Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О регистрации символики общественного объединения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 19.12.2012 № 1209
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. N 1209

Київ

Про реєстрацію символіки громадського об'єднання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 жовтня 2015 року N 839

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 березня 2016 року N 280)

Відповідно до статті 18 Закону України "Про громадські об'єднання" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації символіки громадського об'єднання, що додається.

2. Установити, що:

1) розмір плати за реєстрацію символіки становить:

чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - для громадських об'єднань, крім громадських об'єднань інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - для громадських об'єднань інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

2) розмір плати за видачу громадському об'єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням становить 50 відсотків плати за реєстрацію символіки громадського об'єднання.

Молодіжні та дитячі громадські об'єднання від плати за реєстрацію символіки звільняються;

3) плата за реєстрацію символіки громадського об'єднання, а також за видачу громадському об'єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням зараховується до державного бюджету.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 17

 

ПОРЯДОК
реєстрації символіки громадського об'єднання

(У тексті Порядку слово "Укрдержреєстр" в усіх відмінках замінено словом "Мін'юст" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року N 839)

1. Громадське об'єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до цього Порядку.

2. Реєстрація символіки зареєстрованих громадських об'єднань здійснюється Мін'юстом.

3. Для реєстрації символіки громадського об'єднання (далі - символіка) Мін'юсту подається заява за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

рішення про затвердження символіки, прийняте відповідно до статуту громадського об'єднання. У рішенні повинно бути затверджено вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор) символіки, її зображення та опис, визначено порядок надання дозволу на використання символіки та порядок її зберігання;

зображення символіки у вигляді графічного файла у форматі .jpg (.gif, .tif), вписане у квадрат розміром 8 х 8 сантиметрів (на паперовому та електронному носіях);

опис символіки (на паперовому та електронному носіях);

копія статуту громадського об'єднання, завірена підписом його керівника та скріплена печаткою (у разі її наявності).

Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.

Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об'єднання.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 цього пункту, що подаються на паперових носіях, подаються у двох примірниках.

4. Заява про реєстрацію символіки розглядається протягом семи робочих днів з дня її надходження до Мін'юсту.

У межах зазначеного строку Мін'юст приймає у формі наказу одне з таких рішень:

про реєстрацію символіки;

про відмову у реєстрації символіки;

про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки.

5. Копія рішення про реєстрацію символіки із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) відповідному громадському об'єднанню.

6. Документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію символіки, подається протягом трьох місяців з дня отримання громадським об'єднанням копії рішення Мін'юсту про реєстрацію символіки громадського об'єднання.

На наступний робочий день після отримання документа, що підтверджує внесення плати за реєстрацію символіки:

громадському об'єднанню видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію символіки за зразком згідно з додатком 2, а також прошитий, пронумерований та оформлений Мін'юстом один примірник рішення органу управління громадського об'єднання разом із зображенням та описом символіки;

дані про реєстрацію вносяться до Реєстру символіки громадських об'єднань, у якому зазначається:

- найменування громадського об'єднання;

- дата реєстрації і номер свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання;

- вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор) символіки;

- опис символіки;

- дата реєстрації і номер свідоцтва про реєстрацію символіки.

Мін'юст розміщує на своєму офіційному веб-сайті опис та зображення символіки зареєстрованих громадських об'єднань.

7. У разі неподання в установлений строк громадським об'єднанням документа про оплату реєстраційного збору рішення Мін'юсту про реєстрацію символіки такого громадського об'єднання визнається таким, що втратило чинність, про що розміщується відповідна інформація на офіційному веб-сайті Мін'юсту та письмово повідомляється громадському об'єднанню рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

8. У реєстрації символіки громадського об'єднання відмовляється у разі, коли вона відтворює:

1) державні символи України;

2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки зазначених органів;

3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;

4) зареєстровану символіку іншого громадського об'єднання;

5) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;

6) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

9. Копія рішення про відмову у реєстрації символіки разом з документами, що подавалися для реєстрації (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний робочий день із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню. Невід'ємним додатком до рішення є правовий висновок, який повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави для такої відмови.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про відмову у реєстрації символіки, громадське об'єднання може повторно подати заяву про реєстрацію символіки.

10. Заява про реєстрацію символіки залишається без розгляду по суті у разі, коли:

1) не подано усіх документів, визначених пунктом 3 цього Порядку;

2) подані документи оформлені без додержання вимог пункту 3 цього Порядку;

3) опис символіки не відповідає зображенню символіки;

4) заява підписана особою, яка не наділена повноваженнями представляти громадське об'єднання.

Копія рішення про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки разом з документами, що подавалися для реєстрації (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний робочий день після його прийняття із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню. Невід'ємним додатком до рішення є правовий висновок, який повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави для прийняття такого рішення.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки, громадське об'єднання може повторно подати заяву про реєстрацію символіки.

11. Для отримання дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою громадське об'єднання подає Мін'юсту заяву у довільній формі.

До заяви додаються:

примірник загальнодержавного друкованого засобу масової інформації, в якому опубліковано повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу громадському об'єднанню дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;

довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки.

12. Мін'юст протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви приймає у формі наказу одне з таких рішень:

про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою;

про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою.

13. Мін'юст приймає рішення про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою у разі, коли:

1) до заяви не додані документи, передбачені пунктом 11 цього Порядку;

2) заява підписана особою, яка не наділена повноваженнями представляти громадське об'єднання;

3) Мін'юсту надійшло рішення суду щодо заборони видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою.

14. Копія рішення про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою разом з документами, що подавалися із заявою (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний робочий день із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню. Невід'ємним додатком до рішення є правовий висновок, який повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави для прийняття такого рішення.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою, громадське об'єднання може повторно подати заяву про видачу такого дубліката.

15. Мін'юст за відсутності підстав для залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з його втратою у межах строку, передбаченого пунктом 12 цього Порядку, зобов'язаний:

1) внести до Реєстру символіки громадських об'єднань запис про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;

2) оформити та видати (надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення) дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки.

16. Для заміни свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням громадське об'єднання подає Мін'юсту заяву у довільній формі.

До заяви додаються:

оригінал свідоцтва про реєстрацію символіки (пошкоджений);

документ, що підтверджує внесення плати за заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням.

17. Мін'юст протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви приймає у формі наказу одне з таких рішень:

про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням;

про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням.

18. Мін'юст приймає рішення про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням у разі, коли:

1) до заяви не додані документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку;

2) заява підписана особою, яка не наділена повноваженнями представляти громадське об'єднання.

19. Копія рішення про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням разом з документами, які подавалися із заявою (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний робочий день із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню. Невід'ємним додатком до рішення є правовий висновок, який повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави для прийняття такого рішення.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням, громадське об'єднання може повторно подати заяву про заміну свідоцтва.

20. Мін'юст за відсутності підстав для залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням зобов'язаний у межах строку, передбаченого пунктом 17 цього Порядку, видати (надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію символіки.

 

БЛАНК ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Міністерство юстиції України

ЗАЯВА
про реєстрацію символіки громадського об'єднання

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування громадського об'єднання)
подає документи для реєстрації символіки.

Рішення про затвердження символіки прийнято ____________________________________________
                                                                                                                                                    (керівник, інші керівні
_____________________________________________________________________________________
                                                                        органи громадського об'єднання, дата прийняття)

_________________
               (посада)
 

М. П.

______________
(підпис, дата)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженої особи громадського
об'єднання)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 839)

 

Міністерство юстиції України

СВІДОЦТВО
про реєстрацію символіки громадського об'єднання

                                                      "____" ___________ ____ р. N ___________
                                                                                      (дата реєстрації)                       (номер свідоцтва)

Найменування громадського об'єднання __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вид символіки (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор) _______________________________
_____________________________________________________________________________________
Опис символіки _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Міністр юстиції _________________         ______________
                                        (ініціали та прізвище)                         (підпис)

М. П.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 839)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 144 "Про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян" (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 148).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. N 113 "Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Уряду України" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 155).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до деяких рішень Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 621 (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 361).

4. Пункт 3 змін та доповнень, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. N 283 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. N 633 "Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1850).

____________

Опрос