Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Единого государственного портала административных услуг

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 03.01.2013 № 13
редакция действует с 26.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 січня 2013 р. N 13

Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 липня 2013 року N 556
,
від 23 травня 2018 року N 395

Відповідно до статті 17 Закону України "Про адміністративні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2013 р. N 556)

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 4 - 6 пункту 3 Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. N 556)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - Портал).

Портал ведеться з метою забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі, доступу суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням Інтернету і є офіційним джерелом інформації про їх надання.

Надання адміністративних послуг в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства через Портал, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Портал та інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування повинні бути адаптовані для осіб з порушенням зору.

Портал може використовуватися для забезпечення надання інших публічних послуг в електронній формі та для доступу до інформації про них.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у такому значенні:

користувач (суб'єкт звернення) - фізична, юридична особа, яка використовує Портал для замовлення та отримання адміністративних послуг в електронній формі, а також для доступу до інформації про адміністративні послуги та про суб'єктів їх надання;

персональний електронний кабінет - сукупність програмно-технічних засобів, які забезпечують обмін інформацією і документами в електронній формі, необхідними під час надання адміністративних послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про адміністративні послуги".

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

Призначення Порталу та основні вимоги до нього

3. Портал забезпечує:

1) доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги, суб'єктів їх надання та центри надання таких послуг;

2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;

3) можливість подання суб'єктами звернення заяв за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку;

4) можливість отримання суб'єктами звернення інформації про хід розгляду їх заяв;

5) можливість отримання суб'єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку результатів надання адміністративних послуг;

6) можливість здійснення суб'єктами звернення оплати надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі.

4. Функціональні можливості Порталу забезпечують:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

1) можливість морфологічного пошуку, за частиною слова, без врахування регістру введення;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

2) можливість класифікації та пошуку адміністративних послуг за життєвими ситуаціями та категоріями;

3) моніторинг відвідувань;

4) захист даних (у тому числі персональних) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

5) розмежування та контроль доступу до інформації, яка міститься на Порталі;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

6) реєстрацію подій, що відбуваються на Порталі і стосуються його безпеки;

7) наявність зрозумілих для користувачів інтерфейсів;

8) ідентифікацію та автентифікацію користувачів, у тому числі з використанням електронного цифрового підпису.

(підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

Суб'єкти надання адміністративних послуг представлені на Порталі окремими уніфікованими сторінками.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

Суб'єкти надання адміністративних послуг для надання послуг в електронній формі використовують єдині інформаційні довідники, реєстри та ідентифікатори.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

Реєстрація користувачів на Порталі здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису або іншими способами, які дають змогу належним чином ідентифікувати користувача.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

5. Держателем Порталу є Мінекономрозвитку.

Держатель Порталу:

забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо ведення, користування та інтеграції інформаційних систем до Порталу;

укладає угоди із суб'єктами надання адміністративних послуг з питань забезпечення функціонування Порталу;

забезпечує розвиток, ведення, належне функціонування Порталу, а також зберігання даних та захист інформації на Порталі;

здійснює аналіз та контроль якості функціонування Порталу.

Відповідальним за адміністрування Порталу (адміністратором Порталу) є юридична особа, визначена в установленому законодавством порядку.

Адміністратор Порталу здійснює:

технічне і технологічне супроводження та адміністрування Порталу;

моніторинг роботи Порталу, баз даних (довідників) та інформаційних ресурсів, підключених до нього;

надання/блокування доступу до Порталу суб'єктам надання адміністративних послуг за погодженням з держателем Порталу;

навчання щодо наповнення Порталу;

ведення довідників та класифікаторів;

за дорученням Мінекономрозвитку інші заходи щодо функціонування Порталу.

Портал розміщується на програмно-апаратному комплексі в Мінекономрозвитку.

Функціонування та розвиток Порталу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

6. До структури Порталу входять:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

1) підсистема управління змістовим наповненням Порталу, призначена для ведення Реєстру адміністративних послуг, введення інформації про суб'єктів надання адміністративних послуг, центри надання таких послуг, класифікаторів, довідників;

2) відкритий інформаційний ресурс, який забезпечує доступ до відкритої інформації Порталу через Інтернет;

3) підсистема забезпечення оплати платних адміністративних послуг;

4) підсистема адміністрування, призначена для забезпечення функціонування та надання прав доступу суб'єктам надання адміністративних послуг до Порталу;

5) персональні електронні кабінети зареєстрованих користувачів та суб'єктів надання адміністративних послуг;

6) підсистема взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, класифікаторами;

7) підсистема взаємодії із системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

8) підсистема взаємодії із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади;

9) підсистема захисту інформації Порталу;

10) модуль розсилки інформації;

11) модуль зворотного зв'язку;

12) модуль для користувачів з порушенням зору;

13) інші підсистеми та модулі, необхідні для функціонування Порталу.

(підпункти 4 - 10 пункту 6 замінено підпунктами 4 - 13 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

До Порталу інтегруються інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, через які надаються адміністративні послуги в електронній формі.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

Портал інтегрується із системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та системою електронної взаємодії органів виконавчої влади.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

Наповнення Порталу

7. На Порталі розміщуються:

1) інформація про суб'єктів надання адміністративних послуг та центри їх надання;

2) Реєстр адміністративних послуг;

3) інформація про нормативно-правові акти з питань надання адміністративних послуг;

4) електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг (далі - форми заяв);

5) база даних суб'єктів надання адміністративних послуг.

8. Наповнення Порталу здійснюється суб'єктами надання адміністративних послуг шляхом розміщення та оновлення інформації, визначеної в додатках 1 і 2.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

10. Інформація, що підлягає розміщенню на Порталі, зміни до розміщеної інформації вносяться суб'єктами надання адміністративних послуг у триденний строк з дня виникнення відповідних підстав.

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

12. Суб'єкти надання адміністративних послуг забезпечують проведення постійного моніторингу нормативно-правових актів з питань надання таких послуг з метою своєчасного оновлення інформації, розміщеної на Порталі.

13. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність розміщення інформації на Порталі покладається на суб'єктів надання адміністративних послуг.

Вимоги до захисту інформації, розміщеної на Порталі

14. Захист інформації, розміщеної на Порталі, та персональних даних здійснюється відповідно до законодавства.

15. Захист інформації, розміщеної на Порталі, забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

16. Підсистема захисту інформації повинна забезпечувати:

розмежування доступу користувачів до захищених ресурсів Порталу на рівні завдань та інформаційних масивів;

ідентифікацію та автентифікацію користувачів;

перевірку повноважень користувачів і надання їм права на виконання певних дій із захищеними ресурсами (читання, модифікація, знищення, введення інформації тощо);

реєстрацію подій, пов'язаних із доступом до ресурсів Порталу, результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, фактів зміни повноважень користувачів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів та автоматичне інформування відповідальної особи про вчинення таких дій.

17. Реєстраційні дані (протоколи аудиту) повинні бути захищені від несанкціонованої модифікації та знищення користувачами, у тому числі тих, що мають повноваження адміністратора безпеки.

18. Підсистема захисту інформації Порталу повинна включати автоматизовані засоби аналізу реєстраційних даних адміністратором безпеки.

19. Підсистема захисту інформації Порталу повинна відповідати вимогам законодавства у сфері технічного захисту інформації.

20. У підсистемі захисту інформації Порталу повинні використовуватися паролі (у разі набору пароля його символи не відображаються на екрані або замінюються одним типом символів; кількість символів не відповідає довжині пароля).

21. Підсистема захисту інформації повинна автоматично блокувати сесії користувачів і додатків після завершення заданого часу відсутності їх активності.

22. Взаємодія Порталу з незахищеним середовищем здійснюється через міжмережевий екран.

23. Управління засобами захисту розміщеної на Порталі інформації та забезпечення контролю за таким захистом здійснює уповноважена особа - адміністратор безпеки.

24. Належне функціонування Порталу забезпечується шляхом дотримання вимог щодо цілісності програмного забезпечення, яке використовується для оброблення розміщеної на Порталі інформації, а також здійснення антивірусного захисту такої інформації.

 

ПЕРЕЛІК
інформації про суб'єктів надання адміністративних послуг та адміністративні послуги для розміщення її на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Вид суб'єкта надання адміністративних послуг (державний колегіальний орган, центральний орган виконавчої влади, його територіальний орган, місцева держадміністрація, орган місцевого самоврядування тощо)

Найменування суб'єкта надання адміністративних послуг

Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт та адреса електронної пошти

Режим роботи

Перелік адміністративних послуг

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги

Плата (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та порядок оскарження

Категорія суб'єкта звернення (фізична, юридична особа)

Результат надання адміністративної послуги та способи його отримання

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

 

ПЕРЕЛІК
інформації про центри надання адміністративних послуг для розміщення на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Найменування органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, при якому утворено центр надання адміністративних послуг

Найменування центру

Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт, адреса електронної пошти центру

Режим роботи центру

Переліки адміністративних послуг, які можна отримати через центр та суб'єктів їх надання.

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2018 р. N 395)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про структурний підрозділ (посадову особу) суб'єкта надання адміністративних послуг, що відповідає за подання та оновлення інформації, яка розміщується на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Додаток 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2018 року N 395)

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2013 р. N 556)

____________

Опрос