Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления местных гарантий

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 14.05.2012 № 541
редакция действует с 24.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2012 р. N 541

Київ

Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 листопада 2014 року N 590
,
від 8 вересня 2015 року N 680
,
від 23 серпня 2016 року N 549
,
від 24 жовтня 2018 року N 877
,
від 26 червня 2019 року N 617

Відповідно до частини восьмої статті 74 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання місцевих гарантій, що додається.

2. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування положень затвердженого цією постановою Порядку.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
надання місцевих гарантій

(У тексті Порядку слова "інвестиційної програми (проекту)" замінено словами "інвестиційного проекту" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року N 590)

1. Цей Порядок визначає механізм надання місцевих гарантій.

2. Місцева гарантія надається на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної чи міської ради, яке повинне містити такі відомості:

назву інвестиційного проекту, для виконання (реалізації) якого залучається кредит (позика) під гарантію;

повне найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов'язань якого надається гарантія (далі - позичальник);

умови надання кредиту (позики) - обсяг, строк, відсотки за користування кредитом (позикою) та строки їх сплати;

обсяг гарантійних зобов'язань та порядок їх виконання;

строк дії гарантії;

розмір і вид забезпечення виконання боргових зобов'язань позичальника;

розмір плати за надання гарантії.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

21. Правочин щодо надання місцевої гарантії оформляється в письмовій формі та повинен містити:

предмет гарантії;

повні найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання і кредитора;

обсяг кредиту (позики);

обсяг гарантійних зобов'язань та порядок їх виконання;

права та обов'язки гаранта і кредитора;

умови настання гарантійного випадку;

строк дії гарантії.

(Порядок доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

3. До укладення правочину щодо надання місцевої гарантії між відповідним місцевим фінансовим органом та позичальником укладається договір про погашення заборгованості позичальника перед Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань. Істотними умовами такого договору повинні бути зобов'язання суб'єкта господарювання щодо:

внесення плати за надання гарантії;

надання майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань за гарантією;

відшкодування витрат місцевого бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань;

сплати пені за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком на день нарахування пені;

надання гаранту права на договірне списання банком коштів з рахунків суб'єкта господарювання на користь гаранта.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

4. Обсяг та умови надання місцевої гарантії погоджуються з Мінфіном шляхом надсилання Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною чи міською радою, що має намір надати місцеву гарантію, письмового повідомлення, до якого додаються:

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

1) проект рішення про надання гарантії;

2) висновок Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної держадміністрації, виконавчого органу міської ради стосовно доцільності залучення кредиту (позики) під місцеву гарантію для виконання (реалізації) інвестиційного проекту, що містить інформацію про:

(абзац перший підпункту 2 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

зміст, цілі, завдання та очікувані результати;

вплив інвестиційного проекту на економічний і соціальний розвиток відповідної території;

оціночну вартість інвестиційного проекту та строки їх виконання (реалізації);

обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційного проекту, джерела їх повернення;

оцінку ефективності виконання (реалізації) інвестиційного проекту;

3) прогнозні графіки виплати, погашення та обслуговування:

кредиту (позики), що залучається під місцеву гарантію;

місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу в розрізі кредитів (позик) за період з кінця бюджетного періоду, що передує поточному, до дати остаточного погашення (за формою, затвердженою Мінфіном);

(абзац третій підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

(підпункт 3 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. N 680)

4) розрахунки і обґрунтування надання гарантії з урахуванням вимог частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України (за формою, затвердженою Мінфіном);

(підпункт 4 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. N 680
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

5) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласного чи міського бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом усього періоду його погашення, а також на здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста, з урахуванням вимог частини п'ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

6) опис та вартість забезпечення виконання зобов'язань, що надаються позичальником гаранту;

7) завірені в установленому порядку копії:

рішення про бюджет Автономної Республіки Крим, обласний чи міський бюджет на відповідний рік з урахуванням всіх прийнятих на дату надсилання повідомлення змін. Якщо зазначене рішення з урахуванням всіх прийнятих на дату надсилання повідомлення змін не містить визначених Бюджетним кодексом України положень щодо місцевих гарантій та плати за їх отримання на відповідний період, зокрема щодо граничного обсягу надання місцевих гарантій, також надається проект рішення про внесення змін до бюджету, яким передбачено, зокрема, внесення змін щодо місцевих гарантій;

форм фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджету Автономної Республіки Крим, обласного чи міського бюджету (звіт про фінансовий стан (баланс), звіт про виконання місцевого бюджету, інформацію про стан місцевого боргу, інформацію про стан гарантованого відповідно Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою боргу, інформацію про надані місцеві гарантії) за рік, що передує року, в якому приймається рішення про надання місцевої гарантії (зміну істотних умов договору про надання місцевої гарантії);

прогнозу місцевого бюджету, схваленого Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною держадміністрацією чи виконавчим органом міської ради;

(підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. N 590
,
від 08.09.2015 р. N 680
,
від 23.08.2016 р. N 549
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2018 р. N 877
,
від 26.06.2019 р. N 617)

8) довідки (на дату надсилання повідомлення) про стан простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста за кредитом (позикою), залученим Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста або під місцеву гарантію, за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню), іншої заборгованості з погашення раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі за підписом керівника відповідного структурного підрозділу або податкового боргу перед державним (місцевим) бюджетом (за формою, затвердженою Мінфіном).

(пункт 4 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. N 680
,
підпункт 8 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

5. Мінфін після надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, протягом одного місяця:

розглядає їх і проводить перевірку відповідності обсягу та умов надання місцевої гарантії вимогам бюджетного законодавства виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату проведення перевірки (якщо зобов'язання за запозиченнями та/або кредитами, що забезпечені місцевою гарантією, виражаються в іноземній валюті);

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. N 680)

приймає рішення про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії або вмотивовану відмову в такому погодженні, яке доводиться до відома Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради. Документи, які надсилалися Мінфіну на погодження, заявнику не повертаються.

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

Під час розгляду документів Мінфін має право одержувати в установленому порядку додаткову інформацію, необхідну для прийняття такого рішення.

Обсяг та умови надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками), наданими міжнародними фінансовими організаціями, вважаються погодженими без зауважень, якщо Мінфіном не прийнято рішення протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.11.2014 р. N 590)

6. Зміна істотних умов договору про надання місцевої гарантії підлягає погодженню в порядку, передбаченому для погодження обсягу та умов надання гарантії. При цьому можуть не подаватися документи, які вже подавалися до Мінфіну, якщо відомості, що в них містяться, не змінилися, про що зазначається у повідомленні.

7. Погодження Мінфіном обсягу та умов надання місцевої гарантії не є гарантією держави щодо виконання зобов'язань позичальника, пов'язаних з наданням місцевої гарантії, і підтвердженням його кредитоспроможності.

71. До укладення правочину щодо надання місцевої гарантії Автономна Республіка Крим, органи місцевого самоврядування повинні отримати рішення Антимонопольного комітету у випадках, передбачених Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання". Завірена в установленому порядку копія зазначеного рішення подається Мінфіну.

(постанову доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 877
,
пункт 71 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

8. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів місцевого боргу та місцевих гарантій Мінфін в установленому ним порядку проводить реєстрацію наданих місцевих гарантій.

Для реєстрації наданих місцевих гарантій у Реєстрі місцевих запозичень та місцевих гарантій Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та міські ради подають Мінфіну у десятиденний строк після укладення договору про надання місцевої гарантії завірену в установленому порядку його копію, а також завірені в установленому порядку копії:

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

договорів, виконання зобов'язань за якими забезпечено гарантіями;

договорів про погашення заборгованості позичальника перед Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань;

(абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

змін, що вносилися до істотних умов таких договорів.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2018 р. N 877)

____________

Опрос