Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации земель

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.05.2012 № 513
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. N 513

Київ

Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 лютого 2013 року N 154
,
від 22 вересня 2016 року N 668
,
від 22 листопада 2017 року N 890

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2019 року N 476)

Відповідно до пункту 7 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення інвентаризації земель, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
проведення інвентаризації земель

1. Цей Порядок установлює вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель (далі - технічна документація).

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

2. Інвентаризація земель проводиться з метою:

забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням і охороною земель;

визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь;

узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, та у Державному земельному кадастрі;

прийняття за результатами інвентаризації земель Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідних рішень;

здійснення землеустрою.

3. Інвентаризація земель проводиться виходячи з принципів плановості, достовірності та повноти даних, послідовності і стандартності процедур, доступності використання інформаційної бази, узагальнення даних з додержанням єдиних засад та технології їх оброблення.

4. Об'єктами інвентаризації земель згідно із цим Порядком є територія України, територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, окремі земельні ділянки.

5. Інвентаризація земель проводиться в межах адміністративно-територіальних одиниць, землеволодінь або землекористувань і територій, межі яких визначені проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад.

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 890)

7. Вихідними даними для проведення інвентаризації земель є:

матеріали з Державного фонду документації із землеустрою;

відомості з Державного земельного кадастру в паперовій та електронній формі, у тому числі Поземельної книги; книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі; файлів обміну даними про результати робіт із землеустрою;

містобудівна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;

планово-картографічні матеріали, в тому числі ортофотоплани, складені за результатами виконання робіт відповідно до Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку або підтверджують сплату земельного податку;

матеріали, підготовлені за результатами обстеження земельних ділянок щодо їх якісного стану.

Під час проведення інвентаризації земель використовуються матеріали аерофотозйомки, лісовпорядкування, проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі.  

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

8. Підставою для проведення інвентаризації земель є рішення відповідного органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування щодо виконання відповідних робіт, договори, укладені між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою, судові рішення.

9. Замовниками технічної документації можуть бути органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі (далі - замовники).

10. Розробниками технічної документації (далі - виконавець) є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

11. Для проведення інвентаризації земель замовник укладає з виконавцем договір про розроблення технічної документації, в якому відображаються вартість і строк виконання робіт із землеустрою, що не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

До договору додається технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель за формою згідно з додатком та їх кошторис.

12. Роботи з інвентаризації земель включають підготовчі, топографо-геодезичні та камеральні роботи, складення і оформлення технічної документації в паперовій та електронній формі.

13. Підготовчі роботи включають збір та аналіз виконавцем вихідних даних для проведення інвентаризації земель, складення робочого інвентаризаційного плану.

Робочий інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації окремої земельної ділянки.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

14. Робочий інвентаризаційний план складається на основі чергового кадастрового плану або інших планово-картографічних матеріалів у межах міст та селищ - у масштабі не дрібніше 1:5000, у межах сільських населених пунктів - у масштабі не дрібніше 1:2000, у межах територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад, - у масштабі не дрібніше 1:10000, у межах районів - у масштабі 1:25000, із зазначенням меж:

об'єкта інвентаризації;

адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу об'єкта інвентаризації;

територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад;

земель усіх форм власності;

земельних ділянок, які внесено до Державного земельного кадастру;

обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок;

угідь.

15. Межі земельних ділянок, які внесено до Державного земельного кадастру, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь відображаються на робочому інвентаризаційному плані у масштабі не дрібніше 1:10000.

16. У разі відсутності відомостей у Державному земельному кадастрі виконавець за координатами поворотних точок, зазначених у проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або іншій документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок, визначає межі таких ділянок, угідь, обмежень (обтяжень) у їх використанні та відображає їх на робочому інвентаризаційному плані.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

17. Топографо-геодезичні роботи виконуються в єдиній державній системі координат або похідній від неї з метою визначення або уточнення меж земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, які потребують уточнення або за якими неможливо визначити такі межі під час виконання підготовчих робіт.

18. Під час виконання топографо-геодезичних робіт також здійснюється обстеження земельних ділянок на наявність та/або відсутність електромереж напругою 0,4 кВ і більше, магістральних трубопроводів та інших об'єктів, для яких створюються охоронні, захисні та інші зони з особливими умовами користування.

19. Для забезпечення необхідної точності відображення прийнятої облікової одиниці площі гранична похибка поворотних точок меж земельних ділянок відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі не повинна перевищувати:

у мм. Києві, Севастополі та містах обласного підпорядкування - 0,1 метра;

в інших містах та селищах - 0,2 метра;

у селах - 0,3 метра;

за межами населених пунктів - 0,5 метра.

20. Під час проведення інвентаризації земель площа земельної ділянки зазначається до 1 кв. метра з урахуванням граничної похибки масштабу плану у разі, коли координати поворотної точки межі визначаються з точністю до 0,01 метра.

21. Камеральні роботи передбачають оброблення даних, отриманих в результаті виконання топографо-геодезичних робіт.

22. Під час виконання камеральних робіт на робочий інвентаризаційний план наносяться межі земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, отримані в результаті виконання топографо-геодезичних робіт, складаються поконтурні відомості з експлікацією, в яких зазначаються номери контурів, площа земельних ділянок, їх кадастрові номери (за наявності), площа угідь, що фактично використовуються на момент проведення інвентаризації, площа обмежень (обтяжень) у їх використанні, а також складається зведений інвентаризаційний план у масштабі згідно з вимогами пункту 14 цього Порядку.

Зведений інвентаризаційний план складається з дотриманням умовних позначень. Межі охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, територій та об'єктів екомережі та інших обмежень у використанні земель позначаються штрихпунктирною чорною лінією.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

Зведений інвентаризаційний план складається у випадках, коли об'єктами інвентаризації є територія України, територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

23. Окремо складаються переліки земельних ділянок (земель):

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

наданих у власність (користування) з кадастровими номерами;

наданих у власність (користування) без кадастрових номерів;

не наданих у власність та користування у розрізі угідь;

що використовуються без документів, які посвідчують право на них;

що використовуються не за цільовим призначенням;

невитребуваних земельних часток (паїв);

відумерлої спадщини.

На підставі зазначених переліків складається зведена порівняльна таблиця даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, та інформації, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі, в якій за наявності відображаються розбіжності.

(абзац дев'ятий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

24. На зведеному інвентаризаційному плані наносяться межі:

об'єкта інвентаризації;

адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу об'єкта інвентаризації;

територій, визначених проектами формування територій і встановлення меж сільських, селищних рад;

земельних ділянок, наданих у власність (користування);

земель і земельних ділянок, не наданих у власність (користування);

земельних ділянок, що використовуються без документів, які посвідчують право на них, або не за цільовим призначенням;

наявних обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок;

невитребуваних земельних часток (паїв);

земельних ділянок (земель) відумерлої спадщини;

угідь;

водних об'єктів і гідротехнічних споруд, дорожньої мережі, електромереж напругою 0,4 кВ і більше, продуктопроводів та інших об'єктів, для яких створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування;

зрошуваних та осушуваних земель.

25. На зведеному інвентаризаційному плані чорним кольором наносяться межі земельних ділянок згідно з документами, що посвідчують право на земельну ділянку, і Державним земельним кадастром; червоним кольором - межі земельних ділянок за результатами проведення інвентаризації земель.

26. За результатами проведення інвентаризації земель виконавцем робіт розробляється технічна документація, склад якої встановлений статтею 57 Закону України "Про землеустрій".

(пункт 26 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

27. Пункт 27 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2013 р. N 154)

28. Технічна документація погоджується та затверджується в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу України.

(пункт 28 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2013 р. N 154
,
від 22.09.2016 р. N 668)

29. Виконавець подає копії матеріалів, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, до місцевого фонду документації із землеустрою в паперовій та електронній формі.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

30. Відомості, отримані в результаті інвентаризації земель, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598).

(пункт 30 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

31. Відомості, отримані в результаті інвентаризації земель, систематизуються та узагальнюються:

у разі її проведення в межах міст (крім міст республіканського Автономної Республіки Крим значення), селищ, сіл та територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад, - управлінням (відділом) Держгеокадастру у районі в цілому за районом;

(абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

у разі її проведення в межах районів та міст обласного значення - головним управлінням Держгеокадастру в області в цілому за областю.

(абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 668)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
_________________________________________
(керівник органу виконавчої влади, Ради
_________________________________________
міністрів Автономної Республіки Крим чи органу
_________________________________________
місцевого самоврядування, юридичної особи*)

 

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

___ ____________ 20__ р.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт з інвентаризації земель

______________________________________________________________________________________
                                             (зазначається територія, у межах якої проводиться інвентаризація земель)
та складення за їх результатами технічної документації із землеустрою

1. Підстава для виконання робіт з інвентаризації земель _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Вихідні дані, що подаються замовником:

матеріали з Державного фонду документації із землеустрою;

відомості з Державного земельного кадастру у паперовій та електронній формі, у тому числі Поземельної книги; книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, файлів обміну даними про результати робіт із землеустрою;

містобудівна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;

планово-картографічні матеріали, в тому числі ортофотоплани, складені за результатами виконання робіт відповідно до Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку та підтверджують сплату земельного податку.

3. Вимоги до інвентаризації земель ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Матеріали, які подаються за результатами виконання робіт __________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Перелік матеріалів, що видаються замовникові робіт з інвентаризації за результатами її проведення ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПОГОДЖЕНО
Виконавець: ___________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

___ ____________ 20__ р.

 

____________
* Заповнюється у разі, коли замовником є органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи органи місцевого самоврядування, юридичні особи.

_________________

Опрос