Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Обустройство многоквартирных домов современными средствами учета и регулирования воды и тепловой энергии"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.05.2012 № 604
действует с 06.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. N 604

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії"

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії" (далі - бюджетні кошти).

Сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії (далі - засоби) у цьому Порядку є будинкові вузли обліку води та/або теплової енергії з високою точністю вимірювання та рівнем захищеності від втручання в їх роботу, які можуть бути об'єднані в єдину інформаційну мережу з можливістю дистанційної передачі інформації та які обладнані пристроями автоматичного регулювання подачі теплоносія.

2. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю засобів, включаючи роботи і послуги з їх проектування та встановлення.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Одержувачами бюджетних коштів є суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері будівництва і житлово-комунального господарства та визначені за такими критеріями:

наявність досвіду роботи у сфері будівництва та житлово-комунального господарства не менше двох років і відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми;

наявність виробничого потенціалу і високих показників виробничої діяльності;

наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми;

беззбитковість діяльності та відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за пропозиціями органів місцевого самоврядування та заявками співвласників багатоквартирних будинків готують узагальнені переліки об'єктів, на яких пропонується встановити засоби, та подають їх Мінрегіону разом з письмовою згодою підприємств державної та комунальної форм власності, що провадять свою діяльність у сфері тепло- і водопостачання, на зарахування на власний баланс відповідних засобів з подальшим їх обслуговуванням.

5. Мінрегіон утворює Комісію, яка за результатами розгляду переліків, зазначених у пункті 4 цього Порядку, визначає об'єкти, на яких встановлюються засоби. Перелік визначених об'єктів затверджується Мінрегіоном. Розподіл коштів у розрізі регіонів України здійснюється Комісією пропорційно до кількості багатоквартирних будинків, які необхідно облаштувати засобами. Під час визначення об'єктів ураховуються такі кількісні показники відбору в житловому фонді:

відсоток багатоквартирних будинків, у яких утворені житлово-будівельні кооперативи;

відсоток багатоквартирних будинків, у яких утворені об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

відсоток багатоквартирних будинків, у яких прийнято рішення про утворення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в поточному році.

Мінрегіон на підставі окремого рішення Комісії визначає одержувачів бюджетних коштів, які здійснюють закупівлю засобів, включаючи роботи і послуги з їх проектування та встановлення.

6. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359).

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку з урахуванням умов їх виділення для закупівлі, що передбачені Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки".

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг провадиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Основні фонди, придбані за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію і зараховуються на баланс підприємств державної та комунальної форм власності, що провадять свою діяльність у сфері тепло- і водопостачання.

9. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація або які ліквідуються.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та звітів про виконання паспорта бюджетної програми (в тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 20 числа Мінрегіону звіти про використання бюджетних коштів у розрізі проектів.

13. Мінрегіон подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

____________

Опрос