Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и реализации проекта "Дом музыки"

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 07.11.2012 № 1019
действует с 16.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2012 р. N 1019

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки та реалізації проекту "Будинок музики"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань підготовки та реалізації проекту "Будинок музики" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки та реалізації проекту "Будинок музики", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань підготовки та реалізації проекту "Будинок музики"

Міністр культури, голова міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра культури, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Радник Прем'єр-міністра України, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Головний спеціаліст відділу музичного мистецтва управління мистецтв департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Мінкультури, секретар міжвідомчої робочої групи

Радник Прем'єр-міністра України

Директор департаменту фінансів соціальної сфери Мінфіну

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Заступник Голови ДПС

Голова Київської міськдержадміністрації

Директор Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Мінкультури

Директор департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Мінкультури

Художній керівник - головний диригент Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру (за згодою)

Художній керівник Національного будинку органної та камерної музики (за згодою)

Голова Українського фонду миру (за згодою)

Голова наглядової ради фестивалю "Сходи до неба" (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки та реалізації проекту "Будинок музики"

1. Міжвідомча робоча група з питань підготовки та реалізації проекту "Будинок музики" (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою сприяння в підготовці та реалізації проекту "Будинок музики", що передбачає планування та будівництво в м. Києві будівлі із сучасними залами симфонічної, камерної та джазової музики (далі - проект "Будинок музики").

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню взаємодії, координації та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних інститутів громадянського суспільства з метою підготовки та реалізації проекту "Будинок музики";

2) підготовка рекомендацій стосовно визначення механізму залучення коштів для підготовки та реалізації проекту "Будинок музики", зокрема на умовах державно-приватного партнерства;

3) сприяння розвитку міжнародного співробітництва між органами державної влади України та інших держав, міжнародними організаціями у сфері культури з метою розвитку культурних відносин та обміну досвідом щодо реалізації подібних проектів;

4) участь у розробленні нормативно-правових актів, необхідних для підготовки та реалізації проекту "Будинок музики".

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає пропозиції щодо підготовки та реалізації проекту "Будинок музики";

2) готує пропозиції щодо формування дирекції проекту "Будинок музики";

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

4) готує за результатами своєї роботи рекомендації стосовно залучення коштів для підготовки та реалізації проекту "Будинок музики", зокрема на умовах державно-приватного партнерства.

5. Робоча група має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів робочої групи.

Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою робочої групи є Міністр культури.

Голова робочої групи:

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

здійснює керівництво її діяльністю;

затверджує план роботи робочої групи на відповідний період та порядок денний засідань.

Функції з підготовки аналітичних матеріалів для робочої групи, ведення протоколу її засідання, узагальнення інформації, що надходить від членів робочої групи, покладаються на її секретаря.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються її головою у разі потреби.

Засідання робочої групи веде її голова, а у разі його відсутності - один із заступників голови.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях робоча група готує рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінкультури.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Мінкультури.

____________

Опрос