Идет загрузка документа (188 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы радиационной и социальной защиты населения г. Желтые Воды на 2013 - 2022 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 25.06.2012 № 579
редакция действует с 08.02.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2012 р. N 579

Київ

Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - 2022 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2013 року N 811
,
від 7 лютого 2018 року N 52
,
від 12 грудня 2018 року N 1052
,
від 2 лютого 2022 року N 81

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - 2022 роки, що додається.

2. Дніпропетровській обласній державній адміністрації подавати щороку до 15 лютого до Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання затвердженої цією постановою Програми.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - 2022 роки

(У тексті Програми слова "спеціалізована медико-санітарна частина" у всіх відмінках замінено словами "Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 року N 811)

(У тексті Програми та додатків 2 і 3 до неї слова і цифри "Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров'я України" та "державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства здоров'я України" замінено відповідно словами "Комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" та "комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1052)

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту мешканців м. Жовті Води від радіаційного впливу та пов'язаних з ним шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення, а також збереження здоров'я населення міста.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним шляхом виконання Програми є комплексне здійснення заходів для створення умов і досягнення в м. Жовті Води такого стану навколишнього природного середовища та соціального рівня, який забезпечить повноцінний розвиток усіх сфер життєдіяльності населення. У зв'язку з тим, що виконання заходів Програми потребує значних фінансових ресурсів, та враховуючи, що бюджет м. Жовті Води є дотаційним, альтернативних варіантів досягнення мети Програми немає.

Для оцінки ефективності Програми застосовуються два підходи:

(розділ доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52)

перший полягає у проведенні оцінки за результатами виконання цієї Програми відхилень фактичних даних від запланованих у цілому та за кожним заходом окремо. Аналіз стану виконання завдань та заходів проводиться щомісяця за натуральними показниками та фінансуванням. Під час застосування такого підходу досягнення планованих значень показників автоматично підтверджується рівень ефективності виконання Програми;

(розділ доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52)

другий передбачає проведення оцінки динаміки показників, що характеризують рівень розвитку соціальної сфери, з формуванням на основі результатів такого аналізу висновків щодо ефективності виконання Програми. Зазначені показники відображаються у квартальних та річних звітах після проведення протирадонових заходів, а саме: кількість жителів, яким забезпечено безпечні умови життя та праці після проведення робіт з рекультивації порушених та забруднених радіацією земель; кількість дітей дошкільного та шкільного віку, яким підвищено якість харчування; кількість оздоровлених жителів міста; кількість хворих, яким забезпечене поліпшене та лікувальне харчування; кількість жителів, яким надано матеріальну допомогу та відшкодовано частину вартості лікування.

(розділ доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52
,
у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати
 відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим
)

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

створення та забезпечення постійного функціонування систем екологічного та радіаційного моніторингу;

проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення житлових умов;

планування забудови у місті з урахуванням його екологічних особливостей;

розбудови соціальної інфраструктури міста, створення умов для повноцінного розвитку особистості, поліпшення демографічної ситуації;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного становища у місті, створення безпечних умов для життя і здоров'я людини.

Державний замовник та виконавець Програми зазначені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води;

приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення;

поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном;

приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" до сучасних вимог;

(абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52)

оздоровлення жителів міста у зазначеному відділенні відновлювального лікування;

забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного її функціонування.

(абзац восьмий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52)

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками) виконання Програми та її ефективності наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Основні екологічні результати виконання Програми:

здійснення заходів щодо приведення понаднормативних концентрацій радону на перших поверхах житлових приміщень та на об'єктах, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, в адміністративних будівлях у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

створення системи постійного моніторингу території міста, яка забезпечує центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування систематичною та оперативною інформацією про стан навколишнього природного середовища, радіаційну ситуацію в місті, стан здоров'я населення (все населення міста);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста на територіях найбільшої скупченості людей з нейтралізацією окремих локальних ділянок з інтенсивністю гамма-фону від 120 мкР х год. до 1000 мкР х год. (понад 20 тис. осіб);

відтворення водного режиму р. Жовтої у межах міста довжиною 3,5 кілометра (все населення міста).

Основні соціальні результати виконання Програми:

зменшення соціально-психологічної напруження серед населення, занепокоєного потенційно можливим радіаційним опроміненням;

зниження рівня смертності населення шляхом ранньої діагностики захворювань онкологічного характеру, серцево-судинної, сечостатевої системи, органів травлення, що провадяться на базі реконструйованого відділення функціональної діагностики комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" площею 1247,5 кв. метрів та оснащення його сучасним діагностичним обладнанням (для 47 тис. жителів міста та прилеглих територій);

забезпечення поліпшеного харчування дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на територіях з незадовільним екологічним станом і підвищеним радіаційним фоном (понад 5 тис. дітей);

поліпшення:

- стану здоров'я жителів міста всіх соціальних верств і вікових категорій, підвищення їх імунітету;

- функціонування лікувально-оздоровчих закладів та установ соціального призначення;

- надання оздоровчих послуг у відділенні відновлювального лікування (для 6,7 тис. жителів).

У результаті виконання Програми в економічній сфері передбачається:

запобігання ризику значних фінансових витрат на лікування населення усіх вікових категорій;

підвищення рівня надання інвестиційної привабливості міста;

підвищення якості людського потенціалу та трудових ресурсів;

створення нових робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

(розділ у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52)

Обсяги та джерела фінансування

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів Державного бюджету України становить 127,5941 млн. гривень.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52)

Під час розрахунку щорічних обсягів фінансування Програми обсяг фінансування на перші три роки розраховано в обсягах, проіндексованих порівняно з поточним бюджетним періодом на індекс інфляції.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - 2022 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. N 579.

2. Державний замовник - Дніпропетровська облдержадміністрація.

3. Керівник Програми - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

4. Виконавець заходів Програми - виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

5. Строк виконання Програми: 2013 - 2022 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

млн. гривень

(пункт 6 додатка 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - 2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

Усього

за роками

усього

у тому числі за роками

2013 -
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2013 - 2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води

рівень готовності об'єкта до здачі, відсотків

 

38,3

56,3

100

 

 

 

проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи постійного моніторингу території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико-біологічного стану

Мінфін

державний бюджет

5,787

1,369

2,358

2,06

 

 

 

забезпечення функціонування системи моніторингу, відсотків

 

 

 

100

100

100

100

 

 

 

1,168

 

 

0,275

0,286

0,297

0,31

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

6,955

1,369

2,358

2,335

0,286

0,297

0,31

2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кількість обстежених приміщень, одиниць

845

845

 

 

 

 

 

проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд

- " -

- " -

0,43

0,43

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

0,43

0,43

 

 

 

 

 

3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення

площа рекультивованих (дезактивованих) земель, гектарів

0,906

0,148

0,133

0,223

0,129

0,134

0,139

розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту

- " -

- " -

6,857

1,551

0,932

1,565

0,9

0,936

0,973

загальна площа житла, яке приведене у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97),
кв. метрів

4764,2

2241,2

523

470

490

510

530

здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної системи вентиляції тощо) щодо приведення понаднормативних концентрацій радону в житлових, адміністративних будівлях, спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

Мінфін

державний бюджет

6,793

2,6835

0,828

0,8235

0,787

0,82

0,851

виготовлення проектної документації, одиниць

1

 

 

 

 

1

 

розчищення русла р. Жовта та водойм у межах міста

- " -

- " -

2,9

 

 

 

 

0,3

2,6

протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста, кілометрів

3,5

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

16,55

4,2345

1,76

2,3885

1,687

2,056

4,424

4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном

чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням, осіб

50464

24539

5133

5184

5195

5206

5207

відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку

- " -

- " -

25,9736

11,5016

2,896

2,726

2,835

2,948

3,067

кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста, одиниць

754

389

73

73

73

73

73

відшкодування частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку

- " -

- " -

2,8164

1,1994

0,299

0,311

0,323

0,335

0,349

чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності, осіб

2071

986

217

217

217

217

217

 

Мінфін

державний бюджет

0,368

0,15

0,041

0,042

0,044

0,045

0,046

рівень додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих (у середньому на одного хворого на добу), гривень

 

3,75

4,2

4,37

4,54

4,73

4,92

відшкодування частини вартості харчування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста

- " -

- " -

2,9391

1,2131

0,32

0,332

0,345

0,358

0,371

чисельність дітей віком до п'яти місяців, які забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами, осіб

232

102

26

26

26

26

26

відшкодування частини вартості харчування дітей віком до п'яти місяців

- " -

- " -

0,246

0,067

0,033

0,034

0,035

0,037

0,04

чисельність дітей з генетичними захворюваннями, що охоплені лікувальним харчуванням, осіб

30

15

3

3

3

3

3

відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями

- " -

- " -

1,669

0,711

0,177

0,184

0,191

0,199

0,207

кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів, звернень

31401

17876

2705

2705

2705

2705

2705

відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення

- " -

- " -

5,254

2,319

0,542

0,564

0,586

0,609

0,634

чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування, осіб

432

232

40

40

40

40

40

безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад десять років, на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення

- " -

- " -

0,657

0,291

0,068

0,07

0,073

0,076

0,079

чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення, осіб

2796

1496

260

260

260

260

260

надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв'язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста

Мінфін

державний бюджет

1,551

0,683

0,16

0,167

0,173

0,18

0,188

кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості у комунальному закладі "Центр надання соціальних послуг" Жовтоводської міської ради, осіб

1583

787

163

163

158

158

154

підвищення якості надання соціальних послуг у комунальному закладі "Центр надання соціальних послуг" Жовтоводської міської ради та часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області

- " -

- " -

0,331

0,145

0,034

0,036

0,037

0,039

0,04

чисельність жителів, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області, осіб

186

126

12

12

12

12

12

 

- " -

- " -

0,685

0,301

0,071

0,074

0,076

0,08

0,083

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

42,4901

18,5811

4,641

4,54

4,718

4,906

5,104

5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" у відповідність із сучасними вимогами

рівень готовності об'єкта до здачі зазначених відділень у частині виконання реконструкції приміщення, відсотків

 

21,6

41,2

69,3

100

 

 

коригування проекту і реконструкція відділення функціональної діагностики та відновлювального лікування

- " -

- " -

23,9051

5,7406

4,61

5,9445

7,61

 

 

придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики, одиниць

3

 

 

 

 

2

1

 

Мінфін

державний бюджет

9,718

 

 

 

 

5,718

4

рівень готовності об'єкта до здачі відділення відновлювального лікування, відсотків

 

 

 

 

100

 

 

 

- " -

- " -

3,5

 

 

 

3,5

 

 

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

- " -

37,1231

5,7406

4,61

9,4445

7,61

5,718

4

6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня"

чисельність оздоровлених жителів, осіб

6537

2937

720

720

720

720

720

забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування та відділення функціональної діагностики комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня"

- " -

- " -

21,6919

7,9729

3,009

2,522

2,623

2,728

2,837

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

- " -

21,6919

7,9729

3,009

2,522

2,623

2,728

2,837

7. Забезпечення комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" медичним обладнанням і медикаментами для його повноцінного функціонування

кількість придбаного медичного обладнання, одиниць

13

13

 

 

 

 

 

придбання медичного обладнання для забезпечення комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня"

- " -

- " -

0,748

0,748

 

 

 

 

 

середньодобова вартість медикаментів на одного хворого, гривень

 

1,9

2,41

2,51

2,61

2,71

2,82

придбання медикаментів для забезпечення комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня"

Мінфін

державний бюджет

1,606

0,678

0,175

0,177

0,185

0,191

0,2

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2,354

1,426

0,175

0,177

0,185

0,191

0,2

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127,5941

39,7541

16,553

21,407

17,109

15,896

16,875

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 811
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 81)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - 2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками:

2013 - 2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води

рівень готовності об'єкта до здачі

відсотків

 

38,3

56,3

100

 

 

 

рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу

- " -

 

 

 

100

100

100

100

2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кількість обстежених приміщень

одиниць

845

845

 

 

 

 

 

3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення

площа рекультивованих (дезактивованих) земель

гектарів

0,906

0,148

0,133

0,223

0,129

0,134

0,139

загальна площа житла згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кв. метрів

4764,2

2241,2

523

470

490

510

530

виготовлення проектної документації

одиниць

1

 

 

 

 

1

 

протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста

кілометрів

3,5

 

 

 

 

 

3,5

4. Поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях із підвищеним радіаційним фоном

чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням

осіб

50464

24539

5133

5184

5195

5206

5207

кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста

одиниць

754

389

73

73

73

73

73

чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності

осіб

2071

986

217

217

217

217

217

обсяг додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих
(у середньому на одного хворого на добу)

гривень

 

3,75

4,2

4,37

4,54

4,73

4,92

чисельність дітей віком до п'яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами

осіб

232

102

26

26

26

26

26

чисельність дітей з генетичними захворюваннями, охопленими лікувальним харчуванням

- " -

30

15

3

3

3

3

3

кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів

звернень

31401

17876

2705

2705

2705

2705

2705

чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування

осіб

432

232

40

40

40

40

40

чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення

- " -

2796

1496

260

260

260

260

260

кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості у комунальному закладі "Центр надання соціальних послуг" Жовтоводської міської ради

- " -

1583

787

163

163

158

158

154

чисельність осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області

осіб

186

126

12

12

12

12

12

5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" у відповідність із сучасними вимогами

рівень готовності об'єктів до здачі у частині виконання реконструкції відділення

відсотків

 

21,6

41,2

63,9

100

 

 

придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики

штук

3

 

 

 

 

2

1

рівень готовності об'єкта до здачі відділення відновлювального лікування у частині виконання реконструкції приміщення

відсотків

 

 

 

100

 

 

 

6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня"

чисельність
оздоровлених жителів

осіб

6537

2937

720

720

720

720

720

7. Забезпечення комунального некомерційного підприємства "Жовтоводська міська лікарня" медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного функціонування

кількість придбаного медичного обладнання

одиниць

13

13

 

 

 

 

 

середньодобова вартість медикаментів на одного хворого

гривень

 

1,9

2,41

2,51

2,61

2,71

2,82

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 811
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2018 р. N 52
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 р. N 81)

____________

Опрос