Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка зачисления в 2012 году стоимости работ по утилизации боеприпасов, проведенных за счет собственных средств субъектов хозяйствования - исполнителей таких работ, в специальный фонд государственного бюджета и направления такой стоимости на утилизацию обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 19.09.2012 № 863
действует с 27.09.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. N 863

Київ

Про затвердження Порядку зарахування у 2012 році вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців таких робіт, до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання

Відповідно до статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зарахування у 2012 році вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців таких робіт, до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, що додається.

2. Внести до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. N 812 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 24, ст. 1768; 2010 р., N 46, ст. 1500; 2011 р., N 67, ст. 2571), такі зміни:

1) пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. За результатами конкурсного відбору Міноборони укладає з виконавцями робіт державні контракти (договори).";

2) у пункті 42 слова "Державне казначейство" замінити словом "Казначейство".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
зарахування у 2012 році вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців таких робіт, до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання

1. Цим Порядком визначається механізм зарахування у 2012 році вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців таких робіт (далі - виконавці), до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання.

2. Договір про утилізацію боєприпасів із залученням власних коштів виконавців (далі - договір) укладається між Міноборони та виконавцями у межах бюджетних призначень зазначеного Міністерства за спеціальним фондом державного бюджету.

3. Зарахування вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів виконавців (далі - роботи з утилізації боєприпасів), до спеціального фонду державного бюджету та спрямування такої вартості на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, здійснюється Казначейством на підставі отриманих від Міноборони:

договору, укладеного між Міноборони та виконавцем;

документів, що підтверджують виконання таких робіт та надання послуг (у тому числі актів виконаних робіт з утилізації боєприпасів, звітів виконавця як комісіонера про реалізацію продуктів утилізації боєприпасів);

довідки, що підтверджує надходження коштів, за затвердженою Мінфіном формою;

протоколу визначення вартості робіт з утилізації боєприпасів, що підлягає зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету, за формою згідно з додатком.

4. Зарахування вартості робіт з утилізації боєприпасів до спеціального фонду державного бюджету здійснюється в обсязі, що не перевищує суми коштів, отриманих від реалізації продуктів утилізації (крім витрат виконавця, пов'язаних з організацією реалізації продуктів утилізації боєприпасів, зокрема сплатою встановлених законодавством податків, інших обов'язкових платежів і комісійної плати).

5. Вартість робіт з утилізації боєприпасів відображається за спеціальним фондом державного бюджету як власні надходження бюджетних установ Міноборони за кодом класифікації доходів бюджету 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)".

Видатки на утилізацію боєприпасів здійснюються за бюджетною програмою Міноборони "Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України" за спеціальним фондом.

6. Відображення в бухгалтерському обліку активів, отриманих від утилізації боєприпасів, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. У разі перевищення вартості продуктів утилізації боєприпасів над вартістю робіт з утилізації боєприпасів за результатами виконання усього обсягу робіт за договором суму перевищення (за винятком витрат виконавця, пов'язаних з організацією реалізації продуктів утилізації боєприпасів, зокрема сплатою встановлених законодавством податків, інших обов'язкових платежів і комісійної плати) виконавець перераховує у п'ятиденний строк до спеціального фонду державного бюджету на аналітичний рахунок Міноборони, відкритий за балансовим рахунком 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ", кодом класифікації доходів бюджету 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)".

8. У разі перевищення вартості робіт з утилізації боєприпасів над вартістю продуктів утилізації боєприпасів відшкодування витрат виконавцю за рахунок коштів державного бюджету не здійснюється.

9. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПРОТОКОЛ N ____
визначення вартості робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів виконавців робіт, що підлягає зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету

Дата і номер договору про утилізацію боєприпасів із залученням власних коштів виконавців робіт

Вартість робіт з утилізації боєприпасів з урахуванням податку на додану вартість, гривень

Сума коштів, отриманих від реалізації продуктів утилізації згідно із звітом комісіонера, що підлягає зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету, гривень

Сума, що відображається у надходженнях та видатках спеціального фонду державного бюджету

надходження

видатки

за кодом класифікації доходів

усього,
гривень

код економічної класифікації видатків

усього,
гривень

Представник Міноборони

Представник підприємства

_________________
(найменування посади)

_______
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(найменування посади)

_______
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник фінансового органу

Головний бухгалтер

_________________
(найменування посади)

_______
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(найменування посади)

_______
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

____________

Опрос