Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок выполнения подготовительных работ и Порядок выполнения строительных работ

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2012 № 653
редакция действует с 07.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2012 р. N 653

Київ

Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих робіт і Порядку виконання будівельних робіт

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 жовтня 2015 року N 879

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку виконання підготовчих робіт і Порядку виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 p., N 34, ст. 1404, N 69, ст. 2634; 2012 р., N 8, ст. 297, N 16, ст. 592), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку виконання підготовчих робіт і Порядку виконання будівельних робіт

1. У Порядку виконання підготовчих робіт:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова "під забудову" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві - автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція у порядку, визначеному Мінрегіоном.

Реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру.";

2) в абзаці першому пункту 2 слова "Державній архітектурно-будівельній інспекції" замінити словом "Держархбудінспекції";

3) у пункті 5:

абзац перший після слів "з описом вкладення" доповнити словами "чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві";

в абзаці другому слова "генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або", "авторського і" та "чи відповідальних за виконання підготовчих робіт," виключити;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Зазначене повідомлення подається з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.";

4) у пункті 7:

абзац третій викласти у такій редакції:

"Реєстрацію декларації щодо об'єкта, розміщеного на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), здійснює Держархбудінспекція, а декларації щодо іншого об'єкта - її територіальний орган за місцезнаходженням об'єкта на безоплатній основі.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Держархбудінспекція може доручити розгляд та реєстрацію декларацій її територіальному органові в порядку, визначеному Мінрегіоном.";

5) у пункті 8:

абзац перший після слів "з описом вкладення" доповнити словами "чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві";

6) у пункті 9 слова "реєструє її" замінити словами "вносить їх до єдиного реєстру";

7) у пункті 14:

в абзаці першому слова "генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або" та "чи відповідальних за виконання підготовчих робіт," виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.";

8) у пункті 16 слова "зміна генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників);" та "чи відповідальних за виконання підготовчих робіт" виключити;

9) додатки 1 - 3 до Порядку викласти у такій редакції:

 

______________________________________________
      (найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник _____________________________________
                              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________
     місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
                          код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання підготовчих робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від
___ ____________ 20__ р. (необхідне підкреслити).
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                             (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________.
                                                            діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),
_____________________________________________________________________________________.
                                                   договору оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне зазначити)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих робіт і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

___________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________
Примітки:

 
1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо земельної ділянки не зазначаються у разі реконструкції, реставрації або капітального ремонту об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення.

 

 

______________________________________________
         (найменування органу, якому надсилається декларація)

Замовник _____________________________________
                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________
     місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
______________________________________________
          найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
                         код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт

_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                            (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________.
                                                         діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Проект виконання підготовчих робіт розроблений _________________________________________
                                                                                                                                                   (найменування підрядної
_____________________________________________________________________________________
                                                               організації - виконавця робіт, код згідно з ЄДРПОУ)
та затверджений _______________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата
_____________________________________________________________________________________.
                                            затвердження або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                      номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),
_____________________________________________________________________________________.
                                                  договору оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне зазначити)

З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання підготовчих робіт і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

___________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Зареєстровано ___________________________________________
                                                                        (найменування органу)
___ ____________ 20__ р. N ________________________________
_________________ _______________________________________
                (підпис)                               (ініціали та прізвище посадової особи)

 

М. П.

 

 

____________
Примітка.

 
Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

 

 

______________________________________________
     (найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник _____________________________________
                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________
      місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;

______________________________________________
          найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

______________________________________________
                         код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованій ___ ____________ 20__ р. N _________, а саме _____________________________________________________________
                                                                                                                                          (право на будівництво передано
_____________________________________________________________________________________
                                                    іншому замовникові; змінено осіб, відповідальних за здійснення
_____________________________________________________________________________________,
                                                         авторського та технічного нагляду (необхідне зазначити)
та додаю інформацію, що передбачена декларацією про початок виконання підготовчих робіт і змінилася.

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання підготовчих робіт і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

Додаток:

1. _____________________________________________________________________

 

2. _____________________________________________________________________

 

3. _____________________________________________________________________


 

Замовник

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.".

 

 

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

____________

Опрос