Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования условий и порядка проведения санации государственных предприятий до открытия производства по делу о банкротстве за счет небюджетных источников финансирования

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.01.2013 № 38
редакция действует с 21.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2013 р. N 38

Київ

Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 359,
від 24.07.2019 р. N 664)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року N 359
,
від 24 липня 2019 року N 664

Відповідно до частини шостої статті 4 Кодексу України з процедур банкрутства Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. N 664)

1. Затвердити Порядок погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 359,
від 24.07.2019 р. N 664)

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. N 515 "Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 467).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 359,
від 24.07.2019 р. N 664)

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження суб'єктом управління об'єктами державної власності, який здійснює повноваження з управління майном державного підприємства - боржника (далі - уповноважений орган управління), умов і порядку проведення санації державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування (далі - санація).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 359,
від 24.07.2019 р. N 664)

2. Ініціатором проведення санації може виступати керівник державного підприємства за рішенням його засновників (учасників, акціонерів).

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2019 р. N 664)

3. Для погодження умов і порядку проведення санації ініціатор проведення санації подає до уповноваженого органу управління відповідне клопотання, до якого додаються:

1) документи, передбачені статтею 34 Кодексу України з процедур банкрутства, які підтверджують наявність ознак банкрутства державного підприємства;

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. N 664)

2) план санації, який відповідає вимогам частин другої і третьої статті 5 Кодексу України з процедур банкрутства та складений за примірною формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;

(підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. N 664)

3) детальна інформація про недержавні джерела фінансування, які передбачається залучити, зокрема їх розмір та умови залучення, про інвесторів, які здійснюють фінансування;

4) підпункт 4 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2019 р. N 664)

5) список кредиторів із зазначенням суми заборгованості, а також:

для юридичних осіб - їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;

для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

6) письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану санації, у разі їх наявності.

7) підпункт 7 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2019 р. N 664)

4. У разі подання клопотання про погодження умов і порядку проведення санації з порушенням вимог пункту 3 цього Порядку уповноважений орган управління не пізніше ніж наступного робочого дня повертає ініціатору проведення санації таке клопотання із зазначенням причин повернення.

5. Уповноважений орган управління протягом чотирьох днів з дня надходження клопотання про погодження умов і порядку проведення санації та доданих до нього документів приймає рішення про погодження чи відмову у погодженні умов і порядку проведення санації.

6. Рішення про погодження умов і порядку проведення санації приймається в разі, коли:

1) відсутнє (недостатній обсяг) фінансування за рахунок коштів державного бюджету;

2) здійснення заходів, зазначених у плані санації:

не передбачає відчуження нерухомого майна, що перебуває на балансі державного підприємства і забезпечує провадження основної виробничої діяльності підприємства;

не обмежує провадження державним підприємством виробничої чи іншої діяльності і не впливає на цілісність його майнового комплексу.

7. У разі недотримання вимог, визначених пунктом 6 цього Порядку, а також якщо запропоновані планом санації заходи не забезпечують відновлення платоспроможності державного підприємства, уповноважений орган управління приймає рішення про відмову в погодженні умов і порядку проведення санації.

8. Рішення про погодження чи відмову в погодженні умов і порядку проведення санації передається ініціатору проведення санації не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

____________

Опрос