Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 декабря 2010 г. N 1149

КМ Украины
Постановление КМ от 12.09.2012 № 881
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2012 р. N 881

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 лютого 2015 року N 35)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 97, ст. 3441; 2011 р., N 2, ст. 104, N 73, ст. 2748, N 86, ст. 3143, N 100, ст. 3664) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149

1. У пункті 2 постанови слова і цифри "та індексується на коефіцієнт 1,5" виключити.

2. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженій зазначеною постановою:

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"де ai - коефіцієнт вирівнювання, який застосовується до обчисленого за цією Формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до державного бюджету, і має окреме значення для відповідних місцевих бюджетів у межах від 0,6 до 1.";

2) у пункті 6:

доповнити пункт після абзацу п'ятнадцятого новими абзацами такого змісту:

"для бюджетів міст обласного значення, якщо mzm > 1,16, то Zi = (Kifakt / Kiprohn) х 0,9,

де mzm - коефіцієнт збільшення обсягу доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, разом за бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим значення або обласного значення відповідної області, який визначається за такою формулою:

mzm = Dmp / Dmm,

де Dmp, Dmm - загальний обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, разом за бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим значення або обласного значення відповідної області, за звітними даними про надходження таких доходів у відповідних періодах 2012 і 2011 років;".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - тридцять третій вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцять шостим;

в абзаці двадцятому слова і цифри "за звітний період 2011 року до відповідного періоду 2010 року" замінити словами "за звітний період року, що передує планованому, до відповідного періоду попереднього року";

абзаци тридцять третій - тридцять шостий виключити;

3) пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai), який має значення 0,75, крім місцевих бюджетів, кошти яких не передавалися до державного бюджету у році, що передує планованому, бюджетів міст - обласних центрів, чисельність наявного населення яких становить більш як 950 тис. осіб, та місцевих бюджетів міст - супутників атомних електростанцій, для яких встановлено коефіцієнт вирівнювання (ai) 0,6.";

4) в абзаці третьому пункту 13 та в абзаці третьому пункту 14 слова і цифри "на 2012 рік" виключити;

5) у пункті 18:

абзац перший викласти у такій редакції:

"18. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету (Vzob(ark)) визначається за такими формулами:

Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (l - l + l х Kzi2) + Spilot/ex(ob) + Szvi(pilot) + Szei + Vzgi + Szi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu) х Kzob(ark)1 x Kzob(ark)4 / Nu,

S pilot/ex(ob) = е(Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwrn(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х х Kpilot/ex(m) + е(Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwrn(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kpilot/ex(r),

Szei = (Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzb(i) - (Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l + Kzi2)),";

у першому реченні абзацу дев'ятого слова і цифри "для апробації під час розрахунку показників місцевих бюджетів на 2012 рік" замінити словами і цифрами ", і становить 436,9 млн. гривень";

абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий замінити абзацами такого змісту:

"Spilot/ex(ob) - сумарний обсяг коштів, розрахований для:

обласних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської і Донецької областей для надання вторинної та екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (спрямовується на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я міст обласного значення та районів, які починаючи з 1 січня 2012 р. повинні фінансуватися з обласних бюджетів, і не може бути зменшений);

інших обласних бюджетів для надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

Kpilot/ex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу видатків обласних бюджетів на надання:

вторинної та екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві". Для бюджетів міст обласного значення Kpilot(m) дорівнює 0,72, бюджетів районів Kpilot(r) - 0,652;

екстреної медичної допомоги в інших областях відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетів міст обласного значення Kex(m) дорівнює 0,109, бюджетів районів Kex(r) - 0,085;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять дев'ятим;

6) у пункті 19:

у формулі букву та індекс "Kzmr(pilot)" замінити буквою та індексом "Kzpilot/ex(mr)";

абзац десятий замінити абзацами такого змісту:

"Kzpilot/ex(mr) - коефіцієнт коригування, який застосовується для визначення обсягу видатків для бюджетів міст обласного значення та районів на надання:

первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві". Для бюджетів міст обласного значення Kzpilot(m) дорівнює 0,28, для бюджетів районів Kzpilot(r) - 0,348;

первинної та вторинної медичної допомоги в інших областях відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетів міст обласного значення Kzex(m) дорівнює 0,891, для бюджетів районів Kzex(r) - 0,915;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим;

7) в абзаці тридцять дев'ятому пункту 22 слова "у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати" виключити, а слова "випускникам вищих навчальних закладів" замінити словами "випускникам комунальних вищих навчальних закладів";

8) пункт 23 викласти у такій редакції:

"23. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту зведеного бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району (Voi) визначається за такою формулою:

Voi = Hd х (Dm х Knm(r) х Kzd + Dm х Knm(r)sn-sp х Ksn-sp + Dgm х Kgnm(r) х Kzd + Dgm х Kgnm(r)sn-sp х Ksn-sp + Ds х Knm(r) х Kzd + Ds х Knm(r)sn-sp х Ksn-sp + Dgs х Kgnm(r) х Kzd + Dgs х Kgnm(r)sn-sp х Ksn-sp) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Hrdonv х (Dmss(nv) + Dgmss(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dmss(v) + Dgmss(v) х Kgdnz) + Hv х (Upnzr + Upnzr х Kpnzr) + Sd + Sgd + Vtzn(r),

де Hd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку;

Dm - кількість дітей віком до шести років (включно) міської місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Dgm - кількість дітей віком до шести років (включно) міської місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Ds - кількість дітей віком до шести років (включно) сільської місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Dgs - кількість дітей віком до шести років (включно) сільської місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Knm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (Knm) і районах (Knr) дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп) відповідно у сільській та міській місцевості (крім населених пунктів, яким надано статус гірських). На планований бюджетний період Knm(r) має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kgnm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у містах обласного значення (Kgnm) та районах (Kgnr) дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп), що розташовані відповідно у сільській та міській місцевості, яким надано статус гірських, збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний період Kgnm(r) має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kzd - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість дітей у дошкільних закладах (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп) станом на 1 січня року, що передує планованому, перевищує на 20 і більше відсотків кількість дітей у дошкільних закладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідно у міській та сільській місцевості станом на 1 січня звітного періоду. На планований бюджетний період Kzd дорівнює 1,1;

Knm(r)sn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (Knmsn-sp) і районах (Knrsn-sp) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами) відповідно у сільській та міській місцевості (крім населених пунктів, яким надано статус гірських). На планований бюджетний період Knm(r)sn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kgnm(r)sn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у містах обласного значення (Kgnmsn-sp) та районах (Kgnrsn-sp) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами), що розташовані відповідно у сільській та міській місцевості, яким надано статус гірських, збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний період Kgnm(r)sn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Ksn-sp - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту у санаторних та спеціальних дошкільних закладах (групах). На планований бюджетний період Ksn-sp дорівнює 1,1;

Ugm - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgm - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgm дорівнює 0,968;

Ugmr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgmr дорівнює 1,064;

Ugs - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgs - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір Kgs на планований бюджетний період наведено в таблиці:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням та спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів

Kgs

Понад 22,2

1,162

17,8 - 22,2

1,355

14,8 - 17,8

1,5

11,7 - 14,8

1,645

До 11,7

1,936

Віднесення міст обласного значення та районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

Um - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Km - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Km дорівнює 0,841;

Umr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kmr дорівнює 0,926;

Us - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Ks - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір Ks на планований бюджетний період наведено в таблиці:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів з інклюзивним навчанням, спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів та класів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, учнів

Ks

Понад 22,2

1,01

17,8 - 22,2

1,178

14,8 - 17,8

1,305

11,7 - 14,8

1,431

До 11,7

1,751

Віднесення міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

Ubm(r) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

Kbm(r) - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kbm дорівнює 0,43, Kbr - 0,29;

Ujm(r) - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kj - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kj дорівнює 2,5;

Hrdonv - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини віком до шести років (включно) на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади;

Hrdov - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини віком до шести років (включно) на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади;

Dmss(nv) - кількість дітей віком до шести років (включно) у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (крім населених пунктів, яким надано статус гірських), станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dmss(v) - кількість дітей віком до шести років (включно) у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім населених пунктів, яким надано статус гірських), станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgmss(nv) - кількість дітей віком до шести років (включно) у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських та в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgmss(v) - кількість дітей віком до шести років (включно) у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських та в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Kgdnz - коефіцієнт приведення кількості дітей віком до шести років (включно) у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю дітей віком до шести років (включно). На планований бюджетний період Kgdnz дорівнює 1,1;

Upnzr - кількість учнів (вихованців, слухачів) комунальних позашкільних навчальних закладів районного значення станом на 1 січня року, що передує планованому;

Kpnzr - коригуючий коефіцієнт видатків районного бюджету на позашкільну роботу з дітьми. На планований бюджетний період Kpnzr дорівнює 0,016;

Sd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у планованому бюджетному періоді виповнюється 18 років, що визначаються за окремим розрахунком;

Vtzn(r) - цільові кошти на планований бюджетний період для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів районів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОНмолодьспорту.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів належать навчальні заклади, наповнюваність яких не перевищує 11,7 учня на клас.

До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб, спеціалізацію праці економічно активного населення яких визначають підприємства здебільшого однієї-двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення населення.

До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю населення не більш як 50 тис. осіб, які побудовано з метою забезпечення діяльності гірничих підприємств і переважна частина жителів яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах.";

9) у пункті 24:

абзаци перший і четвертий викласти у такій редакції:

"24. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя (Vokyiv(sev)) визначається за такою формулою:

Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm х Kzd + Dmkyiv(sev) х Knmsn-sp х Ksn-sp + Dssev х Knm х Kzd + Dssev х Knmsn-sp х Ksn-sp) + Ho х (Ukyjv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnzkyiv(sev) + Uptnzckyiv(sev) х Kptnzc) + Hrdonv х Dmssev(nv) + Hrdov х Dmssev(v) + Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv(sev),";

"Knm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) дошкільними закладами мм. Києва та Севастополя (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп). На планований бюджетний період Knm має окреме значення для мм. Києва та Севастополя;";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Knmsn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами) мм. Києва та Севастополя. На планований бюджетний період Knmsn-sp має окреме значення для мм. Києва та Севастополя;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим;

абзаци шостий і дев'ятий викласти у такій редакції:

"Ukyiv(sev) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя, крім учнів сільської місцевості, учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у малих монофункціональних містах, та учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;";

"Ujkyiv(sev) - кількість учнів спеціальних шкіл мм. Києва та Севастополя для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;";

10) у пункті 26:

формулу

"Vs1i = Qs1i х Hs1 + Vs1gi"

замінити такою формулою:

"Vs1i = (Qs1i х Hs1) + (Qs1i d x Hs1 x Ks1) + Vs1gi";

в абзаці третьому слова ", будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів" виключити;

доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"Qs1id - кількість підопічних у будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та з навчання і трудового влаштування інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому;

Кs1 - коефіцієнт підвищення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості підопічних у будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та з навчання і трудового влаштування інвалідів. На планований бюджетний період Ks1 дорівнює 1,5;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

11) у пункті 29:

у підпункті 1:

формулу

"Vs4i = Hs4u х Ni + Vozd"

замінити такою формулою:

"Vs4i = Hs4u х Ni + Vozd + Vsp";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"Vsp - обсяг додаткових видатків для покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення, який визначається за такою формулою:

Vsp = Usp х Hsp,

де Usp - кількість додаткових посад фахівців із соціальної роботи, введених у 2012 році, відповідно до розподілу Мінсоцполітики;

Hsp - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну посаду фахівця із соціальної роботи;";

у підпункті 3:

формулу

"Vs4i = Hs4kyiv(sev) х Ni + Vozd kyiv(sev)"

замінити такою формулою:

"Vs4i = Hs4kyiv(sev) х Ni + Vozd kyiv(sev) + Vsp kyiv(sev)";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"Vsp kyiv(sev) - обсяг додаткових видатків на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення для зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя, який визначається за такою формулою:

Vsp kyiv(sev) = Usp kyiv(sev) х Hsp,

де Usp kyiv(sev) - кількість додаткових посад фахівців із соціальної роботи, введених у 2012 році у мм. Києві та Севастополі, відповідно до розподілу Мінсоцполітики.";

12) у другому реченні абзацу п'ятого пункту 30 цифри "3,14" замінити цифрою "4";

13) у пункті 31 формулу

"Vs6i = Qs6i х Hs6 + Qs6ig х 0,2 х Hs6"

замінити такою формулою:

"Vs6i = 12 х (Qs6i х Hs6 + Qs6ig х 0,2 х Hs6)";

14) у другому реченні абзацу четвертого пункту 36 цифри "3,7022" замінити цифрами "3,6959";

15) у пункті 41:

у підпункті 1 слова і цифри ", у тому числі в соціально-культурній сфері - 50,3 млн. гривень" виключити;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) для зведеного бюджету м. Києва на виконання столичних функцій відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" - 2123,4 млн. гривень, у тому числі на обслуговування основної суми боргу за кредитами та векселями, отриманими у 2009 - 2010 роках, - 323,4 млн., на погашення основної суми боргу за кредитами та векселями, отриманими у 2009 - 2010 роках, - 300 млн., на розвиток галузі охорони здоров'я - 100 млн., на спорудження дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві від станції "Виставковий центр" до Одеської площі у Голосіївському районі, будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро, реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі - 750 млн. гривень.".

3. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту, затвердженій зазначеною постановою:

1) у пункті 15:

формулу

"Vomi = Hod х (Kdm х Dim + Kdmg х Dimg) + Hrdonv х (Dim(nv) + Dimg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dim(v) + Dimg(v) х Kgdnz)"

замінити такою формулою:

"Vomi = Hod х (Kdm х Dim х Kzd + Kdmsn-sp х Ksn-sp х Dim + Kdmg х Dimg х Kzd + Kdmgsn-sp х Ksn-sp х Dimg) + Hrdonv х (Dim(nv) + Dimg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dim(v) + Dimg(v) х Kgdnz)";

абзаци третій і п'ятий викласти в такій редакції:

"Kdm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у районах дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп), розташованими у містах районного значення, селищах міського типу, яким не надано статус гірських. У планованому бюджетному періоді Kdm має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;";

"Kdmg - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у районах дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп), розташованими у містах районного значення, селищах міського типу, яким надано статус гірських, збільшений в 1,1 раза. У планованому бюджетному періоді Kdmg має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;";

доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"Kzd - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість дітей у дошкільних закладах (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп) станом на 1 січня року, що передує планованому, перевищує на 20 і більше відсотків кількість дітей у дошкільних закладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідно у міській та сільській місцевості станом на 1 січня звітного періоду. На планований бюджетний період Kzd дорівнює 1,1;

Kdmsn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у районах санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами), розташованими у містах районного значення, селищах міського типу, яким не надано статус гірських. У планованому бюджетному періоді Kdmsn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kdmgsn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у районах санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами), розташованими у містах районного значення, селищах міського типу, яким надано статус гірських, збільшений в 1,1 раза. У планованому бюджетному періоді Kdmgsn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Ksn-sp - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту у санаторних та спеціальних дошкільних закладах (групах) і-тої адміністративно-територіальної одиниці. На планований бюджетний період Ksn-sp дорівнює 1,1;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим;

2) у пункті 16:

формулу

"Vor = Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk) + Hrdov х (Dim-nvk + Dimg-nvk х Kgdnz)"

замінити такою формулою:

"Vor = Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk х Kzd + Kdmm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk х Kzd + Kdmgm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dimg-nvk) + Hrdov х (Dim-nvk + Dimg-nvk х Kgdnz)";

абзаци четвертий і п'ятий замінити абзацами такого змісту:

"Kdmm(s) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп), який склався в середньому по району (окремо для міської та сільської місцевості). У планованому бюджетному періоді Kdmm(s) має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kdmgm(s) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп), який склався в середньому по району (окремо для міської та сільської місцевості) у населених пунктах, яким надано статус гірських. У планованому бюджетному періоді Kdmgm(s) має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kzd - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість дітей у дошкільних закладах (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп) станом на 1 січня року, що передує планованому, перевищує на 20 і більше відсотків кількість дітей у дошкільних закладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідно у міській та сільській місцевості станом на 1 січня звітного періоду. На планований бюджетний період Kzd дорівнює 1,1;

Kdmm(s)sn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами), який склався в середньому по району (окремо для міської та сільської місцевості). У планованому бюджетному періоді Kdmm(s)sn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kdmgm(s)sn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами), який склався в середньому по району (окремо для міської та сільської місцевості) у населених пунктах, яким надано статус гірських. У планованому бюджетному періоді Kdmgm(s)sn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;";

3) у пункті 18:

формулу

"Voobm = Hod х (Kdobm х Dmm)"

замінити такою формулою:

"Voobm = Hod х (Kdobm х Dmm х Kzd + Kdobmsn-sp х Ksn-sp х Dmm)";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Kdobm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп), розташованими у м. Севастополі, містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, без урахування адміністративно підпорядкованих сіл, селищ (крім селищ міського типу). У планованому бюджетному періоді Kdobm має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"Kzd - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість дітей у дошкільних закладах (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп) станом на 1 січня року, що передує планованому, перевищує на 20 і більше відсотків кількість дітей у дошкільних закладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідно у міській та сільській місцевості станом на 1 січня звітного періоду. На планований бюджетний період Kzd дорівнює 1,1;

Kdobmsn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами), розташованими у м. Севастополі, містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, без урахування адміністративно підпорядкованих сіл, селищ (крім селищ міського типу). У планованому бюджетному періоді Kdobmsn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим.

____________

Опрос