Идет загрузка документа (333 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы обеспечения пожарной безопасности на 2012 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 27.06.2012 № 590
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2012 р. N 590

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести у відповідність з Програмою галузеві і регіональні програми забезпечення пожежної безпеки.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, які визначені виконавцями Програми, подавати щороку до 10 лютого Міністерству надзвичайних ситуацій інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 30 березня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей (далі - об'єкти) та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення законодавчої, науково-технічної і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах.

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант полягає у виконанні визначених законодавством завдань у сфері пожежної безпеки та задоволенні потреб сьогодення у забезпеченні функціонування діючих структур пожежної охорони в рамках наданих повноважень.

Реалізація зазначеного варіанта істотно не поліпшить рівень пожежної безпеки в державі.

Другий варіант передбачає впровадження програмного підходу до формування політики у сфері пожежної безпеки на середньострокову перспективу, що дасть змогу:

залучити до розв'язання проблеми пожежної безпеки додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством;

збільшити кількість підрозділів державної, місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню з урахуванням досвіду європейських держав умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями та зменшенню фінансового навантаження на національну економіку;

підвищити рівень захисту від пожеж об'єктів та населених пунктів.

Отже, оптимальним є другий варіант, реалізація якого дасть змогу істотно підвищити стан пожежної безпеки в державі.

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи за такими основними напрямами:

підвищення ефективності управління та внесення змін до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

постійне оновлення основної і спеціальної пожежної техніки та обладнання у підрозділах державної, місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони;

розроблення нових зразків пожежної техніки з удосконаленими технічними характеристиками, що відповідають міжнародним вимогам, та їх виробництво;

підвищення рівня захищеності сільських населених пунктів і об'єктів аграрного та промислового сектору економіки;

технічне переоснащення виробничого комплексу шляхом впровадження новітніх наукових досягнень, оснащення небезпечних виробництв сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміни застарілих електричних мереж, особливо атомних електростанцій, хімічно небезпечних і пожежовибухонебезпечних об'єктів і підземних споруд.

Програму передбачається виконувати двома етапами.

На першому етапі (2012 рік) планується шляхом удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки запровадити додатковий механізм реалізації державної політики у зазначеній сфері, що в подальшому за умови належного фінансування на другому етапі (2013 - 2015 роки) сприятиме виконанню завдань та здійсненню заходів, передбачених Програмою.

Державний замовник та виконавці заходів Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (зроблено за роками) виконання Програми, що наведені в додатку 2, спрямовані на підвищення ефективності державного управління та діяльності із запобігання виникненню пожеж та організації пожежогасіння.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити ефективну багаторівневу систему управління діяльністю суб'єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;

привести протипожежний стан об'єктів та населених пунктів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

забезпечити високий рівень протипожежного захисту сільських населених пунктів, територій і об'єктів природно-заповідного фонду;

знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

зменшити кількість пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати про них населення та підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння із застосуванням систем протипожежного захисту;

забезпечити мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у містах та сільській місцевості;

забезпечити виробництво вогнегасних речовин в обсязі, необхідному для локалізації та ліквідації пожеж, і подачу води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

За оцінкою фахівців, за останні 10 років загальний збиток від пожеж зріс на 32 відсотки без урахування індексу інфляції, тож невжиття невідкладних заходів до поліпшення стану протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів може призвести до загальних економічних збитків від пожеж за 2012 - 2015 роки на суму близько 29082,7 млн. гривень.

Результат обчислення суми збитків 29082,7 млн. гривень з витратами на виконання завдань і заходів Програми 876,92 млн. гривень свідчить про ефективність Програми.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, передбачених законом.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 876,92 млн. гривень, з них 236,08 млн. - за рахунок державного бюджету, 569,96 млн. - за рахунок місцевих бюджетів та 70,88 млн. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 2348.

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. N 590.

3. Державний замовник - МНС.

4. Керівник Програми - Голова Держтехногенбезпеки.

5. Виконавці заходів Програми - МНС, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання - 2012 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

236,084977

 

71,847325

83,873182

80,36447

Місцеві бюджети

569,961566

 

108,781437

235,533987

225,646142

Інші джерела

70,8784

 

18,331

23,8042

28,7432

Усього

876,924943

 

198,959762

343,211369

334,753812

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

1. Організаційне забезпечення пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

1) проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному регіоні, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

Мінкультури

державний бюджет

3,9

 

1,2

1,3

1,4

 

 

 

 

 

2) проведення аналізу протипожежних норм та у разі потреби внесення до них необхідних змін з урахуванням сучасних вимог протипожежного захисту будівель та споруд

МНС,
Мінрегіон,
Мінагрополітики,
Міненерговугілля,
Мінінфраструктури,
Держводагентство,
Укравтодор,
МВС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) розроблення з урахуванням Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки галузевих та регіональних програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, забезпечення будівництва та реконструкції пожежних депо, інших об'єктів пожежної охорони відповідно до вимог нормативно-правових актів

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) забезпечення ведення щорічної звітності на підставі адміністративних даних про кількість пожеж та їх наслідки в кожному регіоні, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях шляхом:

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збирання, узагальнення та оброблення статистичних даних про пожежі та їх наслідки

МНС, Держстат

державний бюджет

0,186

 

0,062

0,062

0,062

 

 

 

 

 

прогнозування стану з пожежами в державі і підготовка відповідних аналітичних та інформаційних матеріалів

МНС

- " -

0,0183

 

0,0061

0,0061

0,0061

 

 

 

 

 

5) здійснення щороку згідно із законодавством контролю за відповідністю продукції, що реалізується через торговельну мережу, вимогам пожежної безпеки та за діяльністю випробувальних лабораторій (центрів), які проводять випробування такої продукції

Держспоживінспекція, МНС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) забезпечення подальшого розвитку методичної та експериментальної бази для вивчення дослідно-випробувальними лабораторіями МНС питання щодо виникнення пожеж шляхом надання таким лабораторіям науково-методичної допомоги у виконанні робіт з дослідження пожеж, проведення метрологічної атестації випробувального обладнання та порівняльних випробувань

МНС

державний бюджет

0,054

 

0,018

0,018

0,018

 

 

 

 

 

7) утворення та забезпечення функціонування служб пожежної безпеки в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКА

- " -

0,5

 

0,1

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

- " -

0,75

 

0,25

0,25

0,25

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України

- " -

0,5

 

0,1

0,2

0,2

кількість підрозділів

933

 

13

458

462

8) утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

40

 

 

20

20

 

Вінницька

місцевий бюджет

4,9456

 

 

2,4728

2,4728

4

 

 

2

2

 

Волинська

- " -

2,8

 

 

1,4

1,4

59

 

 

21

38

 

Донецька

- " -

14,9436

 

 

6,2768

8,6668

30

 

 

17

13

 

Закарпатська

- " -

9,991

 

 

6,14

3,851

10

 

 

5

5

 

Запорізька

- " -

5,5

 

 

2,75

2,75

96

 

 

47

49

 

Івано-Франківська

- " -

11,14

 

 

5,42

5,72

51

 

 

24

27

 

Київська

- " -

7,7

 

 

3,8

3,9

153

 

 

76

77

 

Кіровоградська

- " -

17,038

 

 

8,519

8,519

40

 

 

20

20

 

Луганська

місцевий бюджет

10,9456

 

 

5,4728

5,4728

6

 

 

4

2

 

Львівська

- " -

0,6

 

 

0,4

0,2

23

 

 

13

10

 

Миколаївська

- " -

4,6102

 

 

2,7362

1,874

270

 

 

135

135

 

Одеська

- " -

54,64

 

 

27,32

27,32

26

 

 

18

8

 

Полтавська

- " -

2,8

 

 

2,2

0,6

32

 

 

16

16

 

Рівненська

- " -

5,184

 

 

2,592

2,592

10

 

 

5

5

 

Сумська

- " -

1,32

 

 

0,66

0,66

4

 

 

2

2

 

Тернопільська

- " -

1,16

 

 

0,58

0,58

51

 

13

19

19

 

Херсонська

- " -

12,275

 

2,3

4,9875

4,9875

14

 

 

7

7

 

Черкаська

- " -

1,8

 

 

0,9

0,9

4

 

 

2

2

 

Чернівецька

- " -

0,4

 

 

0,2

0,2

10

 

 

5

5

 

Чернігівська

- " -

0,7

 

 

0,35

0,35

кількість будинків та споруд

1324

 

400

450

474

9) приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення населення про пожежу, електрообладнання будівель та споруд міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

42

 

12

14

16

 

Держземагентство

державний бюджет

2,1

 

0,6

0,7

0,8

720

 

240

240

240

 

Генеральна прокуратура України

- " -

30

 

10

10

10

57

 

14

21

22

 

МВС

- " -

2,85

 

0,7

1,05

1,1

10

 

3

3

4

 

Служба зовнішньої розвідки

- " -

0,5

 

0,15

0,15

0,2

28

 

8

10

10

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

- " -

1,4

 

0,4

0,5

0,5

209

 

58

66

85

 

Мінфін

- " -

10,45

 

2,9

3,3

4,25

2

 

1

1

 

 

МЗС

державний бюджет

0,1

 

0,05

0,05

 

80

 

20

30

30

 

ДПтС

- " -

4

 

1

1,5

1,5

4

 

1

1

2

 

Фонд державного майна

- " -

0,2

 

0,05

0,05

0,1

161

 

40

60

61

 

Національна академія наук

- " -

8,05

 

2

3

3,05

10

 

3

3

4

 

Держспецтрансслужба

- " -

0,5

 

0,15

0,15

0,2

 

 

 

 

 

 

ДКА

- " -

3,7

 

1,2

1,2

1,3

 

 

 

 

 

 

Держстат

- " -

0,2

 

0,05

0,05

0,1

 

 

 

 

 

 

Держкомтелерадіо

- " -

0,5

 

0,15

0,15

0,2

 

 

 

 

 

 

Мінкультури

- " -

1,4

 

0,4

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

Нацкомфінпослуг

- " -

0,252

 

0,063

0,121

0,068

 

 

 

 

 

 

Мінкультури, Держкіно

- " -

1,7

 

 

1,7

 

 

 

 

 

 

 

державне підприємство "Севастопольський морський рибний порт"

інші джерела

0,6904

 

0,221

0,2292

0,2402

 

 

 

 

 

 

державне підприємство "Керченський морський порт"

- " -

0,4

 

0,014

0,044

0,342

 

 

 

 

 

 

Мінагрополітики, Держрибагентство

державний бюджет

0,59

 

0,59

 

 

1

 

 

1

 

 

Мінсоцполітики

- " -

0,78

 

 

0,78

 

кількість приміщень

2270

 

612

825

833

10) приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель та споруд центральних державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів в областях, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки, а саме:

Укрдержархів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, райдержадміністрації, міськради, районні ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрдержархів

державний бюджет

6

 

1

2

3

8

 

3

3

2

Державного архіву

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

державний бюджет

1,6685

 

0,6674

0,6674

0,3337

51

 

13

22

16

архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

райдержадміністрації, міськради, районні ради

місцевий бюджет

0,82764

 

0,11137

0,434885

0,281385

8

 

2

3

3

Вінницька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,006

 

0,244

0,3755

0,3865

83

 

25

18

40

місцевий бюджет

0,892496

 

0,213884

0,194549

0,484063

8

 

2

2

4

Волинська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,905

 

0,014

0,324

0,567

50

 

20

20

10

місцевий бюджет

0,0746

 

0,0224

0,023525

0,028675

8

 

2

2

4

Дніпропетровська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,5991

 

0,1727

0,1485

0,2779

7

 

 

7

 

місцевий бюджет

0,06

 

 

0,06

 

8

 

2

3

3

Донецька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,5036

 

0,463

0,5228

0,5178

107

 

25

40

42

місцевий бюджет

1,76033

 

0,18727

0,61084

0,96222

4

 

2

2

 

Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,591

 

0,49

0,101

 

54

 

13

20

21

місцевий бюджет

0,9967

 

0,09659

0,40644

0,49367

16

 

4

6

6

Закарпатська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,59691

 

0,38045

0,0657

0,15076

37

 

9

10

18

місцевий бюджет

1,06095

 

0,0265

0,0974

0,93705

8

 

2

2

4

архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

Запорізька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, райради

державний бюджет

1,6308

 

0,6737

0,6077

0,3494

88

 

21

32

35

місцевий бюджет

0,7388

 

0,1792

0,27775

0,28185

4

 

1

2

1

Івано-Франківська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,107

 

0,002

0,104

0,001

31

 

9

10

12

місцевий бюджет

1,6689

 

0,1689

0,5918

0,9082

16

 

5

5

6

Київська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,712

 

0,028

0,035

1,649

140

 

45

50

45

місцевий бюджет

7,6

 

2

3,24

2,36

8

 

2

2

4

Кіровоградська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,9499

 

0,1517

0,2402

0,558

98

 

25

38

35

місцевий бюджет

0,830205

 

0,2215

0,33195

0,276755

8

 

2

2

3

Луганська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,318

 

0,346

0,486

0,486

115

 

29

48

38

місцевий бюджет

0,444333

 

0,060789

0,212599

0,170945

16

 

4

7

5

Львівська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,419

 

0,098

0,196

0,125

55

 

14

21

20

місцевий бюджет

0,576356

 

0,161284

0,214548

0,200524

8

 

4

2

2

Миколаївська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,066167

 

0,561415

0,252812

0,25194

92

 

23

36

33

місцевий бюджет

3,470615

 

0,896942

1,360645

1,213028

12

 

4

4

4

Одеська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,944

 

0,11

0,407

0,427

132

 

44

44

44

місцевий бюджет

3,2094

 

0,7195

1,1176

1,3723

8

 

2

3

3

архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

Полтавська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,464

 

0,116

0,174

0,174

100

 

25

37

38

місцевий бюджет

1,0927

 

0,2806

0,3706

0,4415

2

 

 

2

 

Рівненська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,31

 

 

1,31

 

2

 

 

1

1

місцевий бюджет

0,003

 

 

0,001

0,002

8

 

2

3

3

Сумська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,072

 

0,086

0,843

0,143

100

 

25

37

38

місцевий бюджет

0,338

 

0,074

0,132

0,132

8

 

2

4

2

Тернопільська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

2,99

 

0,75

1,49

0,75

72

 

18

27

27

місцевий бюджет

3,9632

 

0,7408

1,6112

1,6112

8

 

2

4

2

Харківська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

3,4612

 

0,896

1,6702

0,895

132

 

33

49

50

місцевий бюджет

4,552791

 

0,864678

1,638676

2,049438

8

 

2

3

3

Херсонська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,7212

 

0,48506

0,61777

0,61837

68

 

16

22

30

місцевий бюджет

1,02534

 

0,2887

0,30162

0,43502

8

 

4

2

2

Хмельницька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,451

 

0,661

0,395

0,395

184

 

46

69

69

місцевий бюджет

1,552

 

0,37

0,595

0,587

8

 

2

3

3

Черкаська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,103

 

0,013

0,044

0,046

22

 

4

7

11

місцевий бюджет

0,5458

 

0,07189

0,13242

0,34149

8

 

3

2

3

Чернівецька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,185

 

0,385

0,345

0,455

48

 

15

16

17

місцевий бюджет

0,02376

 

0,00154

0,00559

0,01663

28

 

7

10

11

Чернігівська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

2,836

 

0,268

1,268

1,3

100

 

30

35

35

місцевий бюджет

1,0811

 

0,1815

0,4094

0,4902

4

 

1

2

1

Севастопольська міськдержадміністрація, райдержадміністрації

державний бюджет

0,151

 

0,0375

0,076

0,0375

16

 

5

5

6

місцевий бюджет

0,22695

 

0,053

0,05025

0,1237

8

 

2

3

3

Київська міськдержадміністрація, райдержадміністрації

державний бюджет

0,5177

 

0,1277

0,1888

0,2012

40

 

10

15

15

місцевий бюджет

0,044

 

0,011

0,0165

0,0165

 

 

 

 

 

11) заміна автоматичних систем газового пожежогасіння

Міненерговугілля

державний бюджет

6

 

1

2

3

інші джерела

30

 

5

10

15

кількість будинків

1047

 

307

375

365

12) приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення належного функціонування таких систем, створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту та технічного обслуговування

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

11

 

3

4

4

 

Вінницька

місцевий бюджет

3,29

 

0,674

1,293

1,323

2

 

 

2

 

 

Волинська

- " -

0,197

 

 

0,197

 

48

 

12

18

18

 

Дніпропетровська

- " -

8

 

2,25

2,875

2,875

171

 

43

65

63

 

Донецька

- " -

20,78

 

5,42

7,62

7,74

5

 

3

2

 

 

Житомирська

місцевий бюджет

1,198

 

0,6

0,598

 

2

 

 

1

1

 

Закарпатська

- " -

1,2

 

 

0,6

0,6

63

 

18

21

25

 

Запорізька

- " -

8,1

 

2,5

2,75

2,85

6

 

1

3

2

 

Івано-Франківська

- " -

1,128

 

0,188

0,564

0,376

69

 

22

23

24

 

Київська

- " -

8,25

 

2,666

2,666

2,918

3

 

1

1

1

 

Кіровоградська

- " -

0,87

 

0,29

0,29

0,29

53

 

16

18

19

 

Луганська

- " -

10,3

 

3,2

3,5

3,6

42

 

11

15

16

 

Львівська

- " -

7,98

 

2,09

2,85

3,04

42

 

11

21

10

 

Миколаївська

- " -

7,08

 

2,09

3,09

1,9

40

 

13

13

14

 

Одеська

- " -

6,3

 

2,07

2,07

2,16

17

 

5

6

6

 

Полтавська

- " -

3,23

 

0,95

1,14

1,14

8

 

2

4

2

 

Рівненська

- " -

2,32

 

0,58

1,16

0,58

40

 

10

15

15

 

Сумська

- " -

6,79

 

2,09

2,35

2,35

4

 

1

2

1

 

Тернопільська

- " -

1,16

 

0,29

0,58

0,29

23

 

4

8

10

 

Херсонська

- " -

6,38

 

1,16

2,32

2,9

22

 

7

7

8

 

Хмельницька

- " -

6,18

 

2,03

2,03

2,12

14

 

4

5

5

 

Чернігівська

- " -

2,85

 

0,71

1,07

1,07

62

 

20

21

21

 

Севастопольська міськдержадміністрація

- " -

3,101

 

1,033

1,034

1,034

кількість секцій

1204

 

416

391

397

 

Київська міськдержадміністрація

державний бюджет

71,9

 

25,8

23

23,1

кількість об'єктів

859

 

246

303

310

13) оснащення небезпечних виробництв сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміни застарілих електричних мереж, особливо атомних електростанцій, метрополітенів, хімічно небезпечних і пожежовибухонебезпечних об'єктів і підземних споруд

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

17

 

5

6

6

 

комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен"

- " -

4,66

 

1,06

1,8

1,8

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

185

 

40

73

72

 

Закарпатська

місцевий бюджет

2,5

 

0,7

0,9

0,9

139

 

45

47

47

 

Кіровоградська

- " -

2,506

 

0,798

0,854

0,854

17

 

4

6

7

 

Київська

- " -

0,53

 

0,16

0,18

0,19

62

 

20

21

21

 

Сумська

- " -

0,8

 

0,2

0,3

0,3

239

 

72

80

87

 

Херсонська

- " -

3,585

 

0,78

1,35

1,455

200

 

60

70

70

 

Чернівецька

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

кількість пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж

16856

 

5267

8133

3456

14) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міст, селищ міського типу, об'єктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів

центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

8

 

3

2

3

 

Держспецтрансслужба

державний бюджет

0,063

 

0,021

0,014

0,028

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

884

 

221

442

221

 

Вінницька

місцевий бюджет

2,8112

 

0,7028

1,4056

0,7028

 

 

 

 

 

 

Житомирська

- " -

3,3565

 

0,8772

1,6682

0,8111

3966

 

1048

1855

1063

 

Закарпатська

- " -

20,209

 

6,483

7,194

6,532

257

 

65

132

60

 

Запорізька

- " -

1,808

 

0,46

0,938

0,41

1280

 

320

640

320

 

Дніпропетровська

- " -

3,996

 

0,999

1,998

0,999

1545

 

385

772

388

 

Донецька

- " -

5,7

 

1,438

2,862

1,4

120

 

30

60

30

 

Івано-Франківська

- " -

1,174

 

0,293

0,586

0,295

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

- " -

3,432

 

0,858

1,716

0,858

1120

 

280

560

280

 

Львівська

- " -

1,56

 

0,39

0,78

0,39

640

 

160

320

160

 

Одеська

- " -

1,28

 

0,32

0,64

0,32

1320

 

330

660

330

 

Полтавська

- " -

5,26

 

1,3

2,66

1,3

91

 

23

46

22

 

Рівненська

- " -

0,047

 

0,012

0,024

0,011

400

 

100

200

100

 

Сумська

місцевий бюджет

3,68

 

0,92

1,84

0,92

562

 

140

282

140

 

Тернопільська

- " -

1,716

 

0,429

0,858

0,429

214

 

53

107

54

 

Херсонська

- " -

0,526

 

0,13

0,263

0,133

4449

 

2109

2055

285

 

Черкаська

- " -

1,5065

 

0,021

0,2055

1,28

кількість об'єктів

20204

 

6336

6898

6970

15) виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження

центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації

державний та місцевий бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

державний бюджет

0,15

 

0,05

0,05

0,05

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

694

 

178

248

268

 

Вінницька

місцевий бюджет

0,8

 

0,2

0,3

0,3

267

 

66

128

73

 

Закарпатська

- " -

8,334

 

2,221

4,072

2,041

800

 

200

300

300

 

Запорізька

інші джерела

0,4

 

0,1

0,15

0,15

420

 

100

150

170

 

Івано-Франківська

місцевий бюджет

9,782

 

2,044

3,431

4,307

1193

 

388

397

408

 

Кіровоградська

- " -

2,862

 

0,932

0,953

0,977

1052

 

255

396

401

 

Київська

- " -

10,136

 

2,663

3,1335

4,3395

7324

 

2441

2441

2442

 

Львівська

- " -

29,28

 

9,76

9,76

9,76

5180

 

1726

1726

1728

 

Миколаївська

інші джерела

37,818

 

12,606

12,606

12,606

600

 

200

200

200

 

Рівненська

місцевий бюджет

0,78

 

0,26

0,26

0,26

1424

 

474

474

476

 

Сумська

- " -

2,848

 

0,949

0,949

0,95

234

 

58

88

88

 

Тернопільська

- " -

0,32

 

0,08

0,12

0,12

1016

 

250

350

416

 

Херсонська

- " -

2,03

 

0,5

0,7

0,83

кількість будинків та споруд

9656

 

2421

3599

3636

16) підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

4

 

1

2

1

 

Держземагентство

державний бюджет

0,02

 

0,005

0,01

0,005

4

 

1

2

1

 

Фонд державного майна

- " -

0,004

 

0,001

0,002

0,001

10

 

2

4

4

 

Служба зовнішньої розвідки

державний бюджет

2,9

 

0,6

1,05

1,25

171

 

47

42

82

 

Держстат

- " -

1,8879

 

0,5107

0,4708

0,9064

4

 

1

2

1

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

- " -

0,25

 

0,08

0,09

0,08

1

 

 

1

 

 

Мінкультури

- " -

0,075

 

 

0,075

 

1

 

1

 

 

 

Мінагрополітики, Держрибагентство

- " -

0,014

 

0,014

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

308

 

77

154

77

 

Вінницька

місцевий бюджет

1,4

 

0,35

0,7

0,35

669

 

207

223

239

 

Закарпатська

- " -

8,403

 

2,487

2,717

3,199

280

 

70

140

70

 

Запорізька

інші джерела

1,4

 

0,35

0,7

0,35

380

 

75

115

190

 

Івано-Франківська

місцевий бюджет

5,21

 

0,9

1,75

2,56

1238

 

302

461

475

 

Кіровоградська

- " -

10,369

 

2,263

3,9835

4,1225

1334

 

300

493

541

 

Київська

- " -

11,2624

 

2,7376

3,9914

4,5334

259

 

66

95

98

 

Донецька

- " -

7,003

 

1,824

2,5495

2,6295

2440

 

610

915

915

 

Львівська

- " -

12,2

 

3,05

4,575

4,575

445

 

112

166

167

 

Сумська

- " -

2,3

 

0,575

0,8625

0,8625

234

 

58

88

88

 

Тернопільська

- " -

1,06

 

0,26

0,4

0,4

660

 

165

247

248

 

Полтавська

- " -

6,6

 

1,65

2,475

2,475

710

 

200

260

250

 

Херсонська

- " -

14,2

 

4

5,2

5

480

 

120

180

180

 

Чернівецька

- " -

2

 

0,5

0,75

0,75

24

 

6

9

9

 

Севастопольська міськдержадміністрація

- " -

0,56

 

0,14

0,21

0,21

кількість будівель та споруд

17246

 

4396

6379

6471

17) приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів та їх обслуговування

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

132

 

33

50

49

 

Вінницька

місцевий бюджет

0,6

 

0,15

0,225

0,225

5

 

3

2

 

 

Житомирська

- " -

1,198

 

0,6

0,598

 

11469

 

2933

4259

4277

 

Закарпатська

- " -

2,394

 

0,682

0,8475

0,8645

2000

 

500

750

750

 

Запорізька

інші джерела

0,12

 

0,03

0,045

0,045

44

 

11

16

17

 

Львівська

місцевий бюджет

2,1

 

0,55

0,775

0,775

1812

 

453

679

680

 

Кіровоградська

місцевий бюджет

0,28

 

0,07

0,105

0,105

322

 

78

84

160

 

Київська

- " -

3,53

 

0,882

0,988

1,66

230

 

77

77

76

 

Донецька

- " -

0,096

 

0,046

0,046

0,004

32

 

8

12

12

 

Сумська

- " -

1,28

 

0,32

0,48

0,48

1200

 

300

450

450

 

Чернівецька

- " -

0,2

 

0,05

0,075

0,075

 

 

 

 

 

18) проведення прикладних наукових досліджень щодо зниження ризику додаткового опромінення персоналу та населення прилеглих районів унаслідок радіаційних пожеж, у тому числі:

Національний університет біоресурсів і природокористування

державний бюджет

2

 

0,5

0,75

0,75

 

 

 

 

 

створення необхідної технічної бази для забезпечення наукової діяльності

- " -

- " -

1

 

 

0,5

0,5

кількість осіб

60

 

30

 

30

підвищення кваліфікації працівників державного спеціалізованого комплексного підприємства "Чорнобильська пуща"

- " -

- " -

0,2

 

0,1

0,1

 

кількість конференцій

4

 

1

2

1

проведення міжнародних конференцій з питань пожежної безпеки

- " -

- " -

0,12

 

0,03

0,06

0,03

 

 

 

 

 

19) створення в державному підприємстві "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" центру вогневих випробувань шляхом:

Мінрегіон, державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання устатковання для вогневих випробувань будівельних матеріалів

- " -

- " -

0,4

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

придбання приміщення для випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість

- " -

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

облаштування печей для випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість

Мінрегіон, державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

державний бюджет

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

придбання програмного комплексу ANSYS

- " -

- " -

0,6

 

0,6

 

 

кількість об'єктів

511

 

125

131

255

20) розроблення регіональних програм, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту пам'яток історії та культури, культових споруд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

 

 

 

 

 

 

8

 

2

2

4

 

Закарпатська

місцевий бюджет

0,06

 

0,01

0,01

0,04

431

 

107

109

215

 

Кіровоградська

- " -

5,37

 

1,331

1,348

2,691

72

 

16

20

36

 

Київська

- " -

2,19

 

0,09

1,01

1,09

 

 

 

 

 

21) проведення щороку нарад, семінарів, оглядів, конкурсів з питань пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади

центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКА

державний бюджет

0,003

 

0,001

0,001

0,001

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

- " -

0,12

 

0,04

0,04

0,04

 

 

 

 

 

22) проведення щороку Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників

облдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

- " -

0,036

 

0,012

0,012

0,012

 

 

 

 

 

 

Волинська

- " -

0,1

 

0,025

0,025

0,05

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

- " -

0,1856

 

0,0464

0,0464

0,0928

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

- " -

0,196

 

0,049

0,098

0,049

 

 

 

 

 

 

Запорізька

- " -

0,12

 

0,03

0,03

0,06

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

місцевий бюджет

0,416

 

0,104

0,208

0,104

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

- " -

0,14

 

0,035

0,035

0,07

 

 

 

 

 

 

Київська

- " -

0,8656

 

0,2139

0,4178

0,2339

 

 

 

 

 

 

Львівська

- " -

0,14

 

0,035

0,035

0,07

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

- " -

0,1028

 

0,0257

0,0257

0,0514

 

 

 

 

 

 

Полтавська

- " -

0,12

 

0,03

0,06

0,03

 

 

 

 

 

 

Рівненська

- " -

0,12

 

0,03

0,06

0,03

 

 

 

 

 

 

Сумська

- " -

0,12

 

0,03

0,06

0,03

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

- " -

0,12

 

0,03

0,06

0,03

 

 

 

 

 

 

Херсонська

- " -

0,3

 

0,075

0,15

0,075

 

 

 

 

 

 

Черкаська

- " -

0,272

 

0,068

0,136

0,068

кількість пожежних суден

1

 

 

1

 

23) забезпечення пожежними суднами морських та річкових портів шляхом:

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення пожежних суден необхідною кількістю піноутворювачів

державне підприємство "Керченський морський рибний порт"

інші джерела

0,05

 

0,01

0,03

0,01

1

 

 

1

 

придбання пожежного судна

Київська облдержадміністрація

місцевий бюджет

2

 

 

2

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

846,416243

 

187,611862

332,853469

325,950912

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

207,326277

 

61,829425

73,755282

71,74157

місцевий бюджет

568,211566

 

107,451437

235,293987

225,466142

інші джерела

70,8784

 

18,331

23,8042

28,7432

2. Розвиток матеріально-технічної бази державної, відомчої та добровільної пожежної охорони

кількість підрозділів

224

 

100

84

40

1) розроблення регіональних програм розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони, в яких передбачається будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо, придбання та створення нових зразків протипожежної техніки, забезпечення пожежників засобами пожежогасіння та індивідуального захисту, зв'язку

Черкаська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,75

 

1,33

0,24

0,18

кількість підрозділів

51

 

17

17

17

2) утримання підрозділів відомчої воєнізованої охорони в державних установах

Держрезерв

державний бюджет

1,5

 

0,5

0,5

0,5

кількість автомобілів

3

 

1

1

1

3) придбання пожежних автомобілів для державних установ

- " -

- " -

1,8

 

0,6

0,6

0,6

кількість депо

54

 

18

18

18

4) будівництво та ремонт пожежних депо

ДПтС

- " -

3,6

 

1,2

1,2

1,2

кількість установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

68

 

26

26

16

5) придбання основної і спеціальної пожежної техніки та створення матеріально-технічної бази для підрозділів відомчої пожежної охорони

- " -

- " -

8,7

 

3,4

3,4

1,9

кількість осіб

30

 

10

10

10

6) підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників відомчої пожежної охорони

МВС, МНС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) підвищення ефективності роботи державного центру сертифікації у частині підтвердження відповідності продукції протипожежного призначення та систем управління якістю

МНС

державний бюджет

0,05

 

0,025

0,025

 

 

 

 

 

 

8) придбання пожежних автомобілів та іншої протипожежної техніки, засобів пожежогасіння

Мінприроди

- " -

3

 

1

1

1

 

 

 

 

 

9) технічне переоснащення штатних пожежних та аварійно-рятувальних підрозділів Держспецтрансслужби, зокрема придбання аварійно-рятувальної та пожежної техніки:

Держспецтрансслужба

- " -

 

 

 

 

 

одиниць

3

 

1

1

1

аварійно-рятувальної та пожежної техніки (аварійно-рятувальний автомобіль КрАЗ САРМ-В)

- " -

- " -

3

 

1

1

1

кількість об'єктів

6

 

2

2

 

10) обладнання пожежних депо на території структурних підрозділів

Держспецтрансслужба

державний бюджет

0,14

 

0,07

0,07

 

- " -

3

 

1

1

1

11) придбання пожежних автомобілів та їх укомплектування обладнанням

ДКА

- " -

2,7

 

0,9

0,9

0,9

- " -

12

 

4

4

4

12) забезпечення засобами рятування та індивідуального захисту

- " -

- " -

0,6

 

0,1

0,2

0,3

- " -

180

 

60

60

60

13) утримання загонів державної протипожежної охорони на державних підприємствах

- " -

- " -

3,3

 

1,1

1,1

1,1

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,14

 

11,225

10,235

8,68

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

28,39

 

9,895

9,995

8,5

місцевий бюджет

1,75

 

0,1

0,1

0,1

3. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

1) сприяння висвітленню у державних засобах масової інформації питань щодо запобігання виникненню пожеж

МНС,
Деркомтелерадіо

державний бюджет

0,3

 

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

2) організація вивчення в межах навчальних предметів та в позаурочний час учнями загальноосвітніх навчальних закладів правил пожежної безпеки та поведінки під час пожежі

МОНмолодьспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) організація та проведення виставок з питань пожежної безпеки

МНС

 

 

 

 

 

 

кількість підрозділів

35

 

11

12

12

4) спільне відпрацювання планів пожежогасіння

МВС,
МНС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,3

 

0,1

0,1

0,1

4. Міжнародне співробітництво у сфері пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

1) організація стажування фахівців пожежної охорони в установах іноземних держав, які провадять діяльність у сфері пожежної безпеки

МНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення участі фахівців пожежної охорони у роботі міжнародних організацій з питань пожежної безпеки відповідно до міжнародних договорів, зокрема з:

 

 

 

 

 

 

 

кількість конференцій

3

 

1

1

1

Міжнародною асоціацією пожежно-рятувальних служб (CTIF)

- " -

державний бюджет

0,0687

 

0,0229

0,0229

0,0229

 

 

 

 

 

Міжнародною організацією з стандартизації (ISO) разом з Технічним комітетом із стандартизації ТК25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка"

- " -

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) разом з Технічним комітетом із стандартизації ТК25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка"

МНС, Держспоживінспекція

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Європейським комітетом із стандартизації (CEN) разом з Технічним комітетом із стандартизації ТК25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка"

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення участі фахівців пожежної охорони у міжнародних виставках, конференціях та семінарах з питань пожежної безпеки та у міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту

МНС

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) вивчення і впровадження в практику передового досвіду зарубіжних держав у сфері пожежної охорони

МНС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,0687

 

0,0229

0,0229

0,0229

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

876,924943

 

198,959762

343,211369

334,753812

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

236,084977

 

71,847325

83,873182

80,36447

місцевий бюджет

569,961566

 

108,781437

235,533987

225,646142

інші джерела

70,8784

 

18,331

23,8042

28,7432

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

1. Організаційне забезпечення пожежної безпеки

кількість створених підрозділів державної, місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони

933

 

13

458

462

кількість будинків та споруд, підпорядкованих міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, у яких здійснюється приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання у відповідність з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки

1324

 

400

450

474

кількість приміщень центральних державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів в областях, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів, які приводяться у відповідність з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки

2270

 

612

825

833

кількість висотних будинків та споруд і будинків підвищеної поверховості, в яких інженерне обладнання систем протипожежного захисту приводиться у робочий стан

1047

 

307

375

365

кількість будівель та споруд небезпечних об'єктів (атомних електростанцій, метрополітенів, хімічно небезпечних і пожежовибухонебезпечних об'єктів, підземних споруд), оснащених сучасними автоматичними системами протипожежного захисту

859

 

246

303

310

кількість відремонтованих джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж)

16856

 

5267

8133

3456

кількість об'єктів, сигнали від систем пожежної автоматики яких виводяться на пульти пожежного та техногенного спостереження

20204

 

6336

6898

6970

кількість будинків та споруд, конструкції яких просочені вогнетривкими сумішами

9656

 

2421

3599

3636

кількість будинків та споруд, у яких димові та вентиляційні канали приведені у робочий стан і здійснюється їх обслуговування

17246

 

4396

6379

6471

кількість пам'яток історії та культури, культових споруд, включених до регіональних програм, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту

511

 

125

131

255

кількість пожежних суден для морських та річкових портів

1

 

 

1

 

2. Розвиток матеріально-технічної бази державної, відомчої та добровільної пожежної охорони

кількість придбаних пожежних автомобілів для державних установ

3

 

1

1

1

кількість побудованих та відремонтованих пожежних депо в закладах ДПтС

54

 

18

18

18

кількість придбаної основної і спеціальної пожежної техніки для підрозділів відомчої пожежної охорони ДПтС

68

 

26

26

16

3. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

кількість планів пожежогасіння, виконаних МВС разом з МНС

35

 

11

12

12

4. Міжнародне співробітництво у сфері пожежної безпеки

кількість конференцій, проведених разом з Міжнародною асоціацією пожежно-рятувальних служб (CTIF)

3

 

1

1

1

____________

Опрос