Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления финансовой поддержки субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов и компенсации лизинговых платежей

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2012 № 640
действует с 24.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2012 р. N 640

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р., N 11, ст. 486, N 67, ст. 2589, N 71, ст. 2684, N 84, ст. 3061; 2012 р., N 1, ст. 27, N 43, ст. 1671), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

1. У пункті 1:

перше речення абзацу другого після слова "банках" доповнити словами ", у тому числі іноземних,";

в абзаці третьому цифри "2011" і "100" замінити відповідно цифрами "2012" і "30".

2. Доповнити Порядок пунктом 11 такого змісту:

"11. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми є Мінагрополітики.".

3. У пункті 3:

1) в абзаці першому цифри "10" замінити цифрою "7";

2) у підпункті 2:

в абзаці першому слова і цифри "залученими у 2010" замінити словами і цифрами "залученими у 2011", а слова і цифри "у 2010 році" - словами і цифрами "у 2011 і 2012 роках";

в абзаці другому слова "оплати послуг за виконані ремонтні роботи та енергоносіїв" замінити словами "енергоносіїв, та оплати послуг, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю";

3) у підпункті 3:

в абзаці першому слова і цифри "у 2010 і 2011 роках" замінити словами і цифрами "у 2010 - 2012 роках";

в абзаці третьому слова "оплати послуг за виконані ремонтні роботи та енергоносіїв" замінити словами "енергоносіїв, та оплати послуг, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт";

абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

"- придбання племінної худоби та основних засобів сільськогосподарського призначення, обладнання для тваринницьких та птахівничих комплексів; покриття витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією таких комплексів, сховищ для зберігання овочів та картоплі, виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, впровадженням енергозберігаючих технологій, вирощуванням сільськогосподарської продукції рослинництва в закритому ґрунті, а також придбання систем, матеріалів і обладнання для теплиць, послуг з їх будівництва, обладнання для сортування, пакування, палетизації та зберігання сільськогосподарської продукції власного виробництва;

- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів і сировини, відходів заготівлі деревини лісу, в тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

в абзаці восьмому після слів "виробничих об'єктів" доповнити словами ", у тому числі сховищ для зберігання овочів та картоплі", а слова "сільськогосподарської техніки та обладнання для виробництва та переробки" замінити словами "обладнання для виготовлення";

доповнити підпункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, обладнання для переробної галузі, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів і сировини, відходів заготівлі деревини лісу, в тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

абзац одинадцятий після слів "продукції та" доповнити словом "закупівлі";

4) у підпункті 4:

в абзаці першому слово "чотирьох" замінити словом "семи", а слова і цифри "у 2010 і 2011 роках" замінити словами і цифрами "у 2010 - 2012 роках";

абзац третій викласти в такій редакції:

"- придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, будівництва і реконструкції виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, у тому числі сховищ для зберігання овочів та картоплі, впровадження енергозберігаючих технологій, придбання систем, матеріалів і обладнання для теплиць, сховищ для зберігання зерна, овочів, картоплі та фруктів, обладнання для сортування, пакування, палетизації та зберігання сільськогосподарської продукції власного виробництва;";

в абзаці четвертому слова і цифри "за кредитами, залученими у 2006 - 2010 роках" виключити;

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів і сировини, відходів заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

абзац десятий після слова "призначення" доповнити словами ", у тому числі сховищ для зберігання овочів та картоплі";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, обладнання для переробної галузі, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів та сировини, відходів заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.";

5) доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) за кредитами, за якими надано право на компенсацію у 2011 році, що не виплачена у 2011 році.".

4. Доповнити Порядок пунктом 32 такого змісту:

"32. Компенсація надається також суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за короткостроковими кредитами, що залучені за напрямами, зазначеними у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, та короткостроковими або середньостроковими кредитами, що залучені за напрямами, зазначеними у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, до яких зокрема, належать суб'єкти господарювання, які володіють активами та/або корпоративними правами суб'єктів господарювання - юридичних осіб, що здійснюють виробництво продукції тваринництва та птахівництва, комбікормів, і м'ясокомбінати.".

5. У пункті 4:

1) в абзаці першому слова ", які залучили кредити" замінити словами "за договорами, укладеними";

2) в абзаці шостому цифри "2010" замінити цифрами "2011".

6. В абзаці другому пункту 5 слова "кредитних коштів" замінити словом "кредитів".

7. У пункті 8:

1) доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"довідку банку про суму коштів на депозитному рахунку позичальника (у разі наявності депозиту);".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

2) абзац десятий після слова "приміщень" доповнити словами "або документ, що підтверджує введення в експлуатацію виробничих об'єктів,", а після слів "під будівництво" - словами ", в тому числі документацію, оформлену на іншого суб'єкта господарювання за договорами, якими передбачено спільне будівництво, інвестиційними договорами, згідно з якими позичальник виступає стороною такого договору та здійснює фінансування будівництва".

8. Доповнити пункт 10 абзацами такого змісту:

"довідки банку про суму коштів на депозитному рахунку позичальника (у разі наявності депозиту).

Конкурсні комісії подають комісії Мінагрополітики також реєстр позичальників, яким відмовлено в наданні права на компенсацію за кредитами, із зазначенням причини та копії таких документів у розрізі позичальників:

кредитного договору або договору позики, посвідчені банком-кредитором або обслуговуючим банком, та додатково укладених договорів між позичальником і банком;

довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідки банку про суму коштів на депозитному рахунку позичальника (у разі наявності депозиту).".

9. У пункті 13:

1) абзац перший після слова "пріоритетів" доповнити словами "пропорційно визначеній потребі в компенсації";

2) абзац п'ятий після слова "технологій" доповнити словами ", а також з будівництвом та реконструкцією сховищ для зберігання овочів та картоплі".

____________

Опрос