Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Реестра административных услуг

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.01.2013 № 57
редакция действует с 25.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2013 р. N 57

Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 жовтня 2014 року N 494
,
від 5 лютого 2020 року N 123

(Визначено, що ця постанова застосовується в частині, що не суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1137)

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про адміністративні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, що додається.

2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади забезпечити проведення постійного моніторингу нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг, з метою своєчасного оновлення відомостей, внесених до Реєстру адміністративних послуг.

Рекомендувати іншим державним органам, органам місцевого самоврядування забезпечити проведення зазначеного моніторингу.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2011 р. N 1274 "Про Реєстр адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3534).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру адміністративних послуг

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінцифри" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року N 123)

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру адміністративних послуг (далі - Реєстр) як єдиної інформаційної комп'ютерної бази даних про адміністративні послуги, що надаються відповідно до закону суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про адміністративні послуги".

3. Реєстр формується з метою:

ведення обліку адміністративних послуг;

забезпечення відкритого і безоплатного доступу до інформації про адміністративні послуги.

4. Формування та ведення Реєстру забезпечується Мінцифри шляхом:

збирання та оброблення інформації про адміністративні послуги;

внесення відомостей до Реєстру та змін до них, а також виключення відомостей.

5. До Реєстру вносяться відомості про:

1) суб'єкта надання адміністративної послуги;

2) назву адміністративної послуги;

3) розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі);

4) результат надання адміністративної послуги;

5) правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання.

6. Підставою для внесення відомостей до Реєстру та змін до них, а також виключення відомостей є подання суб'єктами надання адміністративних послуг інформації про адміністративні послуги за формою згідно з додатком 1.

7. Для внесення відомостей до Реєстру подається інформація:

1) центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами - про всі адміністративні послуги, які надаються ними та/або їх територіальними органами;

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - про всі адміністративні послуги, які надаються:

райдержадміністраціями (їх структурними підрозділами) в Автономній Республіці Крим;

органами влади Автономної Республіки Крим (їх структурними підрозділами);

органами місцевого самоврядування (їх виконавчими органами) в Автономній Республіці Крим;

3) облдержадміністраціями - про всі адміністративні послуги, які надаються:

структурними підрозділами облдержадміністрацій;

райдержадміністраціями (їх структурними підрозділами) у відповідній області;

органами місцевого самоврядування (їх виконавчими органами) у відповідній області;

4) Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями - про всі адміністративні послуги, які надаються:

структурними підрозділами міськдержадміністрацій;

районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями (їх структурними підрозділами);

органами місцевого самоврядування (їх виконавчими органами) у мм. Києві та Севастополі.

8. Відомості про адміністративні послуги підлягають внесенню до Реєстру в десятиденний строк з дня надходження до Мінцифри інформації, зазначеної у пункті 7 цього Порядку. Така інформація, а також зміни до неї подаються:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 494)

державними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим - Мінцифри в десятиденний строк з дня набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами;

районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування - відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим у п'ятиденний строк з дня набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами.

9. Інформація для внесення відомостей до Реєстру подається до Мінцифри в електронній формі (у форматі Microsoft Excel - на електронну пошту reestr@thedigital.gov.ua). У темі електронного повідомлення та назві файлу зазначається найменування органу, який його надсилає.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 123)

10. Реєстр розміщується на Урядовому порталі.

11. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність подання інформації для внесення відомостей до Реєстру покладається на державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, які її подають.

Зазначені органи подають Мінцифри інформацію про структурний підрозділ (посадову особу), що відповідає за своєчасне подання та оновлення такої інформації, за формою згідно з додатком 2.

 

ІНФОРМАЦІЯ,
що подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

____________
Примітка. Інформація завіряється підписом уповноваженої посадової особи органу, який її подає.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про структурний підрозділ (посадову особу) суб'єкта надання адміністративної послуги, що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації, яка подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги

Найменування структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону відповідальної посадової особи

Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи

____________

Опрос