Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по изучению проблемных вопросов, связанных с деятельностью электрометаллургических предприятий

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 19.09.2012 № 877
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. N 877

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 квітня 2013 року N 292
,
від 16 вересня 2015 року N 706

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 січня 2020 року N 5)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств, що додається.

3. Голові Комісії до 1 жовтня 2012 р. підготувати в установленому порядку для розгляду Кабінетом Міністрів України проект Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств

Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова Комісії

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Комісії

Голова НКРЕКП, заступник голови Комісії (за згодою)

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, секретар Комісії

Перший заступник Міністра фінансів

Заступник Голови ДФС

Заступник Міністра юстиції

Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник голови Запорізької облдержадміністрації

Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації

Заступник голови Луганської облдержадміністрації

Голова НКЦПФР (за згодою)

Державний уповноважений Антимонопольного комітету (за згодою)

Голова Центрального комітету профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості (за згодою)

Голова ради Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України" (за згодою)

Виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (за згодою)

(склад у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 292
,
від 16.09.2015 р. N 706)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств

1. Міжвідомча комісія з вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств (далі - Комісія), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення аналізу та вивчення стану діяльності електрометалургійних підприємств;

2) розгляд та вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств, а також підготовка рекомендацій стосовно визначення шляхів, механізмів і способів їх вирішення;

3) сприяння забезпеченню координації роботи електрометалургійних підприємств з метою недопущення скорочення обсягів виробництва продукції;

4) підготовка пропозицій щодо:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення діяльності електрометалургійних підприємств;

створення умов для забезпечення підвищення ефективності діяльності електрометалургійних підприємств;

усунення негативних факторів, що перешкоджають стабільній роботі електрометалургійних підприємств.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у діяльності електрометалургійних підприємств;

проводить аналіз реалізації електрометалургійними підприємствами заходів щодо зменшення собівартості продукції;

проводить моніторинг реалізації на внутрішньому ринку продукції електрометалургійних підприємств за ціною не вище світової;

забезпечує проведення аналізу стану реалізації інвестиційних енергозберігаючих проектів;

вивчає отриману від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію про наявність на електрометалургійних підприємствах проблемних питань;

проводить моніторинг стану справ на електрометалургійних підприємствах з метою підготовки відповідних пропозицій щодо їх сталого розвитку;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності електрометалургійних підприємств;

вносить на розгляд центральних органів виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісія має право:

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. До складу Комісії входять голова Комісії, його заступники, секретар та члени Комісії.

Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою Комісії є Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 292)

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та у разі потреби вносить до нього зміни.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням її голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії забезпечує її секретар.

Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний надсилаються членам Комісії не пізніше ніж за два робочих дні до дати його проведення.

Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія готує пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції і рекомендації Комісії оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

11. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до компетенції.

12. Комісія не рідше ніж один раз на два місяці подає Кабінетові Міністрів України інформацію про результати роботи.

13. Комісія у роботі використовує бланк із своїм найменуванням.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінекономрозвитку.

____________

Опрос