Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил разработки проектов технических регламентов, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины, на основе актов законодательства Европейского Союза

КМ Украины
Постановление КМ от 18.06.2012 № 708
редакция действует с 20.06.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 червня 2012 р. N 708

Київ

Про затвердження Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 листопада 2015 року N 898
,
від 30 грудня 2015 року N 1184
,
від 27 січня 2016 року N 96
,
від 13 січня 2016 року N 95
,
від 28 грудня 2016 року N 1069

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу, що додаються.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

11. Установити, що під час розроблення на основі актів законодавства Європейського Союзу проектів постанов Кабінету Міністрів України про затвердження процедур оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, а також модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання зазначених модулів застосовуються вимоги, визначені пунктами 1, 2, 4, 6 - 14 затверджених цією постановою Правил.

(постанову доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПРАВИЛА
розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу

(назва Правил у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

1. Ці Правила визначають особливості розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України (далі - технічний регламент), на основі актів законодавства Європейського Союзу.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

2. У цих Правилах термін "акт законодавства Європейського Союзу" (далі - акт законодавства ЄС) означає будь-який акт законодавства, що належить до джерел acquis communautaire, у тому числі директиву, регламент або рішення.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та "Про стандартизацію".

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

3. Проекти технічних регламентів затверджуються постановами Кабінету Міністрів України (далі - постанова).

4. Проекти постанов розробляються відповідно до Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. N 870 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2200), з урахуванням особливостей, установлених цими Правилами.

5. До постановляючої частини проекту постанови включаються пункти:

щодо затвердження відповідного технічного регламенту, а в разі потреби також плану заходів з його впровадження;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

що містять інші нормативні положення (у разі потреби). У тому числі можуть наводитися норми, що визначають особливості перехідного періоду застосування технічного регламенту (окремих норм);

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

що стосуються внесення змін до актів Кабінету Міністрів або визнання їх (окремих норм) такими, що втратили чинність (у разі потреби);

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2016 р. N 1069)

що містять доручення центральному органу виконавчої влади забезпечити впровадження технічного регламенту. У разі необхідності надаються інші доручення центральним органам виконавчої влади;

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

що стосуються визначення дати набрання чинності постановою.

6. Проект технічного регламенту розробляється на основі акта законодавства ЄС (далі - базовий акт законодавства ЄС) з урахуванням усіх змін до цього акта, що набрали чинності, або наберуть чинності не пізніше дня набрання чинності постановою, якою затверджується такий технічний регламент.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

Не допускається розроблення проекту технічного регламенту на основі акта законодавства ЄС, який було скасовано або дату скасування якого було визначено іншим актом законодавства ЄС.

7. У першому пункті проекту технічного регламенту:

визначається коло питань, що є предметом правового регулювання;

зазначається повна назва базового акта законодавства ЄС. Наприклад: "Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпечність іграшок.".

8. Зміст, форма та структура проекту технічного регламенту повинні максимально повно і точно відповідати змісту, формі та структурі базового акта законодавства ЄС з урахуванням можливості врегулювання конкретних суспільних відносин нормами актів законодавства України.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

9. Нормативні положення базового акта законодавства ЄС, які визначають зобов'язання і права держав - членів ЄС, повноваження та порядок діяльності органів ЄС і органів держав - членів ЄС, у проекті технічного регламенту замінюються аналогічними за змістом нормативними положеннями, що узгоджуються з установленими повноваженнями і порядком діяльності відповідних державних органів України.

10. До проекту технічного регламенту не включаються такі положення базового акта законодавства ЄС:

преамбула;

положення, що стосуються внесення змін до актів законодавства ЄС або їх скасування;

перехідні положення;

положення, що стосуються перенесення норм базового акта законодавства ЄС до законодавства держав - членів ЄС;

положення, що стосуються набрання чинності базовим актом законодавства ЄС.

Зміст преамбули базового акта законодавства ЄС може враховуватися для викладу окремих норм проекту технічного регламенту, а зміст перехідних положень зазначеного акта - для викладу норм, що визначають особливості перехідного періоду застосування технічного регламенту (окремих норм), у постановляючій частині проекту постанови.

(абзац сьомий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

11. Не допускається включення до проекту технічного регламенту норм, які не відтворюють або не замінюють норм базового акта законодавства ЄС згідно з вимогами, установленими цими Правилами, за винятком випадків, передбачених законом або цими Правилами.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

12. Проекти технічних регламентів розробляються з додержанням таких вимог:

1) стосовно термінології:

визначаються всі терміни, які встановлені в базовому акті законодавства ЄС, крім тих, що не вживаються у проекті технічного регламенту, якщо інше не передбачено цими Правилами. Якщо термін, визначення якого міститься в базовому акті законодавства ЄС, також визначено в законі чи акті Президента України, у проекті технічного регламенту посилання на такий закон чи акт не робиться;

(абзац другий підпункту 1 пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

нормативні положення, що містяться у визначеннях термінів у базовому акті законодавства ЄС, замість включення до відповідних визначень термінів включаються до тексту тих структурних одиниць проекту технічного регламенту, яких ці положення безпосередньо стосуються;

у разі потреби допускається визначення терміна, яке відсутнє в базовому акті законодавства ЄС, якщо цей термін вживається у проекті технічного регламенту та не визначений в законі чи акті Президента України;

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

терміни, вжиті в базовому акті законодавства ЄС, у яких використовуються поняття, що не застосовуються в законодавстві України, замінюються термінами, у яких використовуються аналогічні за змістом поняття. Наприклад, термін "маркування знаком СЕ" може бути замінено терміном "маркування знаком відповідності технічним регламентам", термін "нотифікований орган" - терміном "призначений орган", термін "експертиза типу ЕС" - терміном "експертиза типу";

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

у разі коли неможливо коректно відтворити чи замінити визначений в базовому акті законодавства ЄС термін (наприклад, термін "законодавство Союзу щодо гармонізації"), допускається, як виняток, використання визначення такого терміна в тих нормативних положеннях, в яких у базовому акті законодавства ЄС застосовується зазначений термін;

(підпункт 1 пункту 12 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

визначення термінів можуть наводитися в пункті (пунктах) проекту технічного регламенту та/або додатках до нього відповідно до базового акта законодавства ЄС;

(підпункт 1 пункту 12 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

11) стосовно структури:

пункти проекту технічного регламенту (крім додатків до нього) відповідають пронумерованим (непронумерованим) частинам статей базового акта законодавства ЄС, які відтворюються у проекті, з урахуванням вимог пункту 11 цих Правил;

розділи чи підрозділи проекту технічного регламенту (крім додатків до нього), як правило, повинні відповідати статтям базового акта законодавства ЄС, які мають заголовки, а в разі відсутності таких статей - його главам чи розділам. Послідовно викладені статті на початку базового акта законодавства ЄС, в яких містяться нормативні положення загального характеру, можуть бути об'єднані в розділ "Загальна частина". Розділ чи підрозділ може складатися з одного пункту. Не допускається розміщення в розділі одного підрозділу;

підпункти проекту технічного регламенту можуть складатися з підпунктів, які нумеруються малими літерами українського алфавіту з дужкою, відповідно до базового акта законодавства ЄС;

додатки до проекту технічного регламенту розробляються відповідно до додатків до базового акта законодавства ЄС з урахуванням особливостей, визначених цим підпунктом;

додатки до проекту технічного регламенту можуть поділятися на частини. Підпункти в додатках можуть поділятися на підпункти. Непронумеровані структурні одиниці в межах частин, пунктів, підпунктів вважаються абзацами;

структурні одиниці додатків до проекту технічного регламенту нумеруються в тих самих випадках, що і у відповідних додатках до базового акта законодавства ЄС, у тому числі шляхом застосування цифрових або літерних позначень у заголовках відповідних структурних одиниць, і порядок їх розміщення не змінюється;

частини додатків до проекту технічного регламенту нумеруються згідно з відповідним додатком до базового акта законодавства ЄС, при цьому великі літери латинського алфавіту чи арабські цифри замінюються великими літерами українського алфавіту, а римські цифри відтворюються. Якщо частини додатків до базового акта законодавства ЄС мають заголовки, у відповідних частинах додатків до проекту технічного регламенту заголовки складаються з таких елементів, як найменування структурної одиниці, цифрове або літерне позначення та назва, що відділяється від інших елементів крапкою. Наприклад: частина Г; частина III. Хімічні властивості;

для нумерації структурних одиниць додатка до проекту технічного регламенту використовуються арабські цифри з крапкою згідно з відповідним додатком до базового акта законодавства ЄС без обмеження кількості таких цифр. Структурні одиниці, пронумеровані арабськими цифрами з крапкою, незалежно від кількості чисел і крапок вважаються пунктами. У разі поділу додатка на частини в посиланні на певний пункт додатка зазначається також відповідна частина, в якій цей пункт розміщується. Наприклад: пункт 2.0.1.13 частини Б додатка 1;

застосована в додатках до базового акта законодавства ЄС нумерація підпунктів замінюється на нумерацію арабськими цифрами з дужкою, а нумерація підпунктів, з яких складаються підпункти, - на нумерацію малими літерами українського алфавіту з дужкою. Якщо в додатку до базового акта законодавства ЄС пункт, що нумерується одним числом з крапкою чи кількома числами, розділеними крапкою (крапками), складається із структурних одиниць, пронумерованих одним числом з крапкою, зазначені структурні одиниці вважаються підпунктами, нумерація яких повинна бути замінена згідно з вимогами цього абзацу;

абзаци можуть починатися з риски, якщо з неї починаються відповідні абзаци базового акта законодавства ЄС;

наводяться всі примітки (виноски), що не містять нормативних положень, застосовані в базовому акті законодавства ЄС, крім виносок з посиланням на акти законодавства ЄС і джерела їх опублікування. Арабські цифри в дужках, якими позначаються примітки (виноски) в базовому акті законодавства ЄС, замінюються відповідною кількістю зірочок;

(пункт 12 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

2) стосовно стилю і викладу:

у проекті технічного регламенту норми викладаються в тій самій послідовності, що і в базовому акті законодавства ЄС;

виклад тексту проекту технічного регламенту повинен відповідати викладу тексту базового акта законодавства ЄС з урахуванням норм офіційно-ділового стилю сучасної української мови;

уживаються, крім усталених скорочень, також умовні скорочення (у тому числі абревіатури), що використовуються в базовому акті законодавства ЄС. Вживання зазначених скорочень допускається лише після наведення повних форм відповідних термінів (назв);

3) стосовно посилань:

застосовані в базовому акті законодавства ЄС посилання на інші акти законодавства ЄС (окремі норми) у тексті проекту технічного регламенту замінюються посиланнями на акти законодавства України (окремі норми), зміст яких максимально повно і точно відповідає змісту актів законодавства ЄС (окремих норм), на які були зроблені посилання. У разі відсутності таких актів законодавства України (окремих норм) можливе використання бланкетної норми з посиланням на законодавство України в цілому, інші нормативно-правові акти чи технічні регламенти, яка в разі прийняття відповідних актів (окремих норм) замінюється нормою з посиланням на них. Посилання на акти законодавства ЄС (окремі норми), які згідно з розділом II Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", належать до первинного законодавства, у проекті технічного регламенту не наводяться і не замінюються;

якщо норма акта законодавства ЄС, яку замість посилання на неї було включено до тексту проекту технічного регламенту, є невеликою за обсягом (у тому числі визначення терміна, опис виду продукції, деталізація вимог), допускається включення її до тексту проекту технічного регламенту замість посилання на неї за умови, що це суттєво не вплине на зміст і структуру проекту. У разі наявності в акті законодавства України норми, зміст якої максимально повно і точно відповідає змісту норми акта законодавства ЄС, на яку було зроблено посилання, відповідна норма технічного регламенту замінюється нормою з посиланням на таку норму акта законодавства України;

(абзац третій підпункту 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

абзац четвертий підпункту 3 пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

застосування посилання на попередній чи наступний пункт, підпункт або абзац проекту технічного регламенту допускається у разі, коли таке посилання застосовується в базовому акті законодавства ЄС;

(підпункт 3 пункту 12 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

31) стосовно заголовків:

назва додатка до проекту технічного регламенту не зазначається, якщо відповідний додаток до базового акта законодавства ЄС не має назви;

заголовки доповнюються підзаголовками у тих самих випадках, що і в додатках до базового акта законодавства ЄС. Частина заголовка додатка до базового акта законодавства ЄС чи його структурної одиниці після двокрапки вважається підзаголовком. Підзаголовки в додатку до проекту технічного регламенту зазначаються в дужках під відповідними заголовками. Наприклад:

МОДУЛЬ А

(внутрішній контроль виробництва);

якщо в заголовку (підзаголовку) в базовому акті законодавства ЄС міститься посилання на зазначений акт, його структурну одиницю чи додаток до нього, у відповідному заголовку (підзаголовку) в проекті технічного регламенту застосовується аналогічне посилання;

у тих самих випадках, що і в базовому акті законодавства ЄС, можуть застосовуватися непронумеровані проміжні заголовки для кількох структурних одиниць, згрупованих у межах розділу чи підрозділу проекту технічного регламенту чи додатка до нього;

(пункт 12 доповнено підпунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

4) стосовно додатків до проекту технічного регламенту:

наводяться всі додатки до базового акта законодавства ЄС, крім додатків, посилання на які відсутні в тексті проекту технічного регламенту;

додатки наводяться в тій самій послідовності, що і в базовому акті законодавства ЄС, незалежно від послідовності викладення посилань на додатки в тексті проекту технічного регламенту;

(підпункт 4 пункту 12 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

до додатків можуть додаватися доповнення у тих самих випадках, що і в базовому акті законодавства ЄС, які позначаються в інший спосіб, ніж додатки. Наприклад: доповнення А до додатка 2;

(підпункт 4 пункту 12 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим)

у випадках, визначених законом або цими Правилами, до проекту технічного регламенту можуть додаватися додатки, які відсутні в базовому акті законодавства ЄС. Зазначені додатки розміщуються після додатків, які відповідають додаткам до базового акта законодавства ЄС.

(абзац п'ятий підпункту 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

13. До проекту технічного регламенту додається таблиця відповідності положень базового акта законодавства ЄС та технічного регламенту (далі - таблиця відповідності) за формою згідно з додатком 1.

У таблиці відповідності наводяться позначення структурних одиниць (додатків) базового акта законодавства ЄС та проекту технічного регламенту. Наприклад: частина 5 статті 12; абзаци другий і третій пункту 3; частина A додатка XI.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

Позначення структурної одиниці (додатка) проекту технічного регламенту, що відтворює чи замінює структурну одиницю (додаток) базового акта законодавства ЄС, у таблиці відповідності розміщується в один рядок з позначенням відповідної структурної одиниці (додатка) базового акта законодавства ЄС. Якщо певну структурну одиницю (додаток) базового акта законодавства ЄС у проекті технічного регламенту не відтворено або не замінено, у відповідному рядку графи "Положення технічного регламенту" таблиці відповідності ставиться прочерк. Якщо певна структурна одиниця (додаток) проекту технічного регламенту не має свого відповідника в базовому акті законодавства ЄС, у відповідному рядку графи "Положення акта законодавства ЄС" таблиці відповідності ставиться прочерк.

Основою для визначення відповідності повинні бути статті базового акта законодавства ЄС і додаток до нього. Якщо структурна одиниця в межах статті базового акта законодавства ЄС чи додатка до нього не відтворена або не замінена у проекті технічного регламенту, встановлюється відповідність усіх інших структурних одиниць зазначеної статті чи додатка.

(пункт 13 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

Позначення структурних одиниць і додатків наводяться в таблиці відповідності згідно з послідовністю їх викладення в базовому акті законодавства ЄС.

Таблиця відповідності розміщується в останньому за послідовністю та порядковим номером додатку до проекту технічного регламенту. У проекті технічного регламенту останнім розділом є розділ "Таблиця відповідності", в якому зазначається про відповідність положень базового акта законодавства ЄС і проекту технічного регламенту з посиланням на відповідний додаток. Наприклад: "Таблиця відповідності положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.". 

(абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

Під час внесення змін до технічного регламенту у разі потреби вносяться зміни до таблиці відповідності.

14. У проекті технічного регламенту в тих самих випадках, що і в базовому акті законодавства ЄС, наводяться форми та зразки документів, таблиці, графіки, схеми, креслення, рисунки, піктограми та інші графічні зображення (з їх відповідною нумерацією чи без неї).

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

Зазначені елементи наводяться за тією самою формою, що і в базовому акті законодавства ЄС, крім випадків, коли законом, актом Президента України або Кабінету Міністрів України установлена інша форма чи опис відповідного елемента.

15. План заходів із впровадження технічного регламенту складається за формою згідно з додатком 2.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

У разі потреби план заходів може складатися з розділів, у які об'єднуються заходи, що стосуються підготовки до впровадження технічного регламенту та забезпечення його застосування після набрання ним чинності.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

16. Пункт 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ

положень _________________________________________________________________________
                                                                     (повна назва базового акта законодавства ЄС)
та _______________________________________________________________________________
                                                                       (назва відповідного технічного регламенту)

Положення базового акта законодавства ЄС

Положення технічного регламенту

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

із впровадження _____________________________________________________________________
                                                                                            (назва технічного регламенту)

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. N 898)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.12.2015 р. N 1184)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 95)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.01.2016 р. N 96)

4. Пункт 5 § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199), доповнити абзацом такого змісту:

"Проекти постанов Кабінету Міністрів, якими затверджуються технічні регламенти, розроблені на основі актів законодавства Європейського Союзу, оформляються з урахуванням особливостей, визначених Правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 708.".

____________

Опрос