Идет загрузка документа (294 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы "Вода Крыма" на 2013 - 2020 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 29.08.2012 № 944
редакция действует с 24.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2012 р. N 944

Київ

Про затвердження Державної програми "Вода Криму" на 2013 - 2020 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 січня 2014 року N 8

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму "Вода Криму" на 2013 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.01.2014 р. N 8)

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати щороку визначені Програмою завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

4. Міністерству фінансів разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим передбачати під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання Програми, з урахуванням можливостей бюджетів.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим подавати щороку до 1 березня Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про результати виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
"Вода Криму" на 2013 - 2020 роки

Мета Програми

Метою Програми є надання споживачам питної води у достатньому обсязі, забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення, охорона навколишнього природного середовища, забезпечення виробників сільськогосподарської продукції та сільського населення водою для зрошення.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми можливе шляхом:

розвитку та реконструкції систем водопостачання та водовідведення, зокрема:

- реконструкції водоочисних споруд, впровадження сучасних реагентів, матеріалів та обладнання для забезпечення якості питної води на рівні встановлених нормативів;

- забезпечення розвитку підземних і поверхневих водозаборів;

- удосконалення процесу знезараження води на підприємствах питного водопостачання;

- впровадження станцій та установок доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, в тому числі у сільських населених пунктах;

- будівництва та/або відновлення водопроводів у сільських населених пунктах, що не забезпечені системами централізованого водопостачання;

- заміни, будівництва та реконструкції водоводів, розподільних мереж, насосних станцій та резервуарів у системах централізованого водопостачання;

- вдосконалення системи водосховищ Північно-Кримського каналу, зокрема для резервного водопостачання мм. Ялти і Євпаторії;

- визначення якості підземних вод, проведення оцінки можливості їх застосування, в тому числі під час змішування з поверхневими водами, а також встановлення заборони на використання якісної підземної води для поливу і технічного водопостачання;

охорони джерел питного водопостачання, зокрема:

- упорядкування зон санітарної охорони;

- будівництва та реконструкції споруд для механічного і біологічного очищення стічних вод, впровадження сучасних методів обробки та утилізації осадів;

- реконструкції та заміни каналізаційних мереж, колекторів і глибоководних випусків очищених стічних вод;

- будівництва і розвитку систем каналізації в сільських населених пунктах з метою використання очищених стічних вод для поливу та зрошення;

підвищення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів, зокрема:

- оснащення об'єктів централізованого питного водопостачання засобами обліку споживання води з метою переходу на розрахунки за фактично спожитий обсяг питної води;

- впровадження систем автоматизації процесів очищення, подачі та розподілу питної води;

- запобігання несанкціонованому відбору питної води, зменшення інших непродуктивних втрат води у водопровідних системах;

- проведення аудиту функціонування насосних станцій;

- впровадження систем повторного використання промивних вод на фільтрувальних спорудах водоочисних станцій;

- впровадження технологій і обладнання із застосуванням альтернативних джерел енергії у системах водопостачання та водовідведення.

Замовника і виконавців Програми зазначено в додатку 1.

Завдання і заходи

Виконання завдань і заходів здійснюється у два етапи.

На першому етапі (2013 - 2015 роки) передбачається:

поліпшити якість питної води в окремих населених пунктах Автономної Республіки Крим;

забезпечити цілодобову подачу питної води та її надійну дезінфекцію;

проводити реконструкцію водоводів мм. Феодосії і Судака;

провести гідравлічні розрахунки водопровідних мереж, аудит насосних станцій та їх модернізацію;

розпочати реконструкцію водопровідних мереж, модернізацію очисних споруд водопроводу і каналізації;

створити ефективну систему обліку використаної питної води і перейти на проведення розрахунків з усіма споживачами за фактично спожитий її обсяг;

забезпечити захист населених пунктів, виробничих об'єктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії води.

Також планується впровадити ефективну систему управління шляхом створення господарського об'єднання або холдингової компанії на базі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та створення у складі такого об'єднання підприємств районного рівня для централізованого обслуговування систем водопровідно-каналізаційного господарства сільських населених пунктів.

На другому етапі (2016 - 2020 роки) передбачається:

продовжити реконструкцію та розвиток водопровідних мереж, модернізацію очисних споруд водопроводу і каналізації;

завершити реконструкцію водоводів мм. Феодосії і Судака;

використання резервних джерел водопостачання, створення системи забезпечення споживачів високоякісною питною водою;

створення систем автоматизації та управління водопровідно-каналізаційним господарством;

залучення довгострокових фінансових ресурсів для здійснення капітальних інвестицій у будівництво систем водопостачання та водовідведення Криму.

Завдання і заходи Програми наведено в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

в економічній сфері

створити систему управління діяльністю підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

зменшити питомі енерговитрати у системах водопостачання і водовідведення;

досягти економії електричної і теплової енергії у результаті застосування альтернативних методів її одержання;

знизити рівень витоків і неврахованих втрат води у результаті встановлення приладів обліку води та застосування гідравлічних моделей систем водопостачання населених пунктів;

забезпечити стійке функціонування колекторно-дренажних систем та поліпшити меліоративний стан сільськогосподарських угідь і земель у межах населених пунктів;

мінімізувати збитки, завдані шкідливою дією води, зокрема внаслідок підтоплення ґрунтовими водами, повені та паводків;

забезпечити стале функціонування внутрішньогосподарських зрошувальних систем;

підвищити ефективність використання зрошуваних угідь з метою збільшення врожайності;

у соціальній сфері

забезпечити населення у достатньому обсязі питною водою, що відповідає вимогам державних стандартів;

забезпечити цілодобову подачу питної води у великих містах;

ліквідувати дефіцит питної води, що виникає під час курортного сезону внаслідок різкого притоку відпочивальників, шляхом використання додаткових джерел водопостачання;

забезпечити усі населені пункти централізованим водопостачанням;

підвищити надійність систем водопостачання та знизити рівень аварійності на розподільних мережах;

підвищити рівень охоплення населення централізованим каналізуванням;

забезпечити очищення стічних вод у населених пунктах, оснащених системами централізованого каналізування;

в екологічній сфері

знизити рівень аварійності на каналізаційних мережах;

підвищити надійність систем водовідведення шляхом дублювання окремих ділянок каналізаційних мереж;

забезпечити нормативну якість очищених стічних вод на всіх каналізаційних очисних спорудах;

запровадити оброблення осадів стічних вод;

припинити застосування газоподібного хлору на об'єктах водопостачання;

поліпшити якість поверхневих та підземних вод шляхом підтримання необхідного екологічного стану басейнів річок.

Ефективність виконання завдань і заходів, визначених Програмою, становить близько 9500 млн. гривень.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, субвенції з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Для виконання Програми в Автономній Республіці Крим необхідні кошти у сумі 4770,78 млн. гривень.

Фактичне фінансування заходів Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку виходячи з реальних можливостей бюджетів.

Головним розпорядником коштів є Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

 

ПАСПОРТ
Державної програми "Вода Криму" на 2013 - 2020 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. N 944.

2. Державний замовник - Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

3. Керівник Програми - Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

4. Відповідальні за виконання завдань і заходів Програми - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, суб'єкти господарювання.

5. Строк виконання: 2013 - 2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

млн. гривень

Джерело фінансування

Усього

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

2375,49

271,3

308,45

356,41

355,42

357,5

244,61

245,52

236,28

Бюджет Автономної Республіки Крим

430

20

30

60

60

60

80

80

40

Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

522,67

35,37

73,23

77,83

86,07

73,76

64,41

58,86

53,14

Інші місцеві бюджети

647,45

57,49

70,14

104,79

104,84

127,1

62,64

62,89

57,56

Інші джерела

795,17

89,54

131,93

126,01

130,19

132,54

57,68

47,79

79,49

Усього

4770,78

473,7

613,75

725,04

736,52

750,9

509,34

495,06

466,47

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми "Вода Криму" на 2013 - 2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Джерела фінан-
сування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів
для виконання завдань, млн. гривень

усьо-
го

за роками

усьо-
го

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання

кількість водопровідних очисних споруд, на яких завершено реконструкцію або переобладнання, одиниць

9

1

8

 

 

 

 

 

 

1) відновлення водоочисних споруд з реконструкцією реагентного господарства та системи знезараження, м. Керч

державний бюджет

67,5

11,9

13,9

13,9

13,9

13,9

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

28

1,8

11,8

11,8

1,8

0,8

 

 

 

інші місцеві бюджети

4,65

1

1

1

1,65

 

 

 

 

інші джерела

31,75

10,2

0,2

0,2

10,15

11

 

 

 

2) впровадження нових технологій підготовки води на водоочисних станціях мм. Сімферополь та Феодосія

державний бюджет

152

 

 

18

18

28

28

30

30

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

4,52

 

 

0,72

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

бюджет Автономної Республіки Крим

34,08

 

 

5,36

1,72

5,5

5,5

10,5

5,5

інші місцеві бюджети

5,07

 

 

1,49

0,58

3

 

 

 

інші джерела

39,5

 

 

4

13

10,5

5

1

6

кількість водопровідних очисних споруд, на яких у результаті переобладнання досягнуто нормативної якості води, одиниць

9

1

8

 

 

 

 

 

 

3) реконструкція водоочисних споруд із збільшенням продуктивності до 160 тис. куб. метрів на добу, будівництво хлораторної і споруд з обробки промивних вод, м. Ялта

державний бюджет

84,19

10,5

10,54

10,52

10,51

10,53

10,53

10,55

10,51

бюджет Автономної Республіки Крим

34

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

інші місцеві бюджети

1,32

0,16

0,16

0,16

0,2

0,16

0,16

0,16

0,16

інші джерела

1,44

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

4) реконструкція водоочисної станції, м. Старий Крим

державний бюджет

3,16

 

 

1,58

1,58

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

4,99

 

 

2,59

2,4

 

 

 

 

інші джерела

10,42

 

 

5,5

4,92

 

 

 

 

5) відновлення водоочисної станції, Ленінський район

державний бюджет

7,42

 

 

3,71

3,71

 

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

11,7

 

 

5,08

6,62

 

 

 

 

кількість побудованих підземних водозаборів, одиниць

200

20

45

30

35

35

35

 

 

6) будівництво нових та облаштування наявних свердловин для водопостачання населених пунктів Автономної Республіки Крим

державний бюджет

51,36

3,08

3,46

4,08

5,14

8,8

8,8

9

9

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

6,36

0,56

0,87

0,56

0,67

0,8

0,9

1

1

бюджет Автономної Республіки Крим

8,7

0,6

0,8

0,8

1

1

1,5

1,5

1,5

інші місцеві бюджети

7,93

0,58

0,65

1,57

1,63

1,7

1,8

 

 

7) реконструкція артезіанських свердловин і міських каптажів, Бахчисарайський район

державний бюджет

3,51

1,17

1,17

1,17

 

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

1,56

0,52

0,52

0,52

 

 

 

 

 

8) реконструкція підземних водозаборів, м. Джанкой

державний бюджет

0,89

0,41

0,48

 

 

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

1,43

1,43

 

 

 

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

2,93

1,23

1,7

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1,34

1,24

0,1

 

 

 

 

 

 

9) проведення робіт з реконструкції Чоботарського водозабору, м. Євпаторія

державний бюджет

8,51

1,15

1,15

1,93

2,14

2,14

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

1,82

0,4

0,4

0,4

0,62

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

2,74

0,33

0,33

0,28

0,3

1,5

 

 

 

10) санація і відновлення водоводу, смт Новоозерне, м. Євпаторія

державний бюджет

3,48

 

 

 

3,48

 

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

4,8

 

 

 

4,8

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

4,41

 

 

 

4,41

 

 

 

 

11) реконструкція греблі та очищення ставка-
накопичувача, м. Керч

державний бюджет

0,38

0,38

 

 

 

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

0,27

0,27

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,53

0,53

 

 

 

 

 

 

 

12) відновлення та модернізація артезіанських свердловин, Красно-
перекопський район

державний бюджет

1,44

 

0,72

0,72

 

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

2,27

 

1,09

1,18

 

 

 

 

 

13) буріння артезіанської свердловини, м. Саки

державний бюджет

0,33

0,33

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,69

0,69

 

 

 

 

 

 

 

14) реконструкція водозабірних споруд Фронтового водосховища, м. Феодосія

державний бюджет

15,24

 

 

5,89

4,35

5

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

1,42

 

 

0,75

0,67

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

3,7

 

 

2,06

1,64

 

 

 

 

інші джерела

0,99

 

 

0,46

0,53

 

 

 

 

кількість реконструйованих підземних свердловин, одиниць

300

 

26

56

32

40

40

40

46

15) очищення підвідного каналу до водозабірної споруди, тунелю від Феодосійського водосховища до водоочисної станції

державний бюджет

4,6

 

 

 

 

2,22

2,38

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

3,85

 

 

 

0,33

3,52

 

 

 

інші джерела

4,17

 

 

 

0,73

3,44

 

 

 

16) добудова греблі водосховища "Щасливе-2", м. Ялта

державний бюджет

9,4

 

 

2,35

2,35

2,35

2,35

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

1,44

 

 

0,36

0,36

0,72

 

 

 

інші місцеві бюджети

1,4

 

 

0,35

0,35

0,7

 

 

 

інші джерела

2,2

 

 

0,55

0,55

1,1

 

 

 

17) будівництво та реконструкція місцевих джерел водопостачання - каптажів, м. Ялта

державний бюджет

0,57

 

 

0,18

0,39

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

3,88

 

 

0,99

2,89

 

 

 

 

інші джерела

0,26

 

 

0,1

0,16

 

 

 

 

18) буріння та облаштування свердловин у районах Автономної Республіки Крим

державний бюджет

74,09

12,9

12,1

 

 

 

10

19,1

20

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

3,18

0,35

0,35

0,34

0,34

0,6

0,6

0,6

 

інші місцеві бюджети

2,78

0,3

0,31

0,31

0,31

0,5

0,5

0,55

 

19) реконструкція системи водоподачі від с. Кринички до насосної станції другого підйому, м. Старий Крим

державний бюджет

7,2

 

 

3

3

1,2

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

0,8

 

 

0,4

0,4

 

 

 

 

частка населених пунктів, в яких для знезараження використовуються сильнодіючі отруйні речовини, відсотків

75

65

50

45

35

30

25

15

5

20) впровадження сучасних методів знезараження води в населених пунктах

державний бюджет

5,85

 

1,37

1,96

2,52

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

11,1

 

3,25

3,5

4,35

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

5,6

 

1,5

1,8

2,3

 

 

 

 

інші джерела

3,08

 

1,08

1

1

 

 

 

 

кількість установок доочищення питної води у містах, одиниць

810

100

140

100

120

120

120

110

 

21) впровадження систем доочищення питної води у містах

державний бюджет

68

22

23

23

 

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

1,8

0,6

0,6

0,6

 

 

 

 

 

інші джерела

29,6

9,8

9,9

9,9

 

 

 

 

 

кількість установок доочищення питної води в сільській місцевості, одиниць

1190

150

210

150

180

250

250

 

 

22) впровадження систем доочищення питної води у районах

державний бюджет

117,2

27,7

27,7

21,4

20,4

20

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

23

5

6

6

6

 

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

16

4

 

6

6

 

 

 

 

інші джерела

23

5

6

6

6

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

3,2

0,6

0,6

1

1

 

 

 

 

кількість сільських населених пунктів, що не оснащені системами централізованого водопостачання, одиниць

 

750

650

550

450

350

300

250

200

23) будівництво об'єктів водопостачання у сільських населених пунктах, населення яких користується привізною питною водою

державний бюджет

122,6

27,3

27,3

27,5

20,5

20

 

 

 

інші місцеві бюджети

4,8

0,9

0,9

1

1

1

 

 

 

24) розвиток систем водопостачання в населених пунктах

державний бюджет

95,58

 

6,5

6,02

7,46

17,9

17,9

19,9

19,9

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

18,69

 

2,89

2,9

2,9

2

2

3

3

інші місцеві бюджети

97,89

 

2,73

8,36

10

18,2

18,2

20,2

20,2

25) реконструкція систем водопостачання сіл західної частини Ленінського району з їх водопостачанням із водосховища "Фронтове"

державний бюджет

14,8

 

 

 

3,7

3,7

3,7

3,7

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

6,08

 

 

 

1,52

1,52

1,52

1,52

 

інші місцеві бюджети

3,68

 

 

 

0,92

0,92

0,92

0,92

 

загальна довжина перекладених та санованих трубопроводів, кілометрів

1305

75

150

90

90

200

200

200

300

26) заміна, санація зношених водопровідних мереж, будівництво нових у містах Автономної Республіки Крим

державний бюджет

123,2

12,6

15,8

15,8

15,8

15,8

15,8

15,8

15,8

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

62,3

 

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

бюджет Автономної Республіки Крим

43,5

 

 

 

 

 

20

23,5

 

інші місцеві бюджети

132,02

8,82

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

інші джерела

102

3

18,5

18,5

18,5

20

 

 

23,5

27) будівництво системи водопостачання, розподільної мережі та збільшення продуктивності водопровідних очисних споруд, Алуштинська територіальна громада

державний бюджет

28,67

 

2,95

9,92

10,8

5

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

5,08

 

0,66

0,52

 

3,9

 

 

 

інші місцеві бюджети

3,88

 

0,8

0,56

0,52

2

 

 

 

інші джерела

1,93

 

0,6

0,08

1,25

 

 

 

 

28) будівництво регулювальних ємностей у п'ятому і шостому мікрорайонах (два резервуари чистої води та водонапірна башта), м. Бахчисарай

державний бюджет

2,97

 

 

 

2,97

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

2,92

 

 

 

2,92

 

 

 

 

інші джерела

1

 

 

 

1

 

 

 

 

29) реконструкція магістрального водоводу від Вілінського водозабору до міських резервуарів чистої води, м. Бахчисарай

державний бюджет

1,81

 

 

 

 

1,81

 

 

 

інші місцеві бюджети

1,38

 

 

 

 

1,38

 

 

 

інші джерела

1,59

 

 

 

 

1,59

 

 

 

30) будівництво водоводу від Балановського водосховища для водопостачання селищ міського типу Зуя і Кримська Роза Білогірського району

державний бюджет

3,77

 

 

3,77

 

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету Автономної Республіки Крим

0,75

 

 

0,75

 

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

3,81

 

 

3,81

 

 

 

 

 

інші джерела

1,84

 

 

1,84

 

 

 

 

 

31) розвиток системи водопостачання, м. Євпаторія

державний бюджет

41,98

4,42

5,46

5,62

5,28

5,3

5,3

5,3

5,3

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

43,5

5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

бюджет Автономної Республіки Крим

12,13

 

 

 

 

 

5

5

2,13

інші місцеві бюджети

3,47

0,3

0,31

0,46

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

інші джерела

55,04

4,5

9,07

7,82

8,64

8,64

4,5

4,5

7,37

32) розвиток системи водопровідного комплексу м. Керчі та прилеглих селищ

державний бюджет

16,59

 

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

30,25

 

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4

4

інші місцеві бюджети

7

 

1

1

1

1

1

1

1

інші джерела

3,59

 

0,33

0,33

0,33

2,6

 

 

 

33) розвиток системи водопостачання мікрорайонів м. Сімферополя

державний бюджет

101,7

18,6

19,2

19,2

24,6

20,1

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

7,6

0,8

0,9

1,1

0,8

4

 

 

 

інші місцеві бюджети

9,25

1,1

1,2

0,95

1

5

 

 

 

інші джерела

16,73

1,84

2,2

2,2

2,2

8,29

 

 

 

34) поліпшення стану забезпечення водою населення Феодосійсько-
Судакського регіону

державний бюджет

101,7

 

 

 

18,6

19,2

19,2

24,6

20,1

35) реконструкція водоводу від м. Судака до смт Новий Світ

- " -

106,6

 

 

 

18,6

19,2

19,2

24,6

25

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

15,3

 

0,8

0,9

4,8

4,8

4

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

3,3

 

 

 

 

 

 

3,3

 

інші місцеві бюджети

10,8

 

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

 

інші джерела

16,5

 

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

 

 

36) реконструкція діючого тунельного водоводу Південного берега Криму, м. Ялта

державний бюджет

20,2

 

 

10,1

10,1

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

7,2

 

 

3,6

3,6

 

 

 

 

інші місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

11,8

 

 

5,9

5,9

 

 

 

 

кількість відновлених розподільних систем у сільських населених пунктах, одиниць

165

15

30

20

20

20

20

20

20

37) реконструкція водопровідного комплексу для водопостачання м. Ялти та прилеглих селищ

державний бюджет

8,88

 

 

2,18

2,18

4,52

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

2,77

 

 

0,51

0,51

1,75

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

9,61

 

 

 

 

 

5,08

4,53

 

інші місцеві бюджети

17,48

 

 

1,54

1,54

3,6

3,6

3,6

3,6

інші джерела

33,53

 

 

0,57

0,57

10,5

5,42

5,97

10,5

38) реконструкція магістральних водоводів, м. Щолкіне

державний бюджет

3

 

 

 

 

 

1

1

1

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

4,26

 

 

 

 

 

1,42

1,42

1,42

інші місцеві бюджети

2,52

 

 

 

 

 

1,26

1,26

 

інші джерела

1,5

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

39) заміна і санація зношених водопровідних мереж, будівництво нових у районах Автономної Республіки Крим

державний бюджет

149,9

25,5

15,6

18,2

18,2

18,6

18,8

17,5

17,5

бюджет Автономної Республіки Крим

56

0,09

0,36

6,4

4,68

6,81

12,86

12,4

12,4

інші місцеві бюджети

10,4

1,7

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

інші джерела

39,61

10,62

13,18

7,3

3,66

1,41

0,84

1,3

1,3

40) реконструкція наявних та будівництво нових водонапірних башт у районах Автономної Республіки Крим

державний бюджет

28,64

 

 

3,9

2,34

5,6

5,6

5,6

5,6

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

11

 

 

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

інші місцеві бюджети

6

 

 

1

1

1

1

1

1

інші джерела

7,2

 

 

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

кількість облаштованих зон санітарної охорони, одиниць

785

90

165

90

90

90

90

90

80

41) організація зон санітарної охорони джерел водопостачання

державний бюджет

8,54

4,27

4,27

 

 

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

3,86

1,93

1,93

 

 

 

 

 

 

42) створення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водоймищ

державний бюджет

8,71

 

4,69

4,02

 

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

3,1

 

1,5

1,6

 

 

 

 

 

кількість реконструйованих каналізаційних очисних споруд, одиниць

42

 

2

6

10

10

14

 

 

43) реконструкція каналізаційних очисних споруд, насосних станцій та глибоководних випусків у містах

державний бюджет

126,9

10

10

38,9

36,4

31,6

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

27,5

 

0,3

7,3

7,8

12,1

 

 

 

інші місцеві бюджети

131,7

10

10,3

32,4

30,3

48,7

 

 

 

інші джерела

75,6

18,6

22

15

10

10

 

 

 

44) реконструкція каналізаційних очисних споруд, насосних станцій та глибоководних випусків у районах

державний бюджет

101,8

5,3

10,7

1

8,4

16,4

20

20

20

бюджет Автономної Республіки Крим

25,55

3,34

1,34

2,51

2,36

8

8

 

 

інші місцеві бюджети

26,89

9,8

7,6

3,4

4,7

1,39

 

 

 

інші джерела

16,13

1,7

4

2,79

5,64

2

 

 

 

загальна довжина санованих, переукладених та новозбудованих каналізаційних мереж і колекторів, кілометрів

345

30

55

30

30

50

50

50

50

45) заміна напірних колекторів, аварійних каналізаційних мереж у містах Автономної Республіки Крим

державний бюджет

52,8

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

85,8

6

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

інші місцеві бюджети

111,9

18,9

16

16

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

інші джерела

40

5

5

5

5

5

5

5

5

рівень охоплення населення сільської місцевості централізованим каналізуванням, відсотків

24

27

34

38

40

42

44

47

50

46) заміна, санація мереж водовідведення у районах Автономної Республіки Крим

державний бюджет

11

 

1,5

1,75

1,75

2

2

2

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

17,4

 

1,3

2,8

2,8

3,3

3,6

3,6

 

інші місцеві бюджети

5,6

 

1

1

1

1

0,8

0,8

 

інші джерела

25,2

 

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

 

2. Підвищення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів

кількість впроваджених лічильників технологічного контролю, одиниць

560

120

80

80

80

200

 

 

 

1) встановлення технологічних приладів обліку води

- " -

2,2

0,7

0,7

0,8

 

 

 

 

 

кількість реконструйованих насосних станцій, одиниць

240

 

50

25

30

30

30

30

35

2) обстеження насосних станцій для впровадження енергозберігаючих технологій

- " -

4,7

0,7

2

2

 

 

 

 

 

витрати електроенергії на водопостачання/
водовідведення порівняно з 2011 роком, відсотків

 

95

91

87

83

79

75

71

67

3) заміна енергоємного обладнання водопровідних і каналізаційних насосних станцій, водоочисних споруд, свердловин

державний бюджет

80,1

12,1

13,4

11,2

9,8

8,6

9

8

8

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

5,8

0,8

1

1

1

1

1

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

10,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

 

 

інші місцеві бюджети

5,3

0,9

0,85

1,1

1,3

1,15

 

 

 

інші джерела

21,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

 

 

кількість новостворених лабораторій контролю якості питної води, одиниць

8

3

3

2

 

 

 

 

 

4) створення централізованої міжвідомчої аналітичної лабораторії контролю якості питної води

державний бюджет

73

10,5

10,5

12

12

14

14

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

7,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

частка систем автоматичного управління, відсотків

 

 

 

 

10

20

30

40

 

5) будівництво та облаштування лабораторій контролю якості питної води та очищення стоків

державний бюджет

20

6

6,16

7,84

 

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

2,16

0,7

0,7

0,76

 

 

 

 

 

6) створення автоматизованої системи контролю і управління якістю води централізованих систем водопостачання

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

36,5

 

 

 

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

бюджет Автономної Республіки Крим

36,5

 

 

 

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

3. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів та запобігання шкідливій дії води

кількість розчищених річок, водойм, одиниць

 

10

11

16

22

32

42

47

52

1) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Алушта

державний бюджет

0,24

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

бюджет Автономної Республіки Крим

0,32

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

2) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Джанкой

державний бюджет

1,11

0,18

0,3

0,15

0,16

0,16

0,16

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

1,78

0,24

0,45

0,25

0,28

0,28

0,28

 

 

3) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Євпаторія

державний бюджет

0,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

бюджет Автономної Республіки Крим

1,12

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

4) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Керч

державний бюджет

1,03

0,17

0,28

0,16

0,21

0,21

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

1,68

0,23

0,43

0,24

0,35

0,43

 

 

 

5) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Сімферополь

державний бюджет

8,54

 

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

бюджет Автономної Республіки Крим

11,13

 

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

6) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Судак

державний бюджет

0,2

 

0,1

 

0,1

 

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

0,3

 

0,1

 

0,2

 

 

 

 

7) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Феодосія

державний бюджет

0,2

 

0,1

 

0,1

 

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

0,3

 

0,1

 

0,2

 

 

 

 

8) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Ялта

державний бюджет

2,28

0,36

0,6

0,33

0,33

0,33

0,33

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

3,42

0,47

0,91

0,51

0,51

0,51

0,51

 

 

9) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Бахчисарайський район

державний бюджет

7,5

 

 

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

бюджет Автономної Республіки Крим

13,12

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

10) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Джанкойський район

державний бюджет

2,88

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

бюджет Автономної Республіки Крим

3,76

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

11) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Білогірський район

державний бюджет

1,62

 

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

 

бюджет Автономної Республіки Крим

2,52

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

 

12) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Кіровський район

державний бюджет

0,78

 

 

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

бюджет Автономної Республіки Крим

1,19

 

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

13) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Красно-
гвардійський район

державний бюджет

1,68

 

 

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

бюджет Автономної Республіки Крим

2,64

 

 

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

14) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Красно-
перекопський район

державний бюджет

0,2

 

0,1

 

0,1

 

 

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

0,3

 

0,1

 

0,2

 

 

 

 

15) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Ленінський район

державний бюджет

0,2

 

 

 

0,1

 

0,1

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

0,3

 

 

 

0,1

 

0,2

 

 

16) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Нижньогірський район

державний бюджет

1,09

 

 

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

бюджет Автономної Республіки Крим

1,79

0,11

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

17) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Сакський район

державний бюджет

1,08

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

 

 

бюджет Автономної Республіки Крим

1,72

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,26

0,26

 

18) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Сімферопольський район

державний бюджет

11,55

 

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

бюджет Автономної Республіки Крим

15,33

 

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

19) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Совєтський район

державний бюджет

0,91

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

бюджет Автономної Республіки Крим

1,26

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

 

площа земель, захищених від підтоплення, гектарів

 

3031

3222

4450

5680

6990

8330

10050

11710

20) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Армянськ

державний бюджет

8,46

1,41

1,41

1,41

1,41

1,41

1,41

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

8,96

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

інші джерела

19,45

1,55

1,55

1,55

2,96

2,96

2,96

2,96

2,96

21) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Євпаторія

державний бюджет

10,8

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

10,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

інші джерела

24,8

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

22) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Керч

державний бюджет

0,6

0,1

0,16

0,09

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

0,53

0,07

0,14

0,07

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

інші джерела

1,47

0,12

0,22

0,18

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

23) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Красноперекопськ

державний бюджет

3,08

0,49

0,83

0,46

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

2,9

0,39

0,74

0,42

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

інші джерела

6,96

0,54

1,06

0,86

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

24) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Сімферополь

державний бюджет

20,39

3,31

5,6

2,98

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

19,7

2,63

5,04

2,78

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

інші джерела

46,06

3,63

7,02

5,66

5,95

5,95

5,95

5,95

5,95

25) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Феодосія

державний бюджет

0,5

0,09

0,14

0,07

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

0,53

0,07

0,14

0,07

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

інші джерела

1,09

0,09

0,17

0,13

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

26) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Бахчисарайський район

державний бюджет

1,94

0,32

0,54

0,28

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

1,89

0,25

0,47

0,27

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

інші джерела

4,41

0,35

0,67

0,54

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

27) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Джанкойський район

державний бюджет

4,58

0,75

1,26

0,67

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

4,38

0,59

1,13

0,61

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

інші джерела

10,22

0,8

1,56

1,26

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

28) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Білогірський район

державний бюджет

0,25

0,04

0,07

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

0,21

0,03

0,06

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

інші джерела

0,7

0,06

0,11

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

29) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Кіровський район

державний бюджет

2,73

0,44

0,74

0,4

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

2,64

0,35

0,68

0,36

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

інші джерела

6,2

0,49

0,95

0,76

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

30) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Красно-
гвардійський район

державний бюджет

3,87

0,63

1,07

0,57

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

3,75

0,5

0,97

0,53

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

інші джерела

8,76

0,69

1,34

1,08

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

31) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Красно-
перекопський район

державний бюджет

2,06

0,33

0,57

0,31

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

2

0,27

0,51

0,27

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

інші джерела

4,74

0,37

0,73

0,59

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

32) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Ленінський район

державний бюджет

0,12

0,02

0,04

0,01

0,05

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

0,03

 

 

 

0,02

 

 

 

 

інші джерела

0,11

 

0,02

 

0,04

0,05

 

 

 

33) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Нижньогірський район

державний бюджет

6,14

1

1,69

0,9

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

5,96

0,79

1,52

0,85

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

інші джерела

13,92

1,1

2,12

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

34) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Первомайський район

державний бюджет

1,56

0,25

0,43

0,23

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

1,47

0,19

0,37

0,21

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

інші джерела

3,64

0,28

0,55

0,46

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

35) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Роздольненський район

державний бюджет

6,99

1,14

1,93

1,02

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

6,81

0,9

1,75

0,96

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

інші джерела

15,71

1,23

2,39

1,94

2,03

2,03

2,03

2,03

2,03

36) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Сакський район

державний бюджет

0,97

0,16

0,27

0,14

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

0,96

0,13

0,25

0,13

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

інші джерела

2,17

0,17

0,33

0,27

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

37) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Сімферопольський район

державний бюджет

3,37

0,55

0,92

0,5

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

3,21

0,43

0,82

0,46

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

інші джерела

7,66

0,6

1,17

0,94

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

38) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Совєтський район

державний бюджет

2,02

0,32

0,55

0,3

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

2

0,26

0,5

0,29

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

інші джерела

4,74

0,37

0,73

0,59

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

39) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Чорноморський район

державний бюджет

0,02

 

 

 

0,01

 

 

 

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

0,03

 

 

 

0,02

 

 

 

 

4. Реконструкція меліоративних об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) реконструкція внутрішньо-
господарських зрошувальних систем

державний бюджет

19,44

1,01

2

2,11

2,84

2,87

2,87

2,87

2,87

2) розроблення проектно-
кошторисної документації з реконструкції системи Північно-
Кримського каналу

- " -

4

 

 

 

 

 

1,3

1,3

1,4

3) проведення моніторингу підземних вод на території Автономної Республіки Крим та розширення його зони

державний бюджет

29,6

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

4) проведення комплексної оцінки стану підземних вод з метою визначення можливості їх використання для централізованого питного водопостачання

- " -

20,87

4,17

4,17

4,17

4,17

4,19

 

 

 

5) розроблення сучасних технологій очищення поверхневих вод

- " -

15,52

7,52

8

 

 

 

 

 

 

6) організація республіканської водної компанії в Автономній Республіці Крим

- " -

20

6

7

7

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

 

 

4770,78

473,7

613,75

725,04

736,52

750,9

509,34

495,06

466,47

у тому числі:

 

- " -

2375,49

271,3

308,45

356,41

355,42

357,5

244,61

245,52

236,28

 

субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

522,67

35,37

73,23

77,83

86,07

73,76

64,41

58,86

53,14

 

бюджет Автономної Республіки Крим

430

20

30

60

60

60

80

80

40

 

інші місцеві бюджети

647,45

57,49

70,14

104,79

104,84

127,1

62,64

62,89

57,56

 

інші джерела

795,17

89,54

131,93

126,01

130,19

132,54

57,68

47,79

79,49

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми "Вода Криму" на 2013 - 2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника виконання

Значення показника

Усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання

рівень охоплення населення централізованим водопостачанням, відсотків

 

90

91

92

93

93

94

95

96

кількість населених пунктів, що не оснащені системами централізованого водопостачання, одиниць

 

400

320

290

250

210

170

130

90

кількість великих міст, у яких населення отримує воду за графіком, одиниць

 

5

4

3

2

 

 

 

 

кількість установок доочищення питної води, одиниць

2000

250

350

250

300

370

370

110

 

кількість створених робочих місць, одиниць

1550

150

150

180

180

180

200

200

310

рівень охоплення населення міст централізованим каналізуванням, відсотків

 

96

96

97

97

98

99

99

100

рівень охоплення населення у сільській місцевості централізованим каналізуванням, відсотків

 

24

27

34

38

40

42

44

47

2. Підвищення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів

витрати електроенергії на водопостачання/водовідведення порівняно з 2011 роком, відсотків

 

95

91

87

83

79

75

71

67

рівень витрат і неврахованих втрат води, відсотків

 

29

28

27

26

25

24

23

22

3. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів та запобігання шкідливій дії води

площа земель, захищених від підтоплення, гектарів

11710

3031

3222

4450

5680

6990

8330

10050

11710

кількість розчищених річок, водойм, одиниць

52

11

16

22

28

34

40

46

52

4. Реконструкція меліоративних об'єктів

підвищення врожайності, відсотків

30

33

35

40

45

50

55

60

 

кількість населених пунктів із системами постачання технічної води для поливу, одиниць

187

51

73

92

111

129

142

161

187

____________

Опрос