Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава

КМ Украины
Постановление КМ от 15.10.2012 № 999
действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 жовтня 2012 р. N 999

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 147 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 585, N 90, ст. 3267), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу

1. Абзац третій пункту 3 виключити.

2. Доповнити Порядок пунктами 31 - 34 такого змісту:

"31. Придбання житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на умовах пайової участі та на вторинному ринку здійснюється на конкурсних засадах.

32. Для придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку головний розпорядник бюджетних коштів утворює конкурсну комісію та затверджує її склад. Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п'ять осіб, зокрема, з числа представників юридичної, фінансової служби, служби з питань запобігання та виявлення корупції, служби внутрішнього аудиту та фінансового контролю. У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та консультантів.

До основних завдань конкурсної комісії належить:

опублікування інформації про проведення конкурсу та його результати в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів. В інформації зазначаються, зокрема, вимоги до житла, яке придбавається, зміст конкурсної документації, адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії, строк подання конкурсної документації (не менш як 10 днів), дата і місце проведення конкурсу;

розгляд конкурсних пропозицій (протягом 10 робочих днів);

визначення переможця конкурсу;

складення протоколу про результати проведення конкурсу.

33. Для участі в конкурсі подаються:

заява про участь у конкурсі із зазначенням:

- найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу;

- прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, телефаксу;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно (у разі придбання житла на вторинному ринку);

нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно (у разі придбання житла на вторинному ринку);

засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру (у разі придбання житла на вторинному ринку);

засвідчена копія ліцензії, яка дає право на провадження будівельної діяльності (у разі придбання житла на умовах пайової участі);

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі придбання житла на умовах пайової участі);

нотаріально засвідчена копія дозволу на виконання будівельних робіт або копія декларації про початок виконання будівельних робіт, виданих Держархбудінспекцією (у разі придбання житла на умовах пайової участі).

За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

34. Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, що відповідає визначеним вимогам, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку є найнижчою серед запропонованих і не перевищує середньостатистичної ціни в містах, районах у містах (міст з районним поділом), містах республіканського значення Автономної Республіки Крим, містах обласного значення, в яких придбавається житло, за даними Мінекономрозвитку.".

3. Пункт 8 Порядку доповнити абзацом такого змісту:

"Обсяг видатків на придбання житла на вторинному ринку для Міноборони не повинен перевищувати 20 відсотків загального обсягу видатків, передбачених Міністерству на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил на відповідний рік.".

____________

Опрос