Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения размера и предоставления военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за причитающееся им для получения жилое помещение

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.10.2012 № 1036
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2012 р. N 1036

Київ

Про затвердження Порядку визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 травня 2013 року N 380
,
 від 4 вересня 2013 року N 719

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Відповідно до статті 481 Житлового кодексу Української РСР і статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, що додається.

2. Установити, що:

надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення здійснюється в межах коштів, що передбачаються у державному бюджеті на виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2362; 2004 р., N 17, ст. 1174; 2010 р., N 100, ст. 3555);

Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство інфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Державне космічне агентство визначають щороку в межах бюджетних призначень для забезпечення житлом військовослужбовців на відповідний бюджетний рік видатки на надання грошової компенсації за належні для отримання військовослужбовцями та членами їх сімей жилі приміщення, а Державна служба з надзвичайних ситуацій - видатки на надання грошової компенсації за належні для отримання особами, звільненими з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, та членами їх сімей жилі приміщення.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. N 380,
 від 04.09.2013 р. N 719)

3. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству інфраструктури, Адміністрації Держприкордонслужби, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Управлінню державної охорони, Державному космічному агентству у місячний строк привести власні нормативно-правові акти з питань забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей у відповідність з Порядком, затвердженим згідно з пунктом 1 цієї постанови.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. N 719)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

(У тексті Порядку слово "МНС" виключено, а після слова "СБУ" доповнено словом "ДСНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року N 380)

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей, що перебувають разом з ними на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (далі - компенсація).

2. Дія цього Порядку поширюється на:

військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членів їх сімей, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що ведеться відповідно у військових частинах, органах, підрозділах, загонах, військових навчальних закладах, установах (далі - військові частини), а у разі їх розформування - у військових комісаріатах та квартирно-експлуатаційних установах (організаціях);

сім'ї померлих осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3. Військовослужбовці та члени їх сімей, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право отримати компенсацію один раз протягом усього часу проходження військовослужбовцями військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

4. У разі використання військовослужбовцем та/або членами його сім'ї права на приватизацію раніше наданого жилого приміщення у неповному обсязі загальна площа жилого приміщення, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність військовослужбовця та/або членів його сім'ї.

У разі отримання військовослужбовцем з державного житлового фонду жилого приміщення, яке не приватизовано ним та/або членами його сім'ї, і його подальшого перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та/або включені до списку осіб, що мають право на позачергове одержання жилих приміщень, загальна площа житла, яка підлягає компенсації, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні військовослужбовця та членів його сім'ї.

5. Черговість надання компенсації визначається за часом взяття військовослужбовця та членів його сім'ї на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до списків осіб, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

6. Підставою для відмови у наданні військовослужбовцю та членам його сім'ї компенсації є їх зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або виключення із списку громадян, що мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

7. Розмір компенсації визначається:

за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на військовослужбовця і кожного члена його сім'ї, який перебуває з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Понад норму жилої площі для окремих категорій військовослужбовців та членів їх сімей, визначеним законодавством, враховується додаткова жила площа у розмірі 10 кв. метрів;

з урахуванням вимог до загальної площі житла відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення";

з урахуванням граничної вартості будівництва 1 кв. метра загальної площі житла в регіоні, де військовослужбовець перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

8. Розмір грошової компенсації (К) розраховується за формулою:

К = (13,65 х N + 17 + Дпл) x В0,

де:

13,65

-

визначена законодавством норма жилої площі на одну особу, кв. метрів;

N

-

кількість осіб, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

17

-

загальна нежила площа житла на сім'ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", кв. метрів;

Дпл

-

додаткова жила площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їх сімей, визначеним законодавством, у розмірі 10 кв. метрів;

В0

-

гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для населених пунктів, що визначається згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. N 193 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 753).

За наявності у військовослужбовця права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв. метрів.

9. Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, ДКА щороку протягом I кварталу після визначення загальної суми видатків на надання компенсації розподіляють її між військовими частинами, військовими комісаріатами та квартирно-експлуатаційними установами (організаціями), в яких ведеться облік військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, з урахуванням часу взяття військовослужбовців та членів їх сімей на такий облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. N 719)

10. Житлові комісії військових частин, військових комісаріатів та квартирно-експлуатаційних установ (організацій) (далі - житлові комісії) письмово інформують військовослужбовців та членів їх сімей, у яких настала черга на отримання жилих приміщень у поточному році, про їх право на отримання компенсації та про її орієнтовний розмір.

11. Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру житловій комісії відповідно військової частини, військового комісаріату чи квартирно-експлуатаційної установи (організації) подаються такі документи:

рапорт військовослужбовця (заява особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім'ї померлої такої особи) та нотаріально посвідчена згода членів його сім'ї на отримання компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;

довідка про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання (перебування);

копії паспорта військовослужбовця і повнолітніх членів сім'ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

копія облікової картки фізичної особи - платника податків (військовослужбовця та членів його сім'ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

копію свідоцтва про право власності на житло за його наявності (військовослужбовця та членів його сім'ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

довідку про отримання (неотримання) житла військовослужбовцем з колишнього місця перебування його на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім'ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

дозвіл органу опіки і піклування на отримання неповнолітнім членом сім'ї компенсації у випадках, визначених законодавством.

12. Житлові комісії розглядають рапорти військовослужбовців (заяви осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, або членів їх сімей) щодо надання компенсації та приймають рішення про надання або відмову в наданні компенсації.

Рішення житлової комісії затверджується відповідно командирами військових частин, військовими комісарами та начальниками житлово-експлуатаційних установ (організацій), після чого в порядку, визначеному Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрацією Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони, ДКА, списки осіб, щодо яких прийнято рішення про надання компенсації, подаються на затвердження відповідно Міністрові оборони, Міністрові внутрішніх справ, Міністрові інфраструктури, Голові Держприкордонслужби, Голові ДСНС, Голові СБУ, Голові Служби зовнішньої розвідки, начальнику Управління державної охорони, Голові ДКА.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. N 380,
 від 04.09.2013 р. N 719)

13. Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, ДКА надає компенсацію шляхом перерахування коштів на поточний рахунок особи, що має право на її отримання, відкритий у банку, статутний капітал якого становить не менш як 10 млрд. гривень та в якому держава прямо та/або опосередковано володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів та до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації, за умови, що операції з відкриття, ведення і закриття зазначеного рахунка здійснюються безоплатно, проценти на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. N 719)

14. Облік військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби у запас або у відставку, чи членів сімей померлих таких осіб), яким надали грошову компенсацію, ведеться у порядку, визначеному Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрацією Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони та ДКА.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. N 719)

____________

Опрос