Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовых правил размещения наружной рекламы за пределами населенных пунктов

КМ Украины
Постановление КМ, Правила от 05.12.2012 № 1135
редакция действует с 05.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2012 р. N 1135

Київ

Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 грудня 2015 року N 1136

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, що додаються.

2. Установити, що погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктів, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення строку їх дії.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ТИПОВІ ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

1. Ці Типові правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

2. У цих Типових правилах терміни вживаються у такому значенні:

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів (далі - дозвіл) - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі розпорядження голови облдержадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яким надається право на розміщення зовнішньої реклами протягом визначеного строку у певному місці;

інформаційний банк даних - автоматизована інформаційно-довідкова система, призначена для накопичення відомостей про місця розташування рекламних засобів, планів їх розміщення, реєстрації заяв, видачу (відмову у видачі, переоформлення, видачу дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1136)

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні споруди, спеціальні тимчасові і стаціонарні конструкції на відкритій місцевості, у межах смуги відведення автомобільних доріг, над проїжджою частиною таких доріг, площа відведеної території на відкритій місцевості, які розташовані поза межами населеного пункту і надаються розповсюджувачеві зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

рекламний засіб - тимчасова чи стаціонарна спеціальна конструкція (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), яка використовується для доведення реклами до споживача.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про автомобільні дороги".

3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про рекламу" обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1136)

4. У процесі видачі дозволів забороняється проведення конкурсів.

5. Справляння плати за видачу (переоформлення, видачу дубліката, анулювання) дозволів забороняється.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1136)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1136)

7. Розміщення зовнішньої реклами на територіях і спорудах здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників і типології елементів місцевого середовища.

8. Під час видачі дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

9. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл оформляється за участю Укравтодору або власників автомобільних доріг та Національної поліції, а у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць - за участю органів виконавчої влади, визначених частиною п'ятою статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Оформлення видачі дозволу здійснюється відповідним структурним підрозділом облдержадміністрації або відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим за зразком згідно з додатком без залучення заявника у межах строку видачі дозволу.

Орган, який видає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг, на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць не пізніше дня, наступного за днем одержання заяви від заявника, надсилає її копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів, але не менше трьох днів.

За результатами розгляду документації, надісланої органом, який видає дозвіл, органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають до відповідного органу, який видає дозвіл.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що дозвіл оформлено за участю відповідного органу.

Орган, який видає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, забезпечує створення та поповнення інформаційного банку даних.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1136)

10. Пункт 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1136)

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1136)

12. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;

про місце розташування рекламного засобу;

про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1136)

13. Розміщення рекламних засобів здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про рекламу" і "Про автомобільні дороги".

14. Відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути менша ніж 100 метрів.

15. Підключення рекламних засобів до мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

16. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, додержання вимог техніки безпеки під час їх розміщення та експлуатації покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами згідно із законом.

17 Рекламні засоби маркуються шляхом нанесення на каркас найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

18. Контроль за додержанням цих Типових правил здійснюють органи виконавчої влади відповідно до повноважень.

19. Рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог цих Типових правил, підлягають демонтажу.

Демонтаж таких засобів у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється за рішенням Укравтодору за поданням, зокрема відповідної облдержадміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

 

Зразок

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Виданий ___ ____________ 20__ р. на підставі розпорядження _______________________________
                                                                                                                                                                     (дата видачі,
_____________________________________________________________________________________
                                          найменування органу виконавчої влади, дата прийняття і номер рішення)
_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування розповсюджувача зовнішньої реклами - юридичної особи або
                                                                    прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                       (місцезнаходження (місце проживання), банківські реквізити, податковий номер (у разі наявності)

Адреса місця розташування рекламного засобу _____________________________________________

Характеристика, зокрема технічна, рекламного засобу _______________________________________
                                                                                                                                                               (вид, розміри,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   площа місця розташування)

Керівник робочого органу

__________________
                 (підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

____________

Опрос