 для військово-повітряних сил Індії.

Досягнуто принципової згоди з Російською Федерацією щодо відновлення спільного виробництва літака Ан-124 "Руслан" та закінчення робіт з розроблення та виробництва літака Ан-70.

Прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо державної підтримки збуту авіаційної техніки вітчизняного виробництва", виконання якого сприятиме здешевленню авіаційної техніки для авіакомпаній та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній.

В Україні розвивається конкурентоспроможна космічна галузь. За останні три роки виготовлено і реалізовано продукції на суму більш як 9,5 млрд. гривень. При цьому 62 відсотки загального обсягу виробництва становить ракетно-космічна продукція. Експортовано продукції на 6 млрд. гривень, що становить понад 60 відсотків загального обсягу виробництва.

За результатами діяльності підприємств космічної галузі за 2012 рік темпи збільшення обсягів товарної продукції становлять 119,2 відсотка, а обсягів реалізованої продукції - 118,7 відсотка.

За результатами роботи у 2011 році обсяг виробництва основних видів продукції підприємств оборонно-промислового комплексу збільшився на 4,8 відсотка, а загальний обсяг реалізованої продукції - на 1,8 відсотка порівняно з 2010 роком. Частка експорту продукції, виготовленої підприємствами оборонно-промислового комплексу в 2010 році, становила 67 відсотків. У 2011 році обсяг експорту продукції таких підприємств та її відсоткова частка практично не змінилися.

Фармацевтичний сектор має значний потенціал для подальшого розвитку. Обсяг реалізованої фармацевтичної продукції на внутрішньому ринку за останні 10 років збільшився у 3,6 раза (з 724,8 млн. доларів США в 2002 році до 3,36 млрд. доларів США в 2011 році) із середньорічними темпами зростання близько 15 відсотків.

Частка 20 українських фармацевтичних підприємств становить на фармацевтичному ринку України 25,7 відсотка в грошовій і 53,2 відсотка в товарній формі. В Україні наявні ресурси для активізації розвитку соціально-економічного, науково-дослідного (інноваційного) та експортного потенціалу вітчизняної фармацевтичної галузі.

Завданнями державної політики на 2013 - 2014 роки є:

забезпечення розвитку конкурентоспроможного автомобілебудування;

проведення модернізації та технічного переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування і налагодження виробництва інноваційної сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості та сільськогосподарських підприємств;

забезпечення сталого функціонування та розвитку авіабудівної галузі;

забезпечення реалізації програм та проектів розвитку в сфері космічної діяльності, в тому числі створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" та Національної системи супутникового зв'язку;

забезпечення комплексної державної підтримки розвитку пріоритетних високотехнологічних галузей;

розроблення та впровадження новітніх технологій, спрямованих на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки;

забезпечення розвитку суднобудування шляхом підвищення конкурентоспроможності підприємств;

формування раціональної структури оборонно-промислового комплексу;

визначення стратегії розвитку фармацевтичної галузі та реалізація державної політики імпортозаміщення у галузі. Підвищення якості та забезпечення доступності медичної допомоги шляхом переоснащення медичних закладів та розвиток інфраструктури.

Структурні реформи у стратегічних секторах

Ефективне функціонування реального сектору економіки та вирішення питань соціального розвитку неможливе без розв'язання системних проблем, що накопичилися у стратегічних секторах, зокрема державному секторі економіки, інфраструктурі та зв'язку, паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальному господарстві, будівництві.

Державний сектор становить значну частку національної економіки (37 відсотків валового внутрішнього продукту) та відіграє важливу роль в її реальному секторі. За результатами оцінки Мінекономрозвитку управління державним майном близько 60 відсотків суб'єктів господарювання є неефективним.

Сучасні світові тенденції розвитку економіки свідчать про постійне підвищення вимог до якості транспортних послуг та послуг зв'язку, розширення їх переліку, забезпечення безпеки та екологічності перевезень.

Водночас рівень транспортного обслуговування економіки і населення на сьогодні є нижчим, ніж у розвинутих державах світу. Потребує оновлення більша частина комунального транспорту та рухомого складу залізничного транспорту, що може бути забезпечено за рахунок продукції вітчизняного виробництва.

За останні два роки у рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на розвиток інфраструктури спрямовані значні обсяги інвестиційних ресурсів, що сприяло підвищенню України у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності за 2012 - 2013 роки за рівнем якості інфраструктури на шість позицій - до 65 місця серед 144 держав світу.

Паливно-енергетичний комплекс виконує завдання із забезпечення економіки та соціальної сфери країни основними видами енергоносіїв і сировинними ресурсами для задоволення потреб промисловості. Паливно-енергетичний комплекс задовольняє потреби України у первинних паливно-енергетичних ресурсах приблизно на 47 відсотків. Потреби в електроенергії задовольняються в Україні виключно за рахунок власного виробництва, але значна залежність від імпорту нафти, газу та ядерного палива негативно впливає на стан енергетичної безпеки держави і створює напругу в економіці, соціальній та політичній сферах.

Протягом останніх трьох років основний акцент розвитку паливно-енергетичного комплексу зосереджений на зниженні енергетичної залежності держави, створенні умов для впровадження енергозберігаючих технологій та значного заощадження енергоресурсів.

На сьогодні житлово-комунальне господарство залишається однією з найслабкіших ланок національної економіки.

Так, дві третини основних засобів вичерпали строк експлуатації, втрати теплової енергії та питної води у зовнішніх мережах становлять 60 відсотків, а теплової енергії в житловому фонді перевищують 30 відсотків. Питомі витрати енергоресурсів більш як у 2,5 раза вищі, ніж у країнах Європи, кількість аварій за останні 10 років збільшилася майже у 5 разів.

У цілому житлово-комунальне господарство працює збитково. Наявність значних обсягів заборгованості за надані послуги зумовлює незадовільний фінансовий стан галузі. Головною причиною є відставання у впровадженні ринкових відносин та оновленні основних фондів і технологій, значний рівень монополізації в галузі.

Без рішучих та швидких змін у житлово-комунальному господарстві ця галузь буде гальмувати подальший розвиток інших галузей економіки.

Активізація будівельної галузі має сприяти підвищенню попиту на продукцію суміжних галузей і частковій переорієнтації експортної продукції, на яку знижується попит на зовнішньому ринку, на внутрішній ринок.

Протягом 2010 - 2012 років Урядом вжито системних заходів до відновлення темпів розвитку будівельної галузі. Зокрема, прийнято Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", яким значно спрощено дозвільні процедури у будівельній сфері. Так, суттєво скорочено перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання дозволів на виконання будівельних робіт, значна кількість будівельних робіт розпочинається за декларативним принципом.

Удосконалення містобудівної дозвільної системи у 2012 році сприяло збільшенню кількості об'єктів будівництва майже в 2,5 раза (понад 112 тис. об'єктів).

У 2012 році в експлуатацію введено 10,7 млн. кв. метрів загальної площі житла, що на 14,2 відсотка більше, ніж у 2011 році.

Проте існуючі темпи житлового будівництва недостатні для розв'язання проблеми забезпечення населення житлом насамперед громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. Середня забезпеченість житлом населення України у 2011 році становила 23,5 кв. метра загальної площі на одну особу.

На кінець 2011 року в Україні на квартирному обліку перебувало 1 млн. 84 тис. сімей та одиноких громадян. Отримали житло протягом 2011 року понад 7 тис. сімей та одиноких громадян, або 0,7 відсотка тих, що перебувають на обліку.

Завданнями державної політики на 2013 - 2014 роки є:

проведення приватизації державного майна з урахуванням принципів відкритості і прозорості, створення умов для ефективного розвитку підприємств після приватизації;

удосконалення стратегічного планування розвитку суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

забезпечення розвитку залізничного транспорту;

залучення державних та інвестиційних коштів для реалізації інфраструктурних проектів;

оновлення рухомого складу (парку пасажирських автобусів, міського електричного, морського та річкового транспорту);

будівництво, реконструкція та ремонт 7584,5 кілометра автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, у тому числі з використанням механізму державно-приватного партнерства;

забезпечення розвитку зв'язку;

модернізація та будівництво об'єктів електроенергетики та збереження державної частки в підприємствах, що мають стратегічне значення для держави;

забезпечення розвитку електроенергетики;

реформування нафтогазової галузі, формування ефективної нормативно-правової бази щодо розвідки і видобутку вуглеводнів, у тому числі на умовах розподілу продукції;

оптимізація структури шахтного фонду, перегляд принципів субсидіювання вугільної галузі та підвищення ефективності діяльності підприємств;

зниження енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива енергоресурсами, виробленими з відновлюваних джерел енергії, та альтернативними видами палива;

виконання пріоритетних програм будівництва;

здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів;

будівництво та реконструкція об'єктів соціальної сфери.

Збільшення обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва та послуг

Стратегічним напрямом діяльності також повинен стати активний пошук нових перспективних ринків збуту продукції вітчизняного виробництва, а також стимулювання і максимальна підтримка її реалізації українськими виробниками незалежно від форми власності на світовому ринку.

У післякризовий період (2010 - 2011 роки) внаслідок активізації зовнішнього попиту на товари вітчизняного виробництва та поступового виходу з кризи національної економіки значно збільшилися обсяги як експорту, так і імпорту.

Проте залишаються значні диспропорції у структурі експорту та імпорту товарів. Так, у експорті залишилося домінування товарів сировинної спрямованості, зокрема за підсумками 2012 року частка недорогоцінних металів та виробів з них у структурі експорту становила 27,5 відсотка, продукції сільського господарства та харчової промисловості - 26 відсотків, мінеральних продуктів - 11,1 відсотка та невелика питома вага товарів з високою доданою вартістю (продукція машинобудування - 19,3 відсотка). В імпорті товарів значну питому вагу становлять мінеральні продукти - 32,5 відсотка та товари з високою доданою вартістю (продукція машинобудування - 26,4 відсотка).

У 2012 році зберігалася тенденція до підвищення показників зовнішньої торгівлі, однак їх темпи були значно нижчими, ніж у 2010 - 2011 роках у зв'язку із зниженням світового попиту на традиційні товари вітчизняного виробництва (насамперед продукцію металургійного комплексу) та рецесійними процесами, що відбуваються в економіках провідних торговельних партнерів України (насамперед країнах Європи та США).

Так, у 2012 році зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами збільшився порівняно з попереднім роком на 1,6 відсотка і становив 173,7 млрд. доларів США, у тому числі експорт товарів та послуг збільшився лише на 0,2 відсотка і становив 82,3 млрд. доларів США, а імпорт товарів і послуг - на 2,8 відсотка і становив 91,4 млрд. доларів США.

Розвиток торговельно-економічних відносин України з країнами СНД, ринок яких є основним ринком збуту продукції вітчизняного виробництва, є одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики. Частка країн СНД у зовнішньоторговельному обороті України є високою і становить майже 40 відсотків. Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів, є країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

З метою розвитку торговельно-економічних відносин з країнами СНД підписано 18 жовтня 2011 р. Договір про зону вільної торгівлі, який ратифіковано Верховною Радою України. Імплементація цього Договору забезпечить незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі, тобто непогіршення режиму торгівлі, що існує на сьогодні, а також розв'язання торгових спорів з урахуванням механізмів і процедур, прийнятих СОТ.

З огляду на те, що Російська Федерація на сьогодні є одним з головних торговельних партнерів України, виконання зазначеного Договору сприятиме подальшому збільшенню обсягу товарообороту з Російською Федерацією та скасуванню існуючих обмежень у торгівлі.

Іншим стратегічним напрямом є розвиток торговельно-економічних відносин з ЄС, який є одним з основних торговельних партнерів України. Частка ЄС у загальному обсязі торгівлі товарами та послугами України становить близько 30 відсотків. Ринок ЄС є одним з найбільших світових ринків з рівнем середнього доходу у 39 тис. доларів США на одну особу та має достатньо високий тарифний захист.

Парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині положень щодо створення зони вільної торгівлі здійснено 19 липня 2012 р. у м. Брюсселі. Імплементація положень Угоди дасть можливість лібералізувати не тільки двосторонню торгівлю товарами, але додатково такі сфери, як торгівля послугами, режими прямих іноземних інвестицій, державні закупівлі.

Завданнями державної політики на 2013 - 2014 роки є:

приведення вітчизняного законодавства у відповідність з нормами та стандартами ЄС;

укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи тимчасове набрання чинності положеннями щодо створення зони вільної торгівлі;

виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС;

забезпечення функціонування повномасштабної зони вільної торгівлі СНД та покращення доступу товарів вітчизняного виробництва та послуг на ринки країн СНД;

створення комплексної системи просування товарів вітчизняного виробництва на зовнішній ринок;

активізація роботи на нових перспективних ринках Азії, Латинської Америки, Тихоокеанського регіону, диверсифікація експорту вітчизняних товарів на цих ринках;

подальше підвищення ефективності роботи спільних міжурядових комісій із співробітництва;

визначення додаткових інструментів, що сприятимуть розвитку торговельного співробітництва та експорту вітчизняних товарів;

мобілізація ресурсів міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги для сприяння економічному розвитку України, їх концентрація на пріоритетних напрямах соціального та економічного розвитку України;

удосконалення інструментів, видів та форм зовнішніх ресурсів, у тому числі впровадження нових механізмів поєднання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій і грантових ресурсів донорів;

розширення участі вітчизняних виробників і постачальників у проведенні торгів у рамках реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів;

підвищення ефективності використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій, забезпечення своєчасної реалізації проектів та використання залучених ресурсів;

відновлення діалогу із Світовим банком щодо отримання системних позик для фінансування бюджету та проведення структурних реформ;

вивчення та використання світового досвіду для підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

удосконалення принципів та підходів до співробітництва з донорами з урахуванням принципів рівноправного партнерства та спільної відповідальності за досягнення цілей зовнішньої допомоги, підвищення якості планування проектів вітчизняними бенефіціарами та реципієнтами.

План заходів з виконання Програми наведено у додатку.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме:

зростанню реального валового внутрішнього продукту на 2,5 - 3,4 відсотка у 2013 році та на 3 - 4 відсотки у 2014 році;

забезпеченню підтримки оптимального рівня інфляції у межах 5 - 6 відсотків у 2013 - 2014 роках;

утриманню у 2013 році дефіциту державного бюджету в межах 3,2 відсотка валового внутрішнього продукту;

забезпеченню у 2013 році перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні 29,5 відсотка;

утриманню у 2013 році граничного обсягу державного боргу на рівні 30,6 відсотка валового внутрішнього продукту;

зниженню податкового навантаження, що забезпечить зменшення частки тіньового сектору економіки;

збільшенню кількості суб'єктів малого підприємництва та осіб, зайнятих у малому підприємництві;

запобіганню прихованому виведенню капіталу за кордон;

забезпеченню надходження до державного бюджету коштів від приватизації в обсязі 27,9 млрд. гривень протягом 2013 - 2014 років;

збільшенню обсягу імпортозаміщення сільськогосподарської техніки до 20 відсотків;

збільшенню не менш як у 1,5 раза обсягу виробництва ракетно-космічної техніки;

збільшенню частки вітчизняної фармацевтичної продукції на внутрішньому ринку у середньостроковій перспективі на 5 - 10 відсотків;

зниженню щороку рівня енергоємності валового внутрішнього продукту на 1,5 - 3 відсотки;

збільшенню обсягу реалізації вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку на 25 відсотків;

збільшенню експорту товарів та послуг на 2,3 відсотка у 2013 році та на 10,8 відсотка у 2014 році;

збільшенню щороку обсягу залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій на 1 - 1,5 млрд. доларів США протягом 2013 - 2014 років.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Очікувані результати

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Прогнозний обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі

державний бюджет (2013 - затверджено, 2014 - прогноз)

місцеві бюджети

кредити міжнародних фінансових організацій

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату

1. Забезпечення оптимального рівня інфляції, який не перешкоджатиме економічному розвитку країни

1) проведення узгодженої політики Кабінету Міністрів України і Національного банку щодо досягнення прогнозованого рівня інфляції

досягнення прогнозованого на відповідний рік рівня інфляції

Національний банк (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

2) забезпечення розвитку внутрішнього фінансового ринку, зокрема шляхом розвитку ринку цінних паперів, випущених органами місцевого самоврядування

збільшення обсягу пропонування надійних цінних паперів;
залучення коштів для розвитку інфраструктури регіонального значення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінфін

IV квартал 2014 року

 

 

 

 

 

2. Стимулювання здійснення інвестиційних операцій в національній валюті

1) визначення на законодавчому рівні обов'язку щодо проведення іноземними інвесторами розрахунків за інвестиційними операціями на території України виключно в національній валюті

підвищення рівня збалансованості попиту та пропонування іноземної валюти на ринку;
збільшення частки розрахунків у національній валюті; встановлення єдиних вимог щодо здійснення інвестицій у грошовій формі для вітчизняних та іноземних інвесторів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Національний банк (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

3. Забезпечення збалансованості державних фінансів з реальними можливостями національної економіки

1) утримання дефіциту державного бюджету на економічно безпечному рівні

утримання дефіциту державного бюджету на рівні 3,2 відсотка валового внутрішнього продукту

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін

2013 рік

 

 

 

 

 

2) забезпечення оптимального перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет

забезпечення перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні 29,5 відсотка

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін
Міндоходів

2013 рік

 

 

 

 

 

3) забезпечення лібералізації податкової системи шляхом внесення змін до законодавства

зниження рівня податкового навантаження, що забезпечить зменшення тіньового сектору економіки

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін
Міндоходів
Мінсоцполітики

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

4) удосконалення порядку оподаткування прибутку підприємств

зменшення витрат часу платників податку на його нарахування та сплату;
підвищення індексу України у рейтингах легкості ведення бізнесу

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін
Міндоходів
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

5) формування механізмів державного регулювання трансфертного ціноутворення

забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету в сумі 0,5 млрд. гривень

Перший віце-прем'єр-міністр України
Міндоходів
Мінфін
Мінекономрозвитку

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

6) удосконалення порядку процедури адміністрування акцизного податку

удосконалення контролю за рухом підакцизних товарів; забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету в сумі 1,7 млрд. гривень

Перший віце-прем'єр-міністр України
Міндоходів
Мінфін

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

7) встановлення акцизного податку на автомобілі, за які під час реєстрації або перереєстрації в органах внутрішніх справ не було сплачено акцизний податок при ввезенні на митну територію України

забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету в сумі 0,3 млрд. гривень

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін
Міндоходів
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

4. Забезпечення фінансової стабільності

1) започаткування роботи Групи високого рівня з питань оцінки стану фінансового ринку

підвищення ефективності координації діяльності регуляторів фінансових ринків

Перший віце-прем'єр-міністр України
Національний банк (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

2013 рік

 

 

 

 

 

2) запровадження регулярного розгляду результатів оцінки фінансової стабільності та внесення відповідних рекомендацій для розгляду на засіданні Групи високого рівня з питань оцінки стану фінансового ринку

прийняття рішень щодо забезпечення фінансової стабільності на основі результатів ґрунтовної оцінки стану та проблем розвитку фінансового сектору

Перший віце-прем'єр-міністр України
Національний банк (за згодою)
Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

3) збільшення обсягу пропонування державних цінних паперів на внутрішньому ринку;
розвиток ринку казначейських зобов'язань;
розвиток ринку валютних облігацій внутрішньої державної позики

збільшення частки внутрішніх запозичень у структурі державного боргу; диверсифікація джерел фінансування дефіциту державного бюджету

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін
Національний банк (за згодою)

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

5. Детінізація економіки

1) встановлення заборони щодо зарахування зустрічних однорідних вимог між торговими та капітальними операціями

запобігання прихованому відпливу капіталу за кордон; зниження рівня попиту на іноземну валюту

Перший віце-прем'єр-міністр України
Національний банк (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Міндоходів

2013 рік

 

 

 

 

 

2) встановлення заборони щодо здійснення розрахунків у вексельній формі для імпортних операцій без ввезення товарів на територію України

запобігання прихованому відпливу капіталу за кордон; зниження рівня чистого попиту на іноземну валюту

Перший віце-прем'єр-міністр України
Національний банк (за згодою)
Міндоходів
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

3) запровадження електронних державних закупівель

забезпечення прозорості державних закупівель; зменшення проявів корупції; забезпечення економії бюджетних коштів (близько 10 відсотків, або 5 млрд. гривень, суми державних закупівель за рахунок бюджету)

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
Казначейство
Держстат

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

6. Зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва

1) запровадження дистанційного обслуговування платників податків і зборів

зменшення витрат часу і коштів суб'єктів підприємницької діяльності для ведення податкового обліку і сплати податків

Перший віце-прем'єр-міністр України
Міндоходів
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

2) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади

спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру, зменшення витрат часу на їх отримання

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Держпідприємництво

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

3) зменшення кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

поліпшення умов провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Держпідприємництво
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

 

 

 

 

 

4) розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на скорочення переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

поліпшення умов провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

5) спрощення процедури проведення санітарно-епідеміологічної експертизи щодо видів діяльності, які не створюють загрозу для здоров'я населення;
розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

встановлення чіткого строку проведення санітарно-епідеміологічної експертизи, обмеження її вартості, усунення випадків подвійного проведення експертизи, встановлення строку дії висновку;
обмеження повноважень санітарних лікарів у частині обов'язковості дотримання лише тих вимог, які ґрунтуються на нормативно-правових актах, що пройшли державну реєстрацію в Мін'юсті

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
Держпідприємництво
Держсанепідслужба

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

7. Зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність

1) забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання" (реєстраційний номер 0937)

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;
збільшення кількості підприємств на 20 відсотків

Перший віце-прем'єр-міністр України
Держпідприємництво
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

до прийняття Закону

 

 

 

 

 

2) приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва

Перший віце-прем'єр-міністр України
Держпідприємництво

2013 рік

 

 

 

 

 

3) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" стосовно передачі повноважень органів внутрішніх справ щодо складення адміністративних протоколів, зокрема за порушення правил торгівлі на ринках, іншим державним органам

створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності

Перший віце-прем'єр-міністр України
МВС
Держпідприємництво

2013 рік

 

 

 

 

 

4) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту щодо визначення сфер державного нагляду (контролю) та органів, відповідальних за здійснення такого нагляду (контролю)

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва

Перший віце-прем'єр-міністр України
Держпідприємництво
Мінекономрозвитку

III квартал 2013 року

 

 

 

 

 

8. Стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, у тому числі шляхом спрямування коштів на здійснення видатків капітального характеру
 

1) визначення переліку пріоритетних галузей економіки для реалізації інвестиційних проектів, у яких передбачено надання державної підтримки відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"

підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток реального сектору економіки

Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Міністерство промислової політики, Мінсоцполітики

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

2) відбір інвестиційних проектів

підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток реального сектору економіки

Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Міністерство промислової політики

2013 рік

 

 

 

 

 

3) здійснення капітальних видатків головними розпорядниками коштів державного бюджету, що спрямовуються на активізацію розвитку економіки

підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток економіки

Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

525

525

 

 

 

Разом за завданням

 

 

 

 

525

525

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

525

525

 

 

 

9. Утворення державного банку розвитку з метою стимулювання та підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізація інвестиційних та інноваційних проектів, залучення довгострокових зовнішніх інвестицій в національну економіку

1) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України "Про державний банк розвитку"

сприяння підтримці структурних змін в економіці та розвитку банківської системи

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Національний банк
(за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг
(за згодою)
Держпідприємництво
Держінвестпроект
Держінформнауки

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

2) забезпечення функціонування державного банку розвитку

2014 рік

10000

 

 

 

10000

Разом за завданням

 

 

 

 

10000

 

 

 

10000

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 рік

 

 

 

 

10000

 

 

 

10000

10. Стимулювання інвестиційної активності суб'єктів малого підприємництва

1) надання суб'єктам малого підприємництва 50 мікрокредитів для започаткування та ведення власної справи

збільшення обсягу реалізованої суб'єктами малого підприємництва продукції; збільшення кількості працюючих у суб'єктів малого підприємництва

Перший віце-прем'єр-міністр України
Держпідприємництво
Український фонд підтримки підприємництва
Мінсоцполітики

2013 рік

200

10,3

 

 

189,7

2014 рік

200

10,3

 

 

189,7

2) забезпечення підтримки виставково-ярмаркової діяльності

збільшення обсягу реалізованої суб'єктами господарювання продукції

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Мінфін

2013 рік

0,75

0,75

 

 

 

3) визначення переліку показників розвитку малого та середнього підприємництва шляхом затвердження та запровадження форми паспорта регіону

виявлення перешкод у діяльності суб'єктів підприємницької діяльності

Перший віце-прем'єр-міністр України
Держпідприємництво

2013 рік

 

 

 

 

 

Разом за завданням

 

 

 

 

400,75

21,35

 

 

379,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

200,75

11,05

 

 

189,7

2014 рік

 

 

 

 

200

10,3

 

 

189,7

Разом за напрямом

 

 

 

 

10930,75

551,35

 

 

10379,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

730,75

541,05

 

 

189,7

2014 рік

 

 

 

 

10200

10,3

 

 

10189,7

Підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення

11. Створення умов для проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств

1) розроблення та впровадження ринкових механізмів утворення тарифів на послуги з вантажних перевезень залізничним транспортом

встановлення економічно обґрунтованих тарифів для промислових споживачів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін

2013 рік

 

 

 

 

 

2) удосконалення механізму підтвердження митної вартості товарів, які закуповують вітчизняні підприємства для виготовлення продукції

запобігання ухиленню від оподаткування; збільшення обсягу надходжень до державного бюджету

Перший віце-прем'єр-міністр України
Міндоходів
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

3) надання державної підтримки через механізм державних гарантій для реалізації проектів модернізації у гірничо-металургійному комплексі

збільшення обсягів виробництва продукції гірничо-металургійного комплексу; розв'язання соціальних проблем окремих територій

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
Мінфін
Міндоходів
Мінсоцполітики

2013 - 2014 роки

10000

 

 

 

10000

4) звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита в разі імпорту обладнання та комплектувальних виробів до нього, які не виробляються в Україні та ввозяться з метою технічного переоснащення виробництва для підприємств гірничо-металургійного комплексу, машинобудування та легкої промисловості

створення додаткових стимулів для активізації процесів модернізації виробництва;
зменшення рівня зносу основних виробничих фондів;
зменшення енергоємності виробництва

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Міндоходів
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

5) розроблення та затвердження комплексу заходів із забезпечення вітчизняного ринку металобрухтом

задоволення потреб металургійних підприємств у сировині

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку Мінприроди
Мінфін

2013 рік

 

 

 

 

 

6) будівництво ТОВ "Металургійний завод "Дніпросталь" другої черги електросталеплавильного комплексу "Інтерпайпсталь", м. Дніпропетровськ

збільшення обсягів експорту трубної продукції на 700 тис. тонн (вартістю не менш як 700 млн. доларів США);
забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в сумі понад 200 млн. гривень на рік;
створення 595 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2014 рік

1540

 

 

 

1540

7) створення потужностей з виробництва труб підвищеної міцності та з газощільними різьбовими з'єднаннями ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб", м. Нікополь Дніпропетровської області

збільшення обсягів експорту трубної продукції на 215 млн. доларів США на рік;
заміщення імпорту трубної продукції в обсязі 100 - 130 тис. тонн на рік (не менш як 200 млн. доларів США у діючих цінах);
забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в сумі понад 110 млн. гривень на рік;
створення 225 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2014 рік

750

 

 

 

750

8) модернізація виробництва крупногабаритного флоат-скла ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", Луганська область

збільшення обсягів експорту; зменшення на 50 відсотків імпорту продукції;
забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в сумі до 50 млн. гривень;
створення 500 нових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

199

 

 

 

199

9) збільшення ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" (Луганська область) виробництва загартованого скла

вироблення нових видів продукції для різних галузей вітчизняного виробництва, зокрема меблевої, машинобудівної, автомобілебудівної, будівельної;
збільшення обсягів експорту продукції;
забезпечення додаткових відрахувань до державного бюджету в сумі до 5 млн. гривень;
створення 80 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

70

 

 

 

70

10) організація виробництва низькоемісійного листового скла ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", Луганська область

виготовлення нового виду продукції - енергозберігаючого скла та експорт такої продукції;
забезпечення додаткових відрахувань до державного бюджету в сумі до 15 млн. гривень;
створення 40 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

7

 

 

 

7

11) поглиблення промислової переробки флоат-скла на основі модернізації виробництва дзеркал ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", Луганська область

виготовлення нового виду продукції - високоякісного дзеркала та експорт такої продукції;
забезпечення додаткових відрахувань до державного бюджету в сумі до 15 млн. гривень;
створення 50 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

75

 

 

 

75

12) забезпечення ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" (Луганська область) власного виробництва електричною енергією шляхом будівництва та введення в дію когенераційної газопоршневої установки

зниження енерговитрат;
виробництво електро- та теплоенергії для власних потреб та потреб міста;
зниження втрат електро- та теплоенергії під час транспортування;
зниження собівартості продукції підприємства;
забезпечення додаткових відрахувань до державного бюджету в сумі до 10 млн. гривень;
створення 20 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

75

 

 

 

75

13) створення сучасного ливарно-прокатного комплексу та відповідної виробничої інфраструктури ПрАТ "Металургійний комплекс "Донецьксталь"

збільшення виробництва на 900 млн. гривень на рік, створення 1549 нових робочих місць, зниження витрат природного газу на виробництво прокату з 120 до 15 куб. метрів на тонну, зниження обсягу викидів в атмосферу в 3,5 раза

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку

2013 рік

9000

 

 

 

9000

14) запровадження механізму державної підтримки підприємств громадських організацій інвалідів

забезпечення роботою підприємств громадських організацій інвалідів з метою збереження понад 10 тис. робочих місць, на яких працюють інваліди

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держпідприємництво

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

15) створення потужностей для виробництва високоякісного сталевого та чавунного литва для потреб енергетичного машинобудування ПАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш", м. Суми

задоволення потреб вітчизняних енергетичних об'єктів у високоякісному насосному обладнанні

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики

2013 - 2014 роки

120

 

 

 

120

16) будівництво підприємством з іноземними інвестиціями в формі ТОВ "Євро Фінанс ЛТД" Білоцерківського сталепрокатного заводу

збільшення обсягу експорту металургійної продукції на 850 тис. тонн; забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в сумі до 50 млн. гривень на рік; створення 465 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Мінекономрозвитку Мінпромполітики Мінфін

2013 рік

1350

 

 

 

1350

Разом за завданням

 

 

 

 

23186

 

 

 

23186

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

15776

 

 

 

15776

2014 рік

 

 

 

 

7410

 

 

 

7410

12. Створення умов для збільшення обсягу виробництва підприємств легкої промисловості

1) розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання стану платіжного балансу України" (у разі застосування заходів, пов'язаних з погіршенням платіжного балансу, відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі")

збільшення обсягів виробництва продукції легкої промисловості

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Міндоходів
Мінфін

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

2) збільшення обсягів заготівлі вовни, підтримка виробників вовни шляхом виплати компенсацій за вовну (дотацій держави) залежно від її обсягів та якості

збільшення обсягів виробництва продукції легкої промисловості

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

2013 рік

12

 

 

 

12

2014 рік

12

 

 

 

12

Разом за завданням

 

 

 

 

24

 

 

 

24

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

12

 

 

 

12

2014 рік

 

 

 

 

12

 

 

 

12

13. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює торговельну діяльність

1) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту "Про внутрішню торгівлю" щодо визначення порядку провадження торговельної діяльності, розвитку суміжних галузей економіки, формування конкурентного середовища, дотримання встановлених правил і норм торговельного обслуговування

удосконалення нормативно-правового регулювання торговельної діяльності

Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку
Держпідприємництво
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

 

 

 

 

 

14. Розширення мережі стаціонарних торговельних об'єктів, які відповідатимуть європейським та світовим стандартам

1) удосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання торговельної діяльності, зокрема розроблення проектів нормативно-правових актів щодо:
встановлення порядку надання місць для розміщення тимчасових споруд торговельного призначення;
встановлення вимог до організації діяльності ринків;
внесення змін до правил торгівлі окремими групами товарів, правил роботи закладів ресторанного господарства, правил здійснення різних видів та форм торгівлі, правил торгівлі на ринках

розширення торговельної мережі та збільшення нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах (382 кв. метри на 1000 осіб у 2013 році та 403 кв. метри на 1000 осіб у 2014 році)

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року, яка передбачатиме:
розроблення регіональних планів надання підтримки місцевим товаровиробникам соціально значущих продовольчих товарів;
забезпечення реалізації вітчизняних товарів у торговельній мережі;
здійснення регіональних товарних інтервенцій у роздрібну торговельну мережу;
забезпечення проведення конференцій, форумів, зустрічей для залучення вітчизняних інвестиційних і кредитних коштів у розвиток інфраструктури торгівлі

забезпечення розвитку торгівлі; збільшення частки вітчизняних товарів у роздрібному товарообороті підприємств - юридичних осіб до 62,5 відсотка

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

 

 

 

 

 

3) забезпечення здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року

 

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

4) сприяння організації та проведенню регіональних і міжрегіональних ярмарків сільськогосподарської продукції

збільшення обсягів реалізації сільськогосподарської продукції на ярмарках на 20 відсотків у 2013 році та на 25 відсотків у 2014 році

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

15. Недопущення надходження на ринок України медичної продукції, що не відповідає встановленим вимогам щодо безпечності

1) гармонізація національних стандартів у сфері обігу товарів медичного призначення з міжнародними та європейськими стандартами

створення сприятливих умов для інвесторів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
Мінекономрозвитку
Держлікслужба

2013 рік

20

 

 

 

20

2014 рік

3,3

 

 

 

3,3

2) недопущення надходження на ринок України недоброякісної, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я та навколишнього природного середовища медичної продукції

забезпечення якості медичної продукції відповідно до європейських стандартів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Держлікслужба
МОЗ

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

3) забезпечення інвалідів та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації

стовідсоткове забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів протезами та кріслами колісними, а також ортопедичним взуттям, засобами для спілкування та іншими засобами реабілітації

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінфін

2013 рік

712,98

525,4

 

 

187,58

2014 рік

887,3

525,4

 

 

361,9

4) модернізація виробництва технічних засобів реабілітації на 15 державних та казенних підприємствах, розташованих в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Львівській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській Полтавській, Одеській областях

підвищення якості технічних засобів реабілітації; впровадження у виробництво нових засобів реабілітації; створення близько 200 робочих місць

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінфін

2013 рік

17

 

 

 

17

2014 рік

33

 

 

 

33

5) створення галузевої лабораторії ортопедичного взуття;
будівництво, реконструкція та модернізація стаціонарів первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

розроблення та впровадження у виробництво нових моделей ортопедичного взуття, застосування нових матеріалів та сировини для їх виготовлення; підвищення рівня надання протезно-ортопедичних послуг

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінфін

IV квартал 2013 року

23

 

 

 

23

IV квартал 2014 року

23

 

 

 

23

6) розширення мережі сервісних центрів із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів

утворення у 2013 році 8 сервісних центрів, зокрема в Автономній Республіці Крим - 1; м. Києві - 1; Донецькій області - 2; Запорізькій області - 1; Одеській області - 1; Харківській області - 2, та зміцнення матеріально-технічної бази 25 діючих сервісних центрів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації близько 200 тис. осіб;
утворення у 2014 році 12 сервісних центрів;
створення 60 робочих місць

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінфін

IV квартал 2013 року

29,6

 

 

 

29,6

IV квартал 2014 року

16

 

 

 

16

Разом за завданням

 

 

 

 

1765,18

1050,8

 

 

714,38

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

802,58

525,4

 

 

277,18

2014 рік

 

 

 

 

962,6

525,4

 

 

437,2

16. Здійснення ринкового нагляду та заходів щодо інформування органів державного ринкового нагляду та споживачів про виявлену небезпечну продукцію

1) введення в експлуатацію та обслуговування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить значний ризик, та національної інформаційної системи державного ринкового нагляду

своєчасне виявлення небезпечної продукції, що становить значний ризик, на споживчому ринку

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

2014 рік

0,4 

 

 

 

0,4

Разом за завданням

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 рік

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

17. Стимулювання впровадження інноваційних технологій у рослинництві з метою імпортозаміщення

1) державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників

закладення багаторічних насаджень на площі 1,3 тис. гектарів, у тому числі: садів та ягідників - 0,7 тис. гектарів, виноградників - 0,56 тис. гектарів, хмільників - 0,04 тис. гектарів;
будівництво двох холодильників з регульованим газовим середовищем ємністю 4 тис. тонн для зберігання плодів та столових сортів винограду;
придбання двох ліній товарної обробки плодів;
збільшення обсягів виробництва експортоорієнтованої продукції до 9000 тис. доларів США;
закладення багаторічних насаджень на площі 6,3 тис. гектарів, у тому числі: садів та ягідників - 3 тис. гектарів, виноградників - 3 тис. гектарів, хмільників - 0,3 тис. гектарів;
будівництво 14 холодильників з регульованим газовим середовищем ємністю 40 тис. тонн для зберігання плодів та столових сортів винограду;
придбання дев'яти ліній товарної обробки плодів, камер швидкого заморожування плодів ємністю 4,5 тис. куб. метрів та спеціалізованих механізмів і техніки;
збільшення обсягів виробництва експортоорієнтованої продукції до 12500 тис. доларів США

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики

2013 рік

1400

100

 

 

1300

2014 рік

1295

100

 

 

1195

2) будівництво 5 тепличних комплексів, зокрема в: с. Синьків Заліщицького району Тернопільської області, ТОВ "Едем-Ф", 30 гектарів;
м. Зугрес Донецької області, ТОВ "АПК-Зерноресурс", 2,5 гектара;
м. Буську Львівської області, ТОВ "Галіція Грінері", 5 гектарів;
Автономній Республіці Крим, зокрема смт Поштове, ТОВ "АПК "Авсень" - 2,6 гектара, смт Молодіжне, сільськогосподарське ТОВ "Кримтеплиця" - 15 гектарів

обсяг виробництва продукції овочівництва закритого ґрунту 485 млн. гривень, зокрема у Тернопільській області - 179 млн., Донецькій області - 90 млн., Львівській
області - 20 млн., Автономній Республіці Крим - 196 млн. гривень;
створення 550 нових робочих місць, зокрема у Тернопільській області - 350, Донецькій області - 100, Львівській області - 50, Автономній Республіці Крим - 50

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики

2013 рік

475

 

 

 

475

Разом за завданням

 

 

 

 

3170

200

 

 

2970

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

1875

100

 

 

1775

2014 рік

 

 

 

 

1295

100

 

 

1195

18. Забезпечення державної фінансової підтримки та запровадження механізму заохочення придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва для формування сучасної техніко-технологічної бази агропромислових підприємств

1) виконання програм технічного забезпечення агропромислового комплексу (реалізація сільськогосподарської техніки за допомогою механізму фінансового лізингу, компенсація кредитних ставок та вартості техніки)

збільшення обсягів імпортозаміщення сільськогосподарською технікою до 20 відсотків; надання державної підтримки для придбання близько 4000 одиниць складної сільськогосподарської техніки

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
НАК "Украгролізинг"

2013 рік

1265

166,8

50

 

1048,2

2014 рік

1550

166,8

80

 

1303,2

Разом за завданням

 

 

 

 

2815

333,6

130

 

2351,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

1265

166,8

50

 

1048,2

2014 рік

 

 

 

 

1550

166,8

80

 

1303,2

19. Стимулювання вітчизняних товаровиробників до впровадження інноваційних технологій, модернізації та будівництва об'єктів агропромислового комплексу з метою збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її якості та поступового імпортозаміщення, підвищення якості та конкурентоспроможності продуктів переробки продукції вітчизняного виробництва

1) державна підтримка будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів, зокрема у Вінницькій області - 23, Волинській - 7, Дніпропетровській - 9, Донецькій - 1, Житомирській - 3, Закарпатській - 2, Запорізькій - 3, Івано-Франківській - 3, Київській - 6, Кіровоградській - 4, Луганській - 3, Львівській - 6, Миколаївській - 1, Одеській - 3, Полтавській - 16, Рівненській - 4, Сумській - 4, Тернопільській - 5, Харківській - 4, Херсонській - 4, Хмельницькій - 17, Черкаській - 6, Чернівецькій - 8, Чернігівській області - 11

заміщення імпортованих молочних та м'ясних продуктів відповідно на 21,5 та 12,8 відсотка;
збільшення обсягу виробництва сільськогосподарськими підприємствами молока на 3,5 відсотка, реалізації на забій худоби та птиці на 4,5 відсотка; створення близько 4 тис. додаткових робочих місць;
будівництво та реконструкція 153 тваринницьких об'єктів, з них:
у 2013 році: у молочному скотарстві - 48 об'єктів на 29,7 тис. голів корів, у свинарстві - 25 об'єктів на 25,9 тис. голів, у птахівництві - 14 об'єктів на 4,3 млн. голів;
у 2014 році у молочному скотарстві - 36 об'єктів на 39,4 тис. голів корів, у свинарстві - 21 об'єкта на 30,3 тис. голів, у птахівництві - 9 об'єктів на 6,3 млн. голів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінфін

2013 рік

1055

355

 

 

700

2014 рік

1523,5

355

 

 

1168,5

2) спрощення процедур отримання та видачі дозвільних документів, необхідних для провадження господарської діяльності в галузі тваринництва

збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Держпідприємництво

2013 рік

 

 

 

 

 

3) заохочення господарств населення до укрупнення виробництва тваринницької продукції і підвищення її якості шляхом їх забезпечення технічними засобами

збереження понад 280 тис. молодняку великої рогатої худоби; забезпечення майже 2000 господарств населення технічними засобами

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики

2013 рік

295

295

 

 

 

2014 рік

408,5

295

 

 

113,5

4) організація запровадження на підприємствах з переробки тваринницької продукції систем аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках

збільшення обсягів виробництва до 5 відсотків, збільшення обсягів експорту продуктів переробки продукції тваринництва

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики

2013 рік

5

 

 

 

5

2014 рік

10

 

 

 

10

5) введення в дію гармонізованих з міжнародними вимогами технічних регламентів та стандартів на продукти переробки тваринництва

збільшення обсягів виробництва до 5 відсотків; збільшення обсягів експорту продуктів переробки продукції тваринництва

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
МЗС

2013 рік

0,5

 

 

 

0,5

6) будівництво, реконструкція та модернізація промислових хлібопекарських підприємств з впровадженням енергозберігаючого обладнання і технологій, зокрема у Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Чернівецькій областях

зменшення з 10 до 5 відсотків частки енергоносіїв у структурі собівартості виробництва хліба; забезпечення рентабельності виробництва хліба в умовах державного цінового регулювання

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Міністерство промислової політики

2013 рік

162

 

 

 

162

2014 рік

171

 

 

 

171

7) підвищення потужностей олійно-екстракційних підприємств на 2,5 млн. тонн на рік з метою залучення для переробки додаткових обсягів олійних культур, зокрема у Кіровоградській, Вінницькій, Донецькій, Одеській областях

підвищення потужностей олійно-екстракційних підприємств на 20 відсотків до 14,8 млн. тонн на рік;
збільшення у структурі експорту питомої ваги готової продукції

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
МЗС

2013 рік

2000

 

 

 

2000

8) будівництво сучасного комплексу з виробництва ветеринарних імунологічних препаратів на базі ТОВ науково-виробниче підприємство "Біо-Тест-Лабораторія", м. Київ

забезпечення виробництва важливих ветеринарних імунологічних препаратів відповідно до міжнародних стандартів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Держветфітослужба

2013 рік

11

 

 

 

11

2014 рік

27

 

 

 

27

Разом за завданням

 

 

 

 

5668,5

1300

 

 

4368,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

3528,5

650

 

 

2878,5

2014 рік

 

 

 

 

2140

650

 

 

1490

20. Стимулювання розвитку виробництва продуктів дитячого харчування, в тому числі молочних, м'ясних, рибних та плодово-ягідних продуктів дитячого харчування, з метою задоволення попиту внутрішнього ринку

1) стимулювання формування спеціальних сировинних зон та розвитку виробництва безпечних та високоякісних продуктів дитячого харчування, зокрема у Житомирській, Черкаській областях та Автономній Республіці Крим

збільшення обсягів виробництва продукції дитячого харчування

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики

2013 рік

142,8

 

2,8

 

140

2014 рік

140,5

 

2,5

 

138

2) будівництво та введення в експлуатацію сучасних технологічних комплексів з приготування якісної їжі (фабрик-кухонь), зокрема введення в експлуатацію у 2013 році одного комплексу та трьох комплексів у 2014 році

підвищення якості надання послуг з харчування дітей у дошкільних закладах, навчальних закладах, закладах оздоровлення та відпочинку, закладах охорони здоров'я, а також охоплення повноцінним харчуванням інших верств населення

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
Міністерство освіти і науки
Мінагрополітики

2013 рік

400

 

 

 

400

2014 рік

1200

 

 

 

1200

Разом за завданням

 

 

 

 

1883,3

 

5,3

 

1878

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

542,8

 

2,8

 

540

2014 рік

 

 

 

 

1340,5

 

2,5

 

1338

21. Формування позитивних довгострокових очікувань товаровиробників шляхом забезпечення цінової стабільності ключових аграрних ринків

1) проведення товарних і фінансових інтервенцій на аграрному ринку

створення кращих умов для доступу сільськогосподарських виробників до короткострокового фінансування; наявність у державному інтервенційному фонді об'єктів державного цінового регулювання в обсягах не менше ніж 20 відсотків їх річного внутрішнього споживання

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінфін
Аграрний фонд

2013 рік

7200

7200

 

 

 

2014 рік

7200

7200

 

 

 

Разом за завданням

 

 

 

 

14400

14400

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

7200

7200

 

 

 

2014 рік

 

 

 

 

7200

7200

 

 

 

22. Організація виробництва біоетанолу на потужностях спиртових та цукрових заводів

1) перепрофілювання спиртових заводів на виробництво біоетанолу методом азеотропної ректифікації: у 2013 році - 22, у 2014 році - 2 спиртових заводи; запровадження на п'яти підприємствах технології виробництва біоетанолу на молекулярних ситах; забезпечення реконструкції та модернізації потужностей на п'яти спиртових заводах, на яких в попередні роки було змонтовано установки дегідратації на мембранах

збільшення обсягів виробництва біопалива; відновлення роботи 34 підприємств спиртової галузі, зокрема у Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Хмельницькій областях, додаткове завантаження потужностей цукрових заводів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики

2013 рік

209,8

 

18

 

191,8

2014 рік

140,2

 

12

 

128,2

Разом за завданням

 

 

 

 

350

 

30

 

320

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

209,8

 

18

 

191,8

2014 рік

 

 

 

 

140,2

 

12

 

128,2

23. Збільшення обсягу експорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів

1) розширення торговельних відносин з перспективними ключовими країнами - партнерами Близького і Середнього Сходу та країнами Азії, зокрема із Саудівською Аравією, Катаром, Іраном, Іраком, Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Бангладеш, щодо збільшення обсягу поставок до зазначених країн зерна, продукції борошномельно-круп'яної промисловості, насіння олійних культур, олії, яєць птиці, м'ясо-молочної продукції, кондитерських виробів, меду тощо

збільшення обсягу експорту сільськогосподарської продукції

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
МЗС

2013 рік

 

 

 

 

 

24. Врегулювання питання оренди внутрішніх водойм, відтворення водних біоресурсів; утримання біоресурсів для підвищення якості об'єктів аквакультури

1) будівництво нових та проведення ремонту, реконструкції існуючих державних риборозплідників для відтворення природних популяцій водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах, зокрема у Запорізькій, Київській, Черкаській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим

збільшення обсягів виробництва імпортозамінної продукції до 1,5 млн. доларів США, експортоорієнтованої продукції до 300 тис. доларів США; збільшення обсягу вирощування товарної риби до 100 тонн осетрових на рік

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Держрибагентство

2013 рік

62,7

 

 

 

62,7

2014 рік

49,6

 

 

 

49,6

2) проведення селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

збільшення вилову риби на 15,6 тис. тонн; підвищення рівня експорту на 2 млн. доларів США;
утримання племінних (генетичних) ресурсів у кількості 1200 тис. штук; розміщення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні у кількості 9500 тис. штук

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Держрибагентство

2013 рік

13

13

 

 

 

2014 рік

78,5

13

 

 

65,5

Разом за завданням

 

 

 

 

203,8

26

 

 

177,8

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

75,7

13

 

 

62,7

2014 рік

 

 

 

 

128,1

13

 

 

115,1

25. Стимулювання розвитку обслуговуючої, виробничої сільськогосподарської кооперації та розвиток виробництва у господарствах населення

1) сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, зокрема часткове відшкодування вартості техніки для обслуговуючих кооперативів м'ясного та молочного напрямів діяльності в розмірі 90 відсотків вартості;
надання бюджетної дотації за 1 кілограм живої ваги зданого на переробку молодняку великої рогатої худоби, свиней та овець фізичним особам - членам кооперативів

збільшення кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 20 відсотків;
формування інфраструктури аграрного ринку;
підвищення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що виробляється сільськогосподарськими кооперативами

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики

2013 рік

130

 

20

 

110

2014 рік

130

 

20

 

110

Разом за завданням

 

 

 

 

260

 

40

 

220

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

130

 

20

 

110

2014 рік

 

 

 

 

130

 

20

 

110

26. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами, захист від шкідливої дії вод

1) забезпечення розвитку та екологічної безпеки меліоративних систем, утримання водогосподарського меліоративного комплексу

створення умов для ефективного використання сільськогосподарськими товаровиробниками меліорованих сільськогосподарських угідь для гарантованого отримання врожаїв сільськогосподарських культур; подача води сільськогосподарським виробникам для зрошення в обсязі 1,7 млрд. куб. метрів; забезпечення відведення зворотних вод та захист від їх шкідливої дії на території площею 1,8 млн. гектарів;
подача води сільськогосподарським виробникам для зрошення в обсязі 1,7 млрд. куб. метрів, забезпечення відведення зворотних вод та захист від їх шкідливої дії на території площею 1,8 млн. гектарів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Держводагентство

2013 рік

1189,1

1189,1

 

 

 

2014 рік

1225,2

1189,1

 

 

36,1

2) реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем на півдні України

площа земель, на яких проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем, - 52,2 тис. гектарів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Держводагентство

2013 рік

43,5

 

 

 

43,5

2014 рік

58,04

 

 

 

58,04

Разом за завданням

 

 

 

 

2515,84

2378,2

 

 

137,64

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

1232,6

1189,1

 

 

43,5

2014 рік

 

 

 

 

1283,24

1189,1

 

 

94,14

Разом за напрямом

 

 

 

 

56242,02

19688,6

205,3

 

36348,12

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

32649,98

9844,3

90,8

 

22714,88

2014 рік

 

 

 

 

23592,04

9844,3

114,5

 

13633,24

Розвиток високотехнологічних перспективних секторів

27. Забезпечення розвитку конкурентоспроможного автомобілебудування

1) розроблення та запровадження механізму утилізації автомобілів

послаблення шкідливої дії відходів, що утворилися в процесі утилізації автомобілів, на навколишнє природне середовище

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінінфраструктури
Мінприроди
МВС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

2) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо підвищення стандартів у автомобілебудуванні з метою впровадження екологічних норм на транспортні засоби не нижче рівня "ЄВРО-4"

істотне зменшення обсягу викидів шкідливих речовин від автомобілів та значне поліпшення стану атмосферного повітря

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінфін

2013 рік

 

 

 

 

 

3) визначення потреби в оновленні та розширенні наявного парку автомобільної техніки із зазначенням характеристик, кількості, орієнтовної ціни та завдань, виконання яких потребуватиме придбання автомобільної техніки

формування державного замовлення на автомобільну техніку

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

4) забезпечення формування державного замовлення на автомобільну техніку

збільшення обсягів виробництва автомобільної техніки

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

III квартал 2013 року

 

 

 

 

 

5) виконання Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 31, щодо придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів

придбання 737 автобусів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації

2013 рік

243,7

165,9

77,8

 

 

придбання 1289 автобусів

2014 рік

428,3

 

70,2

 

358,1

6) оновлення парку транспортних засобів Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта"

придбання транспортних засобів: у 2013 році - 308 одиниць, у 2014 році - 81 одиниця; скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів приблизно на 17 млн. гривень на рік за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"

2013 рік

100

 

 

 

100

2014 рік

20

 

 

 

20

7) залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення інвалідів, які перебувають на обліку, автомобілями

запровадження механізму забезпечення 80 тис. інвалідів транспортними засобами

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку

2013 рік

131,9

31,9

 

 

100

8) розроблення і впровадження у промислове виробництво автомобільного шасі КрАЗ Н12.2 під установку різноманітного обладнання комунального та промислового призначення ПАТ "АвтоКрАЗ", м. Кременчук

збільшення обсягу імпортозаміщення комунальної техніки; проведення розробок з метою збільшення виробництва техніки з 600 одиниць у 2015 році до 1000 одиниць у 2019 році;
збільшення обсягу відрахувань до державного бюджету на суму близько 40 млн. гривень на рік

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

39

 

 

 

39

9) створення ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" автомобіля швидкої допомоги

заміщення 300 одиниць імпортної техніки на рік; збільшення відрахувань до бюджету на 0,7 млн. гривень на рік;
створення додаткових 40 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

2

 

 

 

2

10) створення комерційного фургону на базі автомобіля ZAZ Vida ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

заміщення до 3000 одиниць імпортної техніки на рік;
збільшення відрахувань до бюджету на 65 млн. гривень на рік;
створення додаткових 50 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

2

 

 

 

2

11) створення ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" санітарного автомобіля

заміщення до 300 одиниць імпортної техніки на рік;
збільшення відрахувань до бюджету на 5,6 млн. гривень на рік;
створення додаткових 30 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

1,8

 

 

 

1,8

12) створення потужностей з виробництва редукторів для автобетонозмішувачів з виробничою потужністю 2000 вузлів на рік з подальшим нарощуванням обсягів виробництва ПрАТ "Гідросила АПМ", м. Кіровоград

збільшення надходжень до бюджету в обсязі 2,2 млн. гривень на рік;
підвищення обсягу виробництва машинобудівельної продукції;
створення 50 нових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

15

 

 

 

15

13) створення державної системи стимулів придбання споживачами транспортних засобів вітчизняного виробництва, зокрема через здешевлення споживчих кредитів

підвищення обсягів виробництва вітчизняних автомобілів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міндоходів
Мін'юст
Національний банк України (за згодою)

2013 рік

1000

 

 

 

1000

2014 рік

1000

 

 

 

1000

14) створення вітчизняного промислового комплексу з виготовлення новітніх індустріальних накопичувачів - акумуляторів, літій-іонних батарей всіх типів та складання електромобілів на базі державної холдингової компанії "Дніпровський машинобудівний завод"

створення першого в Україні промислового енергопарку, який дасть змогу забезпечити ефективне енергозабезпечення виробничого комплексу, а саме: поєднає використання традиційних джерел електричної та теплової енергії з генеруючими потужностями, що використовують відновлювальні джерела енергії;
створення понад 3 тис. робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

2700

 

 

 

2700

2014 рік

500

 

 

 

500

Разом за завданням

 

 

 

 

6183,7

197,8

148

 

5837,9

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

4235,4

197,8

77,8

 

3959,8

2014 рік

 

 

 

 

1948,3

 

70,2

 

1878,1

28. Проведення модернізації та технічного переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування і налагодження виробництва інноваційної сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості та сільськогосподарських підприємств

1) надання пільгових кредитів підприємствам сільськогосподарського машинобудування для модернізації виробництва техніки та обладнання

збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки та обладнання; модернізація виробничих потужностей 35 підприємств сільськогосподарського машинобудування

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
ДКА

2013 рік

350

 

 

 

350

2014 рік

350

 

 

 

350

2) налагодження виробництва сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняними підприємствами сільськогосподарського машинобудування із залученням інвестицій, в тому числі іноземних, зокрема у Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській областях та м. Києві

збільшення обсягів імпортозаміщення сільськогосподарською технікою до 20 відсотків; забезпечення спільного виробництва 400 одиниць зернозбиральних комбайнів та 1500 тракторів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
ДКА

2013 рік

1500

 

 

 

1500

2014 рік

3500

 

 

 

3500

3) впровадження системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для сільськогосподарського машинобудування та стимулювання підготовки кваліфікованих спеціалістів в системі "Професійно-технічне училище - вищий навчальний заклад - підприємство"

забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств машинобудування для агропромислового комплексу

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики
Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

4) модернізація конструкції тракторів серії ХТЗ-170 ПАТ "Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе"

імпортозаміщення 3 тисяч одиниць тракторів протягом 2013 - 2014 років (близько 45 млн. доларів США);
збільшення обсягів відрахування до бюджетів не менш як на 100 млн. гривень;
створення 1400 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

18,7

 

 

 

18,7

5) розроблення та виробництво сільськогосподарського орно-просапного трактора ХТЗ-25021 ПАТ "Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе"

проведення розробок у 2013 - 2014 роках з метою:
виробництва протягом 2014 - 2019 років 525 одиниць вітчизняної імпортозамінної техніки;
збільшення обсягів відрахувань до бюджету в період з 2015 по 2019 роки на близько 60 - 80 млн. гривень на рік;
створення починаючи з 2015 року додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 - 2014 роки

27,1

 

 

 

27,1

6) розробка і налагодження виробництва універсального сільськогосподарського трактора ХТЗ-28021 ПАТ "Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе"

проведення розробок у 2013 - 2014 роках з метою виробництва протягом 2015 - 2019 років 700 одиниць вітчизняної імпортозамінної техніки;
збільшення обсягів відрахувань до бюджету в період з 2016 по 2019 роки на близько 100 млн. гривень на рік;
створення починаючи з 2016 року додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 - 2014 роки

14,6

 

 

 

14,6

7) створення та серійне виробництво вітчизняних комбайнів

проведення розробок з метою:
заміщення до 2019 року імпорту 6,5 тис. комбайнів та пристосувань для них на суму близько 1,5 млрд. доларів США;
збільшення обсягів відрахування до бюджетів на суму не менш як 100 млн. гривень на рік;
створення близько 15 тис. додаткових робочих місць на ТОВ науково-виробниче підприємство "Херсонський машинобудівний завод" та суміжних підприємствах

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

150

 

 

 

150

8) створення і налагодження виробництва ВАТ "Брацлав" (смт Брацлав Вінницької області) сучасного обладнання для виготовлення молока і яловичини

плановий випуск продукції:
2013 рік - 92,1 млн. гривень;
2014 рік - 159,5 млн. гривень;
зменшення обсягу імпорту зарубіжного обладнання для виробництва молока і яловичини;
створення 300 нових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 - 2014 роки

30

 

 

 

30

9) створення потужностей для серійного виробництва ПАТ по виробництву сільськогосподарської техніки "Червона зірка" (м. Кіровоград) широкозахватних посівних комплексів та дискових борін

заміщення імпорту техніки в обсягах 35 - 43 млн. доларів США на рік у 2013 - 2014 роках;
збільшення відрахувань до державного бюджету у 2013 - 2014 роках на 4 - 6 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

100

 

 

 

100

Разом за завданням

 

 

 

 

6040,4

 

 

 

6040,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

2154,55

 

 

 

2154,55

2014 рік

 

 

 

 

3885,85

 

 

 

3885,85

29. Забезпечення сталого функціонування та розвитку авіабудівної галузі

1) створення додаткових потужностей на державному підприємстві "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" для збільшення обсягу виробництва шасі літаків АН-140, АН-148 та інших авіаційних агрегатів і систем

чистий приведений дохід - 26,7 млн. гривень; придбання 10 одиниць верстатів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
ДКА
Міністерство промислової політики

2013 рік

12

 

 

 

12

2) стимулювання придбання вітчизняних літаків шляхом використання лізингових компаній із застосуванням зниженої ставки кредитування (на рівні облікової ставки Національного банку України + 2 відсотки)

збільшення щорічного обсягу реалізації авіаційної продукції на 5 млрд. гривень, що дасть змогу забезпечити беззбитковість діяльності Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та покращити фінансово-економічні показники серійного виробництва літаків на державному підприємстві "Антонов"

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінінфраструктури
Мінфін

2013 рік

5000

 

 

 

5000

3) здешевлення кредитів, отриманих підприємствами авіабудівної галузі у комерційних банках для забезпечення розвитку основної діяльності, створення нових зразків техніки

збільшення обсягів виробництва підприємств авіабудівної галузі

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

4) визначення потреби в оновленні та розширенні наявного парку авіаційної техніки із зазначенням характеристик, кількості, орієнтовної ціни літальних апаратів та завдань, виконання яких потребуватиме придбання авіаційної техніки

формування державного замовлення на авіаційну техніку

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

5) забезпечення формування державного замовлення на авіаційну техніку

збільшення обсягів виробництва авіаційної техніки

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

III квартал 2013 року

 

 

 

 

 

6) організація поглибленої модернізації та виробництва вертольотів Мі2МСБ та Мі8МСБ на вітчизняних підприємствах для потреб Міноборони, МВС, МОЗ, Держприкордонслужби та експорту в країни Азії та Африки

збільшення обсягів виробництва та експорту високотехнологічної продукції

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку
Міноборони
МВС
Мінінфраструктури
Мінфін
Держприкордонслужба

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

7) підпорядкування державного підприємства "Антонов-Фінанс" Міністерству промислової політики

оптимізація механізму реалізації авіаційної техніки

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики
Мінінфраструктури

2014 рік

 

 

 

 

 

8) утворення Державної холдингової компанії "Антонов", статутний капітал якої буде сформований шляхом передачі до нього 100 відсотків акцій, що належатимуть державі у статутних капіталах господарських товариств, утворених шляхом перетворення державних комерційних підприємств "Завод 410 цивільної авіації", "Антонов" та Харківського державного авіаційного орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного прапора виробничого підприємства

фінансове оздоровлення підприємств літакобудування, створення умов для нарощування темпів випуску продукції літаків сімейства Ан

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики

2013 рік

 

 

 

 

 

9) збільшення обсягів серійного виробництва літаків Ан-148/Ан-158 на державному підприємстві "Антонов", м. Київ

організація виробництва 144 літаків Ан-148 та 72 літаків Ан-158 в Україні, з яких близько 30 може бути направлено для потреб внутрішнього ринку, понад 180 - на експорт (близько 4,5 млрд. доларів США у діючих цінах);
сума додаткових відрахувань до державного бюджету за період реалізації проекту - 9,3 млрд. гривень;
створення 5200 нових робочих місць на державному підприємстві "Антонов", а також близько 12 - 13 тис. робочих місць на 33 суміжних підприємствах

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

4500

 

 

 

4500

10) організація виробництва вертольота МСБ-2 ПАТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя

забезпечення заміщення імпорту легких вертольотів у кількості 50 одиниць на суму не менш як 100 млн. доларів США;
забезпечення експорту вертольотів у кількості 50 одиниць (на суму не менш як 100 млн. доларів США);
створення 500 додаткових робочих місць на ПАТ "Мотор Січ" та 300 робочих місць на суміжних підприємствах;
збільшення обсягів відрахування до державного бюджету на 82 млн. гривень (за весь строк реалізації проекту)

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

109,4

 

 

 

109,4

11) організація виробництва вертольота злітною масою 5 - 6 тонн ПАТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя

забезпечення заміщення імпорту легких вертольотів у кількості 150 одиниць (вартістю близько 1,5 млрд. доларів США);
забезпечення експорту вертольотів у кількості 250 одиниць (вартістю близько 2,5 млрд. доларів США);
збільшення обсягів відрахування до державного бюджету на 3,14 млрд. гривень протягом періоду реалізації проекту;
створення 3600 додаткових робочих місць на ПАТ "Мотор Січ" та 800 нових робочих місць на дев'яти суміжних підприємствах, підвищення заробітної плати працівникам

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

632,6

 

 

 

632,6

12) розроблення та серійне виробництво турбореактивного двоконтурного двигуна АИ-28 для перспективних модифікацій літаків державним підприємством "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка"

започаткування серійного виробництва двигунів на вітчизняних підприємствах у 2018 році; прогнозований обсяг реалізованої продукції на суму близько 2 млрд. доларів США; створення додаткових 15 тис. робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

167

 

 

 

167

2014 рік

423

 

 

 

423

Разом за завданням

 

 

 

 

10844

 

 

 

10844

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

10421

 

 

 

10421

2014 рік

 

 

 

 

423

 

 

 

423

30. Забезпечення реалізації програм та проектів розвитку в сфері космічної діяльності, в тому числі створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" та Національної системи супутникового зв'язку

1) надання державних гарантій для залучення додаткових фінансових ресурсів в обсязі 320 млн. доларів США для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4"

збільшення обсягу виробництва експортоорієнтованої продукції та експорту до 160 млн. доларів США щороку; забезпечення виготовлення та проведення випробувань дослідного зразка ракети-носія "Циклон-4" - 1 одиниця; забезпечення випробування та введення в експлуатацію наземного комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" - 1 одиниця

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

2720

 

 

 

2720

2) виконання плану заходів з розвитку космічної діяльності та виробництва космічної техніки на 2013 рік та реалізація інших проектів у галузі космічної діяльності

збільшення обсягу виробництва експортоорієнтованої продукції та експорту продукції на 20 відсотків щороку (до 100 млн. доларів США щороку); реалізація космічних експериментів на борту Міжнародної космічної
станції; виготовлення ракет-носіїв "Зеніт-3SL" ("Морський старт"), "Зеніт-2SLБ", "Зеніт-3SLБ" ("Наземний старт"), "Дніпро", I ступінь ракети-носія "Antares", та інтеграція до їх складу космічних апаратів - 8 одиниць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
ДКА

2013 рік

3551,7

98,6

 

 

3453,1

3) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013 - 2017 роки" (реєстраційний номер 2298) та забезпечення виконання Програми, інших проектів у галузі космічної діяльності

збільшення обсягу виробництва експортоорієнтованої продукції та експорту продукції на 20 відсотків щороку (до 100 млн. доларів США щороку); випробування та введення в експлуатацію наземного комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" - 1 одиниця; виготовлення ракет-носіїв "Зеніт-3SL" ("Морський старт"), "Зеніт-2SLБ", "Зеніт-3SLБ" ("Наземний старт"), "Дніпро", I ступінь ракети-носія "Antares" та інтеграція до їх складу космічних апаратів - 8 одиниць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
ДКА

2014 рік

2855,7

 

 

 

2855,7

4) забезпечення реалізації проекту створення Національної системи супутникового зв'язку

збільшення обсягу виробництва експортоорієнтованої продукції - 20 - 46 млн. доларів США на рік; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції - 4 - 7 млн. доларів США на рік, виготовлення та запуск телекомунікаційного супутника "Либідь" - 1 одиниця

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
ДКА

2013 рік

421,6

 

 

 

421,6

2014 рік

42,5

 

 

 

42,5

5) виконання Програми з утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22

утилізація твердого ракетного палива в обсязі 2355 тонн

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
ДКА

2013 рік

369,3

264,7

 

 

104,6

2014 рік

283,6

264,7

 

 

18,9

6) здійснення заходів з підготовки виробництва та створення спеціальних технологій для серійного виробництва багатофункціонального ракетного комплексу

збільшення обсягів виробництва продукції підприємств космічної галузі

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
ДКА

2013 рік

198,45

15

 

 

183,45

2014 рік

453,3

15

 

 

438,3

7) здійснення заходів Державної програми розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля"

збільшення у два рази обсягу виробництва ракетно-космічної техніки; збільшення щороку на 421,21 млн. гривень обсягу виробництва експортоорієнтованої продукції; зменшення на 20 відсотків енергоємності виробленої продукції

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
ДКА

2013 рік

803,3

 

 

 

803,3

8) реконструкція та технічне переоснащення виробництва на державному науково-виробничому підприємстві "Об'єднання Комунар"

нарощування експортного потенціалу на 8 - 11 млн. доларів США щороку, зниження не менш як на 20 відсотків енергоємності виробленої продукції, збереження не менш як 2500 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
ДКА

2013 рік

3,2

 

 

 

3,2

2014 рік

120

 

 

 

120

Разом за завданням

 

 

 

 

11822,7

658

 

 

11164,7

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

8067,6

378,3

 

 

7689,3

2014 рік

 

 

 

 

3755,1

279,7

 

 

3475,4

31. Забезпечення комплексної державної підтримки розвитку пріоритетних високотехнологічних галузей

1) забезпечення комп'ютерною технікою (навчальними комп'ютерними комплексами) загальноосвітніх навчальних закладів (у рамках виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494)

поліпшення забезпечення комп'ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки

2013 рік

 

 

 

 

 

2014 рік

64,2

 

 

 

64,2

2) удосконалення механізму стимулювання створення робочих місць шляхом державної підтримки високотехнологічних інвестиційних проектів, які реалізуються в депресивних регіонах

розв'язання соціальних проблем депресивних регіонів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Міндоходів
Мінрегіон
Мінфін

I квартал 2014 року

 

 

 

 

 

3) реалізація інвестиційного проекту виробництва сучасних енергоефективних опалювальних приладів з алюмінію та комбінованих біметалічних виробів ТОВ "Українська алюмінієва компанія "Солур", Антрацитівський район Луганської області

створення нових робочих місць в депресивних регіонах, збільшення експортного потенціалу, скорочення обсягів споживання енергоресурсів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міндоходів
Мінсоцполітики

2013 рік

610

 

 

 

610

4) збільшення обсягів виробництва алюмінієвого профілю та виробів з нього за рахунок створення нових потужностей на ТОВ "Українська алюмінієва компанія "Солур", Антрацитівський район Луганської області

створення нових робочих місць в депресивних регіонах, збільшення обсягів виробництва імпортозамінної продукції, скорочення обсягів споживання енергоресурсів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міндоходів
Мінсоцполітики

2013 рік

490

 

 

 

490

5) реалізація інвестиційного проекту виробництва прокату з алюмінію (листа, рулону, стрічки) на базі ТОВ "Укрспецмет", Антрацитівський район Луганської області

створення нового унікального виробництва в Україні;
створення нових робочих місць в депресивних регіонах, збільшення
обсягів
виробництва імпортозамінної продукції

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міндоходів
Мінсоцполітики

2013 рік

480

 

 

 

480

Разом за завданням

 

 

 

 

1644,2

 

 

 

1644,2

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

1580

 

 

 

1580

2014 рік

 

 

 

 

64,2

 

 

 

64,2

32. Розроблення та впровадження новітніх технологій, спрямованих на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки

1) розроблення та впровадження новітньої технології отримання злитків з титану та його сплавів методом камерного електрошлакового переплавлення

зменшення собівартості кінцевого продукту на 10 - 15 відсотків порівняно з наявними способами отримання титанових злитків

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики

II - IV квартали 2013 року

3,25

 

 

0,975

2,275

2014 рік

3,25

 

 

0,975

2,275

2) розроблення технології виготовлення нових фрикційних матеріалів для гальмівних систем високошвидкісного рухомого складу залізниць

модернізація та збільшення строку експлуатації рухомого складу залізниць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики
Мінінфраструктури

II - IV квартали 2013 року

2,75

 

 

0,825

1,925

2014 рік

2,75

 

 

0,825

1,925

3) створення технології виготовлення новітніх пристроїв біомедичної діагностики на основі нелінійних напівпровідникових матеріалів

покращення діагностики захворювань

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики

II - IV квартали 2013 року

4

 

 

1,2

2,8

2014 рік

4

 

 

1,2

2,8

4) розроблення технології отримання нових функціональних полімерних матеріалів та полімерних наночастинок медичного призначення

здешевлення лікарських препаратів у кілька разів порівняно із зарубіжними аналогами

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики

II - IV квартали 2013 року

3,5

 

 

1,05

2,45

2014 рік

3,5

 

 

1,05

2,45

5) розроблення технології створення високоефективних джерел накопичення енергії (суперконденсаторів, іоністорів)

забезпечення збільшення у п'ять - шість разів питомої ємності джерел живлення

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики

II - IV квартали 2013 року

3,055

 

 

0,917

2,139

2014 рік

3,055

 

 

0,917

2,139

6) створення технології з'єднання гнучких сонячних елементів на основі телуриду та сульфіду кадмію в конструкції тандемного сонячного елемента

збільшення обсягу виробництва продукції високотехнологічних та наукоємних галузей

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики

II - IV квартали 2013 року

2,5

 

 

0,75

1,75

2014 рік

2,5

 

 

0,75

1,75

7) створення резонансного насоса-теплогенератора на базі поліфункціонального електромеханічного перетворювача для енергоощадних технологій автономного теплопостачання і переробки рідинних сумішей

збільшення обсягу виробництва насосів-теплогенераторів до 1100 одиниць на рік, річний економічний ефект становитиме більш як 50 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики
Мінрегіон

II - IV квартали 2013 року

1,825

 

 

0,61

1,215

2014 рік

1,825

 

 

0,61

1,215

8) розроблення технологій підвищення енергоефективності підприємств мінерально-сировинного комплексу

економічний ефект - 12,5 млн. гривень на кожний об'єкт впровадження

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міністерство промислової політики
Мінприроди

II - IV квартали 2013 року

3,5

 

 

1,05

2,45

2014 рік

3,5

 

 

1,05

2,45

9) створення технології виробництва конструктивно-теплоізоляційних ніздрюватих бетонів з використанням техногенних відходів

зниження собівартості виготовлення 1 куб. метра виробів у середньому на 35 - 55 відсотків порівняно з традиційними технологіями виготовлення газобетонів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Мінрегіон

II - IV квартали 2013 року

2,5

 

 

0,75

1,75

2014 рік

2,5

 

 

0,75

1,75

10) розроблення екологічно безпечної технології екопірогенезису для утилізації органічних відходів та низькосортного вугілля з отриманням альтернативних видів пального

зменшення обсягу відходів та витрат на їх перероблення

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Міненерговугілля
Мінприроди

II - IV квартали 2013 року

2,725

 

 

0,91

1,815

2014 рік

2,725

 

 

0,91

1,815

11) комплексна реконструкція систем енергоспоживання вищих навчальних закладів із впровадженням нових енергоощадних технологій та енергоефективних рішень, у тому числі із залученням альтернативних та відновлюваних джерел теплової та електричної енергії на умовах співфінансування за участю комерційних банків

економія 734 тис. куб. метрів газу, 10096,6 Гкал теплової енергії, 43207 кВт·г електроенергії

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство освіти і науки
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Держенергоефективності

II - IV квартали 2013 року

11,15

 

 

3,35

7,8

2014 рік

11,15

 

 

3,35

7,8

12) організація серійного виробництва спеціалізованих гамма-камер для радіонуклідної діагностики та апаратури для відділень радіонуклідної діагностики

запровадження нових методів діагностики захворювань; обсяг реалізації продукції на внутрішньому ринку - 195 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Держінформнауки
Міністерство освіти і науки
Національна академія медичних наук (за згодою)

2013 рік

18,9

1

 

 

17,9

2014 рік

20,1

1

 

 

19,1

13) створення технології виробництва радіонуклідів для медичної діагностики та терапії

запровадження нових методів діагностики захворювань; обсяг реалізації продукції на внутрішньому ринку - 269,5 млн. гривень;
створення 30 нових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Держінформнауки
Міністерство освіти і науки
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

2013 рік

22

1

 

 

21

2014 рік

26,3

1

 

 

25,3

14) розроблення Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук технології кардіомагнітної діагностики уражень серця та організація вітчизняного виробництва сканерів на її основі ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Метекол", м. Київ

зменшення обсягу витрат на закупівлю закордонного медичного обладнання;
обсяг реалізації продукції на внутрішньому ринку - 69,5 млн. гривень; обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів - 14,4 млн. гривень; створення 27 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я Держінформнауки
Національна академія медичних наук (за згодою)

2013 рік

4,5

 

 

 

4,5

2014 рік

21

 

 

 

21

15) технічне переоснащення виробництва діагностичних виробів медичного призначення

збільшення обсягу виробництва імпортозамінної продукції на 118 млн. гривень на рік; зниження собівартості виробництва скринінгових тест-систем на 15 - 20 відсотків; зменшення обсягу витрат на закупівлю скринінгових тест-систем та лікарських препаратів для вірус-інфікованих, які здійснюються в рамках бюджетних програм для медичних закладів; зменшення обсягу витрат бюджету на 25 млн. гривень на рік; створення 25 нових робочих місць; впровадження сучасних методів визначення наявності в організмі працівника підприємства атомної енергетики наркотичних засобів, психотропних речовин та алкоголю

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Держінформнауки
Міненерговугілля
Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

2013 рік

40

 

 

 

40

2014 рік

20

 

 

 

20

16) забезпечення функціонування Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, відкриття "єдиного соціального вікна" на місцевому рівні

створення сучасної інформаційної платформи для забезпечення автоматизації процесу надання усіх видів соціальної допомоги та пільг; спрощення процедур надання населенню соціальної допомоги та виплат

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінфін

II квартал 2013 року

100

 

 

 

100

I квартал 2014 року

30

 

 

 

30

17) оновлення і переоснащення воєнізованих формувань та правоохоронних органів, забезпечення їх сучасною стрілецькою зброєю та набоями до неї вітчизняного виробництва (казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" МВС, м. Вінниця), зокрема у 2013 році - 7040 одиниць стрілецької зброї та 20,16 млн. одиниць набоїв до неї, у 2014 році - 7140 одиниць стрілецької зброї та 19,37 млн. одиниць набоїв до неї

збільшення обсягу виробництва сучасних зразків стрілецької зброї та набоїв до неї та, відповідно, збільшення обсягу відрахувань до державного бюджету, створення нових робочих місць

МВС

2013 рік

171,73

 

 

 

171,73

2014 рік

171,74

 

 

 

171,74

18) реалізація проектів з впровадження комплексних систем освітлення:
на комунальних об'єктах Автономної Республіки Крим;
автомобільних дорогах державного значення (Київ - Чернігів, Київ - Харків, Київ - Луганськ, Київ - Чоп та інші - шість комплексних систем освітлення);
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут", Львівському національному університеті імені Івана Франка, Харківській національній академії міського господарства тощо - шість об'єктів);
на об'єктах охорони здоров'я (Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ (м. Київ), комунальний заклад охорони здоров'я "Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" (м. Харків - шість об'єктів);
у міських мережах освітлення (мм. Бориспіль, Бровари (Київська область), м. Житомир та інші міста - п'ять об'єктів)

зменшення обсягу споживання електроенергії на 262 млн. кВт на рік;
зменшення обсягу витрат на освітлення на 210 млн. гривень; обсяг реалізованої вітчизняної світлодіодної продукції на внутрішньому ринку - 700 млн. гривень; обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів - 147,4 млн. гривень; створення 134 нових робочих місць; зменшення обсягу витрат на обслуговування систем освітлення; заміщення екологічно небезпечних ламп освітлення, що містять ртуть; створення на шести підприємствах серійного виробництва світлодіодних пристроїв та техніки широкої номенклатури з локалізацією понад 60 відсотків (частка національного виробника у доданій вартості кінцевої продукції); імпортозаміщення на національному ринку становитиме 30 відсотків за одночасного зменшення обсягу контрафактної продукції до 10 - 15 відсотків загального обсягу ринку

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Держінформнауки
Укравтодор
Міністерство освіти і науки
МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
Житомирська, Київська, Харківська облдержадміністрації
Національна академія наук (за згодою)
ПАТ "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

2013 рік

272

 

22

 

250

2014 рік

252

 

9

 

243

19) розроблення проектів актів законодавства щодо врегулювання діяльності у сфері виробництва, реалізації та використання світлодіодних джерел світла

створення умов для розвитку світлодіодного ринку

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я Держінформнауки
Міністерство освіти і науки
Мінекономрозвитку
Мінфін

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

20) модернізація котелень системи теплокомуненерго високоефективними газовими водогрійними котлами з метою зменшення обсягу витрат на споживання природного газу

сумарна потужність установлених нових водогрійних котлів у 2013 (2014) році - 125 (375) МВт;
обсяг економії витрат на природний газ
у 2014 (2015) році - 200 (600) млн. гривень;
обсяги реалізації проекту - до 100 котлів у 2013 році з можливістю збільшення у 2014 році до 300 - 400;
створення близько 30 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон Держінформнауки
Національна академія наук (за згодою)
Міністерство промислової політики

2013 рік

30

 

 

 

30

2014 рік

90

 

 

 

90

21) удосконалення законодавства щодо стимулювання розвитку вітчизняної IT-індустрії, зокрема оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції

створення вітчизняної імпортозамінної програмної продукції або збільшення обсягу експорту не менше ніж на 3 млрд. гривень; збільшення обсягу надходжень із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом першого року на 120 млн. гривень, наступних п'яти років на - 4274 млн. гривень;
пришвидшення темпів розвитку індустрії програмної продукції до 40 - 45 відсотків на рік; збільшення щороку кількості робочих місць на 35 - 40 відсотків (більше ніж 20 тис. на рік)

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я Держінформнауки
Міністерство освіти і науки

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

22) створення інтегрованої інфраструктури виробництва сцинтиляторів нового покоління Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук, м. Харків

підвищення експортного потенціалу за рахунок масового виробництва унікальних кристалів;
підвищення у двічі рентабельності виробництва сцинтиляторів нового покоління;
обсяг реалізованої продукції - 36 млн. гривень на рік;
створення 46 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я Держінформнауки
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

2013 рік

17

 

 

 

17

2014 рік

19

 

 

 

19

23) створення технологічного комплексу виробництва сучасних готових лікарських засобів у Харківській області

імпортозаміщення та зменшення обсягу бюджетних витрат на закупівлю сучасних генеричних лікарських засобів у два рази;
обсяг реалізації продукції на внутрішньому ринку - 2 млрд. гривень;
обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів - 300 млн. гривень;
створення 800 - 1000 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Держінформнауки
Держлікслужба
Національна академія наук (за згодою)

2013 рік

110

 

 

 

110

2014 рік

220

 

 

 

220

24) приведення виробництва лікарських речовин (АФІ) у відповідність з вимогами GMP та створення умов виробництва нових імпортозамінних лікарських речовин (АФІ)

виробництво імпортозамінних лікарських речовин (АФІ) для готових лікарських форм (фармацевтичних препаратів);
обсяг реалізованої продукції на внутрішньому ринку - 350 млн. гривень;
обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів 52,5 млн. гривень;
створення 80 нових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я Держінформнауки
Національна академія медичних наук (за згодою)
державне підприємство "Завод хімічних реактивів" Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" Національної академії наук України" (за згодою)

2013 рік

16

 

 

 

16

2014 рік

27

 

 

 

27

25) установлення автоматичних ваг на автомобільних дорогах

зменшення обсягу витрат державного бюджету на ремонт автомобільних доріг;
збільшення обсягу доходів державного бюджету у вигляді стягнення адміністративних штрафів за порушення правил проїзду великовагового транспорту та збору на збереження автомобільних доріг;
економія на ремонті доріг до 2 млрд. гривень на рік;
створення 150 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Держінформнауки
Мінінфраструктури

2013 рік

29,12

 

 

 

29,12

2014 рік

142,72

 

 

 

142,72

26) організація серійного виробництва вітчизняної техніки для рятування людей з висотних будівель та виконання робіт на висоті 30 - 60 метрів

створення вітчизняної імпортозамінної висотної техніки на базі державного підприємства "Судмаш";
обсяг імпортозаміщення - 100 відсотків;
зменшення обсягу витрат на закупівлю імпортної висотної техніки;
обсяг реалізованої продукції на внутрішньому ринку - 700 млн. гривень;
створення 80 нових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я Держінформнауки
Державний концерн "Укроборонпром"
державне підприємство "Судмаш"
корпорація "Науковий парк "Київська політехніка"
ПрАТ "Український пожежний концерн "Укрпожсервіс"

2013 рік

68

 

5

 

63

2014 рік

67

 

5

 

62

Разом за завданням

 

 

 

 

2087,62

4

41

24,774

2017,848

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

940,005

2

27

12,387

898,619

2014 рік

 

 

 

 

1147,615

2

14

12,387

1119,229

33. Забезпечення розвитку суднобудування шляхом підвищення конкурентоспроможності підприємств

1) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України "Про міжнародний реєстр суден України", стимулювання використання Державного Прапора України судновласниками та перевізниками, зокрема шляхом обслуговування та закупівлі суден на українських підприємствах

збільшення обсягу валютних надходжень від провадження діяльності судновласників, суднобудівників, банківських установ; створення додаткових робочих місць; розвиток суміжних галузей економіки (металургійна, хімічна промисловість, машинобудування, приладобудування)

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Міндоходів

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

2) концентрація на вітчизняних суднобудівних підприємствах державних замовлень з будівництва суден, а також плавучих конструкцій іншого призначення

збільшення обсягу виробництва суден на вітчизняних підприємствах, збільшення обсягу відрахувань до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць, поліпшення стану суднобудівної галузі

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінінфраструктури
Мінфін

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

3) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексів України в частині звільнення вітчизняних підприємств суднобудівної галузі від сплати мита та податку на додану вартість під час імпорту обладнання, устатковання та комплектувальних, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів

збільшення обсягу виробництва повнокомплектних суден та освоєння виробництва нових типів суден на вітчизняних підприємствах, збільшення обсягу відрахувань до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць, покращення економічного стану суднобудівної галузі

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики
Міндоходів
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

4) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроектів про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України у зв'язку із проведенням економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості

зниження собівартості суден і кораблів, збільшення кількості замовлень, у тому числі іноземних, що дасть змогу завантажити виробничі потужності підприємств, створити нові робочі місця; збільшення обсягу валютних надходжень, обсягу відрахувань до бюджетів усіх рівнів, поліпшення стану суднобудівної галузі

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики
Мінекономрозвитку
Мінфін

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

5) будівництво ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод", ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан", ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" суден для іноземних та вітчизняних замовників

збільшення обсягу експорту продукції суднобудівної галузі у 2013 році на 180 млн. доларів США та у 2014 році на 300 млн. доларів США;
забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в 2013 - 2014 роках в обсязі 35 млн. гривень;
створення у 2013 - 2014 роках 1200 додаткових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

2500

 

 

 

2500

2014 рік

2500

 

 

 

2500

Разом за завданням

 

 

 

 

5000

 

 

 

5000

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

2500

 

 

 

2500

2014 рік

 

 

 

 

2500

 

 

 

2500

34. Формування раціональної структури оборонно-промислового комплексу

1) виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення (модернізації) озброєння та військової техніки, закупівля їх зразків (комплексів, систем)

переоснащення Збройних Сил новими і модернізованими зразками озброєння та військової техніки, зменшення обсягу споживання імпорту; збереження не менш як 2500 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міноборони
Державний концерн "Укроборонпром"
Міністерство промислової політики

2013 рік

2221

701,7

 

 

1519,3

2014 рік

2428,5

701,7

 

 

1726,8

2) розроблення корабля класу "корвет"

переоснащення військово-морських сил Збройних Сил сучасними зразками озброєння та військової техніки

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міноборони
Державний концерн "Укроборонпром"
Міністерство промислової політики

2013 рік

398

90

 

 

308

2014 рік

244,6

90

 

 

154,6

3) будівництво корабля класу "корвет"

переоснащення військово-морських сил Збройних Сил сучасними зразками озброєння та військової техніки; збереження не менше як 6200 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міноборони
Державний концерн "Укроборонпром"
Міністерство промислової політики

2013 рік

175

100

 

 

75

2014 рік

457

100

 

 

357

4) створення системи базування кораблів

створення нової інфраструктури для базування кораблів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міноборони
Державний концерн "Укроборонпром"
Міністерство промислової політики

2013 рік

39,2

 

 

 

39,2

2014 рік

41,2

 

 

 

41,2

5) здійснення заходів Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 940

вивільнення коштів для утримання арсеналів, баз і складів, на яких зберігаються боєприпаси, і спрямування їх на розвиток бойової складової та професіоналізації Збройних Сил (близько 22,1 млн. гривень); ліквідація загрози виникнення катастрофи техногенного характеру в результаті ліквідації місць зберігання боєприпасів, не придатних для подальшого використання; збереження не менш як 1500 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міноборони
Державний концерн "Укроборонпром"

2013 рік

490,9

191,2

 

 

299,7

2014 рік

615,6

191,2

 

 

424,4

6) здійснення заходів Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 874

вивільнення коштів для утримання місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива (близько 8,825 млн. гривень); ліквідація загрози виникнення катастрофи техногенного характеру в результаті ліквідації місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива; збереження не менш як 500 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міноборони
ДКА

2013 рік

11,3

11

 

 

0,3

2014 рік

1,1

1,1

 

 

 

Разом за завданням

 

 

 

 

7123,4

2177,9

 

 

4945,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

3335,4

1093,9

 

 

2241,5

2014 рік

 

 

 

 

3788

1084

 

 

2704

35. Визначення стратегії розвитку фармацевтичної галузі та реалізація державної політики імпортозаміщення у галузі.

1) створення системи гарантії якості лікарських засобів та біомедичних продуктів шляхом імплементації відповідних європейських регламентів, директив

імплементація 38 європейських регламентів і директив

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
Держлікслужба

2013 рік

15

 

 

 

15

2014 рік

40

 

 

 

40

Підвищення якості та забезпечення доступності медичної допомоги шляхом переоснащення медичних закладів та розвиток інфраструктури

2) створення консультативно-методичного центру із впровадження імплементованих регламентів та директив у фармацевтичну галузь, підготовка необхідних спеціалістів

налагодження роботи консультативно-методичного центру, підготовка 20 фахівців на рік

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ

2013 рік

5

 

 

 

5

2014 рік

5

 

 

 

5

3) розроблення та удосконалення національних і галузевих стандартів забезпечення якості та безпеки компонентів і препаратів крові з урахуванням директив Європейського Союзу та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я

розроблення 30 нормативних документів, забезпечення гарантії безпеки та якості препаратів крові

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ

2013 рік

4

 

 

 

4

2014 рік

3

 

 

 

3

4) розроблення проектів нормативно-правових документів, гармонізованих з відповідними документами країн ЄС відповідно до світової практики, зокрема з правилами належної виробничої практики для банків крові щодо створення сучасної моделі служби крові та реорганізації наявних станцій переливання крові у сучасні банки крові

удосконалення мережі станцій переливання крові відповідно до стандартів ЄС

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ

2013 рік

1,5

 

 

 

1,5

2014 рік

2

 

 

 

2

5) розроблення та обґрунтування методів розрахунку собівартості виробництва лікарських засобів

економія бюджетних коштів становитиме 13 - 20 відсотків; оптимізація процесів тендерних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
Мінекономрозвитку

2013 рік

0,5

 

 

 

0,5

2014 рік

 

 

 

 

 

6) розроблення механізму трансферту технологій виробництва вакцин, препаратів для лікування СНІДу та онкологічних захворювань, удосконалення механізму укладення рамкових угод на постачання препаратів за рахунок коштів державного бюджету

розширення номенклатури вітчизняних препаратів на 20 відсотків; зменшення вартості препаратів на 15 відсотків; впровадження новітніх технологій у фармацевтичній галузі

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ

2013 рік

 

 

 

 

 

7) удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо виробництва та обігу лікарських засобів, які використовуються для знеболення і анестезії та на які поширюється контроль за обігом

збільшення обсягу виробництва лікарських засобів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
ДСКН

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

8) будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ, м. Київ

збільшення ліжкового фонду лікарні на 374 ліжко-місця

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Укрєвроінфрапроект
МОЗ
Мінфін
Мінрегіон

2013 рік

750

 

 

 

750

2014 рік

750

 

 

 

750

9) будівництво Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ

створення 300 нових ліжко-місць, 750 нових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
Мінфін

2013 рік

80

 

 

 

80

2014 рік

308

 

 

 

308

10) створення сучасного Міжнародного реабілітаційного центру "InterMedicalEcoCity" для лікування дітей з дитячим церебральним паралічем на Арабатській стрілці, Генічеський район Херсонської області

створення 300 нових ліжко-місць і 1500 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ

2013 рік

15

 

 

 

15

2014 рік

334

 

 

 

334

11) розвиток інфраструктури Арабатської стрілки, Генічеський район Херсонської області

використання рекреаційного потенціалу Арабатської стрілки

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Херсонська облдержадміністрація
Мінрегіон
Мінфін

2013 рік

15

 

 

 

15

12) реконструкція та розширення Національного інституту раку

створення нових 617 ліжко-місць, 830 нових робочих місць, забезпечення сучасної діагностики та лікування онкологічних захворювань

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ

2013 рік

537

 

 

 

537

2014 рік

229,3

 

 

 

229,3

13) створення перинатальних центрів третього рівня в рамках Національного проекту "Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства"

зниження рівня материнської та малюкової смертності на 20 відсотків

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Держінвестпроект
МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

341

341

 

 

 

14) формування мережі перинатальних центрів другого рівня в рамках регіоналізації перинатальної допомоги

зниження рівня материнської та малюкової смертності на 20 відсотків

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

250

 

 

 

250

2014 рік

250

 

 

 

250

15) забезпечення акушерських стаціонарів необхідним обладнанням (кардіомоніторами, апаратами ультразвукової діагностики, штучної вентиляції легень, пульсоксиметрами, сучасним портативним лабораторним обладнанням для забезпечення цілодобової лабораторної діагностики) з метою впровадження клінічних протоколів із сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я

зниження рівня материнської та малюкової смертності на 20 відсотків

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

3,815

 

 

 

3,815

2014 рік

3,815

 

 

 

3,815

16) забезпечення системи екстреної медичної допомоги спеціалізованим санітарним транспортом

оновлення бази санітарного транспорту в кількості 2680 одиниць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
Міністерство промислової політики

2013 рік

922

922

 

 

 

2014 рік

1000

 

 

 

1000

17) проведення закупівлі обладнання для лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу

підвищення рівня доступності та якості первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для населення; поліпшення стану здоров'я та збільшення середньої тривалості життя

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
МОЗ
обласні та районні держадміністрації

2013 рік

1096

 

 

 

1096

2014 рік

950

 

 

 

950

18) забезпечення маршрутизації виклику екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером 103

виконання нормативу прибуття на місце події бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я,
МОЗ
Адміністрація Держспецзв'язку

2013 рік

22,1

 

 

 

22,1

Разом за завданням

 

 

 

 

7933

1263

 

 

6670,03

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

4057,9

1263

 

 

2794,92

2014 рік

 

 

 

 

3875,1

 

 

 

3875,12

Разом за напрямом

 

 

 

 

58679,05

4300,7

189

24,78

54164,57

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

37291,87

2935

104,8

12,39

34239,68

2014 рік

 

 

 

 

21387,18

1365,7

84,2

12,39

19924,89

Структурні реформи у стратегічних секторах

36. Проведення приватизації державного майна з урахуванням принципів відкритості і прозорості, створення умов для ефективного розвитку підприємств після приватизації

1) залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у довгостроковому розвитку підприємств після приватизації

забезпечення надходження до державного бюджету коштів від приватизації: у 2013 році - 10,9 млрд. гривень та у 2014 році - 17 млрд. гривень; зменшення частки державного сектору економіки у валовому внутрішньому продукті з 37 відсотків до 25 - 30 відсотків

Перший віце-прем'єр-міністр України
Фонд державного майна

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

2) подання органами, уповноваженими управляти державним майном, пропозицій щодо включення об'єктів, які будуть запропоновані до продажу, до відповідних переліків в достатніх для виконання бюджетних завдань обсягах

Перший віце-прем'єр-міністр України
органи, уповноважені управляти державним майном
Фонд державного майна

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

37. Удосконалення стратегічного планування розвитку суб'єктів господарювання державного сектору економіки

1) затвердження методичних рекомендацій щодо застосування єдиних критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності

забезпечення прозорості та посилення контролю за діяльністю підприємств державного сектору економіки

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

2) розроблення методичних рекомендацій щодо складення середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств та господарських структур

2013 рік

 

 

 

 

 

3) розроблення середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств та господарських структур

Перший віце-прем'єр-міністр України
суб'єкти управління об'єктами державної власності

2013 рік

 

 

 

 

 

38. Забезпечення розвитку залізничного транспорту

1) придбання вантажних вагонів вітчизняного виробництва: у 2013 році - 5994 одиниці, у 2014 році - 2000 одиниць

стимулювання вітчизняних виробників металургійної та вагонобудівної промисловості, що отримують замовлення на виготовлення продукції на 5600 млн. гривень; економічний ефект забезпечення потреби у вантажних перевезеннях (у тому числі експортних) становитиме 2340 млн. гривень на рік

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Укрзалізниця
Міністерство промислової політики

2013 рік

4255,9

 

 

500

3755,9

2014 рік

1400

 

 

269

1131

2) придбання пасажирських вагонів вітчизняного виробництва: у 2013 році - 248 одиниць, у 2014 році - 500 одиниць

залучення до виготовлення сучасних пасажирських вагонів вітчизняних промислових підприємств, які отримують замовлення на виготовлення продукції на 8800 млн. гривень; забезпечення потреби у пасажирських перевезеннях

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
Укрзалізниця

2013 рік

2755

 

 

 

2755

2014 рік

5932,6

 

 

 

5932,6

3) придбання рухомого складу вітчизняного виробництва для приміських перевезень: у 2013 році - 17 одиниць, у 2014 році - 49 одиниць

чистий прибуток від реалізації проекту становитиме 920 млн. гривень, у тому числі скорочення витрат на енергоресурси - 200 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
Укрзалізниця
Міністерство промислової політики
місцеві органи виконавчої влади

2013 рік

1145

 

 

 

1145

2014 рік

3286

 

 

 

3286

4) електрифікація залізничного напрямку Волноваха - Комиш - Зоря - Запоріжжя (Донецька (84 кілометри), Запорізька (156 кілометрів) області)

залучення вітчизняних виробників металургійної промисловості, підприємств будівельної індустрії, які отримають замовлення на 320 млн. гривень; чистий прибуток від реалізації проекту становитиме 640 млн. гривень, на рік, у тому числі скорочення витрат на енергоресурси - 64 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Укрзалізниця

2013 рік

24,4

 

 

 

24,4

2014 рік

1004

 

 

1004

 

5) електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка (Кіровоградська (20 кілометрів), Миколаївська (233 кілометри) області)

збільшення обсягу виробництва продукції вітчизняних виробників (металургія, підприємства будівельної індустрії) на суму 7,2 млн. гривень; економічний ефект від збільшення обсягів перевезень становитиме щороку 306,2 млн. гривень;
економія у результаті скорочення споживання енергетичних ресурсів - 613,8 млн. гривень на рік

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Укрзалізниця

2013 рік

7,6

 

 

 

7,6

2014 рік

944,5

 

 

944,5

 

6) будівництво нового двоколійного Бескидського тунелю

залучення вітчизняного виробника металургійної промисловості та підприємств будівельної індустрії (виготовлення бетону на 64 млн. гривень, металу - на 52 млн. гривень); економічний ефект проекту становитиме 32 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Укрзалізниця

2013 рік

238,3

 

 

166

72,3

2014 рік

560,4

 

 

406,4

154

7) будівництво 17 шляхопроводів на перетині залізниць з автомобільними дорогами (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Миколаївська, Київська, Львівська, Тернопільська, Рівненська, Харківська, Полтавська області)

залучення вітчизняних виробників металургійної промисловості та підприємств будівельної індустрії (виготовлення бетону на 6,8 млн. гривень, металу - на 24 млн. гривень); забезпечення безпеки руху на залізничному та автомобільному транспорті; поліпшення екологічного стану

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
Укрзалізниця

2013 рік

1000

 

 

 

1000

8) модернізація у 2013 році 229,6 кілометра залізничної колії, у 2014 році - 250 кілометрів

залучення вітчизняних виробників металургійної промисловості та підприємств будівельної індустрії (виготовлення рейок та кріплень на 960 млн. гривень, шпал - на 1040 млн. гривень, баласту щебеневого - на 20 тис. гривень)

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Укрзалізниця

2013 рік

913,6

 

 

 

913,6

2014 рік

1000

 

 

 

1000

9) вкладення нових стрілочних переводів: у 2013 році - 88 одиниць, у 2014 році - 95 одиниць

залучення вітчизняних виробників металургійної промисловості та підприємств будівельної індустрії (виготовлення рейок та кріплень на 30 млн. гривень, стрілочних брусів - на 6,4 млн. гривень; підвищення швидкості руху поїздів; забезпечення безпеки руху; економія експлуатаційних витрат становитиме 96 млн. гривень на рік

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Укрзалізниця

2013 рік

73

 

 

 

73

2014 рік

80

 

 

 

80

Разом за завданням

 

 

 

 

24620,3

 

 

3289,9

21330,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

10412,8

 

 

666

9746,8

2014 рік

 

 

 

 

14207,5

 

 

2623,9

11583,6

39. Залучення державних та інвестиційних коштів для реалізації інфраструктурних проектів

1) розвиток Міжнародного аеропорту "Одеса" шляхом:

підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 23 відсотки;
економічний ефект становитиме близько 17,6 млн. гривень;
використання імпортозамінної продукції на суму 762 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури Державіаслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

розроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу

 

 

2013 рік

10

 

 

 

10

реконструкції аеродромного комплексу

 

 

2013 рік

240

 

 

 

240

 

 

2014 рік

934,38

 

 

 

934,38

будівництва термінального комплексу

 

 

2013 рік

298

 

 

 

298

 

 

2014 рік

449,7

 

 

 

449,7

2) розвиток Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" шляхом:

підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків;
економічний ефект становитиме близько 78,4 млн. гривень;
використання імпортозамінної продукції на суму 708 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укрєвроінфрапроект
Мінінфраструктури
Державіаслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

розроблення проекту реконструкції аеродрому

 

 

2013 рік

11,2

 

 

 

11,2

реконструкції аеродрому

 

 

2013 рік

141

 

 

 

141

 

 

2014 рік

1247,8

 

 

 

1247,8

будівництва термінального комплексу

 

 

2013 рік

224

 

 

 

224

 

 

2014 рік

336

 

 

 

336

3) розвиток Міжнародного аеропорту "Сімферополь" шляхом:

підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків;
економічний ефект становитиме близько 196 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Державіаслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

розроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу

2014 рік

8

 

 

 

8

будівництва термінального комплексу

2013 рік

500

 

 

 

500

2014 рік

900

 

 

 

900

4) розвиток аеропорту "Луганськ" шляхом:

підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків;
економічний ефект становитиме близько 8,8 млн. гривень;
використання імпортозамінної продукції на суму 210,48 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Державіаслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

розроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу

2013 рік

4,7

 

 

 

4,7

реконструкція аеродромного комплексу

2014 рік

451,1

 

 

 

451,1

5) розвиток аеропорту "Севастополь" шляхом:

підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 5 відсотків;
економічний ефект становитиме близько 0,8 млн. гривень;
використання імпортозамінної продукції на суму 270,64 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Державіаслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

розроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу

2013 рік

10

 

 

 

10

будівництва аеродромного комплексу

2014 рік

512,3

 

 

 

512,3

6) розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) шляхом будівництва додаткового перону для місць стоянок літаків

підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків;
економічний ефект становитиме близько 152 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Державіаслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

2013 рік

40

 

 

 

40

2014 рік

104

 

 

 

104

7) модернізація аеронавігаційної системи: встановлення радіолокаційних станцій огляду льотного поля в основних аеропортах України; створення системи обробки аеронавігаційних даних (AMHS); створення мережі збору, обробки та розподілу даних (USENET); будівництво нової аеродромно-диспетчерської вишки у м. Борисполі; будівництво нової аеродромно-диспетчерської вишки в м. Одесі; впровадження нової автоматизованої системи керування повітряним рухом для Одеського регіонального диспетчерського центру
створення резервної автоматизованої системи керування повітряним рухом для Сімферопольського регіонального диспетчерського центру
придбання та встановлення шести аеродромних оглядових радіолокаторів
придбання та встановлення восьми одиниць далекомірного обладнання (DME); заміна застарілого та встановлення нового ультракоротко-хвильового обладнання у віддалених районах, закупівля диспетчерського тренажера управління повітряним рухом

підтримання високого рівня безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі України

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
державне підприємство обслуговування повітряного руху "Украерорух"

2013 рік

297,4

 

 

200

97,4

2014 рік

281,1

 

 

220

61,1

8) реалізація проекту "Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" за рахунок штучно створеної території"

збільшення обсягу валютних надходжень на 763 млн. гривень на рік, приріст вантажообігу контейнерів на 600 тис. TEU на рік, створення 405 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
державне підприємство "Одеський морський торговельний порт"

2013 рік

2038,8

 

 

 

2038,8

2014 рік

349,5

 

 

 

349,5

9) реалізація проекту "Будівництво першого і другого колін та нової частини третього коліна морського підхідного каналу порту "Южний"

збільшення обсягу валютних надходжень на 123 млн. гривень на рік;
будівництво першого, другого та частини третього коліна до морського підхідного каналу і акваторії державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" глибиною 21 метр шляхом виконання днопоглиблювальних робіт загальним обсягом 7640 тис. куб. метрів ґрунту

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
державне підприємство "Дельта-лоцман"

2013 рік

281,3

 

 

 

281,3

2014 рік

281,3

 

 

 

281,3

10) реалізація проекту "Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" (коригування)"

збільшення обсягу валютних надходжень на 127 млн. гривень на рік;
доведення глибини до 21 метра, що дасть змогу обслуговувати до 300 великовантажних суден на рік вантажомісткістю більше 100 тис. тонн;
підвищення рівня екологічної безпеки шляхом відмови від рейдових вантажних робіт

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний"

2013 рік

359,8

 

 

 

359,8

2014 рік

359,8

 

 

 

359,8

11) реалізація проекту "Реконструкція причалів N 1 - 3 державного підприємства "Феодосійський морський торговельний порт" (друга черга будівництва. Причал N 2)"

збільшення обсягу валютних надходжень на 32 млн. гривень на рік;
збільшення обсягу вантажоперероблення навалювальних вантажів, у тому числі каоліну, на 600 тис. тонн, що становитиме 1325 тис. тонн
на рік;
забезпечення безпечного приймання та обслуговування суден вантажомісткістю до 50 тис. тонн у результаті досягнення глибини поблизу причалу, що становить 12,5 метра;
проектна довжина причалу становить 265 метрів (експлуатаційна довжина - 210 метрів), створення 70 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
державне підприємство "Феодосійський морський торговельний порт"

2013 рік

136,7

 

 

 

136,7

12) реалізація проекту "Реконструкція підхідного каналу державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт"

збільшення обсягу валютних надходжень на 18 млн. гривень на рік;
досягнення прохідної глибини, яка становить 17 метрів, що дасть змогу приймати на рік близько 170 суден типу СК-8000 завдовжки до 323 метрів, завширшки 42,8 метра та осадкою 14,4 метра

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт"

2013 рік

60,9

 

 

 

60,9

13) подальша реалізація проекту "Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти. Повний розвиток"

збільшення обсягу валютних надходжень на 81 млн. гривень на рік;
прохідна осадка на морському каналі та відрізку р. Дунай загальною протяжністю 172,36 кілометра становитиме 7,2 метра

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
державне підприємство "Дельта-лоцман"

2014

235,2

 

 

 

235,2

14) підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів та внутрішніх водних шляхів, зокрема Київського шлюзу (Київська область), Запорізького трикамерного шлюзу, Запорізького однокамерного шлюзу (Запорізька область), Каховського шлюзу (Херсонська область), Кременчуцького шлюзу (Полтавська область), Дніпродзержинського шлюзу (Дніпропетровська область), Канівського шлюзу (Черкаська область)

виконання на судноплавних шлюзах 120 найменувань ремонтних та дослідно-конструкторських робіт капітального характеру;
відновлення технічного стану та модернізація 50 суден, що обслуговують водні шляхи загального користування;
оновлення та модернізація 1200 знаків навігаційного облаштування водних шляхів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях"

2013 рік

170

33,8

 

 

136,2

2014 рік

192,6

33,8

 

 

158,8

Разом за завданням

 

 

 

 

11466,58

67,6

 

420

10978,98

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

4823,8

33,8

 

200

4590

2014 рік

 

 

 

 

6642,78

33,8

 

220

6388,98

40. Оновлення рухомого складу (парку пасажирських автобусів, міського електричного, морського та річкового транспорту)

1) придбання із застосуванням механізму пільгового кредитування у вітчизняних виробників у 2013 році 4200 автобусів середньої, великої та особливо великої пасажиромісткості, у 2014 році - 2800 таких автобусів

економічний ефект від виробництва становитиме 1272 млн. гривень, зменшення обсягу витрат пального на 3 відсотки

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

5600

 

 

 

5600

2014 рік

5600

 

 

 

5600

2) придбання у вітчизняних виробників із ступенем локалізації не менш як 80 відсотків 376 одиниць рухомого складу міського електротранспорту, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями

ефект від виробництва становитиме 48 млн. гривень, обсяг споживання електроенергії скоротиться на 30 - 40 відсотків, економія у споживанні нафтопродуктів становитиме близько 15 тис. тонн

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

2013 рік

513

 

200

 

313

2014 рік

526

 

200

 

326

3) будівництво та реконструкція 137,5 кілометра трамвайних і тролейбусних ліній

скорочення обсягу споживання енергоресурсів у результаті впровадження новітніх енергозберігаючих технологій орієнтовно на 270 тис. гривень на рік

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої влади

2013 рік

72,8

 

33

 

39,8

2014 рік

72,8

 

33

 

39,8

4) придбання спеціалізованого транспорту, в тому числі швидкісних інспекторських катерів та спеціалізованих автомобілів-тягачів: у 2013 році - 33 одиниці (12 автомобілів та 21 катер), у 2014 році - 48 одиниць (13 автомобілів та 35 катерів)

зниження рівня аварійності на 80 відсотків на морському та річковому транспорті

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Мінфін
Укрморрічінспекція

2013 рік

8,3

 

 

 

8,3

2014 рік

12,5

 

 

 

12,5

5) закупівля чотирьох пасажирських електропоїздів із швидкістю 160 кілометрів на годину у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", м. Кременчук Полтавської області

виготовлення імпортозамінної продукції на суму 800 млн. гривень, забезпечення додаткових платежів до бюджету у сумі понад 108 млн. гривень, створення 600 додаткових робочих місць, збереження більш як 60 робочих місць на суміжних підприємствах

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міністерство промислової політики

2013 рік

400

 

 

 

400

2014 рік

400

 

 

 

400

Разом за завданням

 

 

 

 

13205,4

 

466

 

12739,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

6594,1

 

233

 

6361,1

2014 рік

 

 

 

 

6611,3

 

233

 

6378,3

41. Будівництво, реконструкція та ремонт 7584,5 кілометра автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, у тому числі з використанням механізму державно-приватного партнерства

1) будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування (дороги державного значення - 607,1 кілометра, дороги місцевого значення - 62 кілометри): у 2013 році - 264,1 кілометра, у 2014 році - 405 кілометрів

скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 9040 тис. гривень у 2013 році та на 29840 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на суму 7600 тис. гривень у 2013 році та 13760 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 37440 тис. гривень у 2013 році та 68160 тис. гривень у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

12694,7

 

 

1100

11594,7

2014 рік

17447,6

 

 

1800

15647,6

2) будівництво та реконструкція обходів населених пунктів (мм. Донецька, Дніпропетровська, Сімферополя, Лубен, Знам'янки, Рені, Дунаївців тощо): у 2013 році - 50,7 кілометра, у 2014 році - 61,7 кілометра

скорочення обсягу споживання енергоресурсів на суму 880 тис. гривень у 2013 році та 1280 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на суму 2400 тис. гривень у 2013 році та 2880 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 11840 тис. гривень у 2013 році та 14240 тис. гривень у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

3725,3

 

 

 

3725,3

2014 рік

5396

 

 

237,8

5158,2

3) відбудова автомобільних доріг та штучних споруд, що зазнали руйнування внаслідок повеней 2008 і 2010 років: у 2013 році 13,5 кілометра (546 пог. метрів штучних споруд), у 2014 році 29,7 кілометра (990 пог. метрів штучних споруд)

скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 40 тис. гривень у 2013 році та 320 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на 7600 тис. гривень у 2013 році та 1360 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 2400 тис. гривень у 2013 році та 6640 тис. гривень у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

108,8

 

 

 

108,8

2014 рік

300

 

 

 

300

4) влаштування під'їзних шляхів до сільських населених пунктів: у 2013 році - 54 кілометри, у 2014 році - 117 кілометрів

скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 320 тис. гривень у 2013 році та 240 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на суму 2560 тис. гривень у 2013 році та 5520 тис. гривень у 2014 році, економічний ефект становитиме 7600 тис. гривень у 2013 році та 1440 тис. гривень у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

88,3

 

 

 

88,3

2014 рік

304,1

 

 

 

304,1

5) будівництво першої черги (6 кілометрів) автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі

забезпечення повноцінного транспортного сполучення між правобережним масивом, де проживає більш як 300 тис. осіб, та лівобережною частиною міста, де розміщені промислові підприємства

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

900

 

 

 

900

2014 рік

850

 

 

 

850

6) проведення проектно-вишукувальних робіт для реконструкції та будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, автомобільних доріг Київ - Черкаси - Дніпропетровськ; Решетилівка - Дніпропетровськ - Донецьк - Луганськ

зростання обсягів перевезення

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

265

 

 

 

265

2014 рік

358,9

 

 

 

358,9

7) капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування (дороги державного значення - 310,3 кілометра, дороги місцевого значення - 69 кілометрів): у 2013 році - 192 кілометри, у 2014 році - 187,3 кілометра

скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 12960 тис. гривень у 2013 році та 12400 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на 9120 тис. гривень у 2013 році та 8880 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 44960 тис. гривень у 2013 році та 44000 тис. гривень у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

2873,3

 

 

1852,8

1020,5

2014 рік

5462,1

 

 

3866

1596,1

8) поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування (дороги державного значення - 3988,5 кілометра, дороги місцевого значення - 2139,7 кілометра): у 2013 році - 900 кілометрів, у 2014 році - 5228,2 кілометра

скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 283920 тис. гривень у 2013 році та 958400 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на 42560 тис. гривень у 2013 році та 247360 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 209760 тис. гривень у 2013 році та 1218880 тис. гривень у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

6260,1

1864,2

 

 

4395,9

2014 рік

12500,4

2089,2

 

 

10411,2

9) експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування:
дороги державного значення - проведення ямкового ремонту та ліквідація деформацій покриття, нанесення горизонтальної розмітки на 31 тис. кілометрів, встановлення та заміна 85 тис. одиниць дорожніх знаків, ліквідація 21 місця концентрації дорожньо-транспортних пригод;
дороги місцевого значення - проведення ямкового ремонту та ліквідація деформацій покриття, нанесення на 30 тис. кілометрів горизонтальної розмітки, встановлення та заміна 96 тис. одиниць дорожніх знаків, ліквідація 22 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод

зростання обсягів перевезення;
зменшення на 10 відсотків кількості дорожньо-транспортних пригод, що настають внаслідок несприятливих дорожніх факторів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

3248

3050,7

 

197,3

 

2014 рік

5197,4

3050,7

 

181,8

1964,9

10) підготовка конкурсної документації та проведення концесійних конкурсів на реалізацію проектів з будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах державно-приватного партнерства, а саме:

розвиток мережі автомобільних доріг, розвиток транспортної інфраструктури та підвищення транзитного потенціалу

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

Краковець - Львів - Броди - Рівне протяжністю 258 кілометрів

 

2

 

 

 

2

Щербаківка - Харків - Новомосковськ протяжністю 209 кілометрів, у тому числі: будівництво ділянки Щербаківка - Харків протяжністю 49 кілометрів та ремонт ділянки Харків - Новомосковськ протяжністю 160 кілометрів

 

2

 

 

 

2

Ульянівка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь протяжністю 533 кілометри

 

2

 

 

 

2

перша черга великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ - Знам'янка до автомобільної дороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі з мостовим переходом через р. Дніпро протяжністю 74,6 кілометра

 

2

 

 

 

2

Одеса - Рені з мостовим переходом через Дністровський лиман на ділянці Одеса - Монаші протяжністю 81 кілометр

 

2

 

 

 

2

Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь протяжністю 475 кілометрів

 

2

 

 

 

2

11) розвиток матеріально-технічної бази науково-дослідних, проектних інститутів та навчальних центрів дорожньої галузі (державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна", державне підприємство "Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства "Укрдіпродор", державне підприємство "Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції "Дорцентр", Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів для освоєння нової техніки та технології)

підвищення якості проектування та технології будівництва автомобільних доріг

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

12,3

 

 

 

12,3

2014 рік

12

 

 

 

12

12) проведення наукових досліджень складних проблем розвитку автомобільних доріг (виконання 170 науково-дослідних робіт)

впровадження сучасних технологій у будівництві автомобільних доріг

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

23

 

 

 

23

2014 рік

24

 

 

 

24

13) будівництво, реконструкція, поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності

забезпечення комфортного перевезення пасажирів міським транспортом, поліпшення екологічної ситуації у містах країни

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

2390,85

2390,85

 

 

 

2014 рік

2663,9

2390,85

 

 

273,05

14) розроблення проектної документації на будівництво мостового переходу через р. Дніпро у м. Кременчуці Полтавської області

удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Кременчука

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Полтавська облдержадміністрація
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінрегіон

2013 рік

35

 

 

 

35

15) будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві

удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Києва

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Київська міськдержадміністрація
Мінфін
Мінінфраструктури
Мінрегіон

2013 рік

1650

 

 

 

1650

2014 рік

2540

 

 

 

2540

16) будівництво автомобільного лівобережного з'їзду із залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві

удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Києва

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Київська міськдержадміністрація
Мінінфраструктури
Укрєвроінфрапроект
Мінрегіон
Мінфін

2013 рік

315

 

 

 

315

17) будівництво шляхопроводу з кільцевою розв'язкою по шосе Героїв Сталінграда у м. Керчі

удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Керчі

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінфін
Мінрегіон

2013 рік

39

 

 

 

39

18) розроблення проекту Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року, забезпечення її затвердження та виконання

скорочення на 20 відсотків обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу та на 20 відсотків енергоємності під час експлуатації метрополітенів за рахунок введення в експлуатацію рухомого складу нового покоління, впровадження енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Київська міськдержадміністрація
Харківська міська рада (за згодою)
Дніпропетровська міська рада (за згодою)
Мінінфраструктури

2013 рік

9139,7

 

1803,7

379,2

6956,8

2014 рік

8697,9

 

2462,9

771,2

5463,8

19) реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі в м. Києві

удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Києва

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Київська міськдержадміністрація
Мінфін
Мінрегіон

2013 рік

400

 

 

 

400

20) розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкт "Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві" та початок будівництва

удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Миколаєва та покращення транзитного потенціалу

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Київська міськдержадміністрація
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

30

 

 

 

30

2014 рік

10

 

 

 

10

21) будівництво правобережного з'їзду з Кайдацького мосту у м. Дніпропетровську

зниження інтенсивності руху на 60 відсотків за рахунок виведення за межі міста транспортних потоків великовантажного транспорту; зниження аварійності; скорочення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу; економія енергоресурсів; покращення умов проживання жителів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Дніпропетровська міська рада (за згодою)
Мінфін
Мінрегіон

2013 рік

400

 

 

 

400

2014 рік

400

 

 

 

400

Разом за завданням

 

 

 

 

106774,7

14836,5

4266,6

10386,1

77285,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

44604,4

7305,8

1803,7

3529,3

31965,6

2014 рік

 

 

 

 

62170,3

7530,8

2462,9

6856,8

45319,9

42. Забезпечення розвитку зв'язку

1) будівництво автоматизованих сортувальних центрів

зростання обсягу доходів національного оператора поштового зв'язку після введення в експлуатацію центрів починаючи з 2017 року на 538 млн. гривень щороку; скорочення часу та зменшення витрат на оброблення та перевезення поштових відправлень; скорочення строку доставки поштових відправлень; підвищення продуктивності праці на 2 відсотки

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"

2013 рік

341,5

 

 

 

341,5

2014 рік

470,9

 

 

 

470,9

2) технічне переоснащення IT-інфраструктури і впровадження Централізованої інтегрованої програмно-апаратної платформи Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта"

зростання обсягу доходів національного оператора поштового зв'язку на 222,8 млн. гривень, що дасть змогу збільшити обсяг обов'язкових платежів до державного бюджету за відповідний період майже на 80 млн. гривень; придбання 13520 одиниць обладнання та 6104 ліцензій на програмне забезпечення для оснащення 1450 робочих місць

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"

2013 рік

198

 

 

 

198

2014 рік

171

 

 

 

171

3) проведення науково-дослідних робіт з питань конвергенції та з'єднання мереж, впровадження нових радіотехнологій та ефективне використання радіочастотного ресурсу

запровадження маршрутизації машин швидкої допомоги

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Адміністрація Держспецзв'язку

2013 рік

0,5

0,5

 

 

 

2014 рік

3

0,5

 

 

2,5

Разом за завданням

 

 

 

 

1184,9

1

 

 

1183,9

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

540

0,5

 

 

539,5

2014 рік

 

 

 

 

644,9

0,5

 

 

644,4

43. Модернізація та будівництво об'єктів електроенергетики та збереження державної частки в підприємствах, що мають стратегічне значення для держави

1) комплексне розв'язання проблем забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (23 об'єкти, які підлягають фізичному захисту та охороні), запобігання незаконному вилученню та крадіжкам ядерних матеріалів, забезпечення боєготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та охорони

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

26,7

26,7

 

 

 

2014 рік

276

26,7

 

 

249,3

2) реконструкція відкритих розподільних споруд 750 кВ Запорізької АЕС

покращення енергопостачання

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

0,3

 

 

 

0,3

3) реконструкція відкритих розподільних споруд 750 кВ Хмельницької і Рівненської атомних електростанцій

покращення енергопостачання

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

141,9

 

 

 

141,9

4) зростання обсягу видобутку уранової руди, виробництва уранового концентрату, впровадження нових технологій та освоєння нових родовищ

забезпечення урановим концентратом атомних електростанцій на 48,6 відсотка; збереження кількості наявних робочих місць у галузі; виробництво урановооксидного концентрату в обсязі 1070 тонн та виробництво оксиду цирконію в обсязі 100 тонн

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

1515

15

 

 

1500

Разом за завданням

 

 

 

 

1959,9

68,4

 

 

1891,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

1683,9

41,7

 

 

1642,2

2014 рік

 

 

 

 

276

26,7

 

 

249,3

44. Забезпечення розвитку електроенергетики

1) будівництво першої черги Дністровської ГАЕС

зростання обсягів маневрових потужностей для стабільної роботи об'єднаної енергосистеми України, а також виробництво дешевої електричної енергії

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

1062

140

 

 

922

2014 рік

2320

140

 

 

2180

2) добудова Ташлицької ГАЕС

введення в дію третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС потужністю 151 МВт, що забезпечить покращення роботи Южно-Українського енергокомплексу

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

406

 

 

 

406

2014 рік

470,6

 

 

 

470,6

3) виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

3124

 

 

159

2965

2014 рік

4072

 

 

1021

3051

4) реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

покращення роботи енергетичної системи, підвищення рівня безпеки гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду та Дністровської ГЕС, заміна 140 одиниць обладнання, реабілітація двох гідроагрегатів у 2013 році, заміна 60 одиниць обладнання, реабілітація шести гідроагрегатів у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

1194,9

 

 

551

643,9

2014 рік

800

 

 

 

800

5) підвищення ефективності передачі електроенергії шляхом модернізації підстанцій

модернізація п'яти підстанцій у 2013 році та п'яти підстанцій у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

30

 

 

30

 

2014 рік

131,3

 

 

131,3

 

6) будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

зняття обмежень на видачу потужності Запорізької АЕС і підвищення рівня надійності електропостачання споживачів Південного регіону

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

426,2

 

 

297,2

129

2014 рік

1871,5

 

 

1259,6

611,9

7) реалізація спільного із Світовим банком проекту передачі електроенергії

зростання обсягу експорту електроенергії, модернізація шести підстанцій, встановлення 20 вимикачів у 2013 році та шести підстанцій, встановлення 34 вимикачів у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

644,8

 

 

350

294,8

2014 рік

665,8

 

 

554,8

111

8) проведення реконструкції енергоблоків N 9 Криворізької ТЕС, N 5 Бурштинської ТЕС, N 13 Луганської ТЕС, N 6 Курахівської ТЕС, N 4 Зуївської ТЕС, N 13 Старобешівської ТЕС, N 8 Добротвірської ТЕС

зростання обсягу виробництва електроенергії, підвищення стійкості, надійності та ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи, поліпшення техніко-економічних показників

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

1270

 

 

 

1270

9) проведення реконструкції енергоблоків N 11 Луганської ТЕС, N 9 Курахівської ТЕС, N 3 Зуївської ТЕС, N 12 Старобешівської ТЕС, N 1 Криворізької ТЕС, N 14 Придніпровської ТЕС, N 3 Запорізької ТЕС, N 2 Трипільської ТЕС, N 10 Бурштинської ТЕС

роботи ТЕС, продовження ресурсу роботи блоків на 15 - 20 років;
2013 рік - реконструкція семи блоків ТЕС, збільшення потужності на 151 МВт (з 1487 до 1638 МВт)
2014 рік - реконструкція дев'яти блоків ТЕС, збільшення потужності на 156 МВт (з 2272 до 2428 МВт)

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконаних покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2014 рік

2204

 

 

 

2204

10) будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська: у 2013 році - 288 кілометрів, у 2014 році - 200 кілометрів

забезпечення видачі потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій без обмежень, підвищення рівня надійності електропостачання дефіцитного Центрального регіону, виведення з експлуатації розподільного пристрою 750 кВ у забрудненій зоні Чорнобильської АЕС

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

1076

 

 

798,7

277,3

2014 рік

823,4

 

 

523,4

300

11) розширення та реконструкція підстанції 330/110/10 кВ "Сєвєрна"

забезпечення надійного електропостачання споживачів західної частини м. Києва та Київської області

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

96

 

 

 

96

12) будівництво повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій "Західнокримська" і "Севастополь"

створення Кримського кільця 330 кВ, підвищення рівня надійності електропостачання споживачів Криму

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

60

 

 

 

60

2014 рік

356,6

 

 

 

356,6

13) будівництво підстанції 330/110/10 кВ "Західна"

забезпечення надійного електропостачання споживачів західної частини м. Києва та Київської області

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

21,6

 

 

 

21,6

2014 рік

500

 

 

 

500

14) реконструкція підстанції 330 кВ "Усатове"

забезпечення надійного електропостачання м. Одеси та Одеської області

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

22,2

 

 

 

22,2

15) реалізація проекту будівництва парогазової електростанції у м. Щолкіному Автономної Республіки Крим

забезпечення енергетичної безпеки Автономної Республіки Крим, забезпечення електро- та газопостачання східної частини Автономної Республіки Крим, будівництво блока потужністю 400 МВт

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

3000

 

 

 

3000

2014 рік

2000

 

 

 

2000

Разом за завданням

 

 

 

 

28649

280

 

5676

22693

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

12434

140

 

2185,9

10108

2014 рік

 

 

 

 

16215

140

 

3490,1

12585

45. Реформування нафтогазової галузі; формування ефективної нормативно-правової бази щодо розвідки і видобутку вуглеводнів, у тому числі на умовах розподілу продукції

1) реалізація проекту модернізації та реконструкції магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород

підвищення рівня надійності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, мінімізація ризиків постачання природного газу європейським споживачам через територію України, реконструкція та модернізація компресорної станції: заміна труб протяжністю 52 кілометри у 2013 році та 54 кілометри у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

1503,1

 

 

31

1472,1

2014 рік

1800

 

 

200

1600

2) відновлення роботи Лисичанського та Одеського нафтопереробних заводів шляхом створення економічних стимулів для реконструкції та модернізації їх потужностей і збільшення їх завантаженості; забезпечення постачання сирої нафти на зазначені підприємства шляхом ефективного використання наявних потужностей і можливостей вітчизняної нафтотранспортної системи і морських нафтоперевальних комплексів

створення умов для забезпечення ринку якісними конкурентоспроможними нафтопродуктами вітчизняного виробництва та зменшення обсягу їх імпорту

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля
Міністерство промислової політики
НАК "Нафтогаз України"

2013 рік

 

 

 

 

 

Разом за завданням

 

 

 

 

3303,1

 

 

231

3072,1

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

1503,1

 

 

31

1472,1

2014 рік

 

 

 

 

1800

 

 

200

1600

46. Оптимізація структури шахтного фонду, перегляд принципів субсидіювання вугільної галузі та підвищення ефективності діяльності підприємств

1) реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

забезпечення надання в повному обсязі соціальних гарантій колишнім працівникам закритих шахт; забезпечення побутовим паливом 42 тис. вуглеотримувачів у 2013 році та 47 тис. вуглеотримувачів у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля
Мінсоцполітики

2013 рік

1051

1051

 

 

 

2014 рік

4333,2

1051

 

 

3282,2

2) державна підтримка будівництва об'єктів вугле- і торфодобувних підприємств та технічне переоснащення зазначених підприємств

у 2013 році: включення восьми об'єктів до технологічної схеми вугледобувних підприємств, удосконалення системи водовідливу та вентиляції, введення в експлуатацію основних фондів на суму 230 млн. гривень, продовження будівництва 16 об'єктів
у 2014 році: введення нових виробничих потужностей в обсязі 1210 тис. тонн (першої черги шахти "Нововолинська N 10" - 450 тис. тонн, шахти імені В. М. Бажанова - 760 тис. тонн), введення в експлуатацію основних фондів на суму 2336 млн. гривень, включення шести об'єктів до технологічної схеми вугледобувних підприємств, удосконалення системи водовідливу та вентиляції, продовження будівництва 23 об'єктів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

364,3

364,3

 

 

 

2014 рік

6461,9

364,3

 

 

6097,6

3) здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах, технічна модернізація та переоснащення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

збереження матеріальних цінностей підприємств від можливих аварій та аварійних ситуацій

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

434,2

434,2

 

 

 

2014 рік

444,5

434,2

 

 

10,3

4) підвищення рівня безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах та впровадження автоматизованих систем уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю і автоматизованого керування гірничими машинами та технологічними комплексами

забезпечення вугледобувних підприємств новітніми приладами, засобами контролю за параметрами шахтної атмосфери та дегазації в повному обсязі

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 рік

225

225

 

 

 

Разом за завданням

 

 

 

 

13314,1

3924

 

 

9390,1

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

2074,5

2074,5

 

 

 

2014 рік

 

 

 

 

11239,6

1849,5

 

 

9390,1

47. Зниження енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива енергоресурсами, виробленими з відновлюваних джерел енергії, та альтернативними видами палива

1) виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел

зменшення споживання енергоресурсів в обсязі 10,49 млн. тонн умовного палива; заміщення енергоресурсів в обсязі 12,67 млн. тонн умовного палива, зниження щороку рівня енергоємності валового внутрішнього продукту на 1,5 - 3 відсотки, оптимізація структури енергетичного балансу держави, збільшення частки енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії, та альтернативних видів палива

Перший віце-прем'єр-міністр України
Держенергоефективності

2013 рік

67300,2

 

2650

 

64650,2

2) здешевлення кредитів, отриманих юридичними особами для здійснення енергозберігаючих заходів

зменшення обсягу споживання енергоресурсів на 1,1 млн. тонн умовного палива

Перший віце-прем'єр-міністр України
Держенергоефективності

2013 рік

6

6

 

 

 

2014 рік

6

6

 

 

 

Разом за завданням

 

 

 

 

67312,2

12

2650

 

64650,2

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

67306,2

6

2650

 

64650,2

2014 рік

 

 

 

 

6

6

 

 

 

48. Виконання пріоритетних програм будівництва

1) розроблення проектів нормативно-правових актів з метою удосконалення механізму надання державної підтримки для забезпечення житлом громадян

формування єдиного підходу до забезпечення житлом

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

2) виконання програми будівництва (придбання) доступного житла (оплата державою 30 відсотків вартості житла)

залучення додаткових фінансових ресурсів у житлове будівництво, надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла 2287 особам у 2013 році та 2287 особам у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

974,43

89,55

 

 

884,88

IV квартал 2014 року

974,43

89,55

 

 

884,88

3) виконання програми забезпечення молоді житлом

залучення додаткових фінансових ресурсів у житлове будівництво, надання 2670 кредитів молоді для будівництва (реконструкції) та придбання житла у 2013 році, 2900 кредитів у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

897,2

120

50

 

727,2

IV квартал 2014 року

972,13

120

50

 

802,13

4) компенсація відсоткових ставок за кредитами, наданими комерційними банками молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) та придбання житла

виплата компенсації за 8459 кредитами

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

66,6

66,6

 

 

 

IV квартал 2014 року

60,8

60,8

 

 

 

5) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла

залучення додаткових фінансових ресурсів у житлове будівництво, надання 2350 кредитів для будівництва житла у 2013 році та 1200 кредитів у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації

IV квартал 2013 року

227

47

47

 

133

IV квартал 2014 року

115,8

47

 

 

68,8

6) виконання програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

надання 6,7 тис. іпотечних кредитів з частковою компенсацією відсотків у 2013 році, 6,9 тис. іпотечних кредитів - у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

2400

300

 

 

2100

IV квартал 2014 року

2700

300

 

 

2400

7) забезпечення житлом інвалідів війни

забезпечення житлом 257 інвалідів війни у 2013 році та 248 інвалідів війни у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

75,3

75,3

 

 

 

IV квартал 2014 року

75

75

 

 

 

8) будівництво спеціалізованого житла для пільгових категорій громадян: інвалідів війни, інвалідів по слуху та зору, воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

забезпечення житлом близько 3 тис. осіб

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

III квартал 2013 року

948,4

348,4

 

 

600

II квартал 2014 року

1000

348,4

 

 

651,6

9) забезпечення громадян житлом на умовах оренди з правом викупу під 3 відсотки річних

залучення додаткових фінансових ресурсів у житлове будівництво, забезпечення житлом 3030 сімей у 2013 році, 16970 сімей у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

1000

 

 

 

1000

IV квартал 2014 року

5600

 

 

 

5600

10) створення фонду житла соціального призначення

забезпечення житлом соціального призначення 6 тис. сімей

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

1500

 

 

 

1500

11) проектування, будівництво нових та реконструкція діючих спортивних споруд із штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1194

збільшення частки населення, що займається активними видами спорту, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укрєвроінфрапроект

2013 рік

337,6

 

 

 

337,6

2014 рік

420

 

 

 

420

12) підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

підвищення іміджу України, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укрєвроінфрапроект
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

933,1

200

0,5

 

732,6

2014 рік

5829,18

1645,76

9,86

 

4173,56

13) завершення першої черги реконструкції комплексу споруд центральних державних архівів України в м. Києві

збереження історичної спадщини

Перший віце-прем'єр-міністр України
Укрдержархів

2013 рік

136,2

 

 

 

136,2

14) введення в дію бази зберігання страхового фонду документації

забезпечення надійного зберігання страхового фонду документації

Перший віце-прем'єр-міністр України
Укрдержархів

2013 рік

15,7

 

 

 

15,7

15) будівництво пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення

збільшення транзитного потенціалу, створення умов для митного оформлення та контролю, будівництво 10 пунктів пропуску у 2013 році та 42 пунктів пропуску у 2014 році, реконструкція п'яти пунктів пропуску у 2013 році та 17 пунктів пропуску у 2014 році

Перший віце-прем'єр-міністр України
Міндоходів

2013 рік

91,1

2,33

 

 

88,77

2014 рік

837,5

2,33

 

 

835,17

16) реконструкція пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення

Перший віце-прем'єр-міністр України
Міндоходів

2013 рік

94,48

4,92

 

 

89,56

2014 рік

394,4

4,92

 

 

389,48

17) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, будівництво та реконструкція 83,4 кілометра захисних дамб і берегоукріплень у 2013 році, 101,4 кілометра захисних дамб і берегоукріплень у 2014 році, розчищення 90 кілометрів русел річок у 2013 році та 90 кілометрів русел річок у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Держводагентство

2013 рік

448,4

123,4

 

 

325

2014 рік

485,1

123,4

 

 

361,7

18) будівництво з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом

забезпечення розвитку рекреаційного комплексу, функціонування близько 30 дитячих оздоровчих центрів, збереження флори і фауни водно-болотного комплексу, формування місцевих та мігруючих орнітокомплексів, зокрема місць нересту азовських видів риб

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Запорізька облдержадміністрація
Мінприроди

2013 рік

25,62

25,62

 

 

 

19) будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

2013 рік

30,1

6,4

23,7

 

 

20) виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки

збільшення у 2013 році частки населення, що має доступ до цілодобового водопостачання, на 5 відсотків, частки населення, що має доступ до питної води нормативної якості, на 1 відсоток, забезпечення економії електроенергії та води, упорядкування 200 зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, будівництво та реконструкція 45 водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, впровадження 1184 станцій (установок) доочищення питної води, будівництво та реконструкція 10 водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод 90 комплектами сучасного контрольно-аналітичного обладнання

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

272,5

 

 

 

272,5

2014 рік

311,7

 

 

 

311,7

21) реконструкція санаторіїв для ветеранів війни та осіб з інвалідністю системи Мінсоцполітики, а також державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" для організації оздоровлення дітей з особливими потребами

розширення видів та підвищення якості санаторно-курортних послуг, що надаються державними установами системи соціального захисту населення (Автономна Республіка Крим, Полтавська, Одеська, Львівська області, м. Київ), збільшення обсягу надання послуг державним підприємством "Український дитячий центр "Молода гвардія"

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінфін

IV квартал 2013 року

100

 

 

 

100

22) виконання програми оздоровлення і відпочинку дітей та забезпечення розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів

забезпечення розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінфін

IV квартал 2013 року

200

128,4

 

 

71,6

IV квартал 2014 року

538,4

128,4

 

 

410

23) реконструкція інтернатних установ для людей похилого віку та інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, будівництво дитячих будинків сімейного типу для забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

поліпшення умов проживання інвалідів та людей похилого віку в інтернатних установах, забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

50

 

 

 

50

III квартал 2014 року

50

 

 

 

50

24) удосконалення управління водними ресурсами басейну р. Сіверський Донець шляхом встановлення станцій автоматизованого контролю показників води

встановлення 10 автоматизованих станцій в Харківській, Донецькій, Луганській областях

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Харківська, Донецька, Луганська облдержадміністрації

2014 рік

2,4

 

2,4

 

 

25) покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річок басейну р. Сіверський Донець

розчищення 284,7 кілометра русел річок, залуження 270 гектарів прибережних захисних смуг

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Держводагентство
Харківська, Донецька, Луганська облдержадміністрації

2013 рік

277,3

96

65,3

 

116

2014 рік

935,9

645

84,9

 

206

26) будівництво та реконструкція берегоукріплювальних і гідротехнічних споруд у басейні р. Сіверський Донець

реконструкція однієї гідротехнічної споруди, спорудження 5,8 кілометра берегоукріплень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Держводагентство
Харківська, Донецька, Луганська облдержадміністрації

2013 рік

19,8

8

11,8

 

 

2014 рік

13,9

9,6

4,3

 

 

Разом за завданням

 

 

 

 

32437,48

5242,06

349,76

 

26845,66

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

11120,8

1641,9

198,3

 

9280,6

2014 рік

 

 

 

 

21316,68

3600,16

151,46

 

17565,06

49. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

1) реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків

утворення 4800 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

1700

 

210

 

1490

2014 рік

1700

 

194,1

 

1505,9

2) реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення

зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. метр поданої води та для очищення і транспортування 1 куб. метра стічних вод, реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж протяжністю 450 кілометрів та 131 водопровідної та насосної станції

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

780,5

 

260

 

520,5

2014 рік

780,5

 

260

 

520,5

3) капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення

капітальний ремонт 110 кілометрів мереж та 15 насосних станцій

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

440

440

 

 

 

4) забезпечення розвитку та реконструкції систем теплопостачання

зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла, реконструкція тепломереж протяжністю 385,8 кілометра та 192 котелень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

424,8

 

141

 

283,8

2014 рік

360

 

120

 

240

5) благоустрій територій районних центрів та малих міст

реконструкція вулиць районних центрів та малих міст протяжністю 2785 кілометрів, обладнання 2785 спортивних та дитячих майданчиків у районних центрах та містах обласного значення

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

816,6

 

270

 

546,6

2014 рік

180

 

60

 

120

6) облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії

забезпечення економії води і тепла

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

720

 

240

 

480

2014 рік

333,4

 

111,1

 

222,3

7) реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства

зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. метр поданої води та для очищення і транспортування 1 куб. метра стічних вод, зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла, переоснащення 96 об'єктів водопостачання та водовідведення

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

457,1

 

152

 

305,1

2014 рік

457,8

 

152,6

 

305,2

8) реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються або функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

зменшення частки ветхих і аварійних об'єктів житлового фонду на 30 відсотків, реконструкція та капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій 60 житлових будинків, переоснащення 43 об'єктів теплопостачання, термомодернізація 2123 будинків, ремонт покрівлі 5309 будинків, ремонт внутрішньобудинкових мереж 8494 будинків

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

1800

 

600

 

1200

2014 рік

1800,3

 

600,1

 

1200,2

9) часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів, залучених для здійснення заходів з технічного переоснащення житлово-комунального господарства

зменшення питомих витрат електроенергії, умовного палива на відпуск тепла, залучення інвестицій для реалізації енергоефективних проектів в обсязі 4500 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон

2013 рік

225

 

 

 

225

2014 рік

200

 

 

 

200

10) визначення інституціонального механізму взаємодії з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями

залучення інвестицій міжнародних фінансових установ та донорських організацій в обсязі 1000 млн. гривень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон

2013 рік

1

 

 

 

1

2014 рік

1

 

 

 

1

11) реалізація проектів "Розвиток міської інфраструктури в Україні", "Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві"

зменшення обсягу енергоспоживання підприємств-учасників більш як на 20 відсотків, втрат очищеної питної води на 8 - 12 відсотків, залучення до реалізації проекту 15 підприємств

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Миколаївська облдержадміністрація

IV квартал 2013 року

531,05

 

 

531,05

 

2014 рік

48,04

 

 

 

48,04

12) пільгове кредитування юридичних осіб, у тому числі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, для реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства

отримання пільгового кредиту для реконструкції та ремонту житлових будинків 40 юридичними особами і для реконструкції та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства 16 юридичними особами, реконструкція, капітальний та поточний ремонт за рахунок отриманих кредитних ресурсів 40 житлових будинків, реконструкція, капітальний та поточний ремонт за рахунок отриманих кредитних ресурсів 260 об'єктів житлово-комунального господарства

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

100

 

 

 

100

2014 рік

100

 

 

 

100

13) модернізація централізованого теплопостачання

зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла шляхом реконструкції тепломереж та котелень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

1000

 

 

 

1000

2014 рік

1000

 

 

 

1000

14) будівництво та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення, каналізаційних очисних споруд, зливової каналізації, міської котельні, теплових мереж та здійснення інших заходів на об'єктах житлово-комунального господарства м. Славутича Київської області

зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. метр поданої води, питомих витрат електроенергії на очищення і транспортування 1 куб. метра стічних вод, зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Київська облдержадміністрація

2013 рік

8,5

7,4

1,1

 

 

2014 рік

8,5

7,4

1,1

 

 

15) надання державної підтримки для виконання програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

прискорення соціально-економічного розвитку регіонів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон

II квартал 2013 року

61,2

 

9

 

52,2

I квартал 2014 року

64,6

 

9,5

 

55,1

16) забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

отримання 43800 мешканцями гуртожитків якісних житлово-комунальних послуг та забезпечення їх конституційних прав шляхом приватизації житла, передача 365 гуртожитків у власність територіальних громад

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

446

 

223

 

223

IV квартал 2014 року

342

 

171

 

171

17) капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

економічний ефект від заміни 500 ліфтів - 2,02 млн. кВт·г, модернізації 715 ліфтів - 2,88 млн. кВт·г, капітального ремонту 499 ліфтів - 1,5 млн. кВт·г

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2013 року

500

 

 

 

500

IV квартал 2014 року

1500

 

 

 

1500

18) надання державної підтримки (кредитування) для реалізації пілотних проектів з енергоефективної санації житлових кварталів та модернізації систем їх теплозабезпечення (мм. Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Жовква, Бердянськ і Нововолинськ)

економія близько 46 відсотків тепла, проведення енергоефективної санації 154 будинків, модернізація 7,5 тис. пог. метрів зовнішніх теплових мереж та дев'яти котелень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
місцеві органи виконавчої влади

IV квартал 2013 року

580

 

 

 

580

19) забезпечення розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні

розроблення двох схем планування території областей, 33 схем планування території районів, 28 генеральних планів міст обласного та районного значення у 2013 році та 10 схем планування території областей, 48 схем планування території районів, 43 генеральних планів міст обласного та районного значення у 2014 році

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
місцеві органи виконавчої влади

2013 рік

120

 

60

 

60

2014 рік

120

 

60

 

60

20) реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації

введення в експлуатацію об'єкта з очистки стічних вод потужністю близько 1500 тис. куб. метрів на добу, забезпечення запобігання екологічному забрудненню на території близько 14 гектарів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Київська міськдержадміністрація

2013 рік

5228

 

 

 

5228

2014 рік

493,3

 

 

 

493,3

21) реконструкція і будівництво очисних споруд та інших об'єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення

введення в експлуатацію об'єктів з очистки стічних вод потужністю близько 146,5 тис. куб. метрів на добу, використання у реконструкції каналізаційно-очисних споруд новітніх технологій, що дасть змогу значно скоротити обсяги споживання електроенергії та витрат на обслуговування станцій

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
місцеві органи виконавчої влади

2013 рік

800

 

 

 

800

2014 рік

920

 

 

 

920

22) проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Києво-Печерської Лаври

збереження пам'яток архітектури та унікального історико-архітектурного середовища Києво-Печерської Лаври як об'єкта, внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Київська міськдержадміністрація

2013 рік

37,6

17

 

 

20,6

2014 рік

37

17

 

 

20

23) здійснення заходів з поліпшення умов проживання та праці громадян, які мешкають в
30-кілометровій зоні розташування чотирьох діючих атомних електростанцій

поліпшення умов проживання та праці громадян, що мешкають на території зони спостереження

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон

2013 рік

178,5

178,5

 

 

 

2014 рік

178,5

178,5

 

 

 

24) забезпечення розвитку та реконструкції систем теплопостачання військових містечок

зменшення питомих витрат умовного палива на виробництво теплової енергії, реконструкція тепломереж протяжністю 257,7 кілометра та 340 котелень

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Міноборони

2013 рік

50

 

 

 

50

2014 рік

364,3

 

 

 

364,3

25) облаштування військових містечок сучасними засобами обліку і регулювання води, природного газу, електричної та теплової енергії

забезпечення економії природного газу, води і тепла, встановлення в повному обсязі відповідних приладів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Міноборони

2013 рік

18,4

 

 

 

18,4

26) будівництво систем питного водопостачання, забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та на територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам

будівництво у 2013 році 50 кілометрів та у 2014 році 53 кілометрів групових водопроводів; забезпечення централізованим водопостачанням у 2013 році трьох населених пунктів, у 2014 році - чотирьох населених пунктів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Держводагентство

2013 рік

62

 

 

 

62

2014 рік

66,5

 

 

 

66,5

27) водозабезпечення м. Харкова і населених пунктів Харківської області, екологічне оздоровлення р. Сіверський Донець (здійснення водообміну в Краснопавлівському водосховищі)

постачання споживачам Харківської області 130 млн. куб. метрів води нормативної якості; поліпшення екологічного стану р. Сіверський Донець

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Держводагентство

2013 рік

40

 

 

 

40

2014 рік

44

 

 

 

44

28) водозабезпечення Автономної Республіки Крим (забезпечення наповнення наливних водосховищ Автономної Республіки Крим)

забезпечення безперебійного водопостачання мм. Сімферополя, Севастополя, Керчі, Феодосії та населених пунктів Ленінського району Автономної Республіки Крим:
наповнення у 2013 році наливних водосховищ в обсязі 130,6 млн. куб. метрів; у 2014 році - в обсязі 131 млн. куб. метрів

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Держводагентство

2013 рік

44

 

 

 

44

2014 рік

47

 

 

 

47

Разом за завданням

 

 

 

 

28317

845,8

3905,6

531,05

23034,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

17170,3

642,9

2166,1

531,05

13830,2

2014 рік

 

 

 

 

11146,7

202,9

1739,5

 

9204,3

50. Будівництво та реконструкція об'єктів соціальної сфери

1) завершення будівництва та реконструкції 65 дитячих дошкільних закладів з високим ступенем готовності

створення додаткових 5000 місць у дошкільних навчальних закладах

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

160,25

 

160,25

 

 

2014 рік

160,25

 

160,25

 

 

2) завершення будівництва та реконструкції 71 школи з високим ступенем готовності

забезпечення доступу до якісної середньої освіти

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
обласні, Київська міська держадміністрації

2013 рік

789,78

 

789,78

 

 

2014 рік

789,78

 

789,78

 

 

3) облаштування універсальних спортивних майданчиків у всіх регіонах тренажерним обладнанням, зокрема у 2013 році - 272 та у 2014 році - 272

сприяння поліпшенню фізичного здоров'я населення шляхом залучення до регулярних занять спортом, насамперед дітей та молоді, розвитку дитячо-юнацького спорту, зниженню рівня захворюваності у дітей, а також рівня дитячої злочинності, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство молоді та спорту

2013 рік

48

 

 

 

48

2014 рік

48

 

 

 

48

4) капітальний ремонт та реконструкція існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності у 2013 році, зокрема, у м. Чернігові - 1,
смт Ворохта Івано-Франківської області - 1,
м. Києві - 3,
у 2014 році, зокрема, у
м. Львові - 1,
м. Києві - 4,
смт Ворохта Івано-Франківської області - 1,
м. Чернігові - 1

створення належних умов для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту відповідно до національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство молоді та спорту

2013 рік

58,3

 

 

 

58,3

2014 рік

530,6

 

 

 

530,6

5) будівництво спортивних об'єктів

збільшення кількості населення, яке займається активними видами спорту, зокрема залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, покращення якості та тривалості життя

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Міністерство молоді та спорту
Мінрегіон

2013 рік

500

 

 

 

500

2014 рік

500

 

 

 

500

6) реалізація проектів ремонту, реконструкції, будівництва зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих технологій

скорочення обсягу споживання енергетичних ресурсів шляхом застосування енергоефективних освітлювальних приладів вітчизняного виробництва, стимулювання вітчизняного виробника

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2013 рік

500

 

 

 

500

2014 рік

500

 

 

 

500

7) будівництво та реконструкція 12 дитячих дошкільних закладів Міноборони, зокрема в Автономній Республіці
Крим - 3 та в областях:
Дніпропетровській - 1
Житомирській - 1
Київській - 2
Львівській - 2
Одеській - 2
Харківській - 1

створення додаткових 900 місць у дошкільних навчальних закладах

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Міноборони

2013 рік

2

 

 

 

2

2014 рік

30,4

 

 

 

30,4

Разом за завданням

 

 

 

 

4617,3

 

1900

 

2717,3

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

2058,3

 

950

 

1108,3

2014 рік

 

 

 

 

2559

 

950

 

1609

Разом за напрямом

 

 

 

 

337161,95

25277,38

13538,02

20534,05

277812,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

182326,06

11887,07

8001,13

7143,25

155294,61

2014 рік

 

 

 

 

154835,89

13390,31

5536,89

13390,8

122517,89

Збільшення обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва та послуг

51. Приведення вітчизняного законодавства у відповідність з нормами та стандартами ЄС

1) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Митного тарифу України" щодо приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність із Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2012 року

поліпшення умов провадження зовнішньоекономічної діяльності

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Міндоходів
Міністерство промислової політики

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

52. Укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи тимчасове набрання чинності положеннями щодо створення зони вільної торгівлі

1) підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і започаткування процесу її ратифікації

просування української продукції на ринки держав - членів ЄС, збільшення товарообороту, експорту, залучення інвестицій

Перший віце-прем'єр-міністр України
МЗС
Мінекономрозвитку Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

0,03

0,03

 

 

 

2) проведення консультацій із Стороною ЄС щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Перший віце-прем'єр-міністр України
МЗС
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

 

 

 

 

 

53. Виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС

1) виконання плану першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік

просування української продукції на ринки держав - членів ЄС, збільшення товарообороту, експорту, залучення інвестицій

Перший віце-прем'єр-міністр України
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

 

 

 

 

 

2) започаткування діалогу між Україною та Європейською Комісією з питань ведення бізнесу на основі положень відповідної Адміністративної домовленості, укладеної 25 лютого 2013 р. під час шістнадцятого саміту Україна - ЄС

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
МЗС

квітень 2013 року

 

 

 

 

 

3) проведення переговорів із Стороною ЄС щодо наповнення розділу "Торгівля та питання, пов'язані з торгівлею" Порядку денного асоціації Україна - ЄС

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

 

 

 

 

 

54. Забезпечення функціонування повномасштабної зони вільної торгівлі СНД та покращення доступу товарів вітчизняного виробництва та послуг на ринки країн СНД

1) проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультаційних) груп, секретаріатів, Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії та інших заходів у рамках співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (згідно з узгодженими планами роботи)

просування української продукції на ринки країн СНД, збільшення товарообороту, експорту, залучення інвестицій

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики

2013 рік

2,32

2,32

 

 

 

2014 рік

2,5

2,32

 

 

0,18

2) затвердження та виконання української частини комплексу заходів з реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва на період до 2020 року

підвищення конкурентоспроможності українських товарів та послуг, покращення умов для їх доступу на ринки країн СНД

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров'я
Держінформнауки
Міністерство освіти і науки

2013 рік

65

 

 

 

65

2014 рік

270

 

 

 

270

55. Створення комплексної системи просування товарів вітчизняного виробництва на зовнішній ринок

1) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції системи державної підтримки експорту

збільшення обсягів експорту товарів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
інші центральні органи виконавчої влади

III квартал 2013 року

 

 

 

 

 

2) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту щодо запровадження механізму державної фінансової підтримки експорту

IV квартал 2013 року

 

 

 

 

 

3) розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1074

I квартал 2013 року

 

 

 

 

 

4) виконання плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1206

поліпшення для українських виробників умов торгівлі на зовнішньому ринку, розширення ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
МЗС
Мін'юст
Мінфін
Міндоходів
Мінагрополітики
Міністерство промислової політики
інші центральні органи виконавчої влади

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

5) проведення переговорів щодо доступу до ринків товарів та послуг з країнами - кандидатами на вступ до СОТ, членом робочих груп яких є Україна

підписання двосторонніх протоколів на умовах, що відповідають економічним інтересам України

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
МЗС
Мін'юст
Мінфін
Міндоходів
Мінагрополітики
Міністерство промислової політики
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

0,66

0,66

 

 

 

6) проведення переговорів, здійснення підготовки та укладення економічно обґрунтованих угод про вільну торгівлю з перспективними торговельними партнерами України

укладення економічно обґрунтованих угод про вільну торгівлю та підготовка проектів угод з метою створення нових експортних можливостей для національного виробника

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
МЗС
Мін'юст
Мінфін
Міндоходів
Мінагрополітики
Міністерство промислової політики
інші центральні органи виконавчої влади

2014 рік

0,66

 

 

 

0,66

7) проведення консультацій та погодження Протоколу щодо доступу деяких сталевих труб (малого та середнього діаметру), фарфору, тканини, продуктів харчування та іншої продукції українського походження на територію Митного Союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації

збільшення обсягу експорту та поліпшення платіжного балансу

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
МЗС
Міністерство промислової політики

2013 рік

 

 

 

 

 

56. Активізація роботи на нових перспективних ринках Азії, Латинської Америки, Тихоокеанського регіону, диверсифікація експорту вітчизняних товарів на цих ринках

1) розроблення та прийняття окремих програм співробітництва з країнами Латинської Америки та Азіатсько-тихоокеанського регіону

просування української продукції на ринки країн Азії, Латинської Америки, Тихоокеанського регіону, збільшення товарообороту, експорту, залучення інвестицій

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
МЗС
Міністерство промислової політики

2013 рік

 

 

 

 

 

2) формування та систематичне оновлення переліку українських підприємств, продукція яких має перспективи просування на ринках країн Латинської Америки та Азіатсько-тихоокеанського регіону, залучення таких підприємств до діяльності спільних міжурядових комісій, проведення бізнес-форумів, виставкових заходів у зазначених країнах

Перший віце-прем'єр-міністр України Мінекономрозвитку
МЗС
Торгово-промислова палата України
профільні спеціалізовані асоціації та об'єднання (за згодою)

2013 рік

 

 

 

 

 

57. Подальше підвищення ефективності роботи спільних міжурядових комісій із співробітництва

1) затвердження окремого регламенту спільних міжурядових комісій із співробітництва з метою підвищення ефективності координації діяльності центральних органів виконавчої влади у забезпеченні роботи комісій

збільшення обсягу експорту, залучення іноземних інвестицій, освоєння українськими товаровиробниками нових ринків збуту

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

58. Визначення додаткових інструментів, що сприятимуть розвитку торговельного співробітництва та експорту вітчизняних товарів

1) створення в Україні та зарубіжних країнах торговельно-економічних представництв (при посольствах), двосторонніх торговельно-промислових палат, ділових рад, асоціацій, мережі торгових представництв українських підприємств, комерційних агентів, виставкових центрів та інших структур

збільшення обсягу експорту, залучення іноземних інвестицій, освоєння українськими товаровиробниками нових ринків збуту

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
МЗС

2013 рік

 

 

 

 

 

2) вивчення можливостей державної підтримки зазначених установ чи організацій

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
Міністерство промислової політики
МЗС

2013 рік

 

 

 

 

 

3) подальше розширення мережі та більш активне залучення інституту почесних консулів України у зарубіжних країнах до роботи з просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок

Перший віце-прем'єр-міністр України
МЗС
Мінекономрозвитку

2013 рік

 

 

 

 

 

59. Мобілізація ресурсів міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги для сприяння економічному розвитку України, їх концентрація на пріоритетних напрямах соціального та економічного розвитку України

1) розроблення проекту Стратегії залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

підвищення ефективності використання міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку

II квартал 2013 року

 

 

 

 

 

2) підготовка спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів відповідно до основних пріоритетів економічного і соціального розвитку України на 2013 - 2016 роки, реалізація яких потребуватиме залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій шляхом:

 

 

 

 

 

 

 

 

- укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо підвищення безпеки атомних електростанцій

укладення двох міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

I квартал 2013 року

 

 

 

 

 

- укладення міжнародних договорів з Кредитною установою для відбудови (KfW) щодо покращення водопостачання в м. Чернівцях

укладення міжнародного договору з Кредитною установою для відбудови

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон
Чернівецька облдержадміністрація
Чернівецька міська рада (за згодою)

2013 рік

 

 

 

 

 

- укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо модернізації газотранспортної системи

укладення двох міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

- укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо другого проекту передачі електроенергії

укладення одного міжнародного договору з міжнародними фінансовими організаціями

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики
Міненерговугілля

2014 рік

 

 

 

 

 

- укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо фінансування другого проекту розвитку міської інфраструктури

укладення одного міжнародного договору з міжнародними фінансовими організаціями

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон

IV квартал 2013 року -
I - II квартали 2014 року

 

 

 

 

 

- укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання

укладення одного міжнародного договору з міжнародними фінансовими організаціями

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінрегіон

IV квартал 2013 року -
I - II квартали 2014 року

 

 

 

 

 

- укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо модернізації системи соціальної допомоги

укладення одного міжнародного договору з міжнародними фінансовими організаціями

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінсоцполітики

IV квартал 2013 року -
I - II квартали 2014 року

 

 

 

 

 

- укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо будівництва лінії метрополітену в м. Харкові

укладення двох міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями

Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Харківська міська рада (за згодою)

2014 рік

 

 

 

 

 

3) підготовка та реалізація нових проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до основних пріоритетів економічного і соціального розвитку України на 2013 - 2016 роки, реалізація яких потребуватиме залучення міжнародної технічної допомоги шляхом укладення міжнародних договорів з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги

укладення близько 25 міжнародних договорів з державами та міжнародними організаціями - донорами технічної допомоги

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

60. Удосконалення інструментів, видів та форм зовнішніх ресурсів, у тому числі впровадження нових механізмів поєднання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій і грантових ресурсів донорів

1) участь України у Фонді східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля шляхом:

підготовка та реалізація проектів у сфері енергоефективності та енергозбереження

 

 

 

 

 

 

 

- організаційного забезпечення участі у роботі Координаційної групи та Асамблеї вкладників Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля

проведення чотирьох засідань

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку

2013 рік

0,1

0,1

 

 

 

2014 рік

0,1

0,1

 

 

 

- сплати чергового внеску до Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля

сплата двох внесків відповідно до Угоди про внесок між Україною та ЄБРР стосовно участі України у Фонді східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, ратифікованої 6 липня 2011 року

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін

2013 рік

20

20

 

 

 

2014 рік

20

20

 

 

 

2) визначення та підготовка нових пріоритетних проектів, зокрема у сфері транспорту, енергетики та охорони навколишнього середовища, в рамках участі України у засіданнях робочих органів Стратегії ЄС для Дунайського регіону

проведення близько семи засідань

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

0,07

0,07

 

 

 

2014 рік

0,18

0,07

 

 

0,11

61. Розширення участі вітчизняних виробників і постачальників у проведенні торгів у рамках реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів

1) підвищення інституціональної спроможності позичальників ресурсів міжнародних фінансових організацій щодо ефективного управління проектами, у тому числі закупівлями, та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників і постачальників товарів та послуг шляхом:

 

 

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

- виконання плану заходів з підвищення інституціональної спроможності бенефіціарів спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів для розширення участі вітчизняних виробників і постачальників у проведенні конкурсних торгів у рамках спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів; моніторинг стану його виконання

збільшення на 10 - 15 відсотків кількості вітчизняних виробників та постачальників, що беруть участь у тендерах у рамках спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів

Перший віце-прем'єр-міністр України
Мінфін
Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Міністерство освіти і науки
МЗС
Держземагентство
Держстат
Держенергоефективності
Укравтодор
Укрзалізниця
державне підприємство
"НАЕК "Енергоатом"
ПАТ "Укргідроенерго"
ПрАТ "УкрЕСКО"
державне підприємство
НЕК "Укренерго"
АТ "Укрексімбанк"
НАК "Нафтогаз України" Дніпропетровська міська рада
(за згодою)

2013 - 2014 роки

 

 

 

 

 

2) організація за підтримки ЄБРР навчання для груп управлі