Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 03.10.2012 № 906
редакция действует с 20.11.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2012 р. N 906

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 606)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 листопада 2014 року N 606

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 606)

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 403 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури у сфері управління державними корпоративними правами та майном" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1187).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 606)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку", для фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.11.2014 р. N 606)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою представлення продукції вітчизняних підприємств на зовнішньому і внутрішньому ринку.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

забезпечення підготовки та проведення науково-технічних міжнародних і вітчизняних форумів, конференцій, семінарів (далі - виставкові заходи) за участю представників вітчизняних та іноземних підприємств, установ і організацій;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 606)

видання матеріалів конференцій.

Під час підготовки та проведення виставкових заходів бюджетні кошти спрямовуються на оплату:

оренди приміщень (у разі, коли виставковий захід неможливо провести у приміщенні Мінекономрозвитку) та виставкового обладнання;

послуг з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних та довідкових матеріалів;

послуг з перекладу зазначених матеріалів;

послуг з придбання канцелярських товарів;

витрат, пов'язаних з транспортним обслуговуванням виставкових заходів;

послуг із синхронного і послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення виставкових заходів за участю представників вітчизняних та іноземних підприємств, установ і організацій, а також оренди обладнання, необхідного для надання послуг із зазначеного перекладу;

видатків, пов'язаних із здійсненням процедур митного оформлення товарів, призначених для показу чи використання на виставкових заходах, а також інших обов'язкових процедур під час перетинання державного кордону такими товарами;

(абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 606)

видатків, пов'язаних із страхуванням виставкового обладнання та експонатів виставкового заходу на час його проведення і транспортуванням зазначених обладнання та експонатів;

(абзац дванадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 606)

послуг, які надаються підприємством, установою або організацією, що забезпечує підготовку та проведення виставкових заходів.

Видатки, пов'язані з направленням представників та їх участю у виставкових заходах здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, в яких зазначені особи працюють і які направили їх для участі в таких заходах.

Конкретні напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, визначаються щороку в паспорті бюджетної програми.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата зазначених товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Мінекономрозвитку для проведення кожного виставкового заходу видає наказ, в якому зазначаються найменування заходу, відповідальний за його проведення, дата і місце проведення, сума витрат. До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням виставкового заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Мінекономрозвитку подає раз на півроку Мінфіну звіт про виконання плану виставкових заходів.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з підготовкою та проведенням заходів, зазначених у пункті 4 цього Порядку;

придбання основних засобів;

оплату посередницьких послуг;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства і проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Розрахунки за надані послуги проводяться на підставі актів приймання-передачі та документів щодо надання послуг з поданням інформації про проведення виставкових заходів та досягнуті результати.

7. За наявності заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства, така заборгованість підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

8. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос