Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 21.11.2012 № 1156
редакция действует с 22.06.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. N 1156

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 жовтня 2013 року N 868
,
від 12 липня 2017 року N 509
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2017 року N 509, застосовуються з
1 жовтня 2017 року),
від 6 червня 2018 року N 484

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1770; 2005 р., N 34, ст. 2046; 2012 р., N 67, ст. 2738, N 90, ст. 3651):

1) пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) відомості про випуск заставної або її відсутність (у разі проведення державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів).";

2) у пункті 8:

абзац другий підпункту 3 виключити;

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

"41) відомості про випуск заставної або її відсутність (у разі проведення державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів);";

3) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі передачі, анулювання, видачі дубліката заставної та видачі нової заставної у заяві також зазначаються відомості, передбачені підпунктом 1 пункту 8 цього Порядку, та відомості про особу, якій передається заставна, дата передачі, анулювання, видачі дубліката заставної та видачі нової заставної.";

4) перше речення пункту 28 після слів "на предмет обтяження" доповнити словами ", передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної (у разі застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів)";

5) пункт 34 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів у витягу також зазначаються відомості про випуск заставної або її відсутність, у разі реєстрації заставної - її реквізити, відмітка про те, що застава є наступною.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2018 р. N 484)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2013 р. N 868)

4. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145):

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. У цьому Порядку під терміном "іменований об'єкт" слід розуміти гідрографічний, соціально-економічний, природно-заповідний або інший подібний об'єкт.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.";

2) у пункті 4:

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), скасування записів Державного реєстру прав;";

в абзаці дев'ятому слова "речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав)" замінити словом "прав";

3) пункт 5 після слів "орган державної реєстрації прав" доповнити словами ", нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріус),";

4) абзаци перший і другий пункту 7 після слів "орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

5) пункт 10 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"іпотеку та суб'єкта цього права;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

6) в абзаці другому пункту 16 після слова "вносить" доповнити словом "записи", а слова "запис про виникнення іншого речового права, відмінного від права власності, обтяжень речових прав на нерухоме майно, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна" виключити;

7) у пункті 20:

у підпункті 1:

доповнити підпункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"цільове призначення земельної ділянки;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

абзац дванадцятий після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

абзац дванадцятий підпунктів 2 і 3 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

у підпункті 4:

в абзаці четвертому слова "(крім земельної ділянки, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та право власності на яку не зареєстровано в Державному реєстрі прав)" виключити;

абзац п'ятий виключити;

абзац одинадцятий після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

8) підпункт 9 пункту 21, підпункт 8 пункту 22, підпункт 9 пункту 23, підпункт 9 пункту 24 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

9) пункт 25 виключити;

10) у пункті 26:

в абзаці першому слова "Якщо речовим правом на нерухоме майно є іпотека" замінити словами "У разі проведення державної реєстрації виникнення іншого речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності";

підпункт 10 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

11) у пункті 27:

у підпункті 1:

в абзаці двадцять четвертому слова "(крім земельної ділянки, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та право власності на яку не зареєстровано в Державному реєстрі прав)" виключити;

абзац двадцять п'ятий виключити;

підпункт 10 викласти у такій редакції:

"10) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.";

12) підпункт 5 пункту 32 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

13) у пункті 36:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) щодо нерухомого майна:

щодо земельної ділянки:

- дата державної реєстрації земельної ділянки;

- найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

щодо об'єкта нерухомого майна:

- тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

- площа об'єкта нерухомого майна (загальна та житлова (за наявності);

- адреса об'єкта нерухомого майна;";

підпункти 2 і 3 виключити;

14) назву розділу "Внесення змін до записів та скасування записів Державного реєстру прав" викласти у такій редакції:

"Внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав";

15) підпункт 4 пункту 39, підпункт 5 пункту 40 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

16) пункти 41 і 42 викласти у такій редакції:

"41. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування державної реєстрації прав:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться записи про скасування державної реєстрації прав;

3) підстава для внесення записів про скасування державної реєстрації прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У результаті внесення записів про скасування державної реєстрації прав у відповідному розділі Державного реєстру прав державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації переходу чи припинення речових прав, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та поновлює записи про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, що існували до проведення державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна, який поділено чи частку з якого виділено, або на об'єкти нерухомого майна, що об'єднано, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та відкриває закритий (закриті) розділ (розділи) Державного реєстру прав та відповідну (відповідні) реєстраційну (реєстраційні) справу (справи) на підставі прийнятого ним рішення про відкриття закритого розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

42. Державний реєстратор скасовує записи Державного реєстру прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або про внесення змін до запису Державного реєстру прав.

Скасування записів Державного реєстру прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Для скасування записів державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування запису:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої скасовується запис;

3) підстава для внесення відомостей про скасування запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, державний реєстратор робить у відповідному записі відмітку про його скасування.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про внесення змін до запису Державного реєстру прав, державний реєстратор поновлює записи, які існували до внесення відповідних змін.";

17) у пункті 43 після слів "Дата та час внесення змін до записів," доповнити словами "внесення записів про скасування державної реєстрації прав та", слова "про внесення змін до Державного реєстру прав або заяви про скасування запису Державного реєстру прав" виключити;

18) у пункті 44 слова "розгляд заяв про внесення змін до запису та заяв про" замінити словами "розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та";

19) пункт 45 виключити;

20) у підпункті 2 пункту 47 слова "з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки" замінити словами "у формі інформаційної довідки та витягу про державну реєстрацію іпотеки, обтяження";

21) пункт 48 викласти у такій редакції:

"48. У Державному реєстрі прав передбачено формування таких витягів:

витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам);

витяг, який надається особі, яка має речові права на нерухоме майно;

витяг про державну реєстрацію іпотеки;

витяг про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно;

витяг, який надається в процедурі державної реєстрації прав;

витяг, який надається в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам), містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав, наявну у розділі Державного реєстру прав, відкритому на такий об'єкт, на дату та час його формування.

Витяг, який надається особі, що має речові права на нерухоме майно, містить інформацію про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, яке належить такій особі, на дату та час його формування.

Витяг про державну реєстрацію іпотеки містить інформацію про державну реєстрацію іпотеки, наявну у Державному реєстрі прав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, на дату та час його формування.

Витяг про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно містить інформацію про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно, наявну у Державному реєстрі прав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, на дату та час його формування.

Витяг, який формується в процедурі державної реєстрації прав, містить інформацію про проведену державну реєстрацію права власності, іншого речового права чи обтяження таких прав на нерухоме майно за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Витяг, який формується в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, містить інформацію про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна за результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.";

22) доповнити Порядок пунктом 491 такого змісту:

"491. У разі потреби заявник може отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

Власник нерухомого майна, його спадкоємці (правонаступники) можуть отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про державну реєстрацію припинення речових прав інших осіб на нерухоме майно, що належить заявнику на праві власності; про державну реєстрацію припинення обтяжень речових прав на таке нерухоме майно; про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.";

23) у пункті 55:

після слів "державний реєстратор" доповнити словами "органу державної реєстрації прав", а слово "ним" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень нотаріусом реєстраційну справу відкриває державний реєстратор органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна на підставі документів, що були видані, оформлені або отримані нотаріусом, які він передає органу державної реєстрації прав у порядку, встановленому Мін'юстом.

Державний реєстратор, який відкриває реєстраційну справу на підставі переданих нотаріусом документів, вносить до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об'єкт нерухомого майна, відомості про найменування органу державної реєстрації прав, державним реєстратором якого ведеться реєстраційна справа.";

24) у пункті 56:

в абзаці першому слова "органом державної реєстрації прав та державним реєстратором" та "а також документи, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час надання інформації з Державного реєстру прав щодо такого об'єкта," виключити;

в абзаці другому слова "; про надання витягу з Державного реєстру прав; про надання виписки з Державного реєстру прав" виключити;

в абзаці третьому слова "Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав," виключити, слова "зазначених порядків" замінити словами "зазначеного Порядку";

в абзаці п'ятому слова "органом державної реєстрації прав та державним реєстратором" і "та надання інформації з Державного реєстру прав" виключити;

абзац сьомий після слів "Державного реєстру прав" доповнити словами "(крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав)";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації прав нотаріусом з документів, які він передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна, нотаріус виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем розташування такого майна державний реєстратор, який провів відповідні реєстраційні дії, з документів, які він передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна, виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).";

25) пункт 59 викласти у такій редакції:

"59. Облікова справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані під час розгляду заяв (запитів), яка відкривається у разі:

коли за результатом розгляду заяв відмовлено у їх задоволенні;

розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем розташування такого майна для долучення копій документів, які державний реєстратор органу державної реєстрації прав передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна;

проведення державної реєстрації прав нотаріусом для долучення копій документів, які нотаріус передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна;

розгляду заяв (запитів) про надання інформації з Державного реєстру прав.

Державний реєстратор присвоює кожній обліковій справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру заяви (запиту), щодо якої така справа відкрита.";

26) абзац восьмий пункту 60, абзац сьомий пункту 61 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

27) доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Доступ до інформації про стан розгляду заяв (запитів) за допомогою Інтернету

62. Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту) може бути отримана заявником через веб-сайт, ведення якого здійснюється адміністратором Державного реєстру прав.

Пошук та перегляд інформації про стан розгляду заяви (запиту) в Інтернеті здійснюється за ідентифікатором відповідної заяви (запиту).".

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 509,
яка застосовується з
01.10.2017 р.)

____________

Опрос