Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2012 г. N 305

КМ Украины
Постановление КМ от 19.12.2012 № 1215
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. N 1215

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. N 305

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 року N 465)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. N 305 "Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінальному процесуальному порядку, а також у кримінальних провадженнях" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 30, ст. 1114, N 54, ст. 2171, N 71, ст. 2870) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. N 305

1. У постанові:

1) назву постанови викласти у такій редакції:

"Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";

2) у пункті 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;";

абзац третій після слова "надають" доповнити словом "безоплатну".

2. У Порядку оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінальному процесуальному порядку, а також у кримінальних провадженнях, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти у такій редакції:

"Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";

2) пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм обчислення розміру винагороди та її виплати, відшкодування витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - адвокати) особам:

до яких застосовано адміністративне затримання;

до яких застосовано адміністративний арешт;

які затримані за підозрою у вчиненні злочину;

до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою;

стосовно яких порушено кримінальне провадження відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для:

- здійснення захисту за призначенням;

- проведення окремої процесуальної дії.

2. Оплата послуг адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця виходячи з розміру оплати за годину роботи адвоката:

за фактичний час роботи адвоката з надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) та акта наданих послуг, довідки про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтвердженої копіями відповідних процесуальних документів, яка є невід'ємною частиною акта та оформляється згідно з додатком, - у разі надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, зазначеним в абзацах другому - шостому і восьмому пункту 1 цього Порядку;

відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях, на підставі доручення центру та акта наданих послуг, розрахунку розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні та витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, підтвердженого копіями відповідних процесуальних документів, який є невід'ємною частиною акта та оформляється згідно з додатком до зазначеної Методики, - за кожною завершеною стадією провадження, на якій адвокат здійснює або здійснював захист.";

3) доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:

"21. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у довідці про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та вихідних даних для обчислення розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні та витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, несе адвокат згідно із законом.";

4) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

"4. Робота адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, зазначеним в абзацах другому - шостому і восьмому пункту 1 цього Порядку, у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні оплачується у подвійному розмірі за годину роботи.";

5) пункти 5 і 6 замінити пунктом 5 такого змісту:

"5. За наявності підтвердних документів адвокатам відшкодовуються витрати, пов'язані з наданням безоплатної вторинної правової допомоги:

на проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного);

на пально-мастильні матеріали відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ, - у разі використання власного транспортного засобу через об'єктивну неможливість (нічний час, відсутність транспортного сполучення) прибути у визначений час до місця конфіденційного побачення із затриманою особою за допомогою транспорту загального користування.

Відшкодування таких витрат здійснюється один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця.";

6) у тексті Порядку слова "вторинна правова допомога" у всіх відмінках замінити словами "безоплатна вторинна правова допомога" у відповідному відмінку;

7) додаток до Порядку викласти у такій редакції:

ДОВІДКА
про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адвокат _____________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)

Доручення N _____

Дата та час видання доручення _______

Дата та час виконання доручення ________

Місце надання безоплатної вторинної правової допомоги ________________

Загальний час, витрачений на надання безоплатної вторинної правової допомоги _________________________, в тому числі:
                         (годин)

ознайомлення з матеріалами кримінального провадження ________________________
                                                                                                                                                              (годин)

побачення із затриманою, підозрюваною, обвинуваченою, засудженою або підданою адміністративному арешту особою _____________________
                                                                                                   (годин)

підготовка до захисту ___________
                                                           (годин)

участь у слідчих/процесуальних діях _________________________________
                                                                                                  (найменування дій, годин)

складення документів захисту ___________
                                                                             (годин)

проїзд в обидві сторони ____________      ____________
                                                                 (годин)                           (дата)

Обчислення розміру винагороди _______________________________________________________

Витрати на проїзд до місця виконання окремих дій ________________________________________

Маршрут(и) проїзду:

від ________________________________________________________________________________

до ________________________________________________________________________________

для участі в ________________________________________________________________________.
                                                                                                  (найменування дії)

Відстань _____________________________________ (зазначається у разі використання власного
                                                          (кілометрів)
транспортного засобу)

Розмір витрат на проїзд ____________
                                                               (гривень)

Документи, що підтверджують витрати на проїзд та/або пально-мастильні матеріали, _____________________ (додаються)

Адвокат _______________".
                                 (підпис)

3. У Методиці обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу у кримінальних справах, затвердженій зазначеною постановою:

1) назву Методики викласти у такій редакції:

"Методика обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях";

2) абзаци другий і сьомий пункту 2 викласти у такій редакції:

в = 20 х Огод х Ксп х Кскл х Кос,";

скл - коефіцієнт складності кримінального провадження;";

3) у таблиці 1 пункту 3 у підграфі "досудове розслідування" графи "Стадія кримінального провадження" цифри "/0,11" і "/0,055" виключити;

4) у пункті 4:

в абзаці першому слова "Коефіцієнт складності кримінального провадження (Ксс)" замінити словами "Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл)";

в абзаці сьомому слова "Коефіцієнт Ксс" замінити словами "Коефіцієнт Кскл";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

скл = Кст. тяж. S х Кспів х Кзз х Кокп";

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

окп - коефіцієнт складності кримінального провадження за особливістю категорії кримінального провадження.";

5) абзаци другий, третій і шостий пункту 7 викласти у такій редакції:

 

,

де N - кількість груп епізодів злочинної діяльності особи у кримінальному провадженні з однаковим ступенем тяжкості злочину;";

епі i - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю епізодів злочинної діяльності особи, який розраховується для поточної розрахункової (i-тої) групи епізодів з однаковим ступенем тяжкості.";

6) у пункті 8:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Значення коефіцієнта Кепі i для групи епізодів з найвищим ступенем тяжкості застосовується з таблиці 4 відповідно до кількості епізодів у межах цієї групи епізодів.";

у назві таблиці 4 слова "кримінальному провадженні (Кепі)" замінити словами "кримінальному провадженні (Кепіi)";

абзаци четвертий - шостий викласти у такій редакції:

епі i = Кепі k - Кепі j,

де Кепі k - значення коефіцієнта Кепі i, наведене в таблиці 4, для такої кількості епізодів, що є сумою епізодів поточної розрахункової групи епізодів та всіх груп, що мають вищий ступінь тяжкості включно;

Кепі j - значення коефіцієнта Кепі i, наведене в таблиці 4, для такої кількості епізодів, що є сумою епізодів всіх груп, що мають ступінь тяжкості вищий, ніж у епізодів поточної групи (не включаючи кількість епізодів поточної групи тяжкості).";

7) в абзаці шостому пункту 11 слова "коефіцієнта Кокс" замінити словами "коефіцієнта Кокп";

8) у тексті Методики слова "вторинна правова допомога" у всіх відмінках замінити словами "безоплатна вторинна правова допомога" у відповідному відмінку;

9) додаток до Методики викласти у такій редакції:

РОЗРАХУНОК
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні та витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги

1. Вихідні дані для розрахунку:

Адвокат ____________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

Кримінальне провадження N ________ Доручено _____________ Завершено __________________

Особа ________________________________ Дата народження ______________________________
                           (прізвище, ім'я та по батькові)

Запобіжний захід ____________________________________________________________________

Наявність особливої категорії кримінального провадження _________________________________

Повідомлення особі про підозру

Номер епізоду

Частина і стаття Кримінального кодексу України

1

 

2

 

3

 

Стадії кримінального провадження, в яких брав участь адвокат:

Досудове розслідування

 

Перша інстанція

 

 

 

Апеляційне провадження

 

Касаційне
провадження

 

Повторний розгляд

 

Кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні ______________

Наявність скороченого провадження в суді першої інстанції так/ні

Здійснення судового провадження судом колегіально так/ні

Здійснення судового провадження новим складом суду (разів) _________________

Припинення участі адвоката у кримінальному провадженні до його закінчення так/ні

Стадія ____ Особлива складність/тривалість кримінального провадження:

взято участь в окремих провадженнях в інтересах захисту особи _________

тривалість кримінального провадження з ___ ____________ 20___ р. по ___ ____________ 20___ року

Копії процесуальних документів, що підтверджують наведені дані, ________________________ (додаються)

Адвокат ___________________
                                    (підпис)

2. Витрати на проїзд до місця виконання окремих дій:

Маршрут(и) проїзду:

від ________________________________________________________________________________

до ________________________________________________________________________________

для участі в ________________________________________________________________________.
                                                                                                   (найменування дії)

Відстань _____________________________________ (зазначається у разі використання власного
                                                            (кілометрів)
транспортного засобу)

Розмір витрат на проїзд ______________________
                                                                             (гривень)

Документи, що підтверджують витрати на проїзд та/або пально-мастильні матеріали, _____________________ (додаються)

Адвокат _______________
                                (підпис)

3. Розрахунок розміру винагороди ______________________________________________________

Адвокат ____________
                            (підпис)

Центр ________________________________________________".
                             (підпис уповноваженої особи, її прізвище та ініціали)

____________

Опрос