Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подтверждения факта рождения ребенка вне заведения здравоохранения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.01.2013 № 9
редакция действует с 16.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 січня 2013 р. N 9

Київ

Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 грудня 2017 року N 1004
,
від 6 травня 2020 року N 371

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження медичною консультаційною комісією (далі - комісія) факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я (далі - факт народження дитини) у разі, коли таким закладом не проводився огляд жінки та дитини, у тому числі на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

2. Порядок утворення комісії та положення про неї затверджуються МОЗ.

3. Комісія розглядає питання щодо підтвердження факту народження дитини за письмовою заявою жінки, яка народила дитину, або її чоловіка, родичів, інших осіб, представника служби у справах дітей (далі - заявник).

4. Заявник не пізніше одного тижня з імовірного дня народження дитини поза закладом охорони здоров'я, факт народження якої потребує підтвердження, подає комісії такі документи:

1) письмову заяву (у довільній формі);

2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3) обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні або виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою відповідно N 113/о або 027/о, затвердженою МОЗ;

4) результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила дитину поза закладом охорони здоров'я;

5) копію картки виклику медичної швидкої допомоги за формою N 109/о, затвердженою МОЗ;

6) довідку про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони здоров'я, та дитиною;

7) медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров'я, згідно з додатком 1 та медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд жінки для підтвердження факту народження дитини згідно з додатком 2;

8) інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв'язку з пологами.

5. Документи, зазначені у підпунктах 3 - 8 пункту 4 цього Порядку, подаються заявником у разі їх наявності.

6. У разі відсутності медичних довідок, зазначених у підпункті 7 пункту 4 цього Порядку, комісія приймає рішення про обов'язковий огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду.

Рішення про підтвердження факту народження дитини приймається у разі, коли імовірна дата пологів жінки збігається з вірогідним віком дитини, або наявності довідки про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони здоров'я, та дитиною.

7. За результатами аналізу документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, комісія не пізніше десяти календарних днів з моменту їх отримання приймає рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини та складає висновок за формою згідно з додатком 3 у двох примірниках.

Один примірник видається заявникові (у разі підтвердження факту народження дитини) для пред'явлення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або негайно надсилається відповідному Головному управлінню, управлінню МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (у разі відмови у підтвердженні факту народження дитини), а другий - залишається у комісії.

8. Після підтвердження факту народження дитини заклад охорони здоров'я, під наглядом якого перебуває дитина, видає на підставі висновку комісії заявникові медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу за формою N 103-1/о, затвердженою МОЗ, яка є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

9. Порядок утворення комісії, яка розглядає питання щодо підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі - комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території), та положення про неї затверджуються спільним наказом МОЗ та Мінреінтеграції.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 371)

До складу зазначеної комісії за згодою включаються представники міжнародних гуманітарних організацій, визначених Мінреінтеграції.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 371)

(Порядок доповнено пунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

10. Комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території розглядає питання щодо підтвердження факту народження дитини за письмовою заявою жінки, яка народила дитину, її родичів, інших осіб, уповноважених представляти її інтереси.

(Порядок доповнено пунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

11. Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, звертаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території з письмовою заявою, складеною у довільній формі, щодо підтвердження факту народження дитини. До заяви додаються:

1) копія паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу;

2) результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

3) виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;

4) інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв'язку з вагітністю та/або пологами.

Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, під час подання заяви пред'являють паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу.

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, подаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території (у разі їх наявності) жінкою, яка народила дитину, її родичами, іншими особами, уповноваженими представляти її інтереси, особисто або через уповноваженого представника міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території, та можуть бути прийняті такою комісією тільки за умови, якщо вони видані представником міжнародної гуманітарної організації.

Документи, передбачені підпунктом 1 цього пункту, у разі подання через представника міжнародної гуманітарної організації приймаються комісією з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території тільки за умови їх посвідчення жінкою, яка народила дитину, її родичами, іншими особами, уповноваженими представляти її інтереси, з проставленням підпису, ініціалів та прізвища, відмітки "Згідно з оригіналом", дати засвідчення копії та представником такої міжнародної гуманітарної організації шляхом проставлення реквізитів такої організації, в тому числі печатки (за наявності).

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

12. Протягом двох днів після отримання документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку, комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території приймає рішення про огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду до закладу охорони здоров'я, розташованого на підконтрольній території.

(Порядок доповнено пунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

13. У разі відсутності можливості у жінки з дитиною, факт народження якої потребує підтвердження, прибути для проведення огляду в закладі охорони здоров'я, розташованому на контрольованій території, комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території в порядку, передбаченому положенням про зазначену комісію, протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про виїзд фахівців за спеціальностями "Акушерство та гінекологія", "Неонатологія" та "Медична генетика" для проведення такого огляду на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Виїзд фахівців на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є добровільним та здійснюється за умови надання ними письмової згоди на це, а також дотримання ними заходів особистої безпеки та отримання відповідного дозволу на перетинання лінії зіткнення для в'їзду на тимчасово неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї через будь-які діючі контрольні пункти в'їзду/виїзду, виданого державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Відмова відповідного фахівця брати участь та здійснювати виїзд на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, для проведення огляду жінки, яка народила дитину, не може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

За результатами проведення огляду дитини відповідні фахівці видають медичну довідку про огляд дитини для підтвердження факту народження згідно з додатком 1, яка містить загальні відомості про ймовірну дату народження та стать дитини, її вагу, зріст та загальний стан її здоров'я на момент огляду.

За результатами проведення огляду жінки відповідні фахівці видають медичну довідку про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини згідно з додатком 2, яка містить загальні відомості про огляд жінки та висновок про ймовірну дату пологів.

(Порядок доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

14. У разі коли огляд жінки та дитини, передбачений абзацами третім і четвертим пункту 13 цього Порядку, не проводився, видача висновку є можливою за умови проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, а також надання документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку, що підтверджують ймовірну дату народження дитини.

Для проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, факт народження якої потребує підтвердження, та отримання відповідного висновку жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, можуть звернутися до державної спеціалізованої установи, що є суб'єктом судово-експертної діяльності відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" (далі - державна спеціалізована установа).

(Порядок доповнено пунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

15. У разі неможливості прибуття до державної спеціалізованої установи для подання генетичного матеріалу з метою проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та дитиною, забір цього матеріалу може здійснити уповноважений представник міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії.

Представник міжнародної гуманітарної організації передає отриманий генетичний матеріал для проведення дослідження на генетичну спорідненість до державної спеціалізованої установи.

За результатами дослідження державна спеціалізована установа видає жінці, яка народила дитину, її родичам, іншим особам, уповноваженим представляти її інтереси, або представнику міжнародної гуманітарної організації довідку про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та дитиною.

Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, з метою отримання рішення комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території про підтвердження факту народження дитини подають комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території особисто або через представника міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії, результати дослідження на генетичну спорідненість разом з документами, що підтверджують ймовірну дату народження дитини, передбаченими підпунктами 2 - 4 пункту 11 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

16. Рішення про підтвердження факту народження дитини приймається комісією з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території у разі, коли ймовірна дата пологів жінки збігається з вірогідним віком дитини, а також проведено огляд жінки та дитини, передбачений абзацами третім і четвертим пункту 13 цього Порядку, або надано результати дослідження на генетичну спорідненість відповідно до пункту 15 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

17. Рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини приймається комісією з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території за результатами розгляду документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх отримання, про що складається висновок згідно з додатком 3 у двох примірниках.

На підставі висновку про підтвердження факту народження дитини комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дати складення висновку видає медичне свідоцтво про народження (із зазначенням дати його видачі) за формою N 103/о, затвердженою наказом МОЗ (далі - медичне свідоцтво про народження), яке засвідчується підписом керівника лікувального закладу, працівники якого входили до складу комісії.

Висновок комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території про підтвердження факту народження дитини та медичне свідоцтво про народження видаються у двох примірниках та є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Один примірник висновку та медичного свідоцтва про народження видається жінці, яка народила дитину, її родичам, іншим особам, уповноваженим представляти її інтереси (у разі підтвердження факту народження дитини), для пред'явлення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, а другий залишається в матеріалах комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території та зберігається у відповідному лікувальному закладі.

У разі відмови у підтвердженні факту народження дитини один примірник висновку негайно надсилається територіальним органам Національної поліції в Донецькій або Луганській областях, а другий залишається в матеріалах комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території.

(Порядок доповнено пунктом 17 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1004)

 

МЕДИЧНА ДОВІДКА
лікарсько-консультативної комісії
_______________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу, при якому утворена комісія)
про огляд дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров'я

від ___ ____________ 20__ р.

N _______

Дата взяття на облік дитини у закладі охорони здоров'я
___ ____________ 20__ р.

Імовірна дата народження дитини ___ ____________ 20__ р.

Стать дитини: хлопчик, дівчинка (необхідне підкреслити)

Під час взяття на облік: вага дитини _________, зріст дитини ____________
стан здоров'я дитини __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Головний лікар

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Одержувач довідки

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___ ____________ 20__ р.

 

МЕДИЧНА ДОВІДКА
лікарсько-консультативної комісії
_______________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу, при якому утворена комісія)
про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини поза закладом охорони здоров'я

від ___ ____________ 20__ р.

N __________

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові жінки)

Дата народження жінки ____________

Дата огляду жінки ___ ____________ 20__ р.

Результати огляду жінки лікарем-акушером-гінекологом закладу охорони здоров'я
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Імовірна дата пологів ___ ____________ 20__ р.

Голова комісії

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Головний лікар

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Одержувач довідки

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___ ____________ 20__ р.

 

ВИСНОВОК N ______
про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

Медична консультаційна комісія ________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування органу виконавчої влади,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         при якому утворена комісія)
за результатами розгляду заяви __________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
на підставі:
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу ________________________________________
                                                                                                                                                              (серія, номер,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    ким і коли виданий)
обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні або виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою відповідно N 113/о або 027/о, затвердженою МОЗ (у разі наявності)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування закладу охорони здоров'я, який видав
_____________________________________________________________________________________
обмінну карту або виписку, дата взяття на облік жінки, дата видачі виписки)

результатів аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка
народила дитину поза закладом охорони здоров'я (у разі наявності) ____________________________
                                                                                                                                                       (найменування закладу охорони здоров'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                             яким проведено аналізи та дослідження, дата їх проведення)
копії картки виклику медичної швидкої допомоги за формою N 109/о (у разі наявності) ____________
                                                                                                                                                                                                     (найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                  закладу охорони здоров'я, яким видано картку, дата її видачі)
довідки про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони
здоров'я, та дитиною (у разі наявності) ____________________________________________________
                                                                                                 (найменування закладу охорони здоров'я, яким видано довідку,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    дата її видачі)
медичної довідки лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров'я (від ___ ____________ 20__ р. N ___), та медичної довідки лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини поза закладом охорони здоров'я (від ___ ____________ 20__ р. N ___)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування закладу охорони здоров'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 яким видано довідки)
інших документів, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв'язку з пологами (у разі наявності) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
установила
прізвище, ім'я та по батькові матері _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
дата народження дитини ___ ____________ 20__ р.
стать дитини: хлопчик, дівчинка (необхідне підкреслити)
фактичне місце пологів _________________________________________________________________
                                                                                                                    (у разі наявності інформації)
і вирішила ____________________________________________________________________________
                                                                   (підтвердити факт або відмовити у підтвердженні факту народження
_____________________________________________________________________________________
                                                              дитини поза закладом охорони здоров'я (необхідне зазначити)

Голова комісії

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

____________

Опрос