Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для формирования уставного капитала публичного акционерного общества "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 20.06.2012 № 743
редакция действует с 06.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2012 р. N 743

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 жовтня 2013 року N 774

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг", що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням", для формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН, відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держінформнауки, одержувачем бюджетних коштів - ПАТ "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг" (далі - Компанія).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

3. Бюджетні кошти спрямовуються на формування статутного капіталу Компанії згідно із Статутом публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1394 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 6, ст. 213), шляхом проведення емісії її акцій.

4. Держінформнауки здійснює відповідно до законодавства заходи щодо проведення емісії акцій Компанії та укладає договір з депозитарієм про її обслуговування.

5. Компанія подає Держінформнауки:

1) план використання коштів;

(підпункт 1 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

2) детальні розрахунки до плану використання коштів щодо кожного виду видатків;

(підпункт 2 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

3) фінансові та інвестиційні плани;

4) план організаційно-фінансових заходів із провадження виробничо-господарської діяльності Компанії, який повинен містити:

результати маркетингового дослідження ринку, на якому планується провадження її діяльності;

обґрунтування можливості покриття власних постійних та змінних витрат;

відомості про фінансові зв'язки між основною та іншими видами комерційної діяльності, в яких Компанія братиме участь безпосередньо або через інші підприємства;

відомості про можливі договори про спільну діяльність, оренду майна;

обґрунтування для запланованого обсягу доходів і витрат з урахуванням вартості пального, цін і тарифів, заробітної плати;

прогнозований обсяг виробничо-господарської діяльності та виручки від її провадження;

інформацію про наявні та очікувані джерела фінансування;

перспективи розвитку майбутнього ринку збуту;

результати проведення оцінки витрат на закупівлю і передачу в оренду або лізинг світлодіодних систем освітлення з визначенням їх потенційної прибутковості;

орієнтовний перелік світлодіодних систем освітлення, обладнання та засобів їх виробництва, які передбачається закупити з подальшою передачею в оренду або лізинг, із зазначенням їх кількості та ціни;

орієнтовний розмір плати (у відсотках) за надання обладнання та засобів виробництва в оренду.

6. Кошти, отримані від розміщення акцій Компанії, зараховуються на балансовий рахунок 3712 "Рахунки інших клієнтів Державної казначейської служби", відкритий Компанією в територіальному органі Казначейства за своїм місцезнаходженням, і спрямовуються на:

1) закупівлю з подальшою передачею в оренду або лізинг та продажем світлодіодних систем освітлення, їх окремих елементів, обладнання та засобів їх виробництва;

(підпункт 1 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

2) сплату податків, зборів (обов'язкових платежів), оплату послуг фінансових установ, послуг з розкриття та розміщення інформації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та послуг аудитора з надання аудиторського висновку про перевірку квартальної та річної фінансової звітності Компанії, державного мита;

(підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

3) оплату послуг, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, комплектуванням, технічним обслуговуванням та страхуванням зазначених систем, обладнання та засобів їх виробництва, витрат на відрядження, які пов'язані з переддоговірною та договірною підготовкою закупівлі та передачі в оренду або лізинг та продажем світлодіодних систем освітлення, обладнання та засобів їх виробництва;

(підпункт 3 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

4) оплату комунальних послуг та енергоносіїв, телекомунікаційних послуг (послуг фіксованого телефонного зв'язку, послуг з доступу до Інтернету), послуг поштового зв'язку;

(підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

5) придбання або оренду приміщення та комп'ютерної техніки, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Компанії, придбання ліцензійного програмного забезпечення та послуг з його обслуговування;

(підпункт 5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

6) оплату праці штатних працівників Компанії;

7) оплату послуг за договорами на одноразове проведення робіт з прокладення телекомунікаційних мереж в офісному приміщенні, налаштування комп'ютерної та офісної техніки, проведення незалежної оцінки державного майна під час укладання договорів оренди приміщень;

(пункт 6 доповнено підпунктом 7 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

8) оплату нотаріальних послуг та інформаційних послуг, пов'язаних з отриманням витягів, виписок та довідок з державних реєстрів;

(пункт 6 доповнено підпунктом 8 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

9) закупівлю комплекту обладнання для проведення вимірювань, пов'язаних з виконанням проектних і контрольно-вимірювальних робіт та експлуатацією світлодіодних систем освітлення в процесі лізингу - люксметра, яркоміру, лазерного вимірювача довжини.

(пункт 6 доповнено підпунктом 9 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані з формуванням статутного капіталу Компанії;

2) оплату посередницьких послуг;

3) здійснення заходів, видатки на фінансування яких передбачені за іншими бюджетними програмами.

8. Головний розпорядник бюджетних коштів і Компанія забезпечують цільове та ефективне їх використання.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється Компанією в установленому законом порядку.

До договору про закупівлю таких товарів, робіт і послуг включаються умови щодо:

недопущення включення до собівартості послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або щодо необґрунтованого збільшення їх вартості;

можливості коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення бюджетних призначень;

забезпечення надання послуг у повному обсязі до закінчення календарного року;

відповідальності за порушення умов договору, зокрема строків його виконання.

10. Розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з документальним підтвердженням вартості витрат.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Компанія надсилає Держінформнауки за встановленою ним формою щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та Мінфіну до 30 числа інформацію про використання бюджетних коштів із зазначенням обсягу:

поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

коштів, отриманих від провадження виробничо-господарської діяльності;

інших надходжень (за видами);

залишків асигнувань на реєстраційних рахунках, у тому числі бюджетних.

14. МОН та Держінформнауки здійснюють контроль за витрачанням бюджетних коштів і управління бюджетними асигнуваннями.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 774)

15. Компанія несе відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів згідно із законом.

____________

Опрос