Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения генеральных заказчиков и взаимодействия заказчиков с генеральным заказчиком по рамочным соглашениям

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 04.07.2012 № 602
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2012 р. N 602

Київ

Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 липня 2013 року N 697

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 року N 1216)

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про здійснення державних закупівель" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами

Загальна частина

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником у разі закупівлі за рамковими угодами товарів та/або послуг згідно з переліком товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами (далі - перелік), затвердженим Мінекономрозвитку (далі - Уповноважений орган).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про здійснення державних закупівель".

Визначення генерального замовника

3. Генеральний замовник визначається:

1) Кабінетом Міністрів України - у разі здійснення закупівлі товарів та/або послуг за рахунок коштів державного бюджету, Національного банку, Пенсійного фонду України, загальнообов'язкового державного соціального страхування, загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, коштів, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", а також за рахунок коштів юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених Законом України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності";

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 697)

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями або виконавчими органами місцевих рад - у разі здійснення закупівлі товарів та/або послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів.

4. Головні розпорядники коштів державного бюджету, Національний банк, Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, страхові фонди інших видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать юридичні особи, які провадять діяльність у сферах, визначених Законом України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", у разі здійснення такими юридичними особами закупівель товарів та/або послуг за рахунок коштів, визначених абзацом другим частини другої статті 2 зазначеного Закону (далі - ініціатори звернення) на підставі поданих підпорядкованими їм розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, територіальними органами (далі - підпорядковані установи) заявок щодо потреби в закупівлі одних і тих самих товарів та/або послуг згідно з переліком готують і подають Уповноваженому органові звернення з пропозиціями щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників) для здійснення закупівель таких товарів та/або послуг за рамковою угодою.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 697)

Ініціатор звернення може виступити стороною рамкової угоди.

5. У зверненні обов'язково зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження ініціатора звернення;

2) найменування не менш як трьох замовників (підпорядкованих установ, а також ініціатора звернення у разі, коли він бажає виступити стороною рамкової угоди), які мають потребу в закупівлі одних і тих самих товарів та/або послуг згідно з переліком;

3) найменування товарів та/або послуг згідно з переліком із зазначенням орієнтовної кількості товарів та/або обсягу послуг за рік;

4) пропозиція щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників);

5) обґрунтування економічної доцільності визначення генерального замовника (генеральних замовників) та здійснення закупівель за рамковою угодою.

До звернення обов'язково додаються копії установчих документів юридичної особи, яку пропонується визначити генеральним замовником.

6. У разі коли у річних планах двох і більше головних розпорядників коштів державного бюджету (далі - заявники) передбачається закупівля одних і тих самих товарів та/або послуг згідно з переліком, вони можуть подати до Уповноваженого органу спільне звернення з узгодженими пропозиціями щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників).

7. У спільному зверненні обов'язково зазначаються:

1) найменування та місцезнаходження заявників;

2) найменування товарів та/або послуг згідно з переліком із зазначенням орієнтовної кількості товарів та/або обсягу послуг за рік у розрізі кожного заявника;

3) узгоджені пропозиції щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників);

4) обґрунтування економічної доцільності визначення генерального замовника (генеральних замовників) та здійснення закупівель за рамковою угодою.

Спільне звернення підписується всіма заявниками, зазначеними в ньому.

8. Датою надходження звернення (спільного звернення) є дата його реєстрації Уповноваженим органом.

9. Уповноважений орган розглядає звернення (спільне звернення), внесене з дотриманням вимог цього Порядку, в місячний строк з дня його надходження і за результатами розгляду готує та подає в установленому законодавством порядку Кабінетові Міністрів України проект рішення щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників).

10. Уповноважений орган відмовляє у розгляді звернення (спільного звернення) у разі, коли:

1) товари та/або послуги не включені до переліку;

2) звернення не містить інформації, передбаченої пунктом 5 цього Порядку, а спільне звернення - інформації, передбаченої пунктом 7 цього Порядку;

3) юридична особа, яку пропонується визначити генеральним замовником, за статусом не належить до органів, установ чи організацій, які можуть бути визначені генеральним замовником згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";

4) особа, яка подала звернення, не може бути ініціатором звернення відповідно до пункту 4 цього Порядку;

5) спільне звернення не підписане всіма заявниками, зазначеними в ньому.

11. У разі відмови в розгляді звернення (спільного звернення) Уповноважений орган у десятиденний строк з дня його надходження інформує про це ініціатора звернення (заявників) із зазначенням причин відмови.

Ініціатор звернення (замовники) може (можуть) повторно подати звернення (спільне звернення) до Уповноваженого органу після усунення причин відмови.

12. Рішення про визначення генерального замовника (генеральних замовників) для організації і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами приймається:

у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі за рахунок субвенції з інших бюджетів, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим у разі надходження не менш як трьох звернень розпорядників (одержувачів) коштів зазначеного бюджету щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників) у десятиденний строк з дати надходження останнього звернення, але не більш як 90 днів з дати надходження першого звернення;

у разі здійснення закупівлі за кошти відповідних місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок субвенції з інших бюджетів, залежно від місцевого бюджету - місцевими держадміністраціями або виконавчими органами місцевих рад у разі надходження не менш як трьох звернень розпорядників (одержувачів) коштів відповідного місцевого бюджету щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників) у десятиденний строк з дати надходження останнього звернення, але не більш як 90 днів з дати надходження першого звернення.

Такі звернення повинні відповідати вимогам пункту 5 (крім підпункту 2) цього Порядку.

Датою надходження звернення є дата його реєстрації відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями або виконавчими органами місцевих рад.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад можуть установлювати особливості підготовки проектів рішень про визначення генерального замовника (генеральних замовників) для здійснення закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами за кошти відповідних місцевих бюджетів, які не повинні суперечити законодавству.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада може своїм рішенням надати право відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації або виконавчому органові місцевої ради самостійно на зазначений у рішенні період визначити генерального замовника (генеральних замовників) для здійснення закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами за кошти відповідного місцевого бюджету та встановити строк, протягом якого генеральний замовник (генеральні замовники) повинен бути визначений.

Органи місцевого самоврядування можуть визначити генерального замовника (генеральних замовників) для здійснення закупівель в їх інтересах за рамковими угодами за кошти відповідних місцевих бюджетів та узгодити порядок їх взаємодії з генеральним замовником (генеральними замовниками) на договірних засадах відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.

13. У разі визначення генерального замовника на певний строк про це зазначається у відповідному рішенні. Процедура закупівлі за рамковими угодами, що розпочата генеральним замовником до закінчення зазначеного строку, завершується ним відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.

Взаємодія замовників з генеральним замовником

14. Уповноважений орган забезпечує оприлюднення на своєму веб-порталі рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників) протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Зазначені в пункті 12 цього Порядку органи надсилають власні рішення про визначення генерального замовника (генеральних замовників) юридичній особі, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу у сфері закупівель, для оприлюднення на цьому веб-порталі протягом п'яти робочих днів з дня їх прийняття, а копії таких рішень - Уповноваженому органові протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

Уповноважений орган та зазначені в пункті 12 цього Порядку органи письмово повідомляють протягом п'яти робочих днів ініціаторів звернення (заявників) про прийняте рішення.

15. Замовник, в інтересах якого відповідно до законодавства може бути здійснена закупівля за рамковою угодою, протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням про визначення генерального замовника (генеральних замовників) подає генеральному замовникові пропозиції щодо здійснення такої закупівлі, які зазначаються в листі-зверненні.

Датою подання листа-звернення є дата його реєстрації генеральним замовником.

16. У листі-зверненні обов'язково зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) пропозиція щодо кількості учасників процедури закупівлі (далі - учасники), з якими буде укладено рамкову угоду;

3) найменування товарів та/або послуг згідно з переліком;

4) найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до законодавства, із зазначенням коду згідно з державним класифікатором;

5) інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

6) місце поставки товарів та/або надання послуг;

7) орієнтовна кількість товарів та/або обсяг послуг із зазначенням періоду (місяць, квартал, рік), на який є потреба в укладенні рамкової угоди (з помісячною, поквартальною розбивкою і розбивкою за роками);

8) орієнтовний строк, на який замовник пропонує укласти рамкову угоду;

9) посадові особи замовника, уповноважені забезпечувати зв'язок з генеральним замовником (прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса).

У разі коли замовник пропонує укласти рамкову угоду з одним учасником, до листа-звернення додаються копії документів нормативного, технічного, експертного характеру, які обґрунтовують дотримання принципу максимальної економії та ефективності під час укладання та виконання рамкової угоди лише з таким учасником.

17. У листі-зверненні можуть зазначатися рекомендації щодо визначення процедури закупівлі згідно з частиною першою статті 13 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та інша інформація, яку замовник вважає за необхідне зазначити.

18. Генеральний замовник має право вимагати від замовника подання іншої інформації, матеріалів та документів, необхідних для здійснення закупівлі за рамковою угодою та/або усунення невідповідності поданих замовником документів вимогам законодавства, про що зазначається у відповідному запиті.

Замовник не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного запиту повинен подати генеральному замовникові відповідну інформацію, матеріали та документи.

19. Генеральний замовник не враховує пропозиції замовника щодо здійснення закупівлі за рамковою угодою повністю або частково у разі, коли замовник не подав інформацію, матеріали та документи, необхідні для здійснення закупівлі за рамковою угодою та усунення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, у строк, зазначений у пункті 18 цього Порядку, або письмово відмовився їх подати.

Генеральний замовник письмово інформує замовника про неврахування його пропозицій щодо здійснення закупівлі за рамковою угодою повністю або частково із зазначенням причин такого неврахування не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

У разі неврахування пропозицій замовник може звернутися повторно до генерального замовника відповідно до цього Порядку.

20. Генеральний замовник укладає рамкову угоду з кількома учасниками, крім випадків, передбачених цим пунктом.

У разі надходження пропозицій у кількості меншій, ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих пропозицій на підставах, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель", генеральний замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені.

Генеральний замовник має право провести процедуру закупівлі з укладенням рамкової угоди з одним учасником, якщо протягом строку, зазначеного в пункті 15 цього Порядку, він отримав пропозиції не менш як від семи замовників щодо укладення рамкової угоди з одним учасником.

21. Генеральний замовник має право проводити узгоджувальні процедури з уповноваженими представниками замовника (замовників) стосовно визначення умов здійснення закупівлі за рамковою угодою із складенням відповідного протоколу.

22. У разі надходження до генерального замовника протягом строку, зазначеного в пункті 15 цього Порядку, двох і більше пропозицій замовників щодо здійснення закупівлі одних і тих самих товарів та/або послуг згідно з переліком генеральний замовник розпочинає організацію та проведення процедури закупівлі за рамковою угодою в інтересах таких замовників.

У разі надходження пропозицій від одного замовника до або після закінчення строку, зазначеного в пункті 15 цього Порядку, генеральний замовник розпочинає організацію та проведення процедури закупівлі за рамковою угодою в інтересах цього замовника лише в разі, коли протягом трьох місяців з дня надходження таких пропозицій до генерального замовника не надійшло пропозицій від інших замовників щодо здійснення закупівлі одних і тих самих товарів та/або послуг.

23. Генеральний замовник розпочинає процедуру закупівлі в інтересах:

кількох замовників протягом 15 днів з дня закінчення строку, зазначеного в пункті 15 цього Порядку;

одного замовника протягом 15 днів з дня закінчення строку, зазначеного в пункті 22 цього Порядку.

Такі строки продовжуються на період проведення генеральним замовником узгоджувальних процедур.

24. Уповноважені представники замовників мають право брати участь у роботі комітету з конкурсних торгів генерального замовника з правом дорадчого голосу.

Генеральний замовник зобов'язаний надати замовникові документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) протягом п'яти робочих днів з дня отримання від нього відповідного запиту.

25. Генеральний замовник підписує рамкову угоду, забезпечує її підписання замовником (замовниками) та учасником (учасниками) у строки, визначені законодавством у сфері закупівель для укладення рамкової угоди.

26. Замовник не несе відповідальності за рішення, дії чи бездіяльність генерального замовника під час організації та проведення процедури закупівлі за рамковою угодою.

____________

Опрос