Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приложение к Порядку получения разрешения на производство, хранение, транспортировку, использование, захоронение, уничтожение и утилизацию ядовитых веществ, в том числе продуктов биотехнологии и других биологических агентов

КМ Украины
Постановление КМ от 21.11.2012 № 1068
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. N 1068

Київ

Про внесення змін у додаток до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 вересня 2014 року N 405)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни у додаток до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440, виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПЕРЕЛІК
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу

Хімічні речовини

Алкіл-а-аліл-оксикарбонілоксіакрилат

6-(п-Амінобензолсульфамідо)-3-метоксипіридазин-(сульфапіридазин)

4-(п-Амінобензолсульфамідо-)метоксипіримідин-сульфамонометоксин)

Амонію хлорплатинат

Ангідрид хромовий

Бацилхілін

Бензальхлорид

Бензилу хлорид

п-Бензохінон

Бенз(а)пірен

Берилій і його сполуки, у тому числі:

берилію оксид

берилію гідроксид

берилію фторид

берилію хлорид

берилію сульфат

берилію карбонат

берилію нітрат

берилію ортосилікат

берилію борид

берилію боргидрид

берилію бромід

берилію форміат

берилію ацетат

берилію ацетілацетонат

берилію йодид

берилію сульфід

берилію карбід

берилію нітрид

БІС (10-дигідрофенарсазиніл-оксид(п-оксид)

БІС (10-феноксарсиніл/оксофін)

Бруцин (2,3-диметоксистрихнін)

Трет-бутилперацетат

Ванадій і його сполуки, у тому числі:

ванадію бромід

ванадію гідроксид

ванадію йодид

ванадію сульфід

ванадію хлорид

ванадію оксисульфат

ванадію оксид

ванадію пентаоксид

ванадію оксихлорид

ванадію окситрихлорид

ванадію оксибромід

ванадію окситрибромід

ванадію окситрифторид

ванадію телурид

ванадію фторид

метаванадат амонію

метаванадат кальцію

метаванадат вісмуту

метаванадат міді

метаванадат магнію

метаванадат натрію

метаванадат нікелю

метаванадат цинку

ортованадат кальцію

ортованадат барію

ортованадат натрію

пированадат натрію

поліванадат амонію

Вінілу хлорид

Водню ціанід

Водень миш'яковистий (арсин)

Водень фосфористий (фосфін)

Водню хлорид

Водню бромід

Возгони кам'яновугільних смол і пеків з вмістом бенз(а)пірену - 0,075 - 0,15 відсотка; 0,15 - 0,3 відсотка

Галантамін*

____________
* Тут і далі - дія постанови не поширюється на вироби з отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Гексаметилендіамін

Гексаметилендіізоціанат

1, 2, 3, 4, 7, 7-Гексахлорбіцикло (2, 2, 1,)-гептен-5, 6-біс-оксиметиленсульфіт (тіодан)

Гексахлорбутадієн

1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагідро-1,4-ендо,екзо-5,8-диметанонафталін (алдрін)

Гексахлорциклогексан (гексахлоран)

Y-гексахлорциклогексан (Y-гексахлоран)

Гексахлорциклопентадієн

1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор-6,7-епокси-1, 4, 5, 8-діендометилен-1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а-октагідронафталін (дилдрін)

Гептахлор

Гігроміцин Б+*

Гідразин і його сполуки, у тому числі:

гідразин гідрат

гідразин дигідрохлорид

гідразин сульфат

N,N-диметилгідразин

1,2-диметилгідразин

1,2-дифенілгідразин

метилгідразин

фенілгідразин

хлорид фенілгідразину

гідрохлорид фенілгідразину

сульфат фенілгідразину

біс-гідразин

гідразин фосфорнокислий

гідразинкарбоксилімідамід водень карбонат

гідразин-три-нітрометан

Гідроксид трициклогексил (пліктран)

Гліфтор

Диборан

Диметилвінілетинілкарбінол

0, 0-Диметил-/4-нітро-3-метилфеніл/тіофосфат (метилнітрофос)

0, 0-Диметил-0-4-нітрофеніл/тіофосфат (метафос)

Диметилсульфат

Диметилціанамід

0, 0-Диметил-S-етилмеркаптоетилдитіофосфат (М-81, екатин)

2, 6-Диметокси-4-/п-амінобензосульфамідо/піримідин (сульфадиметоксин)*

Динітрил перфторадипінової кислоти

Динітрил перфторглутарової кислоти

2, 4-Динітро-2-вторбутилфенол (диносеб)

4, 6-Динітро-2-ізопропілфенол (диносеб)

Динітро-о-крезол

Динітрофенол

3, 4-Дихлорпропіонанілід (пропанід)

0, 0-Діетил-0-(4-нітрофеніл)-тіосульфат (тіофос)

Діетилперфторадипінат

Діетилперфторглутарат

Діетилртуть

Діетилтелурид

Заліза пентакарбоніл

Ізопропілхлоркарбонат

3-Ізоціантолуол

Кадмій і його сполуки, у тому числі:

кадмію оксид

кадмію гідроксид

кадмію фторид

кадмію хлорид

кадмію бромід

кадмію йодид

кадмію фторсилікат

кадмію сульфід

кадмію сульфат

кадмію нітрат

кадмію карбонат

кадмію ціанід

кадмію біхромат

кадмію хромат

кадмію йодат

кадмію молібдат

кадмію азид

кадмію сульфіт

кадмію антимонід

кадмію селенід

кадмію селеніт

кадмію метасілікат

кадмію метатанталат

кадмію телурид

кадмію телурат

кадмію титанат

кадмію вольфрамат

кадмію метацирконат

кадмію ніобат

кадмію арсенід

кадмію фосфід

кадмію фосфат

кадмію сульфат гідрат

кадмію стеарат

Кальцій алюмохромфосфат

Кальцій нікельхромфосфат

Каталізатор міднохромбарійовий

Кислота терефталева

Кислота тіогліколева

Кислота тримелітова

Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду

Марганцю оксиди

Міді трихлорфенолят

Міді хромфосфат

Меркаптофос

Меркуран

Метанол

Метил бромід

Метилфенілкетон

Метилізоціанат

Метилізотіоціанат

Метилмеркаптофос

І-Метил-2/3-піридин/піролідинсульфат/нікотин сульфат/

Метилтестостерон*

п-Метилуретанбензолсульфогідразин /порофор ЧХЗ-5/

Метилхлорформіат

Метильний дихлорид

0-Метил-0-етил-нітрофенілтіофосфат /метилетилтіофос/

Арсен і його неорганічні сполуки із вмістом арсену більш як 40 відсотків, у тому числі:

арсенат амонію

арсенат калію

арсенат кальцію

арсенат магнію

арсенат міді

арсенат натрію

арсенат цезію

арсенат цинку

арсеніт калію

арсеніт літію

арсеніт міді

арсеніт натрію

арсеніт срібла

арсеніт стронцію

арсенат стронцію

оксобромід арсену

трибромід арсену

оксохлорид арсену

трихлорид арсену

пентахлорид арсену

оксид-хлорид арсену

фторид-тетрахлорид арсену

фторид арсену

трифторид арсену

трифторид-оксид арсену

пентафторид арсену

йодид арсену

трийодид арсену

тетрайодид діарсену

монооксид арсену

діоксид арсену

триоксид арсену

триоксид діарсену

триоксид тетраарсену

тетраоксид триарсену

пентаоксид арсену

пентаоксид діарсену

пентаоксид тетраарсену

оксид арсену

фосфід арсену

дифосфід діарсену

трифосфід арсену

арсенід талію

сульфід арсену

трисульфід діарсену

трисульфід тетраарсену

тетрасульфід діарсену

тетрасульфід тетраарсену

пентасульфід діарсену

селенід арсену

триселенід діарсену

трителурид діарсену

гексафтороарсенат водню

гексафтороарсенат літію

Монофтороцтова кислота та її водорозчинні солі

Натрію метилдитіокарбамат /карбатіон/

L-Нафтохінон

Нікель*

Нікелю оксиди

Сульфіди нікелю

Нікелю карбоніл

Нікелю хромфосфат

Нікотин

п-Нітроанілін

Нітрил акрилової кислоти

Озон

Оксацилін*

Октаметилтетрамід пірофосфорної кислоти /октаметил/

Октахлорендометилентетрагідроіндан /хлориндан/

Пентахлорфенол

Пентахлорфенолят натрію

Перфторізобутилен

3-/2-Піперидил/-піридин /анабазин/

3-/2-Піперидил/-піридина сульфат

Пірен

S-Пропіл-0-феніл-0-етилтіофосфат /гетерофос/

Рифампіцин*

Ртуть металічна

Ртуті неорганічні сполуки, у тому числі:

дигідрат бромату ртуті

броміди ртуті

тетрагідрат перхлорату ртуті

тригідрат перхлорату ртуті

хлориди ртуті

йодат ртуті

йодиди ртуті

моногідрат нітрату ртуті

оксид ртуті

сульфід ртуті

тіоціанат ртуті

селенід ртуті

селеніт ртуті

телурид ртуті

телурит ртуті

вольфрамат ртуті

арсенат ртуті

нітрати ртуті

сульфат ртуті

ціанід ртуті

амонію хлорид ртуті

Свинець* і його неорганічні сполуки, у тому числі:

свинцю арсенати

свинцю арсеніт

свинцю оксид

свинцю тетроксид

свинцю нітрат

свинцю перхлорат

свинцю сульфат

свинцю хлорид

свинцю хромат

свинцю ціанід

свинцю оксид фосфонат

свинцю оксид сульфат

тетрасвинцю триоксид сульфат

свинцю сульфохромат

свинець хромат молібдат сульфат

свинцю азид

свинцю гідроарсенат

свинцю дифторид

свинцю карбонат

свинцю телурид

свинцю тіоціанат

свинцю фторид

свинцю йодат

свинцю йодид

свинцю гідроксид

свинцю сульфід

свинцю хлорат

Свинцю гідрохінонат

Свинцю саліцилат

Селену діоксид

Сірковуглець

Склокристалічний цемент, що містить свинець

Склоемаль, що містить свинець

Стрептоміцин*

Строфантидин-ацетат*

Стрихнін

Талій і його сполуки, у тому числі:

талію ацетат

талію бромід

талію гідроксид

талію йодид

талію карбонат

талію нітрат

талію сульфат

талію форміат

талію фторид

талію хлорат

Телур

Тестостерон*

Тетраетилсвинець

Толуілендіізоціанат

Торій

Трикрезилфосфат

2-Трифторметил-10-/3-/4-метил-1-піперазиніл/пропіл-фенотіазин дигідрохлорид /трифтазин/

2, 4, 6-Трихлор-1, 3, 5-триазин /ціанурхлорид/

Уран і його сполуки, у тому числі:

уранілацетату дигідрат

урану гексафторид

урану диборид

урану дикарбід

урану діоксин

урану дисиліцид

урану дисульфід

урану карбід

урану нітрид

урану оксид (триурану октаоксид)

урану пентафторид

урану силіцид (триурану дисиліцид)

урану сульфід

урану тригідрат

3-/1-Феніл-2-ацетил-етил/-4-оксикумарин /зоокумарин/

1-Феніл-3, 5-дихлорпіридазон-6

о-Фенілендіамін

п-Фенілендіамін

Фосфід алюмінію

Фосфід цинку

Фосфіди лужних металів

Фосфіди лужноземельних металів

Фосфор жовтий

Фосфору хлороксид

Хлору діоксид

Хлорангідрид трихлороцтової кислоти

м-Хлоранілін

п-Хлорбензотрихлорид

Хлоропрен

Хлорпаладозамін

Хлоропікрин

Хлорофацинон (редентин)

Хлороціан

10-Хлорфенолксарсин (хлорфін)

В-Хлоретилтриметиламонію хлорид (хлорхолінхлорид)

Хромамонію сульфат (хромаміачні галуни)

Хрому трихлорид гексагідрат

Хромати, біохромати, у тому числі:

хромат натрію

хромат калію

хромат цинку

хромат срібла

хромат кальцію

хромат олова

хромат магнію

хромат міді

хромат алюмінію

хромат літію

хромат барію

хромат ртуті

хромат стронцію

хромат хрому

біхромат амонію

біхромат натрію

біхромат калію

біхромат кальцію

біхромат барію

біхромат міді

біхромат цезію

біхромат срібла

біхромат літію

Хрому фосфат однозаміщений

Циклопентадіенілтрикарбоніл марганцю

Етиленімін

Етиленсульфід

Етиленхлоргідрин

Етилмеркурфосфат

Етилмеркурхлорид /гранозан/

Ренон, диклат

Алсулін*

Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС

Гентаміцин*

Глюкозамін*

Гріцин*

Кобальт-самарійова композиція магнітів

Натрію нітрит

Сизоміцин*

Диметилкадмій

м-Нітроанілін

Свинцю стеарат

Свинцю міді-фосфат

Свинцю фталат

Фторфеназин*

БІС (трибутил олова оксид)

Бунамідин гідрохлорид

L-(5, 6 Карбамід-ціанід (вітамін B12)*

Літій і його розчинні неорганічні солі, у тому числі:

літію бромід

літію хлорид

літію йодит

літію сульфід

літію йодат

літію бромат

літію перборат

літію дигідроортофосфат

літію дигідроортофосфіт

літію гіпофосфіт

літію хромат

літію біхромат

літію перманганат

літію йодомеркурат

літію сульфіт

літію сульфат

літію нітрит

літію нітрат

літію фторосилікат

літію перхлорат

літію хлорат

Малодинітрил

2-L-метилгідротестостерон (медостерон)*

2-L-метилгідротестостерон капронат*

2-L-метилгідротестостерон пропіонат*

2-L-метилгідротестостерон енантат*

Метиловий ефір екстрадіола*

Метиловий ефір естрона*

Феноболін*

Тестостерон*

Тестостерон ізокапронат*

Тестостерон пропіонат*

Тестостерон фенілпропіонат*

Цинхонін

Азоту діоксид

Азоту оксид

Алілу ціанід

Бензилу ціанід

Бору фторид

Бром

Ціаніди, у тому числі:

ціанід барію

ціанід калію

ціанід кальцію

ціанід кобальту

ціанід міді

ціанід нікелю

ціанід цинку

ціанід натрію

Ізопропілнітрит

Сірководень

Вуглецю оксид

Фенілізоціанат

Формальдегід

Фосген

Хлорфеніл-н-хлорбензолсульфонат

Етиленамін

Етиленхлоргідрин

Натрію нітрит

Кремній чотирифтористий

Штами-продуценти та продукти біотехнології

Штами-продуценти

Вакцин

Амінокислот

Антибіотиків

Ферментів

Білково-вітамінних концентратів

Кормового білку

Кормових дріжджів

Вітамінів

Біополімерів

Харчових добавок

Продукти біотехнології

Білково-вітамінні концентрати

Кормові дріжджі

Кормові білки

Харчові білкові добавки

Антибіотики медичного і немедичного призначення*

Мікробні препарати для захисту рослин

____________

Опрос