Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 28 июля 2003 г. N 1180 и от 27 августа 2010 г. N 796 и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 19 мая 1999 г. N 855

КМ Украины
Постановление КМ от 07.11.2012 № 1056
действует с 26.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2012 р. N 1056

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180 і від 27 серпня 2010 р. N 796 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 855

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1629; 2009 р., N 29, ст. 977) і від 27 серпня 2010 р. N 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2410, N 78, ст. 2770; 2011 р., N 41, ст. 1689; 2012 р., N 65, ст. 2662) зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 855 "Про затвердження переліку платних послуг у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 903).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180 і від 27 серпня 2010 р. N 796

1. У переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180:

пункт 4 після слова "експертиза" доповнити словами "відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку";

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Розроблення програмного продукту, впровадження, реалізація та супровід програмних засобів і продуктів";

пункт 8 після слова "обслуговування" доповнити словами ", послуг з розроблення науково-технічної документації на науково-технічну продукцію, натурний зразок";

пункти 9 - 11 викласти у такій редакції:

"9. Підготовка на основі результатів аналізу, оцінки та узагальнення бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, аналітичних і фактографічних матеріалів, добірок, каталогів, буклетів, інформаційної та рекламної продукції для провадження наукової та науково-технічної діяльності

10. Підготовка понад державне замовлення відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, у тому числі іноземців

11. Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведення для осіб, які навчалися відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами";

у пункті 12 слово "курсів" виключити;

у пункті 15 слова "Послуги з" замінити словом "Забезпечення";

у пункті 16 слова "курсів іноземних мов, підготовка до роботи з комп'ютерною технікою та навчання методикам" замінити словами "навчання іноземних мов, роботи з комп'ютерною технікою та методик";

пункт 17 виключити;

пункти 18 - 21 викласти у такій редакції:

"18. Видання, розповсюдження та реалізація наукових, науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань, тиражування матеріалів бібліотек на носіях інформації, надання поліграфічних послуг

19. Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устатковання, що виготовлені за власними технологіями. Виробництво та реалізація дослідних та промислових партій продукції, виготовленої за власними технологіями

20. Виробництво та реалізація сільськогосподарської та виноробної продукції, отриманої як науково-прикладний результат, проведення дегустації

21. Здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету";

пункт 23 виключити;

у пункті 24 слово "Розроблення" замінити словами "Забезпечення розроблення";

пункти 25 - 28 виключити;

у пункті 29 слова ", підпорядкованим головним розпорядникам бюджетних коштів" виключити;

пункт 30 викласти у такій редакції:

"30. У сфері житлово-комунальних послуг:

надання громадянам, які проживають у будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі установи, а також користувачам приміщень і будівель, які не перебувають на балансі установи, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування;

надання послуг, пов'язаних із забезпеченням працівників житловою площею та місцями у гуртожитках, надання місць для тимчасового проживання у готелях";

пункти 31 і 32 виключити;

у пункті 33 слова "Послуги з надання" замінити словом "Надання";

пункти 34 і 35 викласти у такій редакції:

"34. Організація оздоровлення та відпочинку громадян на базах відпочинку та у закладах, що перебувають на балансі установи

35. Надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам";

пункт 36 виключити;

пункт 37 викласти у такій редакції:

"37. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в приміщеннях установи";

пункт 38 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 796:

1) абзац перший пункту 3 постанови викласти у такій редакції:

"3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту:";

2) у переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

підпункт 11 викласти у такій редакції:

"11) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведення для осіб, які навчалися відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);";

у підпункті 12 слова "проведення наукових консультацій для" замінити словами "здійснення наукового супроводження";

підпункти 16 і 20 виключити;

підпункт 21 викласти у такій редакції:

"21) складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок;";

підпункт 24 після слів "(газети, часописи, альманахи тощо)" доповнити словами ", друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії";

у пункті 3:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу особам, які від'їжджають за кордон, крім випадків, коли особа, яка навчається, або працівник навчального закладу направлені на навчання, стажування за кордон за бюджетні кошти;";

підпункти 3, 5 і 6 виключити;

абзац четвертий підпункту 7 виключити;

у пункті 4:

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в приміщеннях установи;";

пункт 6 виключити;

у пункті 7:

доповнити підпункт 3 абзацами такого змісту:

"осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках навчального закладу згідно з рішенням його керівника;

працівників інших навчальних закладів, установ та організацій;";

у підпункті 7 слова "додаткових послуг" замінити словами "послуг з облаштування та утримання будинків і приміщень".

____________

Опрос