Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер на 2013 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

КМ Украины
Постановление КМ, План от 11.03.2013 № 155
действует с 20.03.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 березня 2013 р. N 155

Київ

Про затвердження плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. Затвердити план заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади надсилати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній службі фінансового моніторингу інформацію про виконання затвердженого цією постановою плану заходів для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Голова
Національного банку України

І. СОРКІН

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

1. За результатами опрацювання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), а також методології проведення взаємної оцінки розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою подальшої імплементації положень рекомендацій FATF.

Мінімізація ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

2. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2012 році та I - III кварталах 2013 р. досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та довести її до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

3. Забезпечити підвищення ефективності регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо проведення ними належної ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій, шляхом вжиття заходів для надання на безоплатній основі Національному банку доступу до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України.

4. Забезпечити проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

5. Продовжити проведення робіт з виявлення фактів фінансування підривної діяльності проти України міжнародними терористичними та екстремістськими організаціями, а також закордонними центрами та організаціями екстремістської спрямованості, в тому числі за рахунок легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Забезпечити з метою недопущення фінансування діяльності незаконних збройних формувань здійснення заходів щодо виявлення в Україні фактів протиправного одержання доходів та їх легалізації прихильниками згаданих формувань, які діють на території держав - учасниць СНД.

7. Продовжувати здійснювати заходи, спрямовані на виявлення фактів та припинення протиправної діяльності "конвертаційних" центрів та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.

8. Забезпечити здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів переміщення товарів, готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

9. Продовжувати вживати заходів для виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними органами.

10. Забезпечувати з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, що здійснюється суб'єктами господарювання через офшорні зони, у тому числі з використанням "компаній-оболонок", проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних.

11. Продовжувати вживати заходів до удосконалення порядку взаємодії Міністерства доходів і зборів з органами державної влади, до повноважень яких належать питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, з метою виявлення та подальшого арешту (зупинення) активів осіб, діяльність яких пов'язана з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

12. Забезпечити функціонування програмно-інформаційних комплексів "Боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом", "Облік валютних цінностей", зокрема шляхом їх наповнення інформацією, отриманою від органів державної влади, у визначеному спільними рішеннями таких органів порядку.

13. Продовжувати вживати заходів, спрямованих на виявлення фактів кіберзлочинності та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від здійснення кіберзлочинів.

Забезпечення прозорості діяльності державних органів

14. Сприяти висвітленню у державних засобах масової інформації заходів, що вживаються для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

15. Забезпечити створення (за відсутності) та функціонування на офіційних веб-сайтах суб'єктів державного фінансового моніторингу інформаційних блоків "Фінансовий моніторинг".

Підвищення кваліфікації спеціалістів

16. Проводити перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

17. Забезпечити організацію підготовки та підвищення кваліфікації співробітників спеціальних підрозділів правоохоронних органів, які беруть участь у виявленні, розкритті та розслідуванні фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

18. Забезпечити навчання працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань застосування вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зокрема в частині здійснення ними управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

19. Забезпечити проведення державними органами, зокрема правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму для спеціалістів їх територіальних органів.

20. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.

Участь у міжнародному співробітництві

21. Проводити роботу з підготовки та укладення міжнародних договорів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

22. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму.

____________

Опрос