Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 8 июля 2009 г. N 694 и от 25 ноября 2009 г. N 1259

КМ Украины
Постановление КМ от 05.12.2012 № 1148
действует с 19.12.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2012 р. N 1148

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 694 та від 25 листопада 2009 р. N 1259

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 694 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1739; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 85, ст. 3102) та від 25 листопада 2009 р. N 1259 "Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3115; 2010 р., N 74, ст. 2625; 2011 р., N 85, ст. 3102) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 694 та від 25 листопада 2009 р. N 1259

1. У Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 694:

1) у пункті 2:

абзац другий викласти у такій редакції:

"До проведення реєстрації, тимчасової реєстрації (крім реєстрації, тимчасової реєстрації нових машин, які не були зареєстровані інспекціями), перереєстрації, зняття з обліку (крім зняття з обліку машини у зв'язку з вибракуванням), оформлення акта про присвоєння ідентифікаційного номера машини та видачі власнику машини або іншій особі, яка використовує її на законних підставах (далі - власник), дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків спеціалістами з проведення обстеження машини на відповідність її ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, які пройшли підготовку для провадження такого виду діяльності, проводиться дослідження таких машин.";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Нові машини, які не зареєстровані інспекціями, реєструються (тимчасово реєструються) після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві, Севастополі або в районі.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) у першому реченні пункту 3 слово "Власник" замінити словом "Власники";

3) у пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

"4. Машина реєструється протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, яка подається державному інспектору у відповідному районі, у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.";

підпункт 3 виключити;

підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;";

доповнити пункт підпунктом 82 такого змісту:

"82) сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, видане або визнане Держспоживінспекцією або іншим акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на провадження такої діяльності в законодавчо регульованій сфері (для машин, що вперше реєструються в Україні і підлягають сертифікації);";

4) у пункті 8:

в абзаці другому підпункту 5 після слова "довідки-рахунка" доповнити словами "та номерний знак "Транзит";

у підпункті 6:

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Роком виготовлення самостійно складеної машини вважається дата видачі висновку про відповідність машини вимогам конструкції, безпеки дорожнього руху, виданого суб'єктом господарювання, уповноваженим проводити таку перевірку.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

абзац третій викласти у такій редакції:

"Відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам правил, нормативів і стандартів України щодо технічного стану, конструкції, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища підтверджується висновками суб'єктів господарювання, уповноважених проводити таку перевірку у порядку, визначеному законодавством.";

в абзаці четвертому після слів "(м. Одеса)" доповнити словами ", або з Державною науковою установою "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого";";

5) в абзаці четвертому пункту 13 після слів "підлягають здачі" доповнити словами "до інспекції";

6) у пункті 15:

у підпункті 1 слово "ввезення" замінити словами "тимчасового ввезення";

абзац другий підпункту 5 виключити;

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.

Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією згідно із заявою власника або уповноваженої ним особи, договором фінансового лізингу, договором оренди, кредитним договором тощо. По закінченні такого строку машина вважається незареєстрованою, а талон тимчасового обліку машини і номерний знак власник зобов'язаний здати до інспекції протягом 10 діб.";

7) абзац п'ятий пункту 16 після слів "реєстраційного документа" доповнити словами "або проведенні обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан";

8) абзац третій пункту 19 виключити;

9) у пункті 20 слова "державний технічний огляд" замінити словами "обов'язковий технічний контроль";

10) пункт 24 викласти у такій редакції:

"24. У разі перебування машини за межами району, де проводиться її реєстрація, або зняття з обліку допускається здійснення огляду машини спеціалістом з проведення обстеження машини на відповідність її ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, які пройшли підготовку для провадження такого виду діяльності, у районі, в якому машина перебуває тимчасово, з видачею відповідного висновку, строк дії якого становить 30 діб.";

11) у тексті Порядку слова "вузли і агрегати" в усіх відмінках замінити словами "складові частини (вузли і агрегати)" у відповідному відмінку.

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1259 слова "інспекції державного технічного нагляду" замінити словами "територіального органу Держсільгоспінспекції" у відповідному відмінку.

____________

Опрос