Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок выдачи сертификата соответствия услуг по хранению зерна и продуктов его переработки

КМ Украины
Постановление КМ от 18.07.2012 № 692
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2012 р. N 692

Київ

Про внесення змін до Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 вересня 2014 року N 405)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1294 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3206; 2011 р., N 85, ст. 3102), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки

1. Друге речення пункту 4 після слів "Якщо у власності" доповнити словами "або оренді, лізингу".

2. У другому реченні абзацу другого пункту 6 слова і цифри "від 23 липня 2009 р. N 834 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 60, ст. 2123)" замінити словами і цифрами "від 9 червня 2011 р. N 599 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1788)".

3. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Строк дії сертифіката - безстроково. У разі коли суб'єкт господарювання не є власником зерносховища, строк дії сертифіката поширюється на період користування (оренди, лізингу) зерносховищем і припиняється з дати припинення користування ним.".

4. У пункті 9:

1) абзаци другий і третій виключити;

2) абзац шостий викласти у такій редакції:

"правовстановлювального документа на зерносховище;";

3) абзаци сьомий, дев'ятий - одинадцятий виключити.

5. Пункти 11, 16 і 17 викласти у такій редакціїї:

"11. Територіальний орган Держсільгоспінспекції реєструє заявку та додані до неї засвідчені в установленому порядку копії документів у журналі обліку.";

"16. Акт проведення сертифікації послуг складається у трьох примірниках і підписується головою та членами комісії. Один примірник акта залишається у територіальному органі Держсільгоспінспекції, а другий - надсилається суб'єкту зберігання зерна.

Третій примірник акта проведення сертифікації послуг надсилається Держсільгоспінспекції не пізніше ніж протягом 20 днів після надходження необхідних для видачі сертифіката документів до територіального органу.

17. На підставі акта проведення сертифікації послуг Держсільгоспінспекція видає сертифікат та надсилає його до територіального органу Держсільгоспінспекції.".

6. Пункт 18 виключити.

7. Пункти 19, 20, 24 - 26 викласти у такій редакції:

"19. Держсільгоспінспекція видає сертифікат протягом не більш як 10 днів після надходження акта проведення сертифікації послуг від територіального органу, але не більш як 30 днів після надходження необхідних для видачі сертифіката документів до територіального органу.

Сертифікат та одна його копія надсилаються територіальному органу для реєстрації та видачі сертифіката суб'єкту звернення.

Друга копія сертифіката надсилається державному підприємству "Держреєстри України" для включення до реєстру сертифікатів, яке проводиться безоплатно.

20. У разі невідповідності послуг вимогам правил і стандартів, нормативно-правових актів Держсільгоспінспекція приймає рішення про відмову у видачі сертифіката протягом не більш як 30 днів після надходження документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, до територіального органу.";

"24. У разі втрати (пошкодження) сертифіката зерновий склад письмово повідомляє про це територіальний орган, що проводив сертифікацію послуг, та Держсільгоспінспекцію.

Замість втраченого (пошкодженого) сертифіката на підставі письмового звернення зернового складу Держсільгоспінспекція видає засвідчену в установленому порядку копію сертифіката.

25. Контроль за дотриманням зерновим складом правил і стандартів, нормативно-правових актів та моніторинг кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки здійснює територіальний орган, що проводив сертифікацію послуг.

26. Територіальні органи щороку проводять технічний нагляд.

Комісія визначає обсяг, зміст і порядок проведення технічного нагляду і регламентує їх у програмі технічного нагляду, яка затверджується начальником територіального органу.".

____________

Опрос