Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, утверждаемым и/или согласовываемым органами государственной власти или местного самоуправления

КМ Украины
Постановление КМ от 05.09.2012 № 941
действует с 17.10.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2012 р. N 941

Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 44, ст. 1705, N 52, ст. 2091, N 65, ст. 2671), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. У пункті 3 слово "липня" замінити словом "жовтня".

2. Абзац перший пункту 4 після слів "(далі - учасники розрахунків)" доповнити словами ", у тому числі у разі заміни сторони у зобов'язанні під час здійснення розрахунків за придбану/реалізовану на оптовому ринку електричну енергію,".

3. Абзаци третій - п'ятий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Для визначення обсягу зобов'язань учасники розрахунків подають територіальним комісіям довідку-розрахунок суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, за формою, наведеною в додатку 4.

Територіальні комісії узгоджують суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків відповідно до цих Порядку та умов.

Забороняється проведення розрахунків відповідно до цих Порядку та умов у разі переведення надавачами послуг на інших осіб кредиторської заборгованості за спожитий ними природний газ та електричну енергію.".

4. В абзаці другому пункту 8:

1) перше речення після слів "енергогенеруючими компаніями" доповнити словами "(у разі зазначення такої ціни в іноземній валюті - виходячи з перерахунку у гривні за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату споживання матеріальних цінностей)";

2) у другому реченні слово "відпуску" замінити словом "споживання".

5. У пункті 9:

1) абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

"суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків;";

2) доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

"11) довідку органу державної податкової служби про наявність реструктуризованих за договорами податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".".

6. Додаток 1 до Порядку та умов викласти у такій редакції:

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у 2012 році

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

усього

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок джерел, зазначених у пунктах 34 - 37, 39 і 40 статті 4, пункті 12 статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

усього

за рахунок джерел, зазначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

пункт 38 статті 4

пункти 34 - 37, 39 і 40 статті 4, пункт 12 статті 8

Бюджет Автономної Республіки Крим

185400,4

139224,4

46176

7697,7

38478,3

Обласний бюджет Вінницької області

82414,9

35984,9

46430

3094,6

43335,4

Обласний бюджет Волинської області

30292,5

23745

6547,5

2765,1

3782,4

Обласний бюджет Дніпропетровської області

743323,9

427652,8

315671,1

29385,1

286286

Обласний бюджет Донецької області

1712339,6

1205356,1

506983,5

90844,6

416138,9

Обласний бюджет Житомирської області

49410,6

43428,7

5981,9

1923,7

4058,2

Обласний бюджет Закарпатської області

31999,4

30617,1

1382,3

148,6

1233,7

Обласний бюджет Запорізької області

33877

21063,7

12813,3

5309,3

7504

Обласний бюджет Івано-Франківської області

37844,3

4416

33428,3

27436,1

5992,2

Обласний бюджет Київської області

96467,2

30023,1

66444,1

23390

43054,1

Обласний бюджет Кіровоградської області

56694,3

22552,7

34141,6

2682,6

31459

Обласний бюджет Луганської області

688083,4

471744,5

216338,9

82910,7

133428,2

Обласний бюджет Львівської області

111085,8

75295,8

35790

7583,1

28206,9

Обласний бюджет Миколаївської області

18663,3

14812

3851,3

1540,8

2310,5

Обласний бюджет Одеської області

74599,3

58023,8

16575,5

5878,4

10697,1

Обласний бюджет Полтавської області

101194,6

85751,5

15443,1

6145,3

9297,8

Обласний бюджет Рівненської області

12471,4

5338,9

7132,5

2715,3

4417,2

Обласний бюджет Сумської області

22568,4

14977,5

7590,9

3139,5

4451,4

Обласний бюджет Тернопільської області

9459,7

4564,6

4895,1

2132,1

2763

Обласний бюджет Харківської області

545675,6

366162,1

179513,5

81293,8

98219,7

Обласний бюджет Херсонської області

21420,3

9683,5

11736,8

2853,6

8883,2

Обласний бюджет Хмельницької області

29933,2

17336,5

12596,7

4343,2

8253,5

Обласний бюджет Черкаської області

25861,9

15949,7

9912,2

4137

5775,2

Обласний бюджет Чернівецької області

31633,2

29801,6

1831,6

794,8

1036,8

Обласний бюджет Чернігівської області

25791,7

16847

8944,7

3771,8

5172,9

Міський бюджет м. Києва

3430456,7

1094625,7

2335831

2335831

 

Міський бюджет м. Севастополя

27445,9

16564

10881,9

4514,2

6367,7

Усього

8236408,5

4281543,2

3954865,3

2744262

1210603,3

".

7. У додатку 2 до Порядку та умов:

1) у пункті 9:

абзац другий після слова "зобов'язань" доповнити словами "(без урахування податку на додану вартість)";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"на рахунок сторони останньої кошти у сумі ____________ гривень у частині податку на додану вартість, що виникає в результаті погашення заборгованості за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо та відпуску з державного резерву палива, отриманого в порядку тимчасового позичання, у тому числі відсотків за користування ним відповідно до договорів та судових рішень (у разі, коли стороною останньою є Держрезерв);".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

2) у пункті 10:

абзац третій після слова "зобов'язань" доповнити словами "(без урахування податку на додану вартість)";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"для сплати Держрезервом згідно із статтею 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" сум податку на додану вартість, що виникає в результаті погашення заборгованості за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо та відпуску з державного резерву палива, отриманого в порядку тимчасового позичання, у тому числі відсотків за користування ним відповідно до договорів та судових рішень (у разі, коли стороною останньою є Держрезерв), у сумі ____________ гривень.".

8. Додаток 4 до Порядку та умов викласти в такій редакції:

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Найменування підприємства, установи, організації

 


ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків

Показники коригування

Сума, гривень

Сума збільшення доходів у результаті врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості на підставі пункту 5 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, усього

 

у тому числі за договорами

 

Ставка податку на прибуток підприємств (21 відсоток), ставка податку на додану вартість (20 відсотків)

 

Додаткові податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків

 

Коригування здійснюється у зв'язку з виконанням умов договору:

від ___ ____________ 20__ р. N ___, укладеного з ___________________________________________
                                                                                                                                         (найменування та місцезнаходження
______________________________________________________________________________________
                                                                              підприємства, установи, організації)
від ___ ____________ 20__ р. N ___, укладеного з ___________________________________________
                                                                                                                                          (найменування та місцезнаходження
______________________________________________________________________________________
                                                                              підприємства, установи, організації)
від ___ ____________ 20__ р. N ___, укладеного з ___________________________________________
                                                                                                                                             (найменування та місцезнаходження
______________________________________________________________________________________
                                                                              підприємства, установи, організації)

_________________________
(найменування посади
керівника підприємства,
установи, організації)

_______________________
(підпис)

М. П.

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________
(найменування посади
керівника органу
державної податкової
служби)

_______________________
(підпис)

М. П.

______________________________".
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос