Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения размера доли, принадлежащей государству в уставном капитале хозяйственных организаций, учрежденных при участии государства на базе объединения имущества разных форм собственности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.07.2012 № 686
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2012 р. N 686

Київ

Про затвердження Порядку визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 травня 2018 року N 388)

Відповідно до частини четвертої статті 101 Закону України "Про приватизацію державного майна" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності

1. Цей Порядок визначає механізм визначення під час проведення передприватизаційної підготовки розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності (далі - підприємства).

2. Дія цього Порядку не поширюється на випадки визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі:

господарської організації, що створена на базі орендованого майна або орендує майновий комплекс;

підприємства з іноземними інвестиціями;

господарської організації, створеної за участю державних органів приватизації.

3. Визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі підприємства (далі - державна частка), є частиною передприватизаційної підготовки, що проводиться державними органами приватизації в установленому Фондом державного майна порядку.

4. Державний орган приватизації для визначення розміру державної частки утворює комісію. Посадовий склад Комісії, порядок її утворення та діяльності визначається Фондом державного майна.

Розмір державної частки визначається комісією у строк, що не перевищує шести місяців з моменту її утворення, з урахуванням розміру державних внесків, які були здійснені під час утворення підприємства (далі - первинні внески) та його подальшої діяльності (далі - додаткові внески), зокрема:

центральними та місцевими органами виконавчої влади за рахунок коштів бюджету;

державними підприємствами, установами та організаціями за рахунок власних коштів, державного майна;

внаслідок злиття майнових комплексів державних підприємств і організацій з підприємствами інших форм власності або окремими підрозділами таких підприємств, що відбулося за рішенням органів виконавчої влади;

шляхом безоплатної передачі на баланс недержавних підприємств державного майна.

5. Джерелами інформації про здійснені державою внески до статутного капіталу підприємства, зокрема, є:

інформація центральних та місцевих органів виконавчої влади про прийняті ними рішення щодо здійснення таких внесків;

інформація недержавних засновників про здійснені ними внески;

дані бухгалтерського обліку та щорічної фінансової звітності підприємства;

статистична звітність;

архівні документи;

інформаційні довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно;

відомості Держземагентства.

Органи виконавчої влади надають за запитами комісії або державних органів приватизації інформацію, необхідну для визначення державної частки, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження відповідного запиту.

6. Порядок встановлення наявності, а також механізм визначення збільшення або зменшення розміру державної частки у процесі функціонування підприємства встановлюється Фондом державного майна.

7. Визначення розміру державної частки здійснюється двома етапами:

початковий розрахунок розміру державної частки відповідно до первинних внесків засновників;

перерахування розміру державної частки відповідно до додаткових внесків засновників.

8. Початковий розрахунок розміру державної частки здійснюється пропорційно розміру первинних внесків засновників.

9. Державна частка, утворена за рахунок первинних внесків, перераховується за кожним наступним звітним періодом (роком, кварталом), коли здійснювалися додаткові внески будь-яким засновником підприємства. Такими періодами до 1990 року включно вважається рік, у 1991 - 1995 роках - квартал, а в 1996 і наступних роках - рік.

10. Перерахування розміру державної частки відповідно до додаткових внесків засновників здійснюється за формулою

Чдi =

(Чдi-1 х Бi) / 100 + Вдi
________________________________
Бi + Вдi + Внi

х 100

,

де Чдi - перерахований розмір державної частки за результатами здійснення додаткових внесків протягом i-го звітного періоду, відсотків;

Чдi-1 - перерахований розмір державної частки за результатами здійснення додаткових внесків протягом попереднього i-1-го звітного періоду, коли засновниками здійснювалися внески, відсотків;

Бi - вартість чистих активів підприємства на початок i-го звітного періоду (у грошових одиницях відповідного періоду). Форма розрахунку чистих активів підприємства визначається Фондом державного майна;

Вдi - додатковий внесок держави, здійснений протягом i-го звітного періоду (у грошових одиницях відповідного періоду);

Внi - сумарний внесок всіх недержавних засновників, здійснений ними протягом i-го звітного періоду (у грошових одиницях відповідного періоду).

11. У разі коли комісії подані банківські, фінансові або інші документи, в яких зазначено точну дату фінансової (господарської) операції, в результаті якої змінилися розміри часток засновників у статутному капіталі підприємства, комісія враховує зазначену операцію на дату її фактичного здійснення.

У такому випадку балансова вартість активів підприємства на дату фактичного здійснення операції розраховується за формулою

Бд = Бпп +

Бкп - Бпп
_________________
Тп

х Д

,

де Бд - балансова вартість активів підприємства на дату операції;

Бпп - балансова вартість активів підприємства на початок періоду;

Бкп - балансова вартість активів підприємства на кінець періоду;

Тп - тривалість періоду в днях;

Д - кількість днів від початку періоду.

12. У разі коли за результатами перерахування розміру державної частки з урахуванням додаткових внесків засновників значення є від'ємним, розмір державної частки вважається таким, що дорівнює нулю.

13. За результатами визначення розміру державної частки державні органи приватизації вживають заходів щодо внесення відповідних змін до установчих документів підприємства, а також приймають рішення про приватизацію державної частки.

14. Спори з питань визначення розміру державної частки вирішуються в судовому порядку.

____________

Опрос