Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы реализации Договора по открытому небу

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 19.09.2012 № 867
действует с 30.03.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. N 867

Київ

Про затвердження Державної цільової програми реалізації Договору з відкритого неба

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму реалізації Договору з відкритого неба (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству оборони, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації разом з Міністерством фінансів передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів.

3. Міністерству оборони, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі узагальнені звіти про результати виконання Програми.

4. Ця постанова набирає чинності одночасно з Указом Президента України стосовно визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 29 вересня 2000 р. N 1097 "Про Державну програму реалізації Договору з відкритого неба".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
реалізації Договору з відкритого неба

Державна цільова програма реалізації Договору з відкритого неба (далі - Програма) спрямована на застосування режиму "відкритого неба" для зміцнення миру, стабільності та розвитку безпеки, відкритості та прозорості, сприяння спостереженню за виконанням угод у галузі контролю над озброєннями і для розширення можливостей щодо запобігання кризам та кризовим ситуаціям в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Договір з відкритого неба (далі - Договір), який ратифікований Верховною Радою України 2 березня 2000 р. і набрав чинності з 1 січня 2002 р., є безстроковим і встановлює режим "відкритого неба", що надає можливість виконувати спостережні польоти над територіями держав - учасниць Договору.

Спостережні польоти розглядаються як засіб для отримання достовірних даних щодо заявленої державами - учасницями Договору військової діяльності. Для цього використовуються результати як власних спостережних польотів, так і польотів літаків інших держав.

Державні замовники виконання Програми, а також обсяги та джерела її фінансування визначені у додатку 1.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для ефективного та повномасштабного виконання Договору, створення авіаційного комплексу спостереження, наземного полігона для апаратури спостереження, лабораторії оброблення носіїв цифрової інформації для забезпечення у повному обсязі імплементації другого етапу дії Договору, захист державних інтересів під час виконання спостережних польотів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему, пов'язану з реалізацією Договору, можливо двома способами, що передбачають:

перший - використання двох літаків Ан-30Б із складу транспортної авіаційної ескадрильї "Блакитна стежа" Повітряних Сил Збройних Сил, які мають обмежений ресурс технічної експлуатації та обладнані відповідною апаратурою для спостереження і для польотів на міжнародних повітряних трасах відповідно до стандартної практики Міжнародної організації цивільної авіації;

другий, оптимальний - здійснення заходів із створення авіаційного комплексу спостереження на базі серійного літака вітчизняного виробництва, обладнаного апаратурою спостереження (панорамним і кадровими фотоапаратами, відеокамерами, інфрачервоним пристроєм та радіолокаційною станцією бокового огляду) та обладнання для вимірювального полігона.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

здійснення супроводжень місій спостережних польотів літаків держав - учасниць Договору над територією України та виконання спостережних польотів літаків України над територіями інших держав;

створення запасів пально-мастильних матеріалів, аерофотоплівки, хімікатів, витратних матеріалів, що використовуються під час виконання спостережних польотів;

створення авіаційного комплексу спостереження на базі серійного літака вітчизняного виробництва, обладнаного апаратурою спостереження (панорамним і кадровими фотоапаратами, відеокамерами, інфрачервоним пристроєм та радіолокаційною станцією бокового огляду);

створення обладнання для вимірювального полігона;

розроблення (утримання) відповідної організаційно-штатної структури підрозділів, діяльність яких пов'язана з виконанням Договору;

розроблення пропозицій про внесення змін до Програми створення авіаційного комплексу спостереження та обладнання для вимірювального полігона, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. N 780 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34, ст. 2055);

визначення (уточнення) міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади переліку об'єктів, інформація про які під час виконання спостережних польотів підлягає захисту відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (далі - секретні об'єкти спостереження);

визначення Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - Адміністрація Держспецзв'язку) за допомогою аналітично-розрахункових методів та шляхом дешифрування фотоплівок місій спостережних польотів на території України ступенів викриття апаратурою спостереження, передбаченою Договором, відомостей про секретні об'єкти спостереження;

планування і здійснення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади заходів з протидії технічним розвідкам на належних їм секретних об'єктах спостереження під час виконання спостережних польотів;

оповіщення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади керівників належних їм секретних об'єктів спостереження про спостережні польоти згідно з Договором;

забезпечення необхідною перевірною апаратурою, обладнанням та засобами їх транспортування підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, відповідальних за виконання оглядових передпольотних процедур та здійснення контролю за використанням інспекційного обладнання під час виконання спостережних польотів;

забезпечення Адміністрацією Держспецзв'язку функціонування загальнодержавної системи контролю за виконанням заходів з технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам під час виконання спостережних польотів згідно з Договором.

Для зменшення навантаження на державний бюджет під час внесення змін до Програми створення авіаційного комплексу спостереження та обладнання для вимірювального полігона необхідно передбачити десятирічний строк її виконання двома етапами.

На першому етапі (2012 - 2016 роки) передбачається здійснити:

до кінця 2012 року узагальнення результатів проведених сертифікацій, пробних та реальних спостережних польотів з використанням принципово нових типів апаратури спостереження для прийняття рішення щодо вибору найбільш оптимального переліку обладнання вимірювального полігона, включаючи дообладнання лабораторії оброблення матеріалів спостережних польотів. За отриманими результатами Міноборони розробляє та вносить Кабінетові Міністрів України проект постанови про внесення змін до Програми створення авіаційного комплексу спостереження та обладнання для вимірювального полігона;

розроблення тактико-технічного завдання, проектувальних робіт із створення авіаційного комплексу спостереження на базі літака вітчизняного виробництва, обладнаного цифровою апаратурою спостереження відповідно до умов Договору;

створення наземного полігона з мірами візуального, інфрачервоного та радіодіапазонів електромагнітного випромінювання;

створення наземної комп'ютерної лабораторії з відповідним програмним забезпеченням для оброблення цифрової інформації, отриманої в ході виконання спостережних польотів.

На другому етапі (2017 - 2021 роки) передбачається здійснити:

створення та проведення лабораторних і льотних випробувань авіаційного комплексу спостереження включно з комплексом цифрової бортової апаратури;

проведення сертифікації авіаційного комплексу спостереження відповідно до умов Договору;

забезпечення готовності підрозділів, діяльність яких пов'язана з виконанням Договору, до виконання у повному обсязі другого етапу імплементації Договору.

Планування місій спостережних польотів за кордоном здійснюється на підставі відповідних пропозицій заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Повідомлення про зміни у минулорічному розподілі активних квот України щодо інших держав - учасниць Договору вноситься на розгляд Консультативної комісії з відкритого неба, яка заснована державами - учасницями Договору як імплементаційний орган Договору, на підставі пропозицій заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Проводиться систематична робота, спрямована на забезпечення державних інтересів України під час розроблення рішень зазначеною Комісією.

Режим "відкритого неба" вважається придатним для проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Україні. Спостереження за районами з кризовою ситуацією здійснюється на підставі окремих документів, які регламентують відповідні умови та процедури застосування.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

Розрахунок очікуваних результатів виконання Програми та її ефективність

Розрахунок очікуваних результатів виконання Програми наведено у додатку 3.

У результаті виконання визначених Програмою заходів буде створено умови для:

реалізації Україною в повному обсязі положень Договору на основі рівноправного партнерства з провідними державами Європи та світу;

забезпечення Збройних Сил новою авіаційною технікою та сучасним комплексом повітряного спостереження, що позитивно вплине на підвищення рівня їх бойової готовності та обороноздатності держави в цілому;

отримання можливості виконання завдань не лише за Договором в інтересах Міноборони, але і в інтересах інших міністерств та центральних органів виконавчої влади (демаркація кордонів, топографія, екологічний моніторинг, спостереження в зонах стихійного лиха та кризових ситуацій тощо);

отримання додаткових фінансових надходжень від держав - учасниць Договору за використання українського літака.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються для Міноборони та Адміністрації Держспецзв'язку у державному бюджеті на відповідний рік.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми реалізації Договору з відкритого неба

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. N 867.

2. Державний замовник-кординатор - Міноборони.

3. Державні замовники - Міноборони, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

4. Керівник Програми - Міністр оборони.

5. Виконавці заходів Програми - Міноборони, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

6. Строк виконання: 2012 - 2016 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

33364,5

5939,2

6329

6647,5

7021,2

7427,6

Усього

33364,5

5939,2

6329

6647,5

7021,2

7427,6

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми реалізації Договору з відкритого неба

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1. Виконання спостережних польотів літаків України над територіями держав - учасниць Договору з відкритого неба (далі - Договір)

кількість спостережних польотів літаків України над територіями держав - учасниць Договору

60

12

12

12

12

12

1) забезпечення виконання спостережних польотів літаків України над територіями держав - учасниць Договору

Міноборони

державний бюджет

648,9

116,6

123,5

129,7

136,2

142,9

кількість пально-мастильних матеріалів

240

48

48

48

48

48

2) створення на аеродромі "відкритого неба" та аеродромах дозаправляння літаків запасів пально-мастильних матеріалів

- " -

- " -

4006,4

720

762,5

800,6

840,6

882,7

кількість аерофотоплівки

120

24

24

24

24

24

3) забезпечення авіаційної ескадрильї "Блакитна стежа" необхідною кількістю аерофотоматеріалів

- " -

- " -

560,9

100,8

106,7

112,1

117,7

123,6

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5216,2

937,4

992,7

1042,4

1094,5

1149,2

2. Здійснення супроводжень місій спостережних польотів літаків держав - учасниць Договору над територією України

кількість спостережних польотів літаків держав - учасниць Договору над територією України

60

12

12

12

12

12

1) забезпечення виконання спостережних польотів літаків держав - учасниць Договору над територією України

- " -

- " -

7665,5

1377,6

1458,9

1531,8

1608,4

1688,8

кількість пально-мастильних матеріалів

30

228,3

228,3

228,3

228,3

228,3

2) створення на аеродромі "відкритого неба" та аеродромах дозаправляння літаків запасів пально-мастильних матеріалів

- " -

- " -

19058,2

3425

3627,1

3808,4

3998,9

4198,8

кількість аерофотоплівки, хімікатів

200

40

40

40

40

40

3) забезпечення авіаційної ескадрильї "Блакитна стежа" необхідною кількістю аерофотоматеріалів, хімікатів

Міноборони

державний бюджет

934,8

168

177,9

186,8

196,1

206

60

12

12

12

12

12

48

8,6

9,1

9,6

10,1

10,6

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27706,5

4979,2

5273

5536,6

5813,5

6104,2

3. Захист державних інтересів під час здійснення супроводжень місій спостережних польотів літаків держав - учасниць Договору над територією України

кількість обладнання для виконання передпольотної інспекції (тепловізор, відеоендоскоп, цифрова фотокамера)

3

1

 

 

1

1

1) забезпечення перевірною апаратурою та обладнанням для виконання оглядових передпольотних інспекцій

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

- " -

71

6

 

 

5

60

кількість заходів контролю

60

12

12

12

12

12

2) забезпечення контролю за використанням інспекційного обладнання під час виконання спостережних польотів

- " -

- " -

10,9

1,9

2

2,2

2,3

2,5

кількість заходів дешифрування фотоплівок

60

12

12

12

12

12

3) забезпечення дешифрування фотоплівок спостережних польотів

- " -

- " -

67

 

 

 

33,5

33,5

кількість перевірок

8

 

 

 

4

4

4) здійснення контролю за виконанням заходів з технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам

- " -

- " -

2,1

 

 

 

1

1,1

- " -

20

 

5

5

5

5

5) здійснення контролю за процесом оброблення фотоплівок та виготовлення копій державами - учасницями Договору

- " -

- " -

204,4

 

45,4

49

52,9

57,1

кількість сертифікацій

5

1

1

1

1

1

6) участь у сертифікації літаків та апаратури спостереження держав - учасниць Договору

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

державний бюджет

86,4

14,7

15,9

17,3

18,5

20

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441,8

22,6

63,3

68,5

113,2

174,2

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33364,5

5939,2

6329

6647,5

7021,2

7427,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

Міноборони

державний бюджет

32922,7 

5916,6

6265,7

6579

6908

7253,4

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

- " -

441,8

22,6

63,3

68,5

113,2

174,2

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми реалізації Договору з відкритого неба

Найменування завдання

Найменування показників
виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

1. Виконання спостережних польотів літаків України над територіями держав - учасниць Договору з відкритого неба (далі - Договір)

кількість спостережних польотів літаків України над територіями держав - учасниць Договору

 

60

12

12

12

12

12

кількість пально-мастильних матеріалів

тонн

240

48

48

48

48

48

кількість аерофотоплівки

котушок

120

24

24

24

24

24

2. Здійснення супроводжень місій спостережних польотів літаків держав - учасниць Договору над територією України

кількість спостережних польотів літаків держав - учасниць Договору над територією України

 

60

12

12

12

12

12

кількість пально-мастильних матеріалів

тонн

1141,7

228,3

228,3

228,3

228,3

228,3

кількість аерофотоплівки

котушок

200

40

40

40

40

40

кількість хімікатів

комплектів

60

12

12

12

12

12

3. Захист державних інтересів під час здійснення супроводжень місій спостережних польотів літаків держав - учасниць Договору над територією України

кількість обладнання для виконання передпольотної інспекції (тепловізор, відеоендоскоп, цифрова фотокамера)

комплектів

3

1

 

 

1

1

кількість заходів контролю за використанням інспекційного обладнання під час виконання спостережних польотів

 

60

12

12

12

12

12

кількість заходів дешифрування фотоплівок спостережних польотів

 

60

12

12

12

12

12

кількість інспекційних перевірок стану виконання заходів з технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам

 

8

 

 

 

4

4

кількість перевірок процесу оброблення фотоплівок та виготовлення копій державами - учасницями Договору

 

20

 

5

5

5

5

кількість сертифікацій літаків та апаратури спостереження

 

5

1

1

1

1

1

4. Часткова компенсація державних витрат для забезпечення проведення заходів відповідно до умов Договору за рахунок коштів, що надходять від інших держав - учасниць Договору за проведені місії спостережних польотів над територією України та використання українського літака спостереження на умовах оренди

обсяг надходжень до державного бюджету

тис. гривень

15230,9

2737,2

2898,7

3043,6

3195,8

3355,6

____________

Опрос