Идет загрузка документа (284 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Государственную целевую экономическую программу энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из восстанавливаемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 12.09.2012 № 921
действует с 19.10.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2012 р. N 921

Київ

Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762, N 53, ст. 1781; 2011 р., N 32, ст. 1347; 2012 р., N 13, ст. 484), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

1. У розділі "Завдання і заходи":

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"- розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

- стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять сьомим;

після абзацу тринадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"- будівництва та реконструкції локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел;

- оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку;

- стимулювання населення (далі - позичальники) до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах;".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - сороковим;

після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"- розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - сороковий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - сорок першим;

абзац сорок перший викласти у такій редакції:

"- установлення склопакетів, балконних блоків та вхідних дверей;";

доповнити розділ абзацами такого змісту:

"До енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів, що впроваджуються із застосуванням механізму компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах, і відповідних робіт належать:

для одноквартирних будинків:

- газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість їх встановлення;

- електричні котли, включаючи вартість їх встановлення;

- котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх встановлення;

- теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, включаючи вартість їх встановлення;

- сонячні панелі для виробництва електричної енергії, включаючи вартість їх встановлення;

- радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води, включаючи вартість їх встановлення;

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

- роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж у будинку;

для квартир у багатоквартирних будинках:

- радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх встановлення;

- прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх встановлення;

- прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх встановлення;

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку.".

2. Розділ "Обсяги та джерела фінансування" викласти у такій редакції:

"Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 346 млрд. гривень, у тому числі 7,7 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,3 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів.".

3. У додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

7,7

0,6

0,91

0,827

1,77

1,77

1,85

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3

Інші джерела

323,3

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72

Усього

346

9,18

30,85

43,71

67,3

91,13

103,87

";

додаток 2 викласти у редакції, що додається.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу-
вання
(державний, місцевий бюджет, інші)

Прогноз-
ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25

 

 

 

 

 

1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенерго-
ефективності

державний бюджет

1

1

 

 

 

 

 

кількість розроблених стандартів

175

5

30

35

35

35

35

2) розроблення стандартів у сфері:

- " -

- " -

17,9

0,5

2,9

6,6

2,7

2,6

2,6

130

5

25

25

25

25

25

енергоефективності

 

 

13,547

0,5

2,247

5

2

1,9

1,9

45

 

5

10

10

10

10

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

 

 

4,353

 

0,653

1,6

0,7

0,7

0,7

кількість розроблених проектів нормативно-
правових актів

4

 

4

 

 

 

 

3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу

- " -

- " -

0,6

 

0,6

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

- " -

19,5

1,5

3,5

6,6

2,7

2,6

2,6

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69

 

0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500

 

500

800

1100

1400

1700

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/кількість будівель

0,47/
1975

0,04/
1249

0,47/
726

 

 

 

 

2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенерго-
ефективності

державний бюджет

198,9

138

60

0,9

 

 

 

0,02/
103

  
51

0,02/
52

 

 

 

 

Мінагрополітики

 

 

7,83

5,2

2,63

 

 

 

 

0,03/
203

0,01/
102

0,03/
101

 

 

 

 

МОНмолодьспорту

 

 

16,36

11,2

5,16

 

 

 

 

0,01/
26

  
13

0,01/13

 

 

 

 

ДСА

 

 

2,14

1,5

0,64

 

 

 

 

0,01/
15

  
7

0,01/8

 

 

 

 

Пенсійного фонду України

 

 

1,21

0,9

0,31

 

 

 

 

0,01/
83

  
41

0,01/
42

 

 

 

 

Національної академії аграрних наук

 

 

7,16

5,1

2,06

 

 

 

 

0,15/
502

0,02/
427

0,15/
75

 

 

 

 

Міноборони

 

 

65,8

45,3

20,5

 

 

 

 

0,01/
79

  
39

0,01/
40

 

 

 

 

МНС

 

 

6,19

4,2

1,99

 

 

 

 

0,01/
21

  
10

0,01/
11

 

 

 

 

системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)

 

 

1,71

1,1

0,61

 

 

 

 

0,02/
65

  
54

0,02/
11

 

 

 

 

ДПтС

 

 

9,24

6,5

2,74

 

 

 

 

0,01/
38

  
30

0,01/
8

 

 

 

 

Держмитслужби

 

 

5,14

3,6

1,54

 

 

 

 

0,01/
33

  
16

0,01/
17

0,01/
17

 

 

 

Мінсоцполітики

 

 

3,5

1,8

0,8

0,9

 

 

 

0,03/
11

  
5

  
6

 

 

 

 

Мінкультури

 

 

0,85

0,6

0,25

 

 

 

 

0,03/
148

  
73

0,03/
75

 

 

 

 

МОЗ

 

 

12,93

9,2

3,73

 

 

 

 

0,01/
84

  
42

0,01/
42

 

 

 

 

Мінінфраструктури

 

 

6,77

4,6

2,17

 

 

 

 

0,01/
43

  
21

0,01/
22

 

 

 

 

Мінфіну

 

 

3,39

2,3

1,09

 

 

 

 

0,01/
11

  
5

0,01/
6

 

 

 

 

Мін'юсту

 

 

0,72

0,5

0,22

 

 

 

 

0,01/
40

  
20

0,01/
20

 

 

 

 

ДПС

 

 

3,09

2,1

0,99

 

 

 

 

0,02/
75

  
37

0,02/
38

 

 

 

 

Національної академії наук

 

 

5,91

4

1,91

 

 

 

 

0,02/
113

  
56

0,02/
57

 

 

 

 

Держводагентства

 

 

7,59

6

1,59

 

 

 

 

0,02/
131

  
65

0,02/
66

 

 

 

 

МВС

 

 

10,64

7,2

3,44

 

 

 

 

0,04/
125

0,01/
120

0,04/
5

 

 

 

 

Держветфітослужби

 

 

17,8

12,9

4,9

 

 

 

 

0,01/
14

  
9

0,01/
5

 

 

 

 

Держстату

 

 

1,56

1,1

0,46

 

 

 

 

0,02/
11

  
5

0,02/
6

 

 

 

 

Національної академії медичних наук

 

 

0,94

0,7

0,24

 

 

 

 

0,01/
1

0,01/
1

 

 

 

 

 

НКРЕ

 

 

0,43

0,4

0,03

 

 

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/кількість будівель

0,6/
600

 

0,03/
60

0,075/
90

0,15/
120

0,3/
140

0,6/
190

3) проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8

інші джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7

 

Разом

 

 

70163,7

2330,4

3710,9

7147,1

13579,6

20476,2

22919,5

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/кількість будівель

0,038/
45

 

 

0,038/
45

 

 

 

4) проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенерго-
ефективності

державний бюджет

30

 

 

30

 

 

 

5) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів

- " -

- " -

119,2

 

 

119,2

 

 

 

 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

17,24

 

1,1

 

4,3

8,6

17,24

6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенерго-
ефективності

державний бюджет

2172,3

 

30

9,4

702,5

704,4

726

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7

інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9

 

Разом

 

 

53726,2

2335,4

3308,2

5585,6

10550,6

15131,8

16814,6

 

- " -

5,6

0,02

0,16

 

1,42

3,19

5,6

7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання, на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенерго-
ефективності

державний бюджет

2103,9

210,5

293,5

7,4

523,8

525,8

542,9

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4

 

Разом

 

 

46287,1

2253,2

3257,7

4878,1

8987,3

12745,6

14165,2

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/кількість котлів

7,89/
1793

0,08/
356

0,51/
461

 

1,95/
1119

3,94/
1609

7,89/
1793

8) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенерго-
ефективності

державний бюджет

1593,5

 

128,1

 

378,7

519,5

567,2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6

інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9

 

Разом

 

 

2167

25,6

164,2

61,8

488,3

680,4

746,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:

Держенерго-
ефективності, Мінрегіон

державний бюджет

4,9

 

 

4,9

 

 

 

кількість проектів

4

 

 

4

 

 

 

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії

 

 

2,1

 

 

2,1

 

 

 

кількість проектів

4

 

 

4

 

 

 

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

 

- " -

4

 

 

4

 

 

 

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82; 1,25 та 2,5 МВт теплової енергії

 

 

1,6

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:

Держенерго-
ефективності, Мінрегіон

державний бюджет

40

 

 

16

24

 

 

- " -

2

 

 

1

1

 

 

типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) 2,5 і 4 МВт електричної енергії

 

 

16

 

 

8

8

 

 

- " -

3

 

 

1

2

 

 

типових проектів теплоелектроцентралей, що працюють на соломі (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії

 

 

24

 

 

8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів, у тому числі:

- " -

- " -

0,3

 

 

0,3

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею 2500 кв. метрів

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:

- " -

- " -

0,3

 

 

0,3

 

 

 

кількість проектів

1

 

 

1

 

 

 

типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів

 

державний бюджет

0,3

 

 

0,3

 

 

 

обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

2,54

 

 

2,54

 

 

 

13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

Держенерго-
ефективності, Мінрегіон

- " -

300,0071

 

 

300,0071

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

14) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,1

 

0,87

 

 

 

0,06

0,44

0,87

15) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

- " -

- " -

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9

рівень оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків

100

 

 

100

 

 

 

16) оснащення приладами обліку:
оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, в тому числі у:

Держенерго-
ефективності, Мінрегіон

державний бюджет

81

 

 

81

 

 

 

- Донецькій області

 

 

23,64

 

 

23,64

 

 

- Житомирській області

 

 

0,84

 

 

0,84

 

 

- Львівській області

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

- м. Києві

 

 

10,14

 

 

10,14

 

 

- м. Севастополі

 

 

3,84

 

 

3,84

 

 

рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків

100

 

 

100

 

 

 

оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії, в тому числі у:

 

 

41,04

 

 

41,04

 

 

 

- Вінницькій області

 

 

15,44

 

 

15,44

 

 

 

- Львівській області

 

 

25,6

 

 

25,6

 

 

 

кількість домогосподарств, що отримали кредити, проценти за якими компенсуються з бюджету, на здійснення енергоощадних заходів,
тис. одиниць

61,07

 

 

61,07

 

 

 

17) стимулювання населення до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах

Держенерго-
ефективності

- " -

50

 

 

50

 

 

 

кількість заходів

48

24

24

 

 

 

 

18) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

- " -

- " -

7,7

 

3,9

3,8

 

 

 

нерозподілений залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенерго-
ефективності

державний бюджет

100

100

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

224376,3071

9028,6

13709,7

23896,1071

43486,1

63413,8

70842

у тому числі

 

 

- " -

6802,0071

448,5

515,5

623,2071

1629,0

1749,7

1836,1

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33

 

 

 

0,94

3,62

7,33

1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі:

Держенерго-
ефективності, Міненерговугілля

державний бюджет

540,0954

50

294,9

195,1954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

 

 

 

0,24

0,48

0,95

- лінії електропередачі 110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ "Сонячна - Арциз")

 

 

68,8124

 

50

18,8124

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Кілія) - Кілія та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Кілія") для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Кілія"

 

 

118,4097

 

60

58,4097

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Рені") для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Рені"

 

 

84,707

 

50

34,707

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ "Придунайська") для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Залізничне"

 

 

87,5

 

27,5

60,0

 

 

 

3,62

 

 

 

 

1,77

3,62

- повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ "Західнокримська" і "Севастополь"

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лінії електропередачі 110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ "Миколаївська"

 

 

8,9063

 

 

8,9063

 

 

 

0,95

 

 

 

0,24

0,48

0,95

- повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська"

 

 

85

 

85

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,1

0,2

0,4

- повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла

 

 

72,4

50

22,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установлення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Рені")

 

 

2,18

 

 

2,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Кілія")

 

 

2,18

 

 

2,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:

Держенерго-
ефективності, Міненерговугілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лінії електропередачі 110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/10 кВ у м. Бучі для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

інші джерела

45

 

 

5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ "Підстанція 150 кВ "ГНС СОС" - пристанційний вузол СЕС"

 

державний бюджет

26,4

 

 

 

26,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- двох ліній електропередачі 35 кВ підстанція 150 кВ "Виноградово" - Виноградівська СЕС

 

 

1,6

 

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пристанційного вузла 150 кВ Калинівської СЕС

 

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ "Підстанція 35 кВ "Дудчино" - пристанційний вузол СЕС"

 

інші джерела

13

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пристанційного вузла 35 кВ Виноградівської СЕС

 

 

68

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 150/35/10 кВ "Токмак-150", підстанції 35/10 кВ "Великий Токмак", повітряної лінії 35 кВ N 366 для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

17,55

 

 

2,55

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Плахтіївка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,6

 

 

1,15

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Сергіївка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,58

 

 

0,98

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Теплодар" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,25

 

 

0,95

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Глубоке" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,39

 

 

0,67

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Жовтий Яр" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

0,66

 

 

0,46

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Татарбунари" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

0,99

 

 

0,62

0,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Дивізія" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

0,94

 

 

0,62

0,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Ганновка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,28

 

 

0,63

0,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Надрічне" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,35

 

 

0,55

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Красне" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,2

 

 

0,8

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 35/10 кВ "Ярове" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики

 

 

1,14

 

 

0,94

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 150/35/10 кВ "ГНС СОС"

 

 

82,5

 

 

 

82,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 150/35/10 кВ "Дудчино"

 

 

48

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підстанції 150/35/10 кВ "Виноградово"

 

 

5,6

 

 

 

5,6

 

 

 

Разом

 

 

411,03

 

 

15,92

395,11

 

 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4

 

 

 

0,1

0,2

0,4

3) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь"

Держенерго-
ефективності, Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенерго-
ефективності

- " -

58,4

 

10,4

 

17,1

15,6

15,3

 

 

 

 

 

 

 

5) проведення досліджень:

Держенерго-
ефективності

державний бюджет

25,7

 

25,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики

 

 

8,2

 

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточного стану малих гідроелектростанцій

 

 

9,6

 

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання

 

 

7,9

 

7,9

 

 

 

 

введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/
15,12

 

1,07/
1,03

1,1/
2,04

1,14/
3,04

1,15/
4,02

1,15/
4,99

6) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

- " -

інші джерела

76001

 

14452

14962

15462

15562

15563

0,61/
0,57

 

0,07/
0,06

0,1/
0,1

0,14/
0,13

0,15/
0,14

0,15/
0,14

реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт

 

 

8190

 

890

1400

1900

2000

2000

5/
14,55

 

1/
0,97

1/
1,94

1/
2,91

1/
3,88

1/
4,85

будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях

 

 

67811

 

13562

13562

13562

13562

13563

введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/
1,57

 

50/
0,03

118/
0,07

255/
0,22

440/
0,46

590/
0,79

7) реалізація проектів з використання енергії сонця для:

- " -

- " -

21650

 

1305

2445

4240

6308

7352

560/
0,5

 

30/
0,01

65/
0,03

110/
0,08

165/
0,15

190/
0,23

виробництва електроенергії, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60/
0,07

 

 

5

10/
0,01

20/
0,02

25/
0,04

- реалізація пілотних проектів

 

 

2316

 

82

194

386

771

883

500/
0,43

 

30/
0,01

60/
0,03

100/
0,07

145/
0,13

165/
0,19

- будівництво промислових сонячних установок

 

 

16933,5

 

1153

2116

3464

4811,5

5389

893/
1,07

 

20/
0,02

53/
0,04

145/
0,14

275/
0,31

400/
0,56

виробництва теплової енергії, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/
0,07

 

 

8

15/
0,01

30/
0,02

40/
0,04

- реалізація пілотних проектів

 

 

283,5

 

12

25

46

80,5

120

800/
1

 

20/
0,02

45/
0,04

130/
0,13

245/
0,29

360/
0,52

- будівництво промислових сонячних установок

 

 

2117

 

58

110

344

645

960

введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

75/
0,23

 

0,8

4,7/
0,01

16,5/
0,03

26,5/
0,07

26,5/
0,12

8) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

Держенерго-
ефективності

інші джерела

1500

 

31

118

331

530

490

50/
0,13

 

 

 

10/
0,01

20/
0,04

20/
0,08

реалізація пілотних проектів з будівництва малих гідроелектростанцій

 

 

1000

 

15

25

200

400

360

25/
0,1

 

0,8

4,7/
0,01

6,5/
0,02

6,5/
0,03

6,5/
0,04

відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій

 

 

500

 

16

93

131

130

130

- " -

791/
1,36

 

79,3/
0,06

158,6/
0,16

158,6/
0,26

158,6/
0,36

235,9/
0,52

9) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

- " -

- " -

1069

 

106,9

213,8

213,8

213,8

320,7

770/
1,2

 

77/
0,05

154/
0,14

154/
0,23

154/
0,32

231/
0,46

електроенергії

 

 

299

 

29,9

59,8

59,8

59,8

89,7

21/
0,16

 

2,3/
0,01

4,6/
0,02

4,6/
0,03

4,6/
0,04

4,9/
0,06

теплової енергії

 

 

770

 

77

154

154

154

231

- " -

111/
0,19

 

11,1/
0,01

22,2/
0,02

22,2/
0,03

22,2/
0,05

33,3/
0,08

10) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

- " -

- " -

147

 

14,7

29,4

29,4

29,4

44,1

3/
0,02

 

0,3

0,6

0,6

0,6/
0,01

0,9/
0,01

електроенергії

 

 

39

 

3,9

7,8

7,8

7,8

11,7

108/
0,17

 

10,8/
0,01

21,6/
0,02

21,6/
0,03

21,6/
0,04

32,4/
0,07

теплової енергії

 

 

108

 

10,8

21,6

21,6

21,6

32,4

введена в експлуатацію потужність (млн. тонн)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

 

 

 

 

 

 

 

11) реалізація проектів з:

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

0,08/
0,07

 

0,01

0,01/
0,01

0,01/
0,01

0,02/
0,02

0,03/
0,03

будівництва установок для виробництва біодизеля

 

 

4,2

 

0,4

0,8

0,8

1

1,2

0,6/
1,14

 

0,06/
0,11

0,12/
0,23

0,12/
0,23

0,12/
0,23

0,18/
0,34

будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу

 

 

1903

 

190,3

380,6

380,6

380,6

570,9

0,75/
0,26

 

0,03/
0,01

0,08/
0,03

0,15/
0,05

0,2/
0,07

0,29/
0,1

перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

 

 

71,6

 

7,2

14,3

14,3

14,3

21,5

введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/
2,54

 

8,5/
0,02

43/
0,14

87/
0,37

130/
0,73

193/
1,28

12) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

- " -

- " -

6000

 

113

565

1130

1695

2497

- " -

 

 

 

 

5/
0,02

41/
0,14

154/
0,61

13) реалізація проектів будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива:

Держенерго-
ефективності,
Мінрегіон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива

 

державний бюджет

2,5

 

 

2,5

 

 

 

будівництво міні-ТЕЦ, що працюють на біомасі та інших альтернативних видах палива

 

інші джерела

4000

 

 

 

100

800

3100

 

Разом

 

 

4002,5

 

 

2,5

100

800

3100

200/
0,41

 

 

15/
0,01

30/
0,04

46/
0,1

109/
0,26

14) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:

Держенерго-
ефективності

інші джерела

2432,9

 

13,7

115,9

306,7

557,1

1439,5

100/
0,3

 

 

 

10/
0,02

20/
0,07

70/
0,21

вироблення електроенергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація

- " -

1718,3

 

7,4

9,1

163,9

371,1

1166,8

 

 

 

 

 

 

 

Автономній Республіці Крим

 

95,4

 

0,4

0,5

9,1

20,6

64,8

 

 

 

 

 

 

 

областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закарпатській

 

955,1

 

4,2

5,1

91,1

206,3

648,4

 

 

 

 

 

 

 

- Івано-Франківській

 

95,4

 

0,4

0,5

9,1

20,6

64,8

 

 

 

 

 

 

 

- Львівській

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

 

 

 

 

 

 

 

- Полтавській

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

 

 

 

 

 

 

 

- Харківській

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

100/
0,11

 

 

15/
0,01

20/
0,02

26/
0,03

39/
0,05

вироблення теплової енергії в:

- " -

 

714,6

 

6,3

106,8

142,8

186

272,7

Автономній Республіці Крим

 

66,4

 

0,6

9,9

13,3

17,3

25,3

 

 

 

 

 

 

 

областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вінницькій

 

18,3

 

0,1

2,7

3,7

4,8

7

 

 

 

 

 

 

 

- Волинській

 

14,1

 

0,1

2,1

2,8

3,7

5,4

 

 

 

 

 

 

 

- Дніпропетровській

 

22,6

 

0,2

3,4

4,5

5,9

8,6

 

 

 

 

 

 

 

- Донецькій

 

18,9

 

0,1

2,8

3,8

4,9

7,3

 

 

 

 

 

 

 

- Житомирській

 

21,5

 

0,2

3,2

4,3

5,6

8,2

 

 

 

 

 

 

 

- Закарпатській

 

50,5

 

0,5

7,6

10,1

13,1

19,2

 

 

 

 

 

 

 

- Запорізькій

 

21,5

 

0,2

3,2

4,3

5,6

8,2

 

 

 

 

 

 

 

- Івано-Франківській

 

10,7

 

0,1

1,6

2,1

2,8

4,1

 

 

 

 

 

 

 

- Київській

 

20,7

 

0,2

3,1

4,1

5,4

7,9

 

 

 

 

 

 

 

- Кіровоградській

 

16,9

 

0,1

2,5

3,4

4,4

6,5

 

 

 

 

 

 

 

- Луганській

 

19

 

0,2

2,8

3,8

4,9

7,3

 

 

 

 

 

 

 

- Львівській

 

47,2

 

0,4

7,1

9,4

12,3

18

 

 

 

 

 

 

 

- Миколаївській

 

16,9

 

0,1

2,5

3,4

4,4

6,5

 

 

 

 

 

 

 

- Одеській

 

24,2

 

0,2

3,6

4,8

6,3

9,3

 

 

 

 

 

 

 

- Полтавській

 

52,3

 

0,5

7,8

10,5

13,6

19,9

 

 

 

 

 

 

 

- Рівненській

 

44,1

 

0,4

6,6

8,8

11,5

16,8

 

 

 

 

 

 

 

- Сумській

 

51,5

 

0,5

7,7

10,3

13,4

19,6

 

 

 

 

 

 

 

- Тернопільській

 

10

 

0,1

1,5

2

2,6

3,8

 

 

 

 

 

 

 

- Харківській

 

53,9

 

0,5

8,1

10,8

14

20,5

 

 

 

 

 

 

 

- Херсонській

 

52

 

0,5

7,8

10,4

13,5

19,8

 

 

 

 

 

 

 

- Хмельницькій

 

14,6

 

0,1

2,2

2,9

3,8

5,6

 

 

 

 

 

 

 

- Черкаській

 

14,6

 

0,1

2,2

2,9

3,8

5,6

 

 

 

 

 

 

 

- Чернівецькій

 

4,2

 

0,1

0,6

0,8

1,1

1,6

 

 

 

 

 

 

 

- Чернігівській

 

28

 

0,2

4,2

5,6

7,3

10,7

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів
(млн. тонн умовного палива)

48,48

 

8,86

9,37

9,67

9,98

10,6

15) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі:

Держенерго-
ефективності

інші джерела

4396,8

 

104

339,4

778,6

1585,1

1589,7

13

 

2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

- " -

130

 

25

26

26

26

27

30,5

 

6

6,1

6,1

6,1

6,2

доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

- " -

- " -

305

 

60

61

61

61

62

2,7

 

 

0,2

0,5

0,8

1,2

газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській та Львівській областях

Міненерговугілля

- " -

3215,7

 

 

127,4

619,9

1280,9

1187,5

0,02

 

 

 

 

0,004

0,016

сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

інші джерела

646,1

 

 

105

51,7

196,2

293,2

0,86

 

0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

конверторного газу в Луганській та Дніпропетровській областях

- " -

- " -

86

 

16

17

17

18

18

1,4

 

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

феросплавного газу в Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях

- " -

 

14

 

3

3

3

3

2

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

2,6

 

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

16) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії

Міненерговугілля

- " -

87

 

14

15

18

19

21

- " -

25,22

 

 

6,08

6,08

6,08

6,98

17) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

1177

 

390

393

394

 

 

24,9

 

 

6

6

6

6,9

газоподібного

 

 

65

 

20

22

23

 

 

0,32

 

 

0,08

0,08

0,08

0,08

рідкого

 

 

1112

 

370

371

371

 

 

Разом за завданням 3

 

 

 

121637,2254

150

17133,2

19805,8154

23811,41

22710,9

33025,9

у тому числі

 

 

державний бюджет

904,6954

150

391

197,6954

135,1

15,6

15,3

інші джерела

120732,53

 

16742,2

19608,12

23676,31

27695,3

33010,6

Усього за Програмою

 

 

 

346033,0325

9180,1

30846,4

43708,5225

67300,21

91127,3

103870,5

у тому числі

 

 

державний бюджет

7726,2025

600

910

827,5025

1766,8

1767,9

1854

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

323306,83

6780,1

27936,4

40581,02

62883,41

86409,4

98716,5

____________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

".

____________

Опрос