Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оплаты услуг и возмещения расходов адвокатов, оказывающих безоплатную вторичную правовую помощь

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 04.03.2013 № 130
редакция действует с 29.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2013 р. N 130

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 червня 2014 року N 192
,
від 24 червня 2016 року N 401
,
від 18 травня 2017 року N 335
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 травня 2017 року N 335, застосовуються з
1 січня 2017 року),
від 20 грудня 2017 року N 1048

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою "Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мін'юст.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр).

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Координаційний центр, його територіальні відділення - центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) оплату послуг та відшкодування витрат (оплату діяльності) з надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатів, які надавали таку допомогу протягом поточного бюджетного періоду, а також адвокатів, які розпочали надавати таку допомогу до початку поточного бюджетного періоду і надавали її до виникнення визначених законом підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

(підпункт 1 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 р. N 192)

2) підпункт 2 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2014 р. N 192)

3) оплату праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги у кримінальних провадженнях (кримінальних справах), які до 1 січня 2013 р. здійснювали захист за призначенням слідчого, прокурора, слідчого судді (суду), а також адвокатів, які розпочали здійснювати такий захист до 1 січня 2013 р. і здійснюють його до закінчення кримінального провадження (кримінальної справи);

4) оплату послуг перекладачів (сурдоперекладачів), які залучаються центрами для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб'єктам права на таку допомогу відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", у разі, коли зазначені суб'єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими.

(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 401)

4. Оплата послуг та відшкодування витрат (оплата діяльності) адвокатів за рахунок бюджетних коштів, передбачені підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, здійснюються центрами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2189).

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2014 р. N 192
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 401)

5. Оплата праці адвокатів за рахунок бюджетних коштів, передбачена підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється центрами в розмірі 2,5 відсотка місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за годину роботи адвоката під час здійснення кримінального провадження.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 р. N 335,
яка застосовується з
01.01.2017 р.)

Підставою для оплати праці адвокатів з надання правової допомоги громадянам у кримінальних провадженнях (кримінальних справах) у таких випадках є постанова слідчого, прокурора чи ухвала слідчого судді (суду) та оформлена ними згідно з додатком 1 до цього Порядку довідка про участь адвоката у кримінальному провадженні (кримінальній справі).

Копія відповідної постанови (ухвали) та довідка про участь адвоката у кримінальному провадженні (кримінальній справі) подаються керівнику адвокатського об'єднання (адвокатського бюро) або адвокату, якщо він працює індивідуально, який складає довідку-розрахунок у трьох примірниках згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Керівник адвокатського об'єднання (адвокатського бюро) або адвокат надсилає один примірник довідки-розрахунка слідчому, прокурору чи слідчому судді (суду), який долучає його до кримінального провадження, другий - подає центру, третій - зберігається у справах адвокатського об'єднання (адвокатського бюро, адвоката). До кожного примірника довідки-розрахунка додаються документи, на підставі яких вона складена.

Абзац п'ятий пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2014 р. N 192)

Абзац шостий пункту 5 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2014 р. N 192)

Центри проводять перевірку отриманих від адвокатських об'єднань (адвокатських бюро, адвокатів) довідок-розрахунків та документів, що до них додаються, і в разі виявлення помилок у розрахунку суми коштів, що підлягає виплаті адвокату, або інших помилок, у зв'язку з чим неможливо здійснити оплату, такі документи повертаються для доопрацювання із зазначенням причини повернення.

Центри перераховують бюджетні кошти адвокатським об'єднанням (адвокатським бюро, адвокатам) протягом 30 днів після одержання від них довідок-розрахунків та документів, що до них додаються.

51. Оплата послуг перекладачів (сурдоперекладачів) за рахунок бюджетних коштів, передбачена підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється центрами на підставі укладених договорів щодо надання послуг перекладу, у тому числі з фізичними особами - підприємцями / юридичними особами, згідно з вимогами цивільного законодавства.

(Порядок доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 401
,
пункт 51 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1048)

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Перерахування бюджетних коштів адвокатським об'єднанням (адвокатським бюро, адвокатам) здійснюється на підставі поданих ними документів.

8. Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства, підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

9. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Штамп органу досудового
розслідування, прокуратури, суду
Дата видачі ___ ____________ 20__ р.
N __________

ДОВІДКА
про участь адвоката у кримінальному провадженні (кримінальній справі)

(видається один раз на місяць)

Видана адвокату _______________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю за N ______, виданого
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                         (ким, коли)
протягом ________________________________________ годин _____________________________ р.
                                               (зазначається кількість годин)
надавав правову допомогу підозрюваному, обвинуваченому
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (непотрібне закреслити)
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

Беручи участь у кримінальному провадженні (кримінальній справі), адвокат
______________________________________________________________________________________
                                                      (форма участі у кримінальному провадженні (кримінальній справі)
______________________________________________________________________________________
                                                                                         із зазначенням кількості годин)

Витрати на оплату праці адвоката за надану гр. ______________________________________________
                                                                                                                                                        (прізвище та ініціали)
правову допомогу відшкодовуються за рахунок держави на підставі постанови слідчого, прокурора
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва органу досудового розслідування,
______________________________________________________________________________________
                                                                              прізвище та ініціали слідчого, прокурора)
чи ухвали слідчого судді (суду) ____________________________________________________________
                                                                                                               (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді)
______________________________________________________________________________________

від ___ ____________ ____ р.

Прошу надіслати у п'ятиденний строк довідку-розрахунок про розмір коштів, що підлягають виплаті адвокату, за адресою ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Слідчий, прокурор, суддя

________________
            (посада)

_______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

      М. П.

Додаток: постанова (ухвала) від ___ ____________ ____ р. на _____ арк.

 

Штамп адвокатського об'єднання
(адвокатського бюро, адвоката)
Дата видачі ___ ____________ 20__ р.
N __________

 

Центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, слідчому, прокурору,
слідчому судді (суду)
__________________________________
 (назва установи)
__________________________________

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
про розмір коштів, що підлягають виплаті адвокату

Підтверджується, що адвокату ____________________________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
належить до виплати ____________________________________________________________ гривень
                                                                                                                    (сума словами)
за надання правової допомоги гр. _________________________________________________________
за _________________________________________ годин ___________________________________ р.
                                    (зазначити кількість годин)
з коштів, що відшкодовуються за рахунок держави.

Виконана робота _______________________________________________________________________
                                                                                                              (кількість годин, зміст)
______________________________________________________________________________________

Зазначена сума підлягає перерахуванню на розрахунковий рахунок _____________________________ адвокатського об'єднання (адвокатського бюро, адвоката)
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (поштові та банківські реквізити)
______________________________________________________________________________________

Керівник адвокатського об'єднання (адвокатського бюро, адвокат)

________________
             (посада)

_______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

       М. П.

Додаток: копія постанови (ухвали), довідка.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. N 50 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 6, ст. 284).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. N 79 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 12, ст. 447).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. N 569 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 48, ст. 1888).

4. Пункт 60 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. N 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 71, ст. 2870).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. N 1194 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 99, ст. 4011).

____________

Опрос