Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка информирования бригад экстренной (скорой) медицинской помощи о вызове экстренной медицинской помощи и их направлении на место происшествия

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.11.2012 № 1118
редакция действует с 05.01.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. N 1118

Київ

Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2020 року N 1359

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події

1. Цей Порядок встановлює вимоги щодо інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригади) про виклик екстреної медичної допомоги (далі - виклик) та їх направлення на місце події з метою забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги людині, яка перебуває у невідкладному стані (далі - екстрена медична допомога), недопущення випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття бригад на місце події.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) диспетчер напрямку - диспетчер оперативно-диспетчерської служби, або оператор оперативно-диспетчерської служби, на якого покладено обов'язки із здійснення інформаційного супроводу та координації дій бригади на всіх етапах надання екстреної медичної допомоги за викликом, у тому числі з координації дій бригади з іншими екстреними службами;

2) диспетчер прийому виклику - диспетчер оперативно-диспетчерської служби або оператор оперативно-диспетчерської служби, на якого покладено обов'язки з прийому та обробки звернень про необхідність надання екстреної медичної допомоги;

3) електронна карта виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги - електронний (цифровий) аналог форми первинної облікової документації 110/о "Карта виїзду швидкої медичної допомоги", що затверджена МОЗ;

4) класифікатор станів пацієнта - документ, який містить перелік станів пацієнта у вигляді системи кодів, який дає можливість чітко описати медичні аспекти екстреної події, що трапилася. Також містить опис обставин, за яких трапилася подія;

5) протоколи диспетчеризації - уніфікована система прийому викликів, що використовується для класифікації станів пацієнта і визначення категорії та пріоритету викликів, а також надання пост-диспетчерської підтримки відповідно до інструкцій про надання допомоги постраждалим до прибуття бригади;

6) старший диспетчер зміни - працівник системи екстреної медичної допомоги, який здійснює оперативне керування поточною зміною оперативно-диспетчерської служби, координує роботу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - центр) з іншими екстреними службами;

7) статус реагування на виклик - відображення поточного етапу обслуговування виклику екстреної медичної допомоги;

8) територія обслуговування - територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій відповідний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечує організацію та надання екстреної медичної допомоги.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законі України "Про екстрену медичну допомогу" та інших нормативно-правових актах України.

3. Інформація про необхідність надання екстреної медичної допомоги від будь-якої особи, яка звернулася за її наданням, надходить від оператора системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 до центральної оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - оперативно-диспетчерська служба) для опрацювання та передачі бригадам.

4. Оператори телекомунікації здійснюють маршрутизацію викликів за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103 від осіб, які перебувають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), або повідомлень від операторів системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112 до оперативно-диспетчерської служби центру відповідної території обслуговування в порядку, що визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

5. З метою забезпечення контролю за своєчасністю отримання викликів та реагування на них у медичній інформаційній системі оперативно-диспетчерської служби здійснюється автоматична фіксація часу надходження всіх звернень до оперативно-диспетчерської служби телефоном в голосовому форматі або неголосовим способом зв'язку (цифрові повідомлення тощо). Одразу після фіксації відповідні часові значення в режимі он-лайн передаються до інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф "Централь103" (далі - інформаційно-аналітична система "Централь103").

Виклики, що надходять на службові телефонні номери оперативно-диспетчерської служби (103, 112, номери консультаційного центру тощо), автоматично записуються та зберігаються протягом трьох років у сховищі даних медичної інформаційної системи оперативно-диспетчерської служби.

6. Для забезпечення отримання інформації про виклики у складі оперативно-диспетчерської служби визначаються диспетчери прийому викликів та диспетчери напрямку.

7. Кожна робоча зміна оперативно-диспетчерської служби повинна мати у складі не менше одного працівника, який володіє англійською мовою.

8. Диспетчер прийому виклику здійснює прийом та обробку всіх викликів, а саме:

1) приймає виклик;

2) заповнює електронні форми первинної медичної облікової документації;

3) передає зазначену інформацію диспетчеру напрямку;

4) надає довідкову інформацію населенню, якщо в оперативно-диспетчерській службі не передбачено іншої відповідальної особи;

5) надає оперативну інформаційно-консультативну підтримку звернень населення за екстреною медичною допомогою.

9. Диспетчер напрямку приймає рішення про направлення бригади на виклик та виконує всю подальшу комунікацію з нею, а саме:

приймає від диспетчера прийому викликів електронну карту виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

визначає бригаду або підтверджує вибір бригади електронною системою;

контролює передачу електронної карти виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги керівникові бригади;

отримує від бригади підтвердження щодо приймання виклику;

здійснює інформаційний супровід та координацію дій бригади на всіх етапах надання екстреної медичної допомоги за викликом, у тому числі координацію дій бригади з іншими екстреними службами;

передає до закладів охорони здоров'я інформацію щодо необхідності госпіталізації пацієнтів за викликами;

отримує повідомлення про обсяг екстреної медичної допомоги, наданої за викликом;

залучає додаткові бригади до надання екстреної медичної допомоги у разі наявності великої кількості постраждалих на місці події.

10. Розпорядження диспетчера напрямку є обов'язковими до виконання бригадами.

11. Причини виклику обов'язково заповнюються диспетчером прийому виклику відповідно до класифікатора станів пацієнта, що визначається МОЗ.

12. Після вибору диспетчером прийому виклику коду стану пацієнта з класифікатора станів пацієнта визначення пріоритету здійснюється автоматично відповідно до класифікатора станів пацієнта. За відсутності необхідної інформації щодо виклику диспетчер прийому викликів може змінити рішення та самостійно визначити пріоритет відповідно до класифікатора станів пацієнта.

13. Інформація про виклики, що належать до категорії неекстрених, передається у відповідні заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу. Порядок взаємодії центрів та центрів первинної медико-санітарної допомоги під час спільної обробки звернень щодо надання екстреної медичної допомоги визначається МОЗ.

14. Зміни статусів реагування на виклик відображаються в медичній інформаційній системі оперативно-диспетчерської служби та передаються до інформаційно-аналітичної системи "Централь103".

15. Оновлення інформації про виклик відображається в медичній інформаційній системі оперативно-диспетчерської служби та передається до інформаційно-аналітичної системи "Централь103". Інформація про особу, що внесла відповідні зміни, фіксується в електронній системі оперативно-диспетчерської служби.

16. У разі надходження виклику неголосовим способом зв'язку (цифрові повідомлення тощо) диспетчер прийому викликів перевіряє надану інформацію та підтверджує виклик, після чого відразу передає його диспетчеру напрямку.

17. Диспетчер прийому викликів може скасувати заявку на виклик, отриману неголосовим способом зв'язку (цифрові повідомлення тощо), якщо вона містить помилкову інформацію або є повторним зверненням.

18. Прийнятий диспетчером прийому викликів виклик однієї оперативно-диспетчерської служби та відповідна електронна карта виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги можуть бути автоматично переадресовані диспетчеру напрямку з будь-якої іншої оперативно-диспетчерської служби. У разі необхідності диспетчер напрямку однієї оперативно-диспетчерської служби може передати виклик диспетчеру напрямку іншої оперативно-диспетчерської служби.

19. У разі надходження виклику з-поза меж території обслуговування центру диспетчер прийому викликів зобов'язаний прийняти виклик та передати виклик диспетчеру напрямку своєї оперативно-диспетчерської служби. Диспетчер напрямку приймає рішення щодо обслуговування виклику або його переадресації іншій оперативно-диспетчерській службі. Переадресація викликів між оперативно-диспетчерськими службами відбувається через інформаційно-аналітичну систему "Централь103".

20. Бригада забезпечує:

1) приймання від диспетчера напрямку медичної інформації про виклик в електронній формі;

2) заповнення визначеної законодавством первинної медичної облікової документації в електронному вигляді;

3) заповнення визначеної законодавством первинної медичної облікової документації в паперовому вигляді, а в разі відсутності технічної можливості - заповнення її в електронному вигляді;

4) здійснення заходів щодо надання екстреної медичної допомоги з урахуванням установлених нормативів;

5) внесення інформації про статус реагування на виклик в медичну інформаційну систему оперативно-диспетчерської служби;

6) передачу диспетчеру напрямку інформації про велику кількість постраждалих для залучення додаткових бригад.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2020 р. N 1359)

____________

Опрос