Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок информирования центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о случаях задержания лиц

КМ Украины
Постановление КМ от 19.12.2012 № 1172
действует с 21.12.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. N 1172

Київ

Про внесення змін до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3719; 2012 р., N 43, ст. 1668, N 71, ст. 2870), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб

1. У пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - система) відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр з надання допомоги) з урахуванням вимог частини п'ятої статті 5 Закону України "Про міліцію" та статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" такі відомості:";

абзац другий після слів "по батькові" доповнити словами "та дата народження";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Службова особа суб'єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, зобов'язана перевірити дотримання вимог цього Порядку та у разі нездійснення повідомлення про затримання - здійснити його самостійно.".

2. Пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4. Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою центру з надання допомоги цілодобово.

5. Повідомлення суб'єктів подання інформації, які надходять до центру з надання допомоги, реєструється в системі та/або журналі реєстрації повідомлень в момент його надходження. Повідомленню присвоюється відповідний реєстраційний номер, який за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему повідомляється суб'єкту подання інформації.".

3. Пункт 6 виключити.

4. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Протягом години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи уповноважена службова особа центру з надання допомоги в установленому порядку призначає адвоката та видає доручення для підтвердження його повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему передається суб'єкту подання інформації та реєструється ним.

Уповноважена службова особа центру з надання допомоги негайно перед передачею копії доручення суб'єкту подання інформації повідомляє призначеному адвокатові реквізити виданого доручення, на підставі якого таким адвокатом видається ордер, з яким він прибуває до затриманої особи.

Час прибуття адвоката до затриманої особи, а також час завершення надання ним безоплатної вторинної правової допомоги такій особі фіксується службовою особою суб'єкта подання інформації, відповідальною за перебування затриманих, в системі та/або відповідному журналі реєстрації, а також на копії доручення (відривному корінці) центру з надання допомоги.

Службова особа суб'єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, повертає адвокатові відривний корінець копії доручення з відповідними відмітками, який долучається до оригіналу доручення, виданого центром з надання допомоги.".

5. Абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен прибути протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.".

6. У пункті 9 слова "в письмовій формі в присутності цього адвоката" замінити словами "в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої надсилається адвокатом до центру з надання допомоги".

7. У пункті 10:

1) у підпункті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечує внесення відповідних відомостей до системи та/або журналів реєстрації повідомлень, які надходять від суб'єктів подання інформації про випадки затримання осіб;".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці четвертому після слів "затриманих осіб" доповнити словами "та доводить відповідну інформацію призначеним адвокатам негайно;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"інформує відповідних прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, начальників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також Координаційний центр у разі виявлення порушення суб'єктами подання інформації вимог цього Порядку;";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"проводить щоквартальні звірки відомостей щодо кількості переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки затримання осіб із суб'єктами подання інформації;";

2) у підпункті 2:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечують внесення відповідних відомостей до системи та/або відповідних журналів реєстрації;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

абзац сьомий після слів "звітного періоду осіб" доповнити словами "та кількість випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття адвокатів".

____________

Опрос