Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления

КМ Украины
Постановление КМ от 12.11.2012 № 1074
действует с 28.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2012 р. N 1074

Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 44, ст. 1705, N 52, ст. 2091, N 65, ст. 2671, N 78, ст. 3167, N 80, ст. 3227), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. Абзац другий пункту 1 після слова "надається" доповнити словами "із загального та спеціального фондів".

2. У пункті 3 слово "жовтня" замінити словом "грудня".

3. Доповнити Порядок та умови пунктом 161 такого змісту:

"161. Надання субвенції із загального фонду державного бюджету здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) субвенція спрямовується на погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню, яка утворилася станом на 1 грудня 2012 р. та залишилася непогашеною на дату проведення взаєморозрахунків.

Розрахунки з погашення такої заборгованості проводяться без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій;

2) підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості є договір про організацію взаєморозрахунків, укладений підприємствами, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню, та іншими учасниками розрахунків.

Примірний договір про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, наведений у додатку 5.

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю учасників розрахунків, виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості та надходження коштів на рахунок Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", відкритий у Казначействі, з подальшим перерахуванням на сплату податкових зобов'язань перед бюджетом та на її поточний рахунок, відкритий у ПАТ "Ощадбанк", для подальшого спрямування цих коштів на проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу;

3) територіальні комісії приймають рішення про узгодження обсягу заборгованості у триденний строк з дня надходження відповідних документів;

4) Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства і компанії укладають протягом п'яти робочих днів з учасниками розрахунків договори, зазначені у підпункті 2 цього пункту, або надсилають їм письмову відмову з обґрунтуванням причини;

5) учасники розрахунків подають місцевому фінансовому органу:

договори про організацію взаєморозрахунків;

рішення (затверджені протоколи) територіальної комісії про узгодження обсягів заборгованості;

документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов;

акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості, яка утворилася на дату підписання договору про організацію взаєморозрахунків;

6) місцеві фінансові органи надсилають щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних і Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської міської держадміністрацій договори про організацію взаєморозрахунків та реєстри договорів для формування та подання до 7 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, рішеннями (затвердженими протоколами) територіальної комісії про узгодження обсягів заборгованості та актами звіряння заборгованості, складеними учасниками розрахунків, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, договори про організацію взаєморозрахунків;

7) Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає Мінфіну інформацію про обсяг заборгованості.

Мінрегіон формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його до 10 і 25 числа Мінфіну.

Мінфін на підставі інформації, поданої Казначейством, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків, поданого Мінрегіоном, приймає протягом двох днів рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства;

8) підприємства, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, яка споживається населенням, та суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, перераховують кошти в погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ на рахунок Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", відкритий в Казначействі.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" перераховує кошти, що надійшли на її рахунок від підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, що споживається населенням, та суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, відкритий в Казначействі, на сплату податкових зобов'язань перед бюджетом та на поточний рахунок зазначеної Компанії, відкритий у ПАТ "Ощадбанк", для подальшого спрямування цих коштів на проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу.".

4. Додаток 1 до Порядку та умов викласти у такій редакції:

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у 2012 році

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Усього

Субвенція із спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок джерел, зазначених у пунктах 34 - 37, 39 і 40 статті 4, пункті 12 статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

усього

за рахунок джерел, зазначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

пункт 38 статті 4

пункти 34 - 37, 39 і 40 статті 4, пункт 12 статті 8

Бюджет Автономної Республіки Крим

473130,6

139224,4

46406,9

7697,7

38709,2

287499,3

Обласний бюджет Вінницької області

209902,9

39956,7

48550

3094,6

45455,4

121396,2

Обласний бюджет Волинської області

150708,4

31745

2831,6

2765,1

66,5

116131,8

Обласний бюджет Дніпропетровської області

1591853,7

478752,8

315671,1

29385,1

286286

797429,8

Обласний бюджет Донецької області

2642814

940146,3

388683,5

90844,6

297838,9

1313984,2

Обласний бюджет Житомирської області

135553,9

56928,7

2847,3

1923,7

923,6

75777,9

Обласний бюджет Закарпатської області

44477,6

39813,8

1382,3

148,6

1233,7

3281,5

Обласний бюджет Запорізької області

258405

76414,8

7726,1

5309,3

2416,8

174264,1

Обласний бюджет Івано-Франківської області

85913,5

4416

33428,3

27436,1

5992,2

48069,3

Обласний бюджет Київської області

374153,4

45023,1

33390

23390

10000

295740,3

Обласний бюджет Кіровоградської області

169218,2

61320,7

25906,6

2682,6

23224

81990,9

Обласний бюджет Луганської області

1356306,8

705744,5

275546,6

82910,7

192635,9

375015,7

Обласний бюджет Львівської області

347741,9

60295,8

20790

7583,1

13206,9

266656,1

Обласний бюджет Миколаївської області

110961,3

19100

15151,3

1540,8

13610,5

76710

Обласний бюджет Одеської області

339468,5

28023,8

50206,5

5878,4

44328,1

261238,2

Обласний бюджет Полтавської області

339061,8

95049,3

6145,3

6145,3

 

237867,2

Обласний бюджет Рівненської області

125265,9

12838,9

2715,3

2715,3

 

109711,7

Обласний бюджет Сумської області

155232,6

14977,5

7590,9

3139,5

4451,4

132664,2

Обласний бюджет Тернопільської області

90107,6

4564,6

4895,1

2132,1

2763

80647,9

Обласний бюджет Харківської області

1071605,6

424662,1

85843,5

81423,8

4419,7

561100

Обласний бюджет Херсонської області

104712

9683

8031,3

2853,6

5177,7

86997,2

Обласний бюджет Хмельницької області

212041,2

17336,5

7190,9

4343,2

2847,7

187513,8

Обласний бюджет Черкаської області

175907,8

18216,2

4137

4137

 

153554,6

Обласний бюджет Чернівецької області

58298,2

41301,6

3855,6

794,8

3060,8

13141

Обласний бюджет Чернігівської області

152595,9

2755

8814,7

3641,8

5172,9

141026,2

Міський бюджет м. Києва

4961928,7

1094625,7

2335831

2335831

 

1531472

Міський бюджет м. Севастополя

176779,4

25408,3

4514,2

4514,2

 

146856,9

Усього

15914146,5

4488325,6

3748082,9

2744262

1003820,8

7677738

".

5. Доповнити Порядок та умови додатком 5 такого змісту:

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

________________________________
            (місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

Територіальний орган Казначейства в ____________________________________________________
в особі ___________________________________________________________ (далі - сторона перша),
                                               (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________;
місцевий фінансовий орган _____________________________________________________________
                                                                                                                    (повне найменування)
в особі ____________________________________________________________ (далі - сторона друга),
                                               (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                     (повне найменування)
в особі ____________________________________________________________ (далі - сторона третя),
                                                (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                       (повне найменування)
в особі _________________________________________________________ (далі - сторона четверта),
                                            (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________;
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
в особі __________________________________________________________ (далі - сторона остання),
                                             (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
(далі - сторони), уклали договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. N 517 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування".

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує кошти загального фонду державного бюджету стороні першій у сумі ____________ гривень на підставі рішення Мінфіну.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню.

6. Сторона третя перераховує на рахунок сторони четвертої кошти у сумі __________________ гривень, у тому числі податок на додану вартість _______________________________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N ____.

7. Сторона четверта перераховує на рахунок сторони останньої кошти у сумі ____________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за природний газ 20__ року згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N ___.

8. Сторона остання перераховує кошти на сплату податкових зобов'язань перед бюджетом та на її поточний рахунок, відкритий у ПАТ "Ощадбанк", для проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу.

9. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "стаття 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", дату і номер договору.

Зобов'язання сторін

10. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання територіальним органам Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. N 517;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунок, а сторона остання - на сплату податкових зобов'язань перед бюджетом та на її поточний рахунок, відкритий у ПАТ "Ощадбанк", для подальшого спрямування цих коштів на проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного надання сторонами платіжних документів територіальні органи Казначейства своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти за схемою, передбаченою договором.

Відповідальність сторін

11. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до законодавства.

Інші умови

12. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

13. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата та номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

14. Договір є дійсним лише у разі проведення відповідного фінансування.

15. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної жодної претензії стосовно предмета договору.

16. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

17. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

18. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

19. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складаються два примірники для Казначейства та уповноваженого банку. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

20. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

Сума договору

_______________
(цифрами)

_______________________________________
(словами)

гривень.

Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок __________________

Код банку ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ____________________

Керівник _______________________________
                                                       (підпис)

Головний бухгалтер _____________________
                                                                    (підпис)

М. П.".

____________

Опрос