Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере производства тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), транспортировки тепловой энергии по магистральным и местным (распределительным) тепловым сетям, поставки тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода, подлежащей лицензированию Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, и определяется периодичность проведения плановых мер государственного надзора (контроля)

КМ Украины
Постановление КМ от 10.10.2012 № 919
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2012 р. N 919

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 серпня 2014 року N 445

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 серпня 2015 року N 565)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

(постановляюча частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

(назва додатка у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

1. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), зокрема діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), встановлюються з метою збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечення ефективного функціонування такої сфери та запобігання негативним соціальним та екологічним наслідкам.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

2. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Комісією, є:

обсяги провадження господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення;

суміщення діяльності на ринку, що перебуває у стані природної монополії, з діяльністю на суміжному ринку;

дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

виконання рішень Комісії;

подання інформації або звітності до Комісії;

вид господарської діяльності, з метою провадження якого створено суб'єкт господарювання.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

3. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що відповідають хоча б трьом з таких ознак:

обсяги реалізації протягом року, що передує плановому, у сфері теплопостачання становлять 700 тис. Гкал та більше, централізованого водопостачання - 100000 тис. куб. метрів та більше, централізованого водовідведення - 50000 тис. куб. метрів та більше;

підприємство - суб'єкт природної монополії провадить господарську діяльність на території двох або більше регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь) та провадить діяльність на суміжному ринку;

наявність фактів (п'ять та більше) порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, виявлених під час проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю);

мають місце факти систематичного (три і більше разів) несвоєчасного або не в повному обсязі виконання рішень Комісії протягом року, що передує плановому;

наявні факти систематичного (три і більше разів) несвоєчасного, не в повному обсязі або подання недостовірної інформації чи звітності до Комісії протягом року, що передує плановому.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що відповідають хоча б трьом з таких ознак:

обсяги реалізації протягом року, що передує плановому, у сфері теплопостачання становлять менш як 150 тис. Гкал, централізованого водопостачання - менш як 5000 тис. куб. метрів, централізованого водовідведення - менш як 3500 тис. куб. метрів;

суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність на території одного регіону України (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь) та провадить лише монопольний вид ліцензованої Комісією діяльності або лише діяльність на суміжному ринку;

під час проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

відсутні факти несвоєчасного або не в повному обсязі виконання рішень Комісії протягом року, що передує плановому;

відсутні факти несвоєчасного, не в повному обсязі або подання недостовірної інформації або звітності до Комісії протягом року, що передує плановому;

провадження суб'єктом господарювання ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення не є метою його створення та не є основним видом діяльності підприємства відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Мінфіну.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим і незначним ступенем ризику.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

7. Комісія проводить планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання з такою періодичністю:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

8. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

(додаток доповнено пунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 445)

____________

Опрос